Άρθρο 15 – Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) Γ.Α.Κ.

1. Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) Γ.Α.Κ. έχει επιχειρησιακό στόχο :
α) την επικοινωνία, το συντονισμό, τη συνεργασία και την παροχή οδηγιών στα Τμήματα των Π.Υ. των Γ.Α.Κ.,
β) την κοινοποίηση στις Π.Υ. των εθνικών προτύπων και οδηγιών, όπως διαμορφώνονται από την Εφορεία των Γ.Α.Κ και την Γενική Διεύθυνση, σχετικά με την επεξεργασία και τη διαχείριση των αρχείων,
γ) τη γενική παρακολούθηση και καθορισμό των στόχων και του έργου των Π.Υ. μέσω της συστηματικής συγκέντρωσης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων, αναφορών και ειδικών ερευνών,
δ) την κατάρτιση εισηγήσεων για την βελτίωση του έργου των Π.Υ. των Γ.Α.Κ. προς το κοινό και την παροχή τεχνογνωσίας και επιστημονικής υποστήριξης στις Π.Υ.,
ε) την πρόταση για τη διενέργεια προμηθειών των Π.Υ. των Γ.Α.Κ.,
στ το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος.

2. Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες ανά περιφέρεια :

Περιφέρεια Αττικής:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Αιγίνης», «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Σπετσών», και «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Σαλαμίνας», με έδρα την Αίγινα και αρμοδιότητα επί των αρχείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εκτός της Ύδρας και των Κυθήρων. Στο Τμήμα υπάγονται τα Αρχειοφυλακεία Πόρου, Σπετσών και Σαλαμίνας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΥΘΗΡΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Κυθήρων» με έδρα τα Κύθηρα.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΥΔΡΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Ύδρας» με έδρα την Ύδρα.

Περιφέρεια Θεσσαλίας:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Καρδίτσας» με έδρα την Καρδίτσα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Λάρισας» με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Στο Τμήμα υπάγεται το Αρχειοφυλακείο Αγιάς.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Μαγνησίας» με έδρα το Βόλο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Τρικάλων» με έδρα τα Τρίκαλα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Φθιώτιδας» με έδρα τη Λαμία και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Βοιωτίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΕΥΒΟΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Ευβοίας» με έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στο Τμήμα υπάγεται το Αρχειοφυλακείο Λίμνης.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Ευρυτανίας» με έδρα το Καρπενήσι και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΦΩΚΙΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Φωκίδας» με έδρα την Άμφισσα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Περιφέρεια Ηπείρου:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΤΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Άρτας» με έδρα την Άρτα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Παραμυθιάς» με έδρα την Παραμυθιά και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πρέβεζας» με έδρα την Πρέβεζα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Γρεβενών» με έδρα τα Γρεβενά και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Καστοριάς» με έδρα την Καστοριά και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Κοζάνης» με έδρα την Κοζάνη και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Φλώρινας» με έδρα τη Φλώρινα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αργολίδος» με έδρα το Ναύπλιο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, όπως συγχωνεύονται και μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αρκαδίας», «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Λεωνιδίου» και «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Δημητσάνας» με έδρα την Τρίπολη και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Στο Τμήμα υπάγονται τα Αρχειοφυλακεία Λεωνιδίου και Δημητσάνας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Κορινθίας» με έδρα την Κόρινθο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Λακωνίας» με έδρα τη Σπάρτη και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Μεσσηνίας» με έδρα την Καλαμάτα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας» με έδρα το Μεσολόγγι και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Αιγίου» με έδρα το Αίγιο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων Αιγείρας, Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού και Συμπολιτείας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΧΑΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Αχαΐας» με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πλην των δήμων που υπάγονται στο Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΗΛΕΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Ηλείας» με έδρα τον Πύργο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Ζακύνθου» με έδρα τη Ζάκυνθο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας» με έδρα το Αργοστόλι και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΙΘΑΚΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Ιθάκης» με έδρα την Ιθάκη και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Λευκάδας» με έδρα τη Λευκάδα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΙΚΑΡΙΑΣ, όπως μετονομάζεται εφεξής η «Τοπική Αρχειακή Συλλογή Ικαρίας», με έδρα την Ικαρία και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΕΣΒΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Λέσβου» με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΣΑΜΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Σάμου» με έδρα τη Σάμο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων των Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΧΙΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Χίου» με έδρα την Χίο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΕΡΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λέρου» με έδρα την Λέρο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΣΥΡΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Κυκλάδων» με έδρα τη Σύρο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μυκόνου, Σύρου–Ερμούπολης, Άνδρου, Κέας, Κύθνου και Τήνου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΝΑΞΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Νάξου» με έδρα την Νάξο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Θήρας και Μήλου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Δωδεκανήσου» με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω και Καρπάθου.

Περιφέρεια Κρήτης:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Ηρακλείου» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Λασιθίου» με έδρα την Νεάπολη και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Ρεθύμνης» με έδρα το Ρέθυμνο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
• ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, με έδρα τα Χανιά και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΔΡΑΜΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Δράμας» με έδρα τη Δράμα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΕΒΡΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Έβρου» με έδρα την Αλεξανδρούπολη και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Καβάλας» με έδρα την Καβάλα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΞΑΝΘΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Ξάνθης» με έδρα την Ξάνθη και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΠΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Ροδόπης» με έδρα την Κομοτηνή και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΗΜΑΘΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Ημαθίας» με έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΙΛΚΙΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Κιλκίς» με έδρα το Κιλκίς και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΕΛΛΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πέλλας» με έδρα την Έδεσσα και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΙΕΡΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πιερίας» με έδρα την Κατερίνη και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΣΕΡΡΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Σερρών» με έδρα τις Σέρρες και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
• Τμήμα Γ.Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Χαλκιδικής» με έδρα τον Πολύγυρο και αρμοδιότητα επί των αρχείων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής .

3. Κάθε Τμήμα, εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 είναι αρμόδιο για :
α) την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στο Τμήμα, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών,
β) την εποπτεία των Ειδικών Αρχείων της Περιφερειακής Ενότητας,
γ) την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρογράφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων,
δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στο Τμήμα καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους,
ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς του,
στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στο Τμήμα ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς του,
ζ) την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής αρμοδιότητάς του και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων,
η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στο Τμήμα,
θ) τη συνεργασία με τους Υπαλλήλους – Συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 35,
ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος,
ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές,
ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου,
ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων,
ιδ) τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων,
ιε) την οργάνωση της προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα με εκθέσεις, εκδόσεις, αναπαραγωγές κ.λπ.
ιστ) τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής ευθύνης του Τμήματος για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης,
ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος,
ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων,
ιθ) την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού,
ικ) τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα του Τμήματος.
ιλ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 • Άρθρο 15, παρ. 2:
  Διαπιστώνουμε ότι από τα ΓΑΚ Δωδεκανήσου αφαιρείται από τον τίτλο της υπηρεσίας το όνομα του Νομού και μετονομάζονται σε Γ.Α.Κ Ρόδου όπως παρατηρείται και τα ΓΑΚ Σύρου αντίστοιχα, με αρμοδιότητα επί των αρχείων ορισμένων περιφερειακών ενοτήτων κι όχι ολόκληρου του Νομού όπως συμβαίνει στα αρχεία της υπόλοιπης Ελλάδας.

  Θεωρούμε ότι είναι λάθος και υποβάθμιση, διότι ήδη όλα τα αρχεία των διευθύνσεων δημοσίων υπηρεσιών και της παλαιάς Νομαρχίας βρίσκονται στην υπηρεσία μας. Είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση του εποπτικού χαρακτήρα της υπηρεσίας που έχει κατακτηθεί μέσα στο χρόνο. Η υπηρεσία μας διαθέτει υποδομή και τεχνογνωσία επαρκείς για να αντιμετωπίσουμε συνολικά τις ανάγκες του Νομού. Επίσης η παλαιότητα, η ιστορικότητα και ο μεγάλος όγκος των πολυτίμων ιστορικών αρχειακών συλλογών, από τον 12 αιώνα έως και σήμερα, καθώς και η στέγασή τους σε ιστορικά κτίρια της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου τεκμηριώνουν τον καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς θέτοντας τα Γ.Α.Κ Δωδεκανήσου ως μείζονος στρατηγικής θέσης στο πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι της Μεσογείου, τη Ρόδο.

  Επομένως προτείνουμε η μετονομασία να γίνει ως εξής: από την προτεινόμενη ‘’Γ.Α.Κ. Ρόδου’’ σε Γ.Α.Κ. Δωδεκανήσου’’ με έδρα τη Ρόδο.

  Ειρήνη Τόλιου
  Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Δωδεκανήσου

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:23 | Το προσωπικό των ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Κυκλάδων

  Άρθρο 15, παρ. 2: Παρατηρούμε ότι μόνο από τα ΓΑΚ Κυκλάδων και από τα ΓΑΚ Δωδεκανήσου αφαιρείται από τον τίτλο της υπηρεσίας το όνομα του Νομού και μετονομάζονται σε ΓΑΚ Σύρου και ΓΑΚ Ρόδου αντίστοιχα, με αρμοδιότητα επί των αρχείων ορισμένων περιφερειακών ενοτήτων κι όχι ολόκληρου του Νομού, όπως συμβαίνει στα αρχεία της υπόλοιπης Ελλάδας.
  Θεωρούμε ότι είναι λάθος, γιατί, ήδη όλα τα αρχεία των διευθύνσεων δημοσίων υπηρεσιών και της παλαιάς Νομαρχίας βρίσκονται στην υπηρεσία μας. Είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση του εποπτικού χαρακτήρα της υπηρεσίας που έχει κατακτηθεί μέσα στο χρόνο. Η υπηρεσία μας διαθέτει υποδομή και τεχνογνωσία επαρκείς για να αντιμετωπίσουμε συνολικά τις ανάγκες του Νομού.
  Επομένως προτείνουμε η μετονομασία να γίνει ως εξής: από την προτεινόμενη «Γ.Α.Κ. Σύρου» σε «Γ.Α.Κ. Κυκλάδων» με έδρα την Ερμούπολη Σύρου.

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:11 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρα 11 – 15 – 16 – 17 – 18

  Δεν τεκμαίρεται η επιλογή για την «αναβάθμιση» των τριών παρακάτω Περιφερειακών Υπηρεσιών σε Διευθύνσεις. Προτείνεται η κατάργηση των άρθρων και η αντίστοιχη ενσωμάτωση των υπηρεσιών σε τμήματα στο Άρθρο 15. Πρόκειται για τα άρθρα: Άρθρο 16 – Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Άρθρο 17 – Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχείο Κέρκυρας, Άρθρο 18 – Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου.

  Αντίθετα, θεωρούμε πως για την περίπτωση των νησιωτικών περιοχών, εξαιτίας των γεωγραφικών περιορισμών και λοιπόν δυσκολιών για τη μεταφορά αρχείων, είναι αναγκαία η ύπαρξη κεντρικών διευθύνσεων και τοπικών τμημάτων ανά νησί. Εξαίρεση σε αυτή την πρόταση αποτελούν τα Ιόνια Νησιά στα οποία προτείνεται να μείνουν τα τμήματα ως έχουν ανά νησί. Στην περίπτωση μη δυνατότητας λειτουργίας τοπικού τμήματος ανά νησί προτείνεται η λειτουργία Τοπικών Αρχειακών Επιτροπών (Τ.Α.Ε.) που θα αποτελούνται από υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης υπό την εποπτεία των Διευθύνσεων με στόχο την καταγραφή των αρχείων της περιοχής για την αποφυγή καταστροφής υλικού λόγω αμέλειας και την ενημέρωση του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων. Οι επιτροπές θα ορίζονται από την Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους σε συνεργασία με τους ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται το εξής σχέδιο:

  1. Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχεία Αργοσαρωνικού με έδρα την Ύδρα
  2. Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχεία Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη
  3. Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχεία Δωδεκανήσων με έδρα τη Ρόδο
  4. Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχεία Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη

  Υπό την διεύθυνση των παραπάνω θα είναι τμήματα τοπικών αρχείων της αντίστοιχης περιφερειακής ή γεωγραφικής ενότητας (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα).

 • 8 Μαρτίου 2019, 09:27 | Φανή Καραγιάννη

  Συμφωνώ με τον κ. Σκλαβενίτη ότι η διατύπωση των αρμοδιοτήτων των Π.Υ. στο 2ο άρθρο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τη συνεργασία μας με δημόσιους φορείς, και θα πρέπει να αναφέρονται με ευκρίνεια στο νόμο.
  Επίσης, φαίνεται ότι οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισμού Π.Υ. υπερκαλύπτονται από τις άλλες διευθύνσεις της Κ.Υ.

 • 8 Μαρτίου 2019, 09:27 | Τσάπου Ελένη Προϊσταμένη ΓΑΚ-Τ.Α.ΑΓΙΑΣ

  Σχετικά με το άρθρο 15 παράγραφος 2 Περιφέρεια Θεσσαλίας

  Με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε αναφορικά με την μετονομασία κάποιων Τοπικών Αρχείων σε Αρχειοφυλακεία και την αναβάθμιση κάποιων άλλων σε Τμήματα και με δεδομένο ότι ο νόμος είναι σε διαβούλευση, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις υποστηρικτικές στην αναγκαιότητα αναβάθμισης του συγκεκριμένου Αρχείου.
  Το ΓΑΚ Αγιάς είναι ένα πολύ παλιό Αρχείο. Είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στη Θεσσαλία (1978) και διαθέτει πολύ πλούσιο αρχειακό υλικό, παρόλο που καλύπτει μόνο το δήμο Αγιάς (περιλαμβάνει 22 χωριά και πλήθος παραθεριστικών οικισμών).
  Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, λόγω του αρχειακού υλικού, αλλά και των πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια, που αφορούν στα σημαντικά πρόσωπα της περιοχής, στον παραδοσιακό οικισμό, στο μετάξι, στο Σύνταγμα και στους νόμους μέσα από τα πρακτικά της Βουλής, στην επανάσταση της περιοχής για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού, στην αντίσταση κατά των Γερμανών όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από τα παράνομα έντυπα της κατοχής και στο παλιό σχολείο. Το κοινό είναι πολυποίκιλο, από άτομα που εκπονούν εργασίες και αναζητούν υλικό, σύλλογοι που επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή, και ειδικότερα μαθητές. Όπως διαφαίνεται μέσα από τα πεπραγμένα που σας επισυνάπτω, την χρονιά που πέρασε 1500 μαθητές επισκέφτηκαν το αρχείο, ξεναγήθηκαν και με τεχνικές βιωματικής εκπαίδευσης προσέγγισαν το αρχειακό υλικό,. Επιπλέον διοργανώνονται ημερίδες, σεμινάρια και εκθέσεις αρχειακού και φωτογραφικού υλικού, αφού το Αρχείο έχει ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις του δήμου Αγιάς και συγχρόνως γίνονται ξεναγήσεις των επισκεπτών. Το Αρχείο της Αγιάς κατά συνέπεια πρέπει να αναβαθμιστεί και να υποστηριχτεί από κατάλληλο άτομο, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει τόσο τον εκπαιδευτικό του ρόλο, όσο την αξιοποίηση του υλικού για ιστορικές ανάγκες. Σημειωτέον ότι η πλήρης αναδιοργάνωση των χώρων του με την δημιουργία αναγνωστηρίου, όπου φιλοξενούνται ερευνητές, σχολικές ομάδες εργασίας και κοινό, η δημιουργία αξιόλογης βιβλιοθήκης τοπικού και Θεσσαλικού ενδιαφέροντος, αναβάθμισαν την λειτουργία του.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Αγιάς υποστηρίζει το Αρχείο οικονομικά με την παραχώρηση του παλιού σχολείου του Μεταξοχωρίου για τη στέγασή του, έχει αναλάβει τα έξοδα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου και συντηρεί το αρχείο σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας.
  Επειδή η ύπαρξη του Τοπικού Αρχείου είναι σημαντική και για την οικονομία της περιοχής εκτός των επιστημονικών και ιστορικών λόγων, αλλά και των λόγων της έρευνας, και με δεδομένο ότι οικονομικά δεν επιβαρύνει με ενοίκιο και βασικά έξοδα καθώς ο Δήμος τα καλύπτει, είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί και να μετονομασθεί σε Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΓΙΑΣ.

 • 8 Μαρτίου 2019, 09:06 | Τσάπου Ελένη Προϊσταμένη ΓΑΚ-Τ.Α.ΑΓΙΑΣ

  Με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε αναφορικά με την μετονομασία κάποιων Τοπικών Αρχείων σε Αρχειοφυλακεία και την αναβάθμιση κάποιων άλλων σε Τμήματα και με δεδομένο ότι ο νόμος είναι σε διαβούλευση, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις υποστηρικτικές στην αναγκαιότητα αναβάθμισης του συγκεκριμένου Αρχείου.
  Το ΓΑΚ Αγιάς είναι ένα πολύ παλιό Αρχείο. Είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στη Θεσσαλία (1978) και διαθέτει πολύ πλούσιο αρχειακό υλικό, παρόλο που καλύπτει μόνο το δήμο Αγιάς (περιλαμβάνει 22 χωριά και πλήθος παραθεριστικών οικισμών).
  Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, λόγω του αρχειακού υλικού, αλλά και των πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια, που αφορούν στα σημαντικά πρόσωπα της περιοχής, στον παραδοσιακό οικισμό, στο μετάξι, στο Σύνταγμα και στους νόμους μέσα από τα πρακτικά της Βουλής, στην επανάσταση της περιοχής για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού, στην αντίσταση κατά των Γερμανών όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από τα παράνομα έντυπα της κατοχής και στο παλιό σχολείο. Το κοινό είναι πολυποίκιλο, από άτομα που εκπονούν εργασίες και αναζητούν υλικό, σύλλογοι που επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή, και ειδικότερα μαθητές. Όπως διαφαίνεται μέσα από τα πεπραγμένα που σας επισυνάπτω, την χρονιά που πέρασε 1500 μαθητές επισκέφτηκαν το αρχείο, ξεναγήθηκαν και με τεχνικές βιωματικής εκπαίδευσης προσέγγισαν το αρχειακό υλικό,. Επιπλέον διοργανώνονται ημερίδες, σεμινάρια και εκθέσεις αρχειακού και φωτογραφικού υλικού, αφού το Αρχείο έχει ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις του δήμου Αγιάς και συγχρόνως γίνονται ξεναγήσεις των επισκεπτών. Το Αρχείο της Αγιάς κατά συνέπεια πρέπει να αναβαθμιστεί και να υποστηριχτεί από κατάλληλο άτομο, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει τόσο τον εκπαιδευτικό του ρόλο, όσο την αξιοποίηση του υλικού για ιστορικές ανάγκες. Σημειωτέον ότι η πλήρης αναδιοργάνωση των χώρων του με την δημιουργία αναγνωστηρίου, όπου φιλοξενούνται ερευνητές, σχολικές ομάδες εργασίας και κοινό, η δημιουργία αξιόλογης βιβλιοθήκης τοπικού και Θεσσαλικού ενδιαφέροντος, αναβάθμισαν την λειτουργία του.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Αγιάς υποστηρίζει το Αρχείο οικονομικά με την παραχώρηση του παλιού σχολείου του Μεταξοχωρίου για τη στέγασή του, έχει αναλάβει τα έξοδα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου και συντηρεί το αρχείο σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας.
  Επειδή η ύπαρξη του Τοπικού Αρχείου είναι σημαντική και για την οικονομία της περιοχής εκτός των επιστημονικών και ιστορικών λόγων, αλλά και των λόγων της έρευνας, και με δεδομένο ότι οικονομικά δεν επιβαρύνει με ενοίκιο και βασικά έξοδα καθώς ο Δήμος τα καλύπτει, είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί και να μετονομασθεί σε Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΓΙΑΣ.

 • 8 Μαρτίου 2019, 08:09 | ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ

  Εκφράζονται πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας μιας υδροκέφαλης Διεύθυνσης με 54 Τμήματα, διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια, στην οποία θα ανήκουν διοικητικά τα 3/4 των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
  Όπως φαίνεται και από την αναλυτική απαρίθμηση των Τμημάτων στην παράγραφο 2 του άρθρου σε επίπεδο Περιφερειών, η κοινή λογική οδηγεί σε μία διάρθρωση με 10 έως 12 περιφερειακές Διευθύνσεις (το πολύ), μία σε κάθε Περιφέρεια, στην οποία θα υπάγονται κατά μέσο όρο 5 αρχειακές υπηρεσίες Νομού, σε επίπεδο Τμήματος. Σ’ αυτό το σχήμα περιλαμβάνονται και οι τρεις (3) περιφερειακές Διευθύνσεις που προβλέπει το άρθρο (Μακεδονίας, Κέρκυρας, Ηπείρου).
  Παράλληλα, μπορεί να μετατραπεί η Διεύθυνση Συντονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας σε Τμήμα, το οποίο θα έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου, για το συντονισμό, σε δεύτερο βαθμό, 10-12 περιφερειακών αρχειακών υπηρεσιών που θα λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και θα συντονίζουν με τη σειρά τους τις υφιστάμενές τους αρχειακές υπηρεσίες που έχουν τις έδρες τους στις περιφερειακές ενότητες της αρμοδιότητός τους.
  Σ’ αυτό το σχήμα, οι τρεις αρχειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής εντάσσονται ως Τμήματα στην Κεντρική Υπηρεσία.
  Η τελική προτεινόμενη συνολική αύξηση των Διευθύνσεων κατά 6 ή 7, θεωρώ ότι δικαιολογείται πλήρως διότι:
  -δημιουργεί ένα πολύ πιο ισορροπημένο και αποτελεσματικό διοικητικό σχήμα,
  -βελτιώνει και αναβαθμίζει την οργανωτική δομή καθώς και την ομοιογένεια και αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας-περιφέρειας,
  -συμβαδίζει με τη διοικητική διαίρεση της χώρας και στον τομέα των επιπέδων διοίκησης,
  -διευκολύνει την άμεση επαφή και συνεργασία με τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην περιφέρεια, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των «προμηθευτών» αρχειακού υλικού.

 • 7 Μαρτίου 2019, 09:08 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

  Άρθρο 15, παρ. 1: Να προστεθεί εδάφιο η αρμοδιότητα «την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται στους επιχειρησιακούς σκοπούς και τις αρμοδιότητες του συνόλου των δομών της Υπηρεσίας». Οι ανάλογες αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στα
  επιμέρους Τμήματα θα πρέπει να αφαιρεθούν.

 • 6 Μαρτίου 2019, 13:27 | Σπύρος Σκλαβενίτης

  Η διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ως προς την περιοχή των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών αρχειακών υπηρεσιών είναι άστοχη και σίγουρα θα δημιουργήσει προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, για τα περισσότερα Τμήματα ΓΑΚ που συνοδεύονται από τον γεωγραφικό προσδιορισμό Περιφερειακής Ενότητας αναφέρεται «αρμοδιότητα επί των αρχείων των ΔΗΜΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας». Η διατύπωση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να θεωρήσουν οι υπηρεσίες με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (υπηρεσίες που ανήκουν είτε στην αιρετή, είτε στην αποκεντρωμένη Περιφέρεια είτε που αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων όπως πχ Δικαστήρια, υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών κλπ) ότι η αρμοδιότητα του τμήματος ΓΑΚ περιορίζεται μόνο στους Δήμους ως ΟΤΑ και ότι δεν επεκτείνεται στο σύνολο των υπηρεσιών η έδρα των οποίων βρίσκεται εντός των ορίων (των δήμων) της Περιφερειακής Ενότητας.
  Εξαίρεση αποτελεί η λιγότερο προβληματική διατύπωση σχετικά με το «Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, (…) με έδρα την Αίγινα και αρμοδιότητα επί των αρχείων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Νήσων εκτός της Ύδρας και των Κυθήρων». Εδώ είναι ορθότερη η αναφορά σε «Περιφερειακή Ενότητα» από ότι η αναφορά σε δήμους. Απορώ πράγματι γιατί δεν ακολουθήθηκε η ίδια διατύπωση και στις υπόλοιπες διατυπώσεις.
  Επιπλέον, η υπάρχουσα διατύπωση με αναφορά σε Δήμους προξενεί σύγχυση και έρχεται σε σύγκρουση με τις αρμοδιότητες όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και κυρίως στα εδάφια α (όπου σωστά αναφέρονται αρχεία των υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα) και β (όπου σωστά αναφέρονται Ειδικά αρχεία της Περιφερειακής Ενότητας).
  Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να αναδιατυπωθεί το κάθε εδάφιο της παραγράφου ως εξής ενδεικτικά:
  Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πρέβεζας» με έδρα την Πρέβεζα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
  Εναλλακτικά, αν οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει αναφορά σε δήμους, η διατύπωση θα μπορούσε να ήταν:
  Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πρέβεζας» με έδρα την Πρέβεζα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

  Σπύρος Σκλαβενίτης, αρχειονόμος, προϊστάμενος ΓΑΚ – Αρχείων Ν. Πρέβεζας

 • 6 Μαρτίου 2019, 10:30 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 15 Προτείνουμε στην ονομασία να παραμείνει η λέξη «Αρχείο». Το ΓΑΚ δεν σημαίνει τίποτε για τον πολίτη. Με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας, όπου καταργήθηκαν οι νομοί και αντικαταστάθηκαν από τις Περιφερειακές Ενότητες, μπορεί η ονομασία να είναι «Γ.Α.Κ.-Αρχεία ……» (όπου …. το όνομα της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει η αρχειακή υπηρεσία) ή Γενικά Αρχεία του Κράτους … (όπου …. το όνομα της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει η αρχειακή υπηρεσία).

 • 4 Μαρτίου 2019, 15:30 | MARIA PAPANIKOLAOU

  Πιστεύω πως η διάκριση των περιφερειακών υπηρεσιών σε τμήματα και η περίοπτη θέση (ειδικά σε θέμα στελέχωσης επιστημονικού προσωπικού) η οποία δίνεται μόνο σε τρία περιφερειακά αρχεία (Μακεδονίας, Ηπείρου και Κέρκυρας), αδικεί τις σημαντικότατες αρχειακές συλλογές οι οποίες φυλάσσονται στα υπόλοιπα τμήματα.
  Έχοντας δουλέψει στα ΓΑΚ Δωδεκανήσου και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το υλικό και τη σημασία του, δεν είναι δυνατόν το Αρχείο της Ιταλικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου, το Αρχείο της Ιταλικής Ασφάλειας, το Αρχείο των πρώτων ελληνικών διοικήσεων των νησιών, αμέσως μετά την απελευθέρωση και την Ενσωμάτωση, να είναι λιγότερο σημαντικά από τα αρχεία των τριών παραπάνω περιοχών. Το Ιταλικό Αρχείο, τόσο το διοικητικό, όσο και της Ασφάλειας, είναι ίσως το μοναδικό Αρχείο της ιμπεριαλιστικής και εν μέρει αποικιακής πολιτικής Ευρωπαϊκής χώρας μέσα στην Ευρώπη. Μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή για μελέτες οι οποίες αφορούν όχι μόνο την Ελληνική και Ιταλική Ιστορία, αλλά τη Μεσογειακή Ιστορία, και κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου, μελέτες σχετικές με την περιοχή της Μέσης Ανατολής και των Μεσογειακών Αφρικανικών χωρών.
  Η Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό γεγονός για την εθνική Ιστορία της χώρας, όντας κομμάτι της Ιστορίας της Μεγάλης Ιδέας, αλλά έχει και μεγάλο ενδιαφέρον στο πεδίο της ιστορικής έρευνας των μεταβατικών κοινωνιών, όντας μια κοινωνία σε μετάβαση, από ένα αυτοκρατορικό, πολυπολιτισμικό και αποικιακό μοντέλο διοικήσεως σε αυτό του έθνους κράτους.