Άρθρο 45 Προσωπικό

 

1. Οι θέσεις των υπαλλήλων του Μουσείου ορίζονται ως ακολούθως:
α. μία (1) θέση υπαλλήλου ΠΕ, κατόχου τίτλου Μουσειολογίας ή Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Θεωρίας της Τέχνης ή συναφών πεδίων, με καθήκοντα επιστημονικού υπεύθυνου του Μουσείου,
β. μία (1) θέση υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με καθήκοντα γενικής διοικητικής υποστήριξης του Μουσείου.
γ. μία (1) θέση υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με καθήκοντα φύλαξης και εξυπηρέτησης επισκεπτών του Μουσείου.
δ. μία (1) θέση υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας με καθήκοντα καθαριότητας για όλους τους χώρους του Μουσείου.
2.Η κάλυψη των θέσεων διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133), κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Δημόσιο, από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φορείς που εποπτεύονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες, κατά περίπτωση, διατάξεις.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:41 | Κλωνιζάκη Σταυρούλα

  Το σχόλιο μου που υπέβαλα αφορά στο άρθρο 29.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 12:17 | Κλωνιζάκη Σταυρούλα

  Με βάση και το σχόλιο μου στο άρθρο 20, θα πρέπει να μην καταργηθούν οι 2 επιπλέον κενές οργανικές θέσεις Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ.Επιπλέον δεν αρκεί μόνο ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας μηχανολόγος για το Τμήμα Μελετών και αυτό προκύπτει και από τα αιτήματα πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 01:39 | Ελένη Καραγιάννη

  Η Γέρα είναι ένας απέραντος ελαιώνας πανέμορφος και ευλογημένος.Εκεί βρίσκεται
  το Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά από τα πρώτα ατμοκίνητα της Λέσβου (1887).
  Έντεκα χρόνια είμαι εργαζόμενη σ’αυτόν τον υπέροχο χώρο που όπως έλεγε και ο εργοδότης μας Νίκος Κούνδουρος είναι το κλέος και η περηφάνεια των ανθρώπων του τόπου.Με την συνάδελφό μου κάναμε όλες τις εργασίες που είχε ανάγκη το μουσείο όλα αυτά τα χρόνια.Ξεναγήθηκαν χιλιάδες επισκέπτες ,ανάμεσά τους σημαντικές προσωπικότητες.Ξεναγήθηκαν χιλιάδες παιδιά απ’όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
  Επιθυμούμε να συνεχίσουμε απ΄όποια εργασία θα κρίνει σκόπιμο το Υπουργείο Πολιτισμού.
  Οι Εργαζόμενες του Μουσείου Βρανά

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 08:03 | Ευστράτιος Αγριτελης

  Το Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανα είναι ένα κόσμημα στην περιοχή μας που αναβάθμισε και ανάδειξε όχι μόνο τον χώρο αλλά και την ιστορία του τόπου μας . Η παρούσα διοίκηση και το υπάρχων προσωπικό που το διαχειρίζεται χαίρουν άκρας εκτίμησης των συμπολιτών αλλά ειδικά των επισκεπτών του που κατά καιρούς το έχουν επισκεφθεί εξέχων προσωπικότητες ! Πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχίσει να λειτουργεί διότι είναι ο μοναδικός πολιτιστικός χώρος στην περιοχή και πόλος έλξης επισκεπτών αυτής .