Άρθρο 21 – Προσόντα Διορισμού – Πρόσθετα Προσόντα

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό για τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του παρόντος ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το παραπάνω διάταγμα, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα διορισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

 • H Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστμάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την 7η Μαρτίου 2019, ομόφωνα αποφάσισε και προτείνει να προστεθεί:

  «Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Π.Ε. Αρχειονόμων ορίζονται το πτυχίο των ανώτατων σχολών ή τμημάτων Αρχειονομίας της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, της αλλοδαπής».

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:13 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 21 – Προσόντα Διορισμού – Πρόσθετα Προσόντα

  Το άρθρο είναι ελλιπές και η αναφορά στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) δημιουργεί ασάφειες καθώς εκεί δεν περιγράφονται οι περισσότερες θέσεις που ορίζονται στην κατανομή των οργανικών θέσεων των Γ.Α.Κ. του άρθρου 20 αφήνοντας περιθώρια παρερμηνειών. Είναι αναγκαία η σαφής διατύπωση των βασικών τυπικών προσόντων για κάθε ειδικότητα που δεν περιγράφεται.

 • 7 Μαρτίου 2019, 19:27 | Μ.Μ.

  Στους πτυχιούχους που θα μπορούν να προσληφθούν στα ΓΑΚ θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι απόφοιτοι ιστορικών και φιλολογικών τμημάτων, καθώς το πτυχίο τους έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο.

 • 7 Μαρτίου 2019, 15:30 | Σύλλογος Αποφοίτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου

  Το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) κρίνεται απαρχαιωμένο, ενώ δεν διαθέτει ξεχωριστό άρθρο με τα προσό-ντα του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμου που είναι και ο σημαντικότερος κλάδος στελέχωσης των ΓΑΚ. Συνεπώς, δεν ορίζονται σαφώς τα προσόντα του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμου δημιουργώντας ασά-φεια που ενδεχομένως να αδικήσει τους αποφοίτους των ΑΕΙ Αρχειονομίας που εκπαιδεύονται για να στελεχώσουν κυρίως τα ΓΑΚ. Επιπλέον ασάφεια δημιουργεί η επόμενη πρόταση που αναφέρεται σε αδιευκρίνιστα πρόσθετα προσόντα διορισμού που ενδεχομένως να θίγουν την αξιοκρατική κατάταξη των υποψηφίων.
  Συνεπώς, το παρών άρθρο κρίνεται ελλιπέστατο και χρήζει διασαφηνίσεων καθώς και άλλοι κλάδοι που βρίσκονται στις οργανικές θέσεις (βλ. άρθρο 20) δεν είναι αναφέρονται στο προαναφερόμενο π.δ.

 • 7 Μαρτίου 2019, 14:07 | Σ.Α.

  Στις προσλήψεις στα ΓΑΚ, που αποτελούν μία νευραλγική δημόσια υπηρεσία, πρέπει σαφώς να τεθεί και να οριστεί θέμα άμεσης συνάφειας των πτυχίων των υποψηφίων υπαλλήλων. Δεν πρέπει να είναι απλώς ΠΕ (οποιοδήποτε πτυχίο). Συγκεκριμένα, τα ΓΑΚ πρέπει να στελεχώνονται απαραιτήτως από:
  1) Αρχειονόμους (συντήρηση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση εγγράφων κ.λπ.),
  2) Φιλολόγους (επιμέλεια φιλολογικών πηγών, π.χ. αρχεία ποιητών και πεζογράφων, κατανόηση γλώσσας ιστορικών εγγράφων ανάλογα με την εποχή κ.λπ.),
  3) Ιστορικούς (συσχέτιση εγγράφων με τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα της εποχής που αναφέρονται κ.λπ.).
  Η συνεργασία και των τριών παραπάνω κλάδων κρίνεται απαραίτητη, αν όχι επιτακτική για την αξιοποίηση του πλούσιου πρωτογενούς αρχειακού υλικού των ΓΑΚ και την παρουσίασή του στο κοινό (σχολεία, πανεπιστημιακά τμήματα, ερευνητές κ.λπ.).

 • Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην 9η Συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την 7η Μαρτίου 2019, ομόφωνα αποφάσισε και προτείνει τα εξής:

  Να προστεθεί: «Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Π.Ε. Αρχειονόμων ορίζονται το πτυχίο των σχολών ή τμημάτων Αρχειονομίας της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, της αλλοδαπής».

 • 5 Μαρτίου 2019, 10:35 | Μιχάλης Μωραϊτίδης

  Επειδή μια ευρεία κατηγορία αρχείων σχετίζεται με την επιστήμη της Ιστορίας και πολλές μελέτες που εκπονούνται (διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, μεταδιδακτορική έρευνα) στα τμήματα ιστορίας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βασίζονται στην αξιοποίηση αδημοσίευτου πρωτογενούς αρχειακού υλικού, νομίζω ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες των ΓΑΚ να ενισχυθούν και με καταρτισμένους Ιστορικούς επιστήμονες εκτός από Αρχειονόμους που θα συμβάλλουν στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ερευνητών και θα οργανώνουν ειδικές δράσεις σε συνεργασία με τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Έτσι θα αναβαθμιστεί η έρευνα και θα συνδεθεί η εκπαίδευση με την εξαιρετική σημασία που έχουν τα αρχεία και οι πρωτογενείς πηγές, για το μάθημα της Ιστορίας και όχι μόνο.

 • 5 Μαρτίου 2019, 08:11 | Μαρία Μποτη

  Θα πρέπει να γινει ρητη αναφορα των πτυχιων τα οποία καλύπτουν την προϋπόθεση διορισμού.
  Διαφορετικά προκαλείται αδοκητη σύγχυση και ασάφεια με κίνδυνο επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων.