Άρθρο 06 – Ιδιωτικά αρχεία

1. Ιδιωτικά αρχεία χαρακτηρίζονται, ιδίως:
α) τα αρχεία ιδιωτικού περιεχομένου από τη βυζαντινή περίοδο και εφεξής,
β) τα προσωπικά αρχεία όσων άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της εκκλησίας και των προσώπων που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και τα αρχεία φυσικών προσώπων, που το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
γ) τα αρχεία των πολιτικών κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
δ) τα αρχεία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως συλλόγων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων καθώς και τα αρχεία οικογενειών, ομάδων φυσικών προσώπων, εμπορικών οίκων, επιχειρήσεων, τραπεζών κ.λπ.
2. Τα αρχεία της παρ. 1 υπάγονται στην εποπτεία των Γ.Α.Κ. και οι κάτοχοι ή οι κληρονόμοι τους υποχρεούνται να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ.
3. Εφ’ όσον τα Γ.Α.Κ. κληθούν από τους κατόχους ή κληρονόμους ιδιωτικών αρχείων να τα παραλάβουν, αρμόδιος υπάλληλος μεριμνά για την παραλαβή τους, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο.

 • 7 Μαρτίου 2019, 13:24 | Σπύρος Σκλαβενίτης

  «Τα προσωπικά αρχεία όσων άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας» ενίοτε κρύβουν δημόσια έγγραφα ή και αρχεία εξαιρετικής σημασίας αλλά και ειδικού χειρισμού. Τέτοια αρχεία κρύβονται και σε αρχεία οικογενειών, όταν πρόγονοι (σε μια ή παραπάνω γενιές) άσκησαν αξιώματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να απαγορεύεται η εξαγωγή τους από τη χώρα.

  Για αυτό θα πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο σχετικά με τα ιδιωτικά αρχεία με παραπομπή στο άρθρο 3 περί προστασίας δημοσίων εγγράφων και να προβλέπονται συγκεκριμένες ποινές και όχι μόνο μηχανισμός πίεσης.

 • 6 Μαρτίου 2019, 10:28 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 6 § 2 Προτείνουμε να προβλέπεται μηχανισμός πίεσης σε περίπτωση που δεν τα δηλώσουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει συνέπεια, όπως μπορούμε να υποστηρίξουμε μετά από την 30χρονη εργασία μας σε Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

 • 5 Μαρτίου 2019, 14:24 | Μαρία Μποτη

  Κατα το 1α, οποιοσδήποτε κατεχει αρχειο ιδιωτικού περιεχομενου απο το Βυζάντιο μεχρι σημερα οφειλει να το δηλώσει στα ΓΑΚ, ενω το αρχείο αυτο υπάγεται στην εποπτεία των ΓΑΚ. Το ιδιο ισχύει, υπό 1δ, για αρχεία ομάδων φυσικών προσώπων και οικογενειών. Αυτές είναι νεες διατάξεις. Οι διατάξεις αυτες ελέγχονται για τη συνταγματικότητα τους γενικα, αλλα και από πλευράς Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.