Άρθρο 40 Σκοποί

 

1. Σκοποί του Μουσείου είναι:
α) η μελέτη, έρευνα, ανάδειξη και προβολή στο κοινό της βιομηχανικής κληρονομιάς του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα στη Λέσβο και το Αιγαίο γενικότερα,
β) η διάσωση της ιστορικής μνήμης και παράδοσης της αστικής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής ιδίως στην ελαιουργία, σαπωνοποιία, βυρσοδεψία, αλευροποιία, μακαρονοποιία, σιδηρουργία, αλλά και της αστικής και λαϊκής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο και γενικότερα στο Αιγαίο.
2. Οι σκοποί του Μουσείου εκπληρώνονται, ιδίως, με:
α) την έκθεση, σε μόνιμη βάση, των ιστορικών αντικειμένων, του εξοπλισμού, των έργων και αντικειμένων τέχνης της παρ. 6 του άρθρου 39,
β) τον εμπλουτισμό των ανωτέρω με την απόκτηση και έκθεση έργων, αντικειμένων και συλλογών σχετικών με τον σκοπό του,
γ) την ασφαλή διαφύλαξη και συντήρηση των αντικειμένων του, σύμφωνα με τις σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές,
δ) τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών που συμβάλλουν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της επιστήμης στα πεδία των σκοπών του,
ε) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ξεναγήσεων και σεμιναρίων σχετικών με τους σκοπούς του,
στ) τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού λειτουργίας του.