Άρθρο 10 – Η αρχειακή οργάνωση της χώρας

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) αποτελούν, αυτοτελή, δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  • 8 Μαρτίου 2019, 10:08 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

    Άρθρο 10 – Η αρχειακή οργάνωση της χώρας

    Πέρα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) στη χώρα λειτουργούν και ιδιωτικά αρχεία ή τμήματα αρχείων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Είναι αναγκαίο στον προτεινόμενο νόμο να περιγράφεται η σχέση των εμπλεκόμενων οργανισμών με τα δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία. Προτείνεται σε αυτό το άρθρο η περιγραφή της θεσμικής αρχειακής κατάστασης στη χώρα.

  • 7 Μαρτίου 2019, 08:20 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

    Ο τίτλος της Υπηρεσίας «Γενικά Αρχεία του Κράτους» να αλλάξει σε «Εθνικά Αρχεία », κατά αντιστοιχία προς την ονομασία των εθνικών αρχειακών φορέων στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών.