ΜΕΡΟΣ Β ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΥΣΕΙΟ – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΒΡΑΝΑ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ Άρθρο 39 Σύσταση, νομική μορφή, έδρα, περιουσία

 

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» και έδρα τη Λέσβο, καλούμενο εφεξής «Μουσείο”.
2. Το Μουσείο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου, πλην των φορολογικών απαλλαγών και προνομίων.
3. Το Μουσείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Το Μουσείο στεγάζεται στα ακίνητα στα οποία στεγάζεται το υφιστάμενο ελαιοτριβείο – μουσείο Βρανά της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ” που συστήθηκε δυνάμει του από 29.10.1997 καταστατικού, νόμιμα δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αρ. 5239/29.4.1997 και συγκεκριμένα: α) σε οικόπεδο με ΚΑΕΚ 330670402006/0/0 στην εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδος της Δημοτικής Ενότητας Γέρας του Δήμου Λέσβου, μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος βιομηχανικών κτηρίων (ελαιοτριβείο Ν. Βρανά), χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου, δυνάμει της υπ΄ αρ. ΔΠΕ/8944/17.12.2004 απόφασης του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Δ΄ 1277) και β) σε οικόπεδο με ΚΑΕΚ 330670407002/0/0 στην εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδος της Δημοτικής Ενότητας Γέρας του Δήμου Λέσβου, μετά των επ’ αυτών κτιρίων, χαρακτηρισμένων ως διατηρητέων, δυνάμει της υπ΄ αρ. ΔΠΕ/4245/2010 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΑΠ΄ 202).
5. Τα ακίνητα της παρ. 4 μεταβιβάζονται κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα λόγω δωρεάς στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους, δικαιώματος υπέρ Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή τρίτου και παραχωρούνται κατά τη χρήση αυτών για τριάντα έτη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Μουσείο, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς την τήρηση περαιτέρω διατυπώσεων και την καταβολή οιουδήποτε φόρου, τέλους, δικαιώματος υπέρ Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή τρίτου για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.
6. Στο Μουσείο μεταβιβάζονται κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, λόγω δωρεάς, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους, δικαιώματος υπέρ Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή τρίτου:
α) τα κινητά πράγματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας «Αρχιπέλαγος», και συγκεκριμένα τα ιστορικά αντικείμενα, ο ιστορικός μηχανολογικός εξοπλισμός, τα έργα και αντικείμενα τέχνης, το σύνολο των βιβλίων και περιοδικών που συγκροτούν τις βιβλιοθήκες του υφιστάμενου μουσείου, το σύνολο των αντικειμένων του πωλητηρίου, όπως εμπορεύματα, βιβλία, περιοδικά και αντικείμενα, καθώς και ο εξοπλισμός του,
β) το σύνολο του κινητού εξοπλισμού ιδιοκτησίας της Εταιρείας «Αρχιπέλαγος» που χρησιμοποιείται για τις λειτουργικές ανάγκες του υφιστάμενου μουσείου, ιδίως έπιπλα, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, μηχανολογικές ή άλλες συσκευές και κινητές εγκαταστάσεις.
Για τα κινητά των περ. α’ και β’ συντάσσεται πριν από τη μεταβίβασή τους αναλυτικός κατάλογος που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας «Αρχιπέλαγος» και τον Προϊστάμενο της Εφορείας Λέσβου και ακολουθεί αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος περιέρχονται από την Εταιρεία «Αρχιπέλαγος» προς το Μουσείο αυτοδικαίως και ατελώς το αρχείο του υφιστάμενου μουσείου, κάθε δικαίωμα επί του κάθε φύσης σταθερού ή κινητού εξοπλισμού που εξυπηρετούσε λειτουργικές ανάγκες του υφιστάμενου μουσείου και του πωλητηρίου, οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται και κάθε δικαίωμα της Εταιρείας «Αρχιπέλαγος» επί των έργων και αντικειμένων τέχνης του υφιστάμενου μουσείου.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 12:34 | Μάκης Αξιώτης

  Θά ήθελα να εκφράσω την γνώμη μου για το Μουσείο Βρανά «Οδυσσέας Ελύτης», επειδή η Εταιρεία Αρχιπέλαγος, χάρισε στο νησί και ιδιαίτερα στον τόπου που γεννήθηκα ένα Κόσμημα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ένα Ίδρυμα Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής προσφοράς στο νησί μας! Μας χαροποίησε ιδιαίτερα η ανάληψη του απο το ΥΠΠΟ, στους χαλεπούς οικονομικούς καιρούς που ζούμε , ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα το σημαντικό του έργο! Δίπλα στο Σπίτι της Μητέρας του Ποιητή μας! Θεωρώ όμως αναγκαία και δίκαια την συμμετοχή στο νέο ΔΣ του Μουσείου (και όχι μόνο) από το ΥΠΠΟ,τριών μελών από την εταιρεία που για χρόνια προσέφερε έργο! Η εμπειρία είναι αναντικατάστατη και η ηθική αμοιβή απαραίτητη! Συμφωνώ να τοποθετείται πρόεδρος του νέου Δ Σ ο εκάστοτε πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας και μάλιστα τώρα ο Νίκος Σηφουνάκης που κληροδότησε στην Λέσβου τόσες ΠολιτιστικέςΜονάδες (Πολιτιστικά Κέντρα, ΜΦΙ κα).Επίσης άλλα δύο μέλη, το ένα γνωστού κύρους γνώσης και προσφοράς στον Πολιτισμό του νησιού!
  Είναι λογικό επίσης να παραμείνουν στην θέση τους οι τρεις έμπειροι υπάλληλοι του Μουσείου και για τον πρόσθετο λόγο της δραματικής ανεργίας που πλήττει την Γέρα, μέσα στην φιλοσοφία της αποκέντρωσης!
  Κα Υπουργέ, Κα Μενδώνη, πολλές φορές έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν, πάντα για την προάσπιση και προβολή του πολιτισμού της Λέσβου, τον οποίο διακονώ με πολύπλευρο και πολυσέλιδο έργο! Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επιμεληθείτε εσείς προσωπικά αυτήν την νέα Λειτουργία του Μουσείου της Κληρονομιάς του Ελύτη, σε συνεργασία με τους Ανθρώπους της Εταιρείας αρχιπέλαγος και ιδιαίτερα με τον Λεσβολάτρη Νίκο Σηφουνάκη! 
  Με εκτίμηση  
  Μάκης Αξιώτης
  Πολίτης του Αιγαίου  

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 12:50 | Λευτέρης Παπαδόπουλος

  Αγαπητή κυρία Υπουργέ,
  Επιθυμώ να καταθέσω την άποψη μου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου- Ελαιοτριβείου Βρανά προς εσάς ενόψει της συζήτησης Νομοσχεδίου στη Βουλή.
  Έχοντας ζήσει επί είκοσι πέντε χρόνια τη μεγάλη προσπάθεια διάσωσης αυτού του μοναδικού Μνημείου, στο καταταλαιπωρημένο νησί της Λέσβου, θεωρώ σημαντική την από
  εδώ και πέρα ένταξη του στο ΥΠ.ΠΟ.Α..
  Πιστεύω στο όνομα της συνέχειας οτι θα πρέπει τουλάχιστον ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προέρχονται από τη Δωρήτρια Εταιρεία, διότι η εμπείρία τους και η αγάπη στο δημιούργημα τους μπορεί να εξασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο τη συνέχεια της λειτουργίας του.
  Η ζωή με δίδαξε ότι, ότι αγαπάς το προσέχεις και θες να του δίνεις ζωντάνια, αυτό κάνουμε
  όλα αυτά τα χρόνια και για αυτό συντονιστικό ρόλο στα πλαίσια του Διοικητικού
  Συμβουλίου πρέπει να έχει ο επικεφαλής της Δωρήτριας Εταιρείας.
  Είμαι βέβαιος ότι κατανοείται αυτή την αλήθεια και στο τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου
  σας που θα καταθέσετε στη Βουλή θα συμπεριλαμβάνεται αυτή μου η πρόταση.

  Με τιμή
  Λευτέρης Παπαδόπουλος

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 11:55 | ΜΑΙΡΗ ΦΑΜΕΛΛΗ

  Η Δωρεά της Εταιρείας Αρχιπέλαγος στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι μια σημαντική πράξη.
  Το μεγάλο Βιομηχανικό συγκρότημα, το Ελαιοτριβείο της οικογένεια Ελύτη, όποιος το επισκεφθεί
  εντυπωσιάζεται από το μέγεθός του.
  Το κτίριο μοιάζει με εκείνα τα αγγλικά εργοστάσια που έχουμε δει και θαυμάσει, πέτρα- τούβλο- ξύλο.
  Για το Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά στη Λέσβο, το Υπουργείο και η Υπουργός, πρέπει να επιζητήσει τη
  συνεργασία με αυτούς που το δημιούργησαν, να τους αγκαλιάσει.
  Εμείς στη Λέσβο έχουμε παράδοση.
  Τον Στρατή Ελευθεριάδη που δώρισε το πρώτο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Ελλάδας, το κράτος τον
  σεβάστηκε.
  Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Υπουργός Πολιτισμού το 1981 στον Νόμο που ψήφισε στη Βουλή, ίδρυσε
  το Μουσείο Στρατή Τεριάντ στη Βαρειά Μυτιλήνης, και προσδιόρισε γα τον Δωρητή, να έχει τον πρώτο
  λόγο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και μετά το θάνατό του, το ίδιο προνόμιο στη σύζυγο του Αλίς.
  Αυτό πρέπει να γίνει και με τους δωρητές του Μουσείου- Ελαιοτριβείου Βρανά της Λέσβου.

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 11:43 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΧΛΑΚΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Μυτιλήνη 11/11/2020
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ.Πρωτ. 2104
  & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

  Δ/νση: ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 1
  ΤΚ. 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
  Τηλ.: 2251024244
  Email: hohlakav@yahoo.gr
  Προς:Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
  Δημόσια Διαβούλευση

  ΘΕΜΑ: Ιδρυση ΝΠΙΔ Μουσείου – Ελαιοτριβείο Βρανά

  Το Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά είναι ίσως από τους ωραιότερους χώρους Πολιτισμού της Λέσβου.
  Συγκρότημα Βιομηχανικό το οποίο έτυχε άριστης αναστήλωσης από την ‘’Εταιρεία Αρχιπέλαγος’’, αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς στη Λέσβο.
  Κάθε χρόνο χαιρόμαστε να βρισκόμαστε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους του.
  Στην εσωτερική Μικρή αυλή με την καμινάδα, οι βραδιές είναι εκστατικές. Τέτοιες βραδιές ήταν οι φετινές με τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν, όπως οι «Αναγνώσεις» , όπου ακούστηκε η ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη και αποσπάσματα από κείμενα του Στράτη Μυριβήλη.
  Στη Μεγάλη αυλή με τις ελιές, με τις μεγάλες εκδηλώσεις, όπως αυτή που έγινε φέτος, με τη συνεισφορά του Συνδέσμου μας , σε μια κατανυκτική βραδιά με την Καριοφυλλιά Καραμπέτη και τον Μανώλη Μητσιά.
  Τ΄ αφιερώματα στο θέατρο, στην ιστορία του Ελληνικού τραγουδιού, με τον Αντιπρόεδρο του Μουσείου Λευτέρη Παπαδόπουλο να μιλά για τους αθάνατους στίχους και τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει.
  Ο χώρος του Αρχείου, με τις εκδηλώσεις τον χειμώνα, με τη Ρούρα Σιφναίου, την ψυχή του Μουσείου, να μιλά για την ιστορία της Βιομηχανίας στο Αιγαίο του 18ου και 19ου αιώνα.
  Το Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά αναδεικνύει την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής της Γέρας αλλά και του νησιού γενικότερα.
  Η δωρεά που αποφάσισε η Εταιρεία Αρχιπέλαγος, να δοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι προσφορά για πάντα.
  Το Υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να μεριμνήσει για τους εργαζόμενους του Μουσείου, που χρόνια το φροντίζουν.
  Επικεφαλής στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι οι δημιουργοί, έτσι θα υπάρξει συνέχεια, και αυτό επιθυμεί η μικρή κοινωνία μας.

  Η Πρόεδρος
  του Συνδέσμου Πολιτισμού,
  Αθλητισμού & Τουρισμού Νήσου Λέσβου
  Βασιλική Χοχλάκα

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 11:26 | Μαρίνος Ορφανός

  Η έναρξη της διαβούλευσης για την ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο – Ελαιοτριβείο Βρανά», που ουσιαστικά σηματοδοτεί την επισφράγιση της δωρεάς του εμβληματικού ελαιοτριβείου της Γέρας που διέσωσε, ανέδειξε και μετέτρεψε σε Μουσείο η εταιρία «Αρχιπέλαγος» στο κράτος, αποτελεί από μόνη της μία πολυσήμαντη είδηση για τη Λέσβο. Δεν είναι μόνο ότι η επικείμενη ανάληψη της ευθύνης της λειτουργίας του από το κράτος και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, επιβραβεύει τους σκοπούς της εταιρίας που από το 1997 με δικές της ενέργειες όχι απλά έσωσε από την κατάρρευση ένα από τα πρώτα μεγάλα ατμοκίνητα εργοστάσια της πρώιμης βιομηχανικής περιόδου του Αιγαίου, αλλά σταδιακά το μετέτρεψε σε ένα ζωντανό μέρος συνάντησης των Λέσβιων και στον πιο χαρακτηριστικό χώρο που φιλοξενεί σήμερα δράσεις και εκδηλώσεις πολιτισμού στο νησί της Λέσβου. Το Ελαιοτριβείο Βρανά, που συνδέεται εξ αίματος με τον σπουδαίο Οδυσσέα Ελύτη, ο παππούς του οποίου το έχτισε στα 1887 και για δεκαετίες αποτέλεσε την «ατμομηχανή» της παραγωγής του «χρυσού» της Λέσβου, το λάδι, εάν δεν υπήρχε η ευαισθησία ανθρώπων όπως ο σημερινός Πρόεδρος της εταιρίας «Αρχιπέλαγος» Νίκος Σηφουνάκης και η λάμψη σπουδαίων προσωπικοτήτων του πολιτισμού και της ίδιας της ιστορίας της χώρας όπως τα ιδρυτικά μέλη αυτής της προσπάθειας, ο αείμνηστος Νίκος Κούνδουρος ή ο κορυφαίος εν ζωή ποιητής Λευτέρης Παπαδόπουλος, θα είχε εξαφανιστεί δια παντός.
  Τόσο ως κτήριο που κάποτε αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα του Βορείου Αιγαίου, όσο και ως ιστορία. Αφού θα είχε εξαφανιστεί παντελώς από τα μάτια μας όχι μόνο η αριστουργηματική αρχιτεκτονική του αλλά ακόμα και η ελάχιστη αφορμή για να διηγηθεί κανείς μέσα από τους μαρμαροπέτρινους τοίχους την ιστορία της οικογένειας Αλεπουδέλλη και της οικογένειας Βρανά.
  Διαβάζοντας τώρα τα άρθρα που αφορούν στα διαδικαστικά που αφορούν στην ολοκλήρωση της δωρεάς, σαν Λέσβιος και σαν δημοσιογράφος που έχω ζήσει και καταγράψει βήμα – βήμα την εξέλιξη της αναβίωσης του «Βρανά», νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση για το ότι εκπληρώνεται η συνέχεια της απρόσκοπτης λειτουργίας του στο διηνεκές, αλλά και το ότι δικαιώνονται οι κόποι του ιστορικού Προέδρου Νίκου Κούνδουρου που έφυγε από τη ζωή, πριν δει την μετάβαση του Μουσείου σε κρατικό πια, θεματικό μουσείο της βιομηχανικής ιστορίας του τόπου μας. Εξάλλου ο ίδιος ο αείμνηστος μεγάλος δημιουργός πάντοτε έλεγε: «Το Μουσείο μας, πρέπει να συνεχίσει να ζει και να λειτουργεί, όχι γιατί είναι δικό μας Μουσείο, αλλά γιατί είναι ένα μοναδικό μνημείο σε ένα παραμεθόριο νησί…».
  Στα διαδικαστικά άρθρα της μετάβασης του μουσείου στην ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, διαπιστώνω ωστόσο μία -αν όχι αστοχία- σίγουρα κατάφωρη αδικία, στο σημείο όπου προβλέπεται η επιλογή του Προέδρου του Μουσείου στο εξής, να υποδεικνύεται από το Υπουργείο. Ξέχωρα του ότι αυτό είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη αναχρονιστική λογική που δεν έχει γίνει ξανά ούτε στη Λέσβο, ούτε απ΄ όσο γνωρίζω στην Ελλάδα, θεωρώ ότι αποτελεί σε κάθε περίπτωση μία ασέβεια του κράτους στον θεματοφύλακα της σύγχρονης διαδρομής του «Βρανά», τον σημερινό Πρόεδρο του Μουσείου Νίκο Σηφουνάκη. Το αντεπιχείρημά μου σε αυτή την επιλογή, εξειδικεύεται στο τι συνέβη σε μία αντίστοιχη μεγάλη δωρεά Μουσείου της Λέσβου στο κράτος και αναφέρομαι στο «Terriade». Ο ιδρυτής και μεγάλος δωρητής του Μουσείου «Terriade» στη Μυτιλήνη, διατήρησε το δικαίωμα να ορίζει ο ίδιος –αν όχι να είναι ο ίδιος- τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με το νόμο Ανδρέα Ανδριανόπουλου το 1981. Ως εκ τούτου, το να στερεί η εισήγηση για τη λειτουργία του νέου Δ.Σ. το ίδιο από το Νίκο Σηφουνάκη, θεωρώ ότι είναι προβληματικό και στερεί μεταξύ άλλων την ελάχιστη απαιτούμενη αναγνώριση της προσφοράς του σημερινού Προέδρου της εταιρίας «Αρχιπέλαγος».
  Θα ήθελα όμως να πιάσω και μία άλλη διάσταση, πιο πολιτική ίσως, της σημασίας να μείνει το τιμόνι του «Βρανά», τιμητικά αλλά και πρακτικά στον σημερινό του Πρόεδρο. Η απόσταση που χωρίζει το Νίκο Σηφουνάκη από το να του αναγνωρίσει η ιστορία την προσφορά του στον τόπο, υπηρετώντας επί δεκαετίες ως Νομάρχης, Βουλευτής, Ευρωβουλευτής και Υπουργός, για τα (μικρο)πολιτικά ήθη της χώρας μας, είναι ακόμα μικρή αν και σε κάθε περίπτωση αναφερόμαστε σε έναν πολιτικό που διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, διαδεχόμενος τον πρωθυπουργό της Γαλλίας Μισέλ Ροκάρ.
  Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια για πολλά μεταξύ των οποίων φέρουν την υπογραφή του ιδίου και έγιναν στη Λέσβο από τη δεκαετία του 1990, είναι αναμφισβήτητη. Η λειτουργία του εξάλλου ως ιδρυτής της εταιρίας «Αρχιπέλαγος», αναγνωρίζεται από όλους ως την μικρογραφία της ευαισθησίας και κυρίως των πολιτικών και νομοθετικών του πρωτοβουλιών για τη διάσωση συνολικά της Αρχιτεκτονικής και της Πολιτισμικής παράδοσης της Λέσβου. Η υπογραφή του Νίκου Σηφουνάκη μεταξύ πολλών άλλων που δεν είναι της παρούσης, στην ανάδειξη, κατοχύρωση και προστασία των παραδοσιακών οικισμών της Λέσβου, είναι μία ενδεικτική και σχετικότατη επί του θέματος, πολιτική του παρακαταθήκη. Όπως πολιτική του παρακαταθήκη είναι και το ότι δεκάδες άλλα πολιτιστικά μνημεία ή μουσεία του νησιού όπως εκείνο της Φυσικής Ιστορίας του Σιγρίου, στέκουν σήμερα όρθια χάρη στην «ιερή του τρέλα», να εξιστορούν την ιδιαίτερη παράδοση μας και να καθορίζουν την εξωστρέφειά μας.
  Ένας άνθρωπος σαν το Νίκο Σηφουνάκη που είδε ως ξένος τον τόπο μας με πιο καθαρή ματιά από εμάς τους ντόπιους για να εκτιμήσει την πολυεπίπεδη αξία της ιδιαίτερης λεσβιακής Αρχιτεκτονικής, το ελάχιστο που του αξίζει από την αμερόληπτη Πολιτεία ως αναγνώριση, είναι να συνεχίσει στο τιμόνι του δημιουργήματός του, στο Ν.Π.Ι.Δ. του Μουσείου Βρανά. Ενώ είναι περιττό να επιχειρηματολογήσει κανείς για την αναγκαιότητα να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο για να συνεχίσει στο νέο Δ.Σ. και ο «Πρόεδρος των Προέδρων» Λευτέρης Παπαδόπουλος.

  Μαρίνος Ορφανός Δημοσιογράφος – Ειδικός Σύμβουλος Επικοινωνίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 11:21 | Παττά Γεωργία

  Μια μικρή ομάδα ανθρώπων γνωστών και καταξιωμένων στην Ελληνική κοινωνία πριν 25 χρόνια, ανακάλυψαν στον ελαιόφυτο οικισμό Παπάδος, στη Γέρα της Λέσβου, το Ελαιοτριβείο των Βρανάδων – Αλεπουδέληδων, και βάλθηκαν να το σώσουν.
  Επί δεκαετίες ήταν ένας ρημαγμένος χώρος, και εντός και εκτός του κτιρίου με τους Τσιγγάνους να μπαινοβγαίνουν, το είχαν ορμητήριο τους.
  Το 1986, Νομάρχης Λέσβου ο Ν. Σηφουνάκης, έτυχε να επισκεφτεί το νησί ο Οδυσσέας Ελύτης, γνωρίστηκαν τότε και ο Νομάρχης πρωτοαντίκρισε το λιοτρίβι Βρανά.
  Με μια ομάδα ανθρώπων λάτρεις της Λέσβου άρχισαν να ασχολούνται με αυτό. Έρχονταν ο Νίκος Κούνδουρος, ο Ζυλ Ντασέν (ο οποίος εγκαινίασε και το Μουσείο στο Σιγρί το 1999), ο Νίκος Μάργαρης, ο Άγγελος Δεληβοριάς και τόσοι άλλοι.
  Άρχισαν μετά τα έργα αναστήλωσης και επί τρία χρόνια ήταν ένα εργοτάξιο όλη η περιοχή.
  Φτάσαμε στον Ιούνιο του 2007, ο Ν. Σηφουνάκης, έτρεχε πρωί- βράδυ, με την προξενήτρα της αγοράς του Ελαιοτριβείου, που έγινε Μουσείο, την Ρούρα Σιφναίου, γινόταν ετοιμασίες, καταλάβαμε ότι θα γίνονταν τα εγκαίνια.
  Το Σάββατο 1η Ιουλίου ο Πρόεδρος της Βουλής αείμνηστος Δημήτρης Σιούφας ο επίσημος προσκεκλημένος των εγκαινίων, μα και Βουλευτές, Υπουργοί, Μητροπολίτες και λαός πολύς συσσώρευσε. Φωταγωγήθηκε το λιοτρίβι και ο κάμπος των Ελαιώνων.
  Βγήκε στην εξέδρα ο Νίκος Κούνδουρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Σωτήρης Ζαμτράκης.
  Πρώτος Μίλησε ο Κούνδουρος με τη δυνατή και αυστηρή φωνή του και αμέσως έλαμψε το πρόσωπό του.
  Ακολούθησαν Ο Λευτέρης, ο Σωτήρης, ο Νίκος.
  Δεν έγιναν τυπικά εγκαίνια παρότι παρόν ο Μητροπολίτης και παπάδες, και πολύς κόσμος ρωτούσε για αυτό, πάνω από 2,500 άνθρωποι ήταν εκεί, ‘’Το κτίριο εγκαινιάστηκε το 1887 όταν γεννήθηκε’’ , απαντούσαν ο Κούνδουρος και ο Σηφουνάκης.
  Ήρθε η οικονομική κρίση, ήρθαν οι πρόσφυγες.
  Το Μουσείο εκεί καθημερινά στεκόταν και περίμενε ανοιχτό με τις κοπέλες υπαλλήλους να κερνούν όποιον έμπαινε στο πωλητήριο.
  Ήρθε και εγκαταστάθηκε ο διάσημος ζωγράφος Ai Weiwei, με τους φοιτητές του από το Βερολίνο, και συνεργάτες του, για να αγωνιστούν για τους πρόσφυγες όπως έλεγαν.
  Το Μουσείο- Ελαιοτριβείο άντεξε τα πέτρινα χρόνια.
  Τώρα μια νέα αρχή ξεκινά. Χέρι χέρι οι άνθρωποι που το δημιούργησαν με την επίσημη πολιτεία το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να συμπορευθούν.
  Θα έρθει καινούργιος Διευθυντής, και προσωπικό, έτσι πρέπει να γίνει, αλλά να προστατευθούν οι 2-3 εργαζόμενοι του, που χρόνια το λειτουργούν, και να δουλέψει με τους Δημιουργούς, να μάθουν οι νέοι πως έγινε το Μουσείο του Ελύτη, του Κούνδουρου, του Δεληβοριά, του Παπαδόπουλου, της Σιφναίου, του Σηφουνάκη, πόλος ζωής σε ένα ξεχασμένο τόπο.
  Δεν είναι παράκληση, είναι απαίτηση για να μη γίνει ένα ακόμα Δημόσιο κτίριο το Υποδειγματικό σε λειτουργία Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά.
  Αυτό για να συμβεί πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει το έργο του.

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 10:49 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

  Όπου αναφέρεται Δημος Λέσβου ή Λέσβος ως έδρα, θα πρέπει να αντικατασταθεί με το Δήμος Μυτιλήνης.

  Α.Παπαϊωάννου
  Γραμματές Τομέας Πολιτισμου Κινήματος Αλλαγής

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 13:26 | Παντελής Πατερέλλης

  Το νησί της Λέσβου έχει μεγάλη διαδρομή στο χώρο της Δημιουργίας και του Πολιτισμού. Την τελευταία επταετία δοκιμάστηκε όσο κανένας άλλος τόπος, από τις προσφυγικές- μεταναστευτικές ροές.
  Υπέστη μεγάλη ζημιά η οικονομία του νησιού και η επαναφορά στην πρότερη κατάσταση, απαιτεί μεγαλύτερη προσφορά από το επίσημο κράτος, και ο Πολιτισμός μπορεί να έχει έναν σημαίνοντα ρόλο.
  Αξίζουν συγχαρητήρια στη Διοίκηση του Μουσείου- Ελαιοτριβείου Βρανά, στον Πρόεδρο του τον αείμνηστο Νίκο Κούνδουρο, τον Αντιπρόεδρο του μέχρι και σήμερα Λευτέρη Παπαδόπουλο και σε όλα τα μέλη του, που διέσωσαν αυτό τον μοναδικό χώρο πολιτισμού.
  Με το Νομοσχέδιο περιέρχεται το Μουσείο στο Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού ύστερα από τη Δωρεά της Εταιρείας Αρχιπέλαγος η οποία το δημιούργησε.
  Το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχει πλέον την ευθύνη της Διοίκησης με νέο Διευθυντή και τέσσερεις υπαλλήλους προσωπικό.
  Όμως για τους χώρους του Πολιτισμού, σε ένα μικρό και απομονωμένο τόπο το σημαντικό είναι η εξωστρέφεια, η πλέξη με την κοινωνία.
  Τα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβούλιου και του Προέδρου όταν είναι ζυμωμένα με την κοινωνία, αγαπούν αυτό που κάνουν, γιατί είναι δημιούργημά τους, τότε απογειώνεται ένα Μουσείο.
  Αυτό συνέβη με το Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά τα τελευταία 25 χρόνια, το μόνο μεγάλο ιδιωτικό Μουσείο της περιοχής.
  Η επιτυχημένη διαδρομή της Εταιρείας Αρχιπέλαγος στη λειτουργία του Μουσείου- Ελαιοτριβείου Βρανά, πρέπει να έχει συνέχεια, και αυτό θα επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό με τη σωστή επιλογή του νέου Διευθυντή και του προσωπικού, όπως προβλέπει το Νομοσχέδιο.
  Πρόταση δική μου, και πιστεύω του συνόλου των πολιτών της Λέσβου, αλλά και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής για το μεγάλο και μοναδικό δημιούργημα της ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’ ο Πρόεδρός της και ουσιαστικός δημιουργός του Μουσείου αλλά και ο Αντιπρόεδρος της να έχουν τις αντίστοιχες θέσεις στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

  Π. Πατερέλλης

  τ. Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 12:41 | Παναγιώτα

  Το Μουσείο Ελαιοτριβείο- Βρανά είναι ένα εκπληκτικό Μουσείο.
  Ξύπνα τις μνήμες μιας άλλης υπέροχης Ελλάδος.
  Είναι σημαντικό όταν συνεργάζεται η ιδιωτική δημιουργία με το κράτος και μάλιστα στην απομονωμένη και ακριτική Λέσβο.
  Οι άνθρωποι που το συνδημιούργησαν πριν δύο δεκαετίες, μετέτρεψαν ένα ιστορικό ερείπιο, που ανήκε στην οικογένεια του Οδυσσέα Ελύτη, σε πρότυπο Βιομηχανικό Μουσείο. Αυτοί πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται και να προσφέρουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο Μουσείο.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 12:24 | Ελισάβετ

  Μπήκαμε στο site του Μουσείου Βρανά vranasmuseum.gr και εντυπωσιαστήκαμε από το μέγεθος του έργου. Αποφασίσαμε και το επισκεφθήκαμε πέρυσι.
  Από τα πρώτα πράγματα που μας έμειναν στη μνήμη ήταν η προθυμία των υπαλλήλωναλλά και όταν διαβάσαμε τη στήλη με τα ονόματα των μελών του συλλόγου που έφτιαξε το Μουσείο.
  Ζυλ Ντασέν, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Άγγελος Δεληβοριάς, Νίκος Σηφουνάκης.
  Στο Νομοσχέδιο δεν υπάρχει αναφορά για τους υπαλλήλους που εργάζονται τώρα.
  Ίσως δε θα μείνουν τώρα που το Μουσείο περνάει στο κράτος;
  Δεν πρέπει ο Σηφουνάκης και ο Παπαδόπουλος να το επιτρέψουν.
  Ελλάς το Μεγαλείο σου.
  Ο σύλλογος που έφτιαξε αυτό το έργο, θα έχει λέει μόνο δύο μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
  Το κράτος των Αθηνών είναι εδώ.
  Φόρτωσαν το Μέγαρο Μουσικής 500 εκατομμύρια χρέη, το ‘’δώρισαν’’ στο κράτος και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του, το κρατικό,επαναδιορίστηκαν και το Διοικούν αυτοί που το φαλίρισαν.
  Ε!!!
  Στην άκρη του Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στο Μουσείο, στο Διοικητικό του Συμβούλιο, πρέπει να παραμείνουν αυτοί που το έκαμαν.
  Αυτοί που αγαπούν τον τόπο στα δύσκολα, όχι από την Αθήνα να Διοικείται.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 12:23 | Ράνια

  Συγχαρητήρια στην Εταιρεία Αρχιπέλαγος που δωρίζει το εκπληκτικό Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά στο Υπουργείο Πολιτισμού.
  Μέλη του νέο υΔιοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι οι άνθρωποι που το δημιούργησαν.
  Να πάψει το κράτος να έχει την ιδιοκτησιακή αντίληψη όπως την εποχή των Φέουδων.
  Το Μουσείο Βρανά είναι μία προσφορά και την προσφορά το κράτος πρέπει να την σέβεται, σεβόμενο αυτούς που την κάνουν.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 12:10 | Βασίλης

  Με τη σύζυγο μου, επισκεφθήκαμε το site του vranasmuseum.gr.
  Είχαμε ακούσει από φίλους για το Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά της Μυτιλήνης, και την ιστορία του.
  H Εταιρεία Αρχιπέλαγος δημιούργησε ένα εξαιρετικό Μουσείο.
  Είμαι βέβαιος ότι η Δωρεά γίνεται για να υπάρξει το Μουσείο και μετά από αυτήν, όσο θα υπάρχει και το Ελληνικό κράτος.
  Χωρίς δεύτερες σκέψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι δημιουργοί πρέπει να συμμετέχουν και σαφώς ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρός του Αρχιπελάγους, και βεβαίως οι δύο τρείς εργαζόμενοι επί τόσα χρόνια σε αυτό και το λειτουργούν, δε μπορούν να πεταχτούν στο δρόμο.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 10:25 | Λουκας Σπανος

  Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μουσείο, ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό και μηχανολογικό μνημείο της βιομηχανικής παράδοσης του 19ου αιώνα. Επί 25 συναπτά έτη λειτούργησε χάρη στην αφοσίωση, την ειλικρινή διάθεση προσφοράς και το μεράκι σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας μας, υπό την Εταιρεία Αρχιπέλαγος, με ιδιωτικούς πόρους. Το Ελληνικό Δημόσιο εύχομαι να το διαχειριστεί αποτελεσματικά και να μερίμνησει για την ανάπτυξη του, ώστε να συνεχίσει να ειναι ένας ζωντανός χώρος πολιτισμού και δημιουργίας.

 • 10 Νοεμβρίου 2020, 10:26 | Θανάσης Πετρίδης

  Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο:
  «Εκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία
  «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στο Δήμο Λέσβου, και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ‘’ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ’’
  4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

  Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’ κλήθηκαν στις 04/11/2020 να τοποθετηθούν επί του παραπάνω Σχεδίου Νόμου, για τις διατάξεις που αφορούν τη Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. του ‘’Μουσείου- Ελαιοτριβείου Βρανά’’ .
  Αποφασίστηκε να κατατεθούν στην διαβούλευση οι θέσεις και προτάσεις ως ακολούθως:

  «Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης κατ’ αρχήν εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στο Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού, και την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, για τη δρομολόγηση της ολοκλήρωσης της Νομοθετικής Διαδικασίας αποδοχής της Δωρεάς μας, του Μουσείου Ελαιοτριβείου Βρανά στο ΥΠ.ΠΟ.Α..
  Το κείμενο της Διαβούλευσης πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια έστω μικρή εισαγωγική έκθεση για την ιστορία του Μουσείου Μνημείου, χρήσιμο για τη συμμετοχή των πολιτών που δε το γνωρίζουν.
  Παρότι κατ’ επανάληψη το ζητήσαμε δεν είχαμε ενημέρωση για το κείμενο του Σχεδίου Νόμου, σε σχέση με το τελικό κείμενο που μας κοινοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2019, με συνημμένη την: ‘’Συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης’’.
  Ο Φορέας μας δημιούργησε ένα Μουσείο σε ένα Αρχιτεκτονικό και Μηχανολογικό Μνημείο, ένα έργο μεγάλης αξίας το οποίο γνωρίζει η Υπουργός μιας και το έχει επισκεφθεί στο παρελθόν.
  Δωρίζεται στο ΥΠ.ΠΟ.Α. χωρίς κανένα βάρος η χρέος, και το Υπουργείο αποκτά το πρώτο του Βιομηχανικό Μουσείο σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του.
  Είναι ένα Αρχιτεκτονικό και Βιομηχανικό Μνημείο που δημιουργήθηκε το 1887 και το οποίο αποτελεί ευδιάκριτο ίχνος της Λεσβιακής καταγωγής του Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, η οικογένεια του οποίου το δημιούργησε, αλλά και αποτύπωμα του δημιουργικού πάθους του μεγάλου σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου, ο οποίος από τη θέση του πρώτου Προέδρου της ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’ εργάσθηκε με αγάπη και αφοσίωση για τη διάσωση, τη μετατροπή του σε Μουσείο και την εύρυθμη λειτουργία του, από το 1997 ως τον θάνατό του το 2017.
  Στην ακριτική Λέσβο μια ομάδα πολιτών, τα ονόματα των οποίων ταυτίζονται με το έμβλημα του Πολιτιστικού μας Φορέα, μεταξύ των οποίων οι:
  Νίκος Κούνδουρος, Ζυλ Ντασέν, Άγγελος Δεληβοριάς, Νίκος Μάργαρης, και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος -Αντιπρόεδρος έως σήμερα του Δ. Σ.- ο οποίος εργάσθηκε και συν δημιούργησε ένα χώρο πολιτισμού, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει τώρα.
  Το Ελαιοτριβείο αγοράστηκε με τη συνδρομή και μόνο των μελών του.
  Εκπονήθηκαν οι μελέτες και το έργο Αναστήλωσης και Μετατροπής του σε Μουσείο, πραγματοποιήθηκε με την εργασία και την επίβλεψη των μελών του. Η χρηματοδότηση προήλθε από τη συνεισφορά των μελών του, την ένταξη στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ, ιδιωτικές χορηγίες, και την ελάχιστη συμμετοχή της επίσημης πολιτείας.
  Στα είκοσι πέντε (25) χρόνια πορείας του ο Φορέας μας, αγωνίστηκε για τη Δημιουργία αυτού του Μουσείου Μνημείου, την καθημερινή λειτουργία του, και τα δύσκολα τελευταία οκτώ χρόνια στο πολύπαθο νησί της Λέσβου, με τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, το Μουσείο λειτούργησε καθημερινά από τις εννέα το πρωί έως τις οκτώ το βράδυ, χωρίς καμία κρατική ή άλλη οικονομική βοήθεια.
  Μέχρι σήμερα όλα τα μέλη του Δ.Σ. εργάσθηκαν αμισθί και αυτό προτείναμε να ισχύσει και για το νέο Δ.Σ.
  Το εκλεκτό μας μέλος, Άγγελος Δεληβοριάς, και δημιουργός του νέου Μουσείου Μπενάκη, που συνυπέγραψε, και κατέθεσε με τον σημερινό Πρόεδρο της ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’ Ν. Σηφουνάκη, την πρόταση δωρεάς προς το Υπουργείο Πολιτισμού στις 28 Απριλίου 2017 πάντοτε αναφερόταν στην οφειλόμενη ευγνωμοσύνη του κράτους προς τους Δωρητές του.
  Η προτεινόμενη στο Σχέδιο Νόμου μείωση του αριθμού των εκπροσώπων του Φορέα του Μουσείου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι δύσκολο να ερμηνευθεί.
  Είναι προφανές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπηρετεί το όραμα, τη συνέχεια των Δημιουργών και Δωρητών του.
  Η Δημοκρατική Πολιτεία μας, την διακηρυχθείσα θέση της, για τη συνεργασία του Δημόσιου με τις Δημιουργικές ομάδες των πολιτών, θα πρέπει να την κάνει πράξη κυρίως στον χώρο του πολιτισμού.
  Η Γενική μας Συνέλευση θα αναμένει το τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, μετά τη Διαβούλευση, και θα οριστικοποιήσει την τελική της απόφαση.»

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΏΣΕΙΣ
  ΕΠΊ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ

  Άρθρο 39:
  Με τον νόμο 4600, άρθρο 154, παράγραφος 1Α, εδάφιο Α, συστήθηκε ο ‘’Δήμος Μυτιλήνης’’ , μετά τη διάσπαση του τέως ‘’Δήμου Λέσβου’’. Κατά συνέπεια:
  • Η παράγραφος 1 του άρθρου 39, πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία
  ‘’Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά’’ και έδρα τον Δήμο Μυτιλήνης, καλούμενο εφεξής ‘’Μουσείο’’ »
  • Επίσης στην παράγραφο 4 του άρθρου 39, όπου η φράση ‘’Δήμου Λέσβου’’, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση ‘’Δήμου Μυτιλήνης’’.

  Άρθρο 40:
  Στο άρθρο 2 πρέπει να προστεθεί εδάφιο ι. ως εξής:
  ι- την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  Άρθρο 43:
  Το άρθρο για το Δ.Σ. συζητήθηκε σε σύσκεψη στις 18 Ιουνίου 2018 με συμμετοχή των στελεχών του ΥΠ.ΠΟ.Α., και του Φορέα μας, υπό τον Διευθυντή του Γραφείου της Υπουργού, στο τέλος της σύσκεψης συμμετείχε και η Υπουργός, όπου απεφασίσθη ο Πρόεδρος της Δωρήτριας Εταιρείας, να είναι ο νέος Πρόεδρος του νεοσυσταθέντος Μουσείου, με τη συμμετοχή και δύο επίσης μελών της ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’.
  Στις 26/02/2019 κατετέθει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων Δ. Σεβαστάκη και τους Βουλευτές Γ. Πάλλη και Α. Μιχαηλίδη σχετική Τροπολογία (με Γενικό Αριθμό 1988 και Ειδικό 40), στην οποία επίσης προβλεπόταν η συμμετοχή στο Δ.Σ. του Προέδρου και δύο μελών της ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε:
  -Το εδάφιο α. της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής:
  α- Τον Πρόεδρο της Δωρήτριας ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’ ως Πρόεδρο.
  -Προστίθεται εδάφιο στ. στην παράγραφο 1 ως εξής:
  στ- Ένα πρόσωπο κύρους από τον χώρο των γραμμάτων, τεχνών, επιστημών με τον αναπληρωτή του που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού- Αθλητισμού.

  Άρθρο 44:
  Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2, παράγραφος γ. προστίθεται μια φράση και διαμορφώνεται ως εξής:
  «… Επιπλέον προσόν θεωρείται η κατοχή τίτλου ή η εμπειρία στη Μουσειολογία, ή Ιστορία, ή θεωρεία της τέχνης, ή εξειδίκευση στη Βιομηχανική Αρχιτεκτονική, και Βιομηχανική Κληρονομιά ή συναφή πεδία».

  Άρθρο 48:
  Μεταβατικές Διατάξεις:
  Το Μουσείο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader Β. Αιγαίου.
  Καθ΄ υπόδειξη της ΕΤΑΛ α.ε. Λέσβου (Διαχειριστική αρχή του προγράμματος) και προκειμένου να γίνει προσπάθεια μη απένταξης του έργου προτείνεται το άρθρο 48 να διατυπωθεί ως εξής:
  Άρθρο 1: ‘’Εγκεκριμένα έργα και προγράμματα σε εξέλιξη που έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από την ‘’Εταιρεία Αρχιπέλαγος’’ σχετικά με το υφιστάμενο Μουσείο συνεχίζονται και υλοποιούνται, από το Μουσείο με μέριμνα του Δ.Σ. και του Διευθυντή χωρίς διακοπή και με ίδιους όρους έως την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης τους, με τροποποίηση των λεπτομερειών της απόφασης ένταξης’’.
  Άρθρο 2: Προστίθεται εδάφιο β. ως εξής:
  «Προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσείου έως την κατά Νόμο πλήρη στελέχωσή του, συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους τρείς (3) ήδη εργαζόμενούς του Μουσείου που είχαν την ευθύνη λειτουργίας του, βάση συμβάσεων με την ‘’Εταιρεία Αρχιπέλαγος’’».

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
  Ο Γενικός Γραμματέας

  Αθανάσιος Πετρίδης
  Ιατρός

  Για πληρέστερη ενημέρωση, για το Μουσείο και την ‘’Εταιρεία Αρχιπέλαγος’’ μπορείτε να συμβουλευτείτε:
  α)Το site: vranasmuseum.gr
  β) Το ιστορικό της Δωρεάς του Μουσείου στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

  ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΩΡΕΑΣ
  του
  ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΡΑΝΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
  ΣΤΟ ΥΠ.ΠΟ.Α

  28 Απριλίου 2017:
  Κατατέθηκε στο ΥΠ.ΠΟ.Α η επιστολή Δωρεάς με το κείμενο της πρότασης του Νίκου Κούνδουρου, από τον νέο Πρόεδρο της Πολιτιστικής ‘’Εταιρεία Αρχιπέλαγος’’ Νίκο Σηφουνάκη και το μέλος της Άγγελο Δεληβοριά .
  Αριθ. Πρωτ.: (Υπποα Γρ./ Υπ. 154034/4026/28/04/2017).
  27 Δεκεμβρίου 2017:
  Η Υπουργός Πολιτισμού (Λυδία Κονιόρδου) με έγγραφο της έκανε δεκτή κατ΄ αρχήν τη Δωρεά διαβεβαιώνοντας ότι:
  «Το ΥΠ.ΠΟ.Α θα δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες μόλις υποβληθεί η σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη Δωρεάς»
  Αριθ. Πρωτ. : (Υπποα Γρ./ Υπ. 154034/4026/27/12/2017.)
  14 Μαρτίου 2018:
  Κατατέθηκε στο ΥΠ.ΠΟ.Α από το νέο Πρόεδρο (Ν. Σηφουνάκη), η Συμβολαιογραφική Πράξη Δωρεάς, Αριθμ. Συμβολαίου 39588/14/03/2018 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Καταπόδη.
  Αριθ. Πρωτ.: (Υπποα Γρ./ Υπ. 2515/14/03/18)
  3 Μαΐου 2018:
  – Στη Λέσβο Συνήλθε το Περιφερειακό Συνέδριο Βορείου Αιγαίου και ο παριστάμενος Πρωθυπουργός δήλωσε:
  «… Η αποδοχή της δωρεάς του Μουσείου- Ελαιοτριβείου Βρανά βρίσκεται στη φάση της Νομοθετικής Επεξεργασίας «.
  (Οι δηλώσεις αναρτήθηκαν στους ιστότοπους και σε όλα τα ΜΜΕ 04/05/2018)
  – Η Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου επισκέφτηκε το Μουσείο- Ελαιοτριβείο.
  18 Ιουνίου 2018:
  Σε σύσκεψη υπό τον Διευθυντή του γραφείου της Υπουργού Β. Πολίτη, στελεχών του ΥΠ.ΠΟ.Α., και της Εταιρείας Αρχιπέλαγος, οριστικοποιήθηκε το σχέδιο του Νομοσχεδίου για το Δ.Σ. του Μουσείου.
  Απεφασίσθη ο Πρόεδρος της Δωρήτριας Εταιρείας, να είναι ο νέος Πρόεδρος του νεοσυσταθέντος Μουσείου, με τη συμμετοχή και δύο επίσης μελών της ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’.
  Στο τέλος της σύσκεψης παρίσταντο και η Υπουργός κυρία Λ. Κονιόρδου.
  20 Ιουνίου 2018:
  Ο Διευθυντής του Γραφείου της Υπουργού (Β. Πολίτης), και η Νομική της Σύμβουλος (Κρίστι Κοζομπόλη), παραδίδουν στο Νομικό Σύμβουλο του Φορέα του Μουσείου Ελαιοτριβείου (Πέτρο Κασσαβέτη) το κείμενο της Διάταξης Νόμου.
  29 Αυγούστου 2018:
  Τοποθετείται Νέα Υπουργός η Μυρσίνη Ζορμπά.
  10 Οκτωβρίου 2018:
  Ο Νομικός Σύμβουλος της Νέας Υπουργού (Κώστας Χαρίτος), παρέδωσε στον Νομικό Σύμβουλο του Φορέα του Μουσείου (Πέτρο Κασσαβέτη) τη Διάταξη Νόμου με επιμέρους αλλαγές.
  26 Φεβρουαρίου 2019:
  Στο Νομοσχέδιο για το » Ταμείο Αλληλοβοηθείας του ΥΠ.ΠΟ.Α » κατατέθηκε τροπολογία, από τον Πρόεδρο της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
  Δημήτρη Σεβαστάκη και τους Βουλευτές Γ. Πάλλη και Α. Μιχαηλίδη.
  (Γενικός αριθμός τροπολογίας: 1988, Ειδικός Αριθμός: 40
  26/02/2019).
  Δεν παρέστει η Υπουργός λόγω εισαγωγής της σε κλινική και δια του παριστάμενου Υφυπουργού δήλωσε ότι θα επανακατατεθεί αυτούσια ως Υπουργική Τροπολογία στο επόμενο Νομοσχέδιο.
  Οι Εισηγητές όλων των κομμάτων (Όλγα Κεφαλογιάννη Ν.Δ., Χαρά Κεφαλίδου ΚΙΝ.ΑΛ., Ιωάννης Δελλής Κ.Κ.Ε.) τοποθετήθηκαν υπέρ της οριστικοποίησης της Νομοθετικής Ρύθμισης.

  15 Μαΐου 2019:
  Η Νομική Σύμβουλος της Υπουργού, (Αναστασία Οικομομοπούλου), διαβίβασε με email την Διάταξη Νόμου με συνημμένη την ‘’Συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης’’ της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής, εν όψη της συζήτησης του Νομοσχεδίου για το ‘’Κέντρο Πολιτισμού ΑΚΡΟΠΟΛ’’ στο οποίο θα εντασσόταν.
  (email ΥΠ.ΠΟ.Α Γρ. Υπ.
  15 Μαΐου 2019 – 19:12:29 EEST)
  18 Μαΐου 2019:
  Εορτασμός Διεθνούς Ημέρας Μουσείων:
  Η Υπουργός Μυρσίνη Ζορμπά επισκέπτεται την Λέσβο και ξεναγείται στο Μουσείο- Ελαιοτριβείο.
  27 Μαΐου 2019:
  Προκηρύχτηκαν εκλογές.
  10 Οκτωβρίου 2019:
  Ο Πρόεδρος της ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’, Νίκος Σηφουνάκης σε συνάντηση με τη Νέα Υπουργό Λίνα Μενδώνη κατέθεσε αντίγραφο της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς και του πλήρη Φακέλου.
  Η Υπουργός τον διαβεβαίωσε ότι θα ολοκληρώσει τη Νομοθετική Διαδικασία.
  Αριθ. Πρωτ.: (Υπποα Γρ./ Υπ.11392/10/10/2019)
  Σημειώνεται ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη, είχε επισκεφτεί στο παρελθόν το Μουσείο επί Προεδρίας του αείμνηστου Νίκου Κούνδουρου.
  9 Δεκεμβρίου 2019:
  Με επιστολή στην Υπουργό κοινοποιείται έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής, στο οποίο επισημαίνεται ο κίνδυνος της απένταξης του αναγκαίου έργου συντήρησης του Μουσείου, από το πρόγραμμα LEADER Βορείου Αιγαίου στο οποίο έχει ενταχθεί, με προϋπολογισμό €393.062,10 (Απόφαση Ένταξης 836/05/04/2019, στο μέτρο 19, υπομέτρο 192), λόγω της δημοσιοποιημένης υπαγωγής του στο Δημόσιο.
  Αριθ. Πρωτ.: (Υπποα Γρ./ Υπ. 14558/09/12/2019)
  13 Ιουλίου 2020:
  Η Υπουργός Λ. Μενδώνη στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου για το ΑΚΡΟΠΟΛ απαντώντας στην τοποθέτηση του Βουλευτή Δ. Κωνσταντόπουλο για το Μουσείο, διαβεβαίωσε ότι: «Το Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά θα συμπεριληφθεί σε Επόμενο Νομοσχέδιο»
  30 Οκτωβρίου 2020:
  Αναρτήθηκε στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Νομοσχέδιο για την Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σύσταση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά».