Άρθρο 19

Η Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. έχει αρμοδιότητα επί των αρχείων όλων των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, πλην όσων ρητώς αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

  • 8 Μαρτίου 2019, 10:27 | ΑΑ

    «…αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.»
    Το προηγούμενο άρθρο είναι άσχετο. Μήπως εννοεί ο συντάκτης το άρθρο 15;

  • 8 Μαρτίου 2019, 08:24 | Σπύρος Σκλαβενίτης

    «Η Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. έχει αρμοδιότητα επί των αρχείων όλων των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, πλην όσων ρητώς αναφέρονται στο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ.»
    Το προηγούμενο άρθρο (18) αναφέρεται στη Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου. Τι εννοεί ο συντάκτης; Μήπως ήθελε να πει «όσων ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 15»;