Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο δικτυακό τόπο που φτιάχτηκε ειδικά, προκειμένου να φιλοξενήσει τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και ώρα 18:00.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,


Mπιρμπίλη Τίνα
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 13:27 | Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Καρυστίας

  Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας
  ΤΘ 9, Kάρυστος 340 01
  sppenk@gmail.com
  Κάρυστος 14/11/2010

  Θέμα: Απόψεις του ΣΠΠΕΝΚ επί του Σχεδίου Νόμου ‘Επιτάχυνση Ανάπτυξης των ΑΠΕ’

  Το Σχέδιο Νόμου θα μπορούσε να ήταν πιο εποικοδομητικό εάν επιδίωκε την ισόρροπη ανάπτυξη των ΑΠΕ μεγάλης και μικρής κλίμακας. Εάν ενίσχυε ένα μίγμα τεχνολογιών ΑΠΕ για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών. Εάν ελάμβανε ουσιαστικά μέτρα να περιορισθεί η ενεργειακή σπατάλη και να αναβαθμιστεί ενεργειακή κατάσταση όλων των κτιρίων.

  Όμως το παρόν σχέδιο νόμου ενισχύει αποκλειστικά την τάχιστη ανάπτυξη αιολικών σταθμών μεγάλης κλίμακας σε βάρος των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων. Αγνοεί ότι οι αιολικοί σταθμοί είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συνεπάγονται σοβαρές επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον κατά την εγκατάσταση και λειτουργία τους. Εξάλλου η τεχνολογία αυτή, όπως και όλες οι μορφές ΑΠΕ, έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα στην παραγωγή ενέργειας, ενώ η εμπειρία άλλων χωρών (π.χ. Δανία) δείχνει ότι δεν μειώνουν αποτελεσματικά τις εκπομπές CO2. Η μονόπλευρη υποστήριξη της ανάπτυξης αιολικών σταθμών ξεκίνησε με το Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ και συμπληρώνεται τώρα με το νέο σχέδιο νόμου ώστε να μην υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο στην εγκατάσταση α/γ.

  Συγκεκριμένα το νέο σχέδιο νόμου καταστρατηγεί την ενδελεχή μελέτη των επιπτώσεων που απαιτεί χρόνο, έρευνα και διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

  Θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των προστατευόμενων περιοχών, αφού δεν ορίζει κανένα περιορισμό όσον αφορά τον αριθμό α/γ και το μέγεθος των επιπτώσεων. Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για λόγους εθνικού συμφέροντος παίζεται η τύχη των προστατευόμενων περιοχών που θα υποστούν καταστροφικές επεμβάσεις από διανοίξεις δρόμων, εκβραχισμούς, κατασκευή δικτύων και την εγκατάσταση τεράστιων α/γ. Κατά τον ίδιο τρόπο θίγονται οι αρχαιολογικοί χώροι και οι αξιόλογοι οικισμοί που στην πλειονότητά τους δεν φέρουν χαρακτηρισμό μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς.

  Η έγκριση επέμβασης δεν δίνει το χρόνο, ούτε καν την ευκαιρία, στον ιδιοκτήτη γης να υποστηρίξει τα δικαιώματά του. Μεγάλη ζημιά θα υποστούν επίσης οι γειτνιάζοντες με αιολικούς σταθμούς ιδιοκτήτες γης οι οποίοι είναι πιθανό είτε να αναγκαστούν να δεχτούν στις ιδιοκτησίες τους κολόνες μεταφοράς του παραγόμενου ρεύματος, είτε θα επηρεαστούν από τις επιπτώσεις διάνοιξης δρόμων (π.χ προϊόντα εκσκαφής και διαβρώσεις εδαφών). Το νομοσχέδιο αγνοεί την αναγκαιότητα της υπόγειας μεταφοράς του ρεύματος από τους αιολικούς σταθμούς προς τους Υ/Σ όπως ισχύει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης με εξαίρεση τη χώρα μας. Οι κολόνες μεταφοράς αυξάνουν κατακόρυφα τις πυρκαγιές γεγονός που το διαπιστώνουμε κάθε καλοκαίρι στην Εύβοια.

  Καμιά επιδότηση δεν προβλέπεται για οικιακής και τοπικής κλίμακας συστήματα ΑΠΕ απορρίπτοντας έτσι τη δυνατότητα κάθε πολίτη να γίνει παραγωγός ενέργειας ή να συμμετάσχει στην παραγωγή μέρους της ενέργειας που καταναλώνει.

  Οι αντιρρήσεις των τοπικών κοινωνιών παρακάμπονται σε όλη τη διαδικασία της αδειοδότησης, ενώ η όποια ωφέλεια μέσω επιδότησης των λογαριασμών δεν αντισταθμίζει την πολύπλευρη ζημιά που θα υποστούν οι τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες θα αντιδράσουν όταν δουν ότι διακυβεύεται το μέλλον της περιοχής τους από την επέλαση α/γ, δικτύων και δρόμων. Θα ήταν φρόνιμο οι βάσιμες διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών να ληφθούν εγκαίρως υπόψη προκειμένου να προληφθούν οι αναμενόμενες αντιδράσεις .

  Επειδή το νέο Σχέδιο Νόμου έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τη νομοθεσία που προστατεύει την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, θα έχει σαν αποτέλεσμα να μετατρέψει σε βιομηχανικές περιοχές όσα νησιά και βουνά ξεχωρίζουν για το τοπίο τους, τη βιοποικιλότητα και τα ιστορικά μνημεία τους. Όταν θίγονται οι πραγματικές αξίες ενός τόπου, θίγεται ευθέως η ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και οι οικονομικές δραστηριότητές τους που βασίζονται στον τουρισμό και την αξία της γης. Όλα αυτά θα υποστούν σοβαρή βλάβη εάν εφαρμοστούν οι διατάξεις του Σχεδίου Επιτάχυνσης των ΑΠΕ.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου και την έναρξη διαλόγου για ένα ένα πιο ορθολογικό μοντέλο ενέργειας με την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών και εμπλεκομένων υπηρεσιών.

  Για το Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ

  Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

  Χ.Μπερέτη θ. Μπινιάρης

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 10:44 | ΠΟΠΗ Μ.-ΚΩΣΤΑΣ Φ.

  Ηράκλειο, Ιανουάριος 2010

  Προς : την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  κα Τίνα Μπιρμπίλη

  ΘΕΜΑ : Παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση για το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για την «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  Θα θέλαμε αρχικά να σας συγχαρούμε για την προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου για την εφαρμογή επιτέλους περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα και να συμβάλουμε με τις προσωπικές μας απόψεις, στη δημόσια διαβούλευση για το νέο σχέδιο νόμου που αφορά στην «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

  Οι κάτωθι υπογράφοντες ασχολούμαστε με την σπηλαιολογία, ενασχόληση άγνωστη σχετικά στο ευρύ κοινό, τόσο ερασιτεχνών πολιτών όσο και επιστημόνων. Η σπηλαιολογία έχει συνεισφέρει με τις δραστηριότητες των πολυπληθών συλλόγων που ασχολούνται με αυτήν, τόσο στην ανάδειξη του παγκόσμιου υπόγειου πλούτου του πλανήτη όσο και στις γνώσεις της ανθρωπότητας σχετικά με την γεωλογική, κλιματική, περιβαλλοντική, βιολογική, οικολογική και ανθρωπολογική ιστορία της γης.

  Τα σπήλαια, σύμφωνα και με τα επιστημονικά δεδομένα, λειτουργούν ως ρυθμιστές στον κύκλο του νερού, λόγω δε των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτά χαρακτηρίζονται πολύτιμοι σχηματισμοί για την διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ έχουν υπάρξει καταφύγια της ανθρωπότητας σε δύσκολες περιόδους, διασώζοντας σημαντικά στοιχεία του αρχαίου και νεότερου πολιτισμού μας.
  Η Ελλάδα δε, λόγω του ιδιαίτερου γεωλογικού της ανάγλυφου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία καρστικών σχηματισμών με πάνω από 10.000 καταγεγραμμένα σπήλαια, τα οποία κατανέμονται κυρίως στους βασικούς ορεινούς όγκους της επικράτειας, με έμφαση σε περιοχές με ανθρακικά πετρώματα, τα οποία παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στις υδρογεωλογικές λεκάνες της χώρας, υπόκεινται δε οι περισσότερες, στο καθεστώς προστασίας ΦΥΣΗ 2000 και ΖΕΠ. Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές ταυτίζονται σχεδόν στο σύνολό τους με τις περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού.

  Σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία, άρθρο 24 του Συντάγματος και κυρίως το νόμο 1650/1986, άρθρο 19 και παρ. 4 τα σπήλαια είναι προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί ενώ κατά το ίδιο άρθρο παρ. 1 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης (ως εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας).

  Συνεπώς, η άνευ όρων ουσιαστικά χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ (που εισηγείται το προτεινόμενο σχέδιο νόμου) στους ορεινούς όγκους και τα νησιά της χώρας σε συνδυασμό με τα συνοδά έργα (αποψιλώσεις δασών και δασικών εκτάσεων, χωματουργικές εργασίες στην κορυφογραμμή, διανοίξεις δρόμων, εκσκαφές στερεώσεων/βάσεων, ευρεία χρήση σκυροδέματος κ.λπ.), θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες τόσο άμεσα στα προστατευτέα αντικείμενα (καταστροφή εγκοίλων από τις εργασίες), όσο και στις συνδεδεμένες με αυτά φυσικές διεργασίες (κύκλος νερού, αέρα, εδάφους κ.λπ.), στους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος) και την βιοποικιλότητα που συνοδεύει αυτούς τους οικοτόπους, χωρίς να συνυπολογίσουμε την αισθητική, πολιτισμική και ανθρωπολογική αξία που αυτά έχουν.
  Εκτός των άλλων, αυτό αντίκειται και με την έννοια της Εθνικής Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης την οποία η χώρα όφειλε να έχει καταθέσει πριν την σύνταξη οποιουδήποτε χωροταξικού σχεδίου (εθνικού ή ειδικού), σύμφωνα και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της

  Συνεκτιμώντας την ανάγκη συνεισφοράς της χώρας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών αλλά και την ουσιαστική ρυθμιστική λειτουργία αυτών των οικοτόπων στις κλιματολογικές συνθήκες εφόσον αυτά παραμένουν άθικτα και διευρύνοντας το καθεστώς προστασίας και σε άλλες περιοχές, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν στο προαναφερόμενο σχέδιο νόμου ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ την ανάγκη προστασίας των περιοχών αυτών με καθολικό αποκλεισμό τους από επενδυτικά προγράμματα ιδιωτών ή και δημόσιων φορέων, την άμεση δημιουργία φορέων διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 και την άμεση κήρυξη των καρστικών μορφών σε περιοχές απολύτου προστασίας.

  Θεωρούμε ότι η προσεκτικότερη μελέτη και σωστή χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ είναι εφικτή, με τις λιγότερο δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της χώρας και την αποφυγή αμετάκλητων καταστροφών στο φυσικό τοπίο και τους πόρους. Αν όμως η εγκατάσταση έστω και με ιδανικές συνθήκες ΑΠΕ δε συνοδευτεί και με αντίστοιχη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω εξοικονόμησης ή αλλαγής καταναλωτικής κουλτούρας, φοβούμαστε ότι σε μερικά χρόνια θα ξαναβρεθούμε σε ενεργειακό αδιέξοδο έχοντας ήδη επιβαρύνει ανεπανόρθωτα το φυσικό μας περιβάλλον.

  Εκτιμώντας την ειλικρινή σας πρόθεση και την μακρόχρονη και ουσιαστική ενασχόληση σας με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ελπίζουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις αιτιάσεις μας, όπως επίσης και τις θέσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων που έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα.

  Με εκτίμηση
  Κώστας ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ, k.fotinakis@eko.gr
  Πόπη ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ, popibax@yahoo.gr

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 10:52 | Δήμος Νιάτων – Νομός Λακωνίας

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Νιάτων Λακωνίας συγχαίρει την Υπουργό ΠΕΚΑ για την αγάπη που επιδεικνύει για το Περιβάλλον, της εύχεται καλή χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο της και καταθέτει την γνώμη του για το σχέδιο νόμου η οποία είναι εν συντομία η εξής:
  1) Τμήμα της έκτασης που καταλαμβάνει ο Δήμος µας, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή του δικτύου Φύση 2000 για την προστασία αρπακτικών πουλιών. Η περιοχή αυτή είναι αδιατάρακτη στο διάβα των αιώνων και θα πρέπει να παραμείνει έτσι. Τμήμα αυτής της περιοχής αποτελεί μέρος του δημοσίου και υπό μόνιμη δασοπονική μελέτη δάσους Κρεμαστής. Εντός αυτών των περιοχών δεν πρέπει να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Είναι γνωστή η περίπτωση του δάσους της Κρεμαστής που κινδύνευσε από χωροθέτηση αιολικού σταθμού γνωστών συμφερόντων. Ευτυχώς ως φαίνεται η Πολιτεία κατανόησε το λάθος της. Το σχέδιο νόμου µε τις διατάξεις του περί προτεραιότητας υψίστης σημασίας με άλλες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους και με τοπικές επιπτώσεις δεν µας βρίσκει σύμφωνους.
  2) Πρόβλημα επίσης έχει προκύψει και µε το ενδεχόμενο άναρχης υπερσυγκέντρωσης φωτοβολταϊκών στον κάμπο της Απιδιάς πλησιέστατα στον οικισμό. Παρακαλούμε να τεθούν κανόνες και σε αυτό το ζήτημα και ως τότε να μην επιτραπεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στον κάμπο του χωριού και να ακυρωθεί κάθε σχετική διαδικασία.
  3) Οι σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται σε αποκεντρωμένη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας για να µην έχει απώλειες το σύστημα. Αναφέρονται και οι τεράστιες προοπτικές για την αύξηση στη συμμετοχή της βιομάζας στο ενεργειακό μίγμα και για παραγωγή ηλεκτρισμού, πράγμα που θα φέρει απασχόληση και περιφερειακή ανάπτυξη. Τι θα κάνει η κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση;
  4) Δεν κατανοούμε γιατί δεν καλούμεθα ως τοπικές κοινωνίες να υποδείξουμε εμείς τις κατάλληλες περιοχές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και γιατί δεν εφαρμόζεται το μοντέλο των συνεταιρισμών ή η υποβοήθηση άλλων συμμετοχικών σχημάτων για την κάλυψη των τοπικών αναγκών για ενέργεια και γιατί δεν αναπτύσσονται τοπικά δίκτυα που θα επικοινωνούν µε το κεντρικό δίκτυο. Ο άνεμος είναι ένας τοπικός πόρος και θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούν κατά προτεραιότητα οι κοινότητες των Ελλήνων.
  Διαφωνούμε µε το πνεύμα του σχεδίου νόμου περί προτεραιότητας των αδειοδοτήσεων που ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες έναντι των ευκαιριών για ανάπτυξη των ΑΠΕ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών γιατί περί αυτού πρόκειται και όχι «για κατάλληλα μέτρα» (υπέρ ποίων;) για την προστασία του κλίματος κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τις τοπικές επιπτώσεις. Και το κλίμα μπορούμε να προστατεύσουμε, και να μετριάσουμε τις τοπικές επιπτώσεις και να πετύχουμε την κοινωνική συνοχή µέσω της αποκεντρωμένης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας αν κατευθυνθούν τα υποστηρικτικά μέτρα και οι πόροι από το ΕΣΠΑ των Ελλήνων στις κοινότητες. Αυτά είναι τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του κλίματος αλλά και της Ελληνικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της ασφάλειας του τοπικού ενεργειακού εφοδιασμού µε την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού της περιφερειακής ανάπτυξης.

  Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νιάτων

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 23:49 | Αρετή Βασιλειάδου

  Αρετή Βασιλειάδου

  Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά.

  Το σχέδιο νόμου είναι πρόχειρα συνταγμένο από την προηγούμενη κυβέρνηση και κατόπιν έχουν προστεθεί διατάξεις αντισυνταγματικού περιεχομένου από την παρούσα.
  Είναι επιπλέον κακό στην δομή του και δεν ενσωματώνει βασικές παραμέτρους-διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Περαιτέρω δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και τεχνικοοικονομική μελέτη.
  Δεν εισάγονται αναγκαίοι ορισμοί όπως η “τελική κατανάλωση ενέργειας”, το καθεστώς στήριξης,η υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας, τα τα κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για τα βιοκαύσιμα κλπ. Δεν έχει διορθωθεί ο ορισμός των ΑΠΕ καθώς βάσει του εθνικού θεσμικού πλαισίου η προώθηση των ΑΠΕ εξαιρεί τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.
  Δεν είναι δυνατόν ούτε αποδεκτό, το συντριπτικό ποσοστό των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετέχουν σε αυτή την συζήτηση,να μην γνωρίζουν τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ επειδή το ΥΠΕΚΑ δε προνόησε να υπάρχει εισαγωγικό άρθρο με τους σκοπούς του νέου νόμου. και να μην υφίσταται ηλεκτρονική σύνδεση με την ελληνική απόδοση αυτής της οδηγίας όπως και τα λοιπά σχετικά ντοκουμέντα της Ε.Ε. Επειδή είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί την διαβούλευση, παρακαλώ να μεταφερθεί από τους εντεταλμένους της αποδελτίωσης, ότι ευθαρσώς ως Ελληνίδα πολίτης αναφέρω, ότι κρίνω κατά τα ανωτέρω ως τουλάχιστον ανεπαρκή την παρουσίαση του σχεδίου νόμου και ως εκ τούτου απαιτώ να αποσυρθεί και να διορθωθεί βάσει όλων των παραμέτρων της σχετικής οδηγιας. Η κρίση μου αυτή βεβαίως κυρίως βαρύνει την αρμόδια Υπουργό και το νομικό της επιτελείο. Η επίγνωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διαβούλευσης. Διαφάνεια άνευ επίγνωσης, ίσον φύλλο συκής επί προαποφασισμένων επιλογών.
  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πληροφορήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι ήδη σχηματίζονται συνδυασμοί σε όλη την χώρα για τις επικείμενες εκλογές, με κεντρική προγραμματική θέση τον επαναπροσδιορισμό της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και της περιφερειακής αειφόρου ανάπτυξης της με κύριο πυλώνα την τοπική ανάπτυξη. Πρόκειται για πρόταγμα που εμπεριέχει και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ποιότητας των αναγκών και της έννοιας της ανάπτυξης.
  Αν η κυβέρνηση επιμείνει σε αυτό το σχέδιο νόμου που αντιστρατεύεται την εθνική ανάγκη κατάρτισης ενός δημοκρατικού πλαισίου περιφερειακής ανάπτυξης που θα βασίζεται στον επαναπροσδιορισμό του ενεργειακού-αναπτυξιακού σχεδιασμού, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνουν οι κοινότητες και οι μικρές πόλεις της χώρας σχεδόν αυτάρκεις παραγωγοί-καταναλωτές από τις αποκεντρωμένες έτσι και αλλοιώς ανανεώσιμες πηγές, αν το ΠΑΣΟΚ επιμείνει στην προσπάθεια του να καταργήσει διά νόμου τον Περιφερειακό και τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό και να παραχωρήσει τις κοινόχρηστες εκτάσεις σε πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, θα βρεθεί λίαν συντόμωςσε δυσάρεστη θέση πανελλαδικά, καθότι εξ αυτών που γνωρίζω, τα μέλη του του κυβερνώντος κόμματος στην Περιφέρεια συντάσσονται με την θέση ‘‘ενέργεια για τον λαό και όχι γιά τις πολυεθνικές”.
  Τα Περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια συνοδεύονται από υποστηρικτικές μελέτες, έχει γίνει διαβούλευση, δεν τροποπούνται διά νόμου.
  Η απάιτηση γιιά τοπικά δίκτυα αποκεντρωμένης παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρισμού, (με δυνατότητα ανταλλαγής με το κεντρικό δίκτυο) είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι κορυφογραμμές των γενέθλιων τόπων μας είναι δημόσιες δασικές εκτάσεις επί των οποίων έχουμε δικαίωμα προσωπικότητας. Ο άνεμος είναι τοπικός πόρος δεν παραχωρείται στίς πολυεθνικές. Επιπλέον δεν θα ανεχτούμε περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής μας και καταστροφή της Ελληνικής υπαίθρου, εμείς θα χωροθετήσουμε, τα δικά μας έργα ΑΠΕ, με γνώμονα την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος και όχι του οικονομικού περιβάλλοντος που καταστρέφει τον πλανήτη.
  Αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα θα το θεραπέυσουν;
  Όλες οι άδειες παραγωγής δια νόμου να ανακληθούν αρκετά με αυτούς που μετρούν τις διαθέσιμες κορυφογραμμές της χώρας με τον χάρακα για να υπολογίσουν πόσες ανεμογεννήτριες χωράνε μέσω της δορυφορικής τεχνολογίας.
  Τα περί προτεραιοτήτων που λαμβανονται καθοριστικά υπόψη σε περιπτώσεις στάθμισης με άλλες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους και τα περί προώθησης κατά προτεραιότητα των σχεδιασμών των πολυεθνικών (και των συνεργατών τους Ελλήνων υπεργολάβων) σε αντίθεση με τούς τοπικούς σχεδιασμούς για αειφόρο ανάπτυξη, καλό θα είναι το ΥΠΕΚΑ να τα αποσύρει έγκαιρα, πρίν και αυτή η υπόθεση όπως η άλλη για τα πράσινα τέλη στα αυτοκίνητα καταλήξει σε ένα ακόμη φιάσκο. Οι πολυεθνικές καταστρέφουν το περιβάλλον και το κλίμα και η μη αιφόρος όπως έχει αποδειχτεί, κερδοσκοπική τους δραστηριότητα στον τομέα των ανανεωσίμων, αποβλέπει όχι μόνο στην εξουσία επί των αποκεντρωμένων και επικίνδυνων γι’ αυτές, αν καταλήξουν στα χέρια του λαού, πηγών ενέργειας αλλά και στα βρωμερά κέρδη μέσω του χρηματιστηρίου των ρύπων, το μεγάλο αυτό κόλπο. Περί αυτής της στάθμισης πρόκειται.
  Κατά προτεραιότητα υποστηρικτικά μέτρα υπέρ της διεθνούς κερδοσκοπίας σε βάρος της περιφερειακής ανάπτυξης προωθεί το σχέδιο νόμου.
  Παρόμοια ανάπτυξη είναι χρώματος μαύρου.
  Ας σταθμίσει καλά η κυβέρνηση τα πράγματα και να αποσύρει το πολύ κακό αυτό σχέδιο νόμου.

 • Αθήνα, Ιανουάριος 2010

  Προς : την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  κα Τίνα Μπιρμπίλη

  ΘΕΜΑ : Παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση για το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για την «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  Δράττοντας την ευκαιρία, της δημόσιας διαβούλευσης για σημαντικά θέματα της πολιτικής στην ελληνική επικράτεια, θα θέλαμε να συμβάλλουμε με την κατάθεση της άποψης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας στη δημόσια συζήτηση για το προτεινόμενο νομοσχέδιο «Επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, ιδρυθείσα το 1950 από τους αείμνηστους Ιωάννη και Άννα Πετροχείλου, σκοπό έχει την εξερεύνηση και μελέτη των καρστικών μορφών καθώς και την ανάδειξη και προστασία σπηλαίων, βαράθρων, υπόγειων ποταμών και εν γένει των ιδιαίτερων γεωμορφών που κοσμούν την ελληνική φύση και αλληλεπιδρούν εδώ και χιλιάδες χρόνια με τον άνθρωπο, τη χλωρίδα και την πανίδα.

  Η σπηλαιολογία, άγνωστη σχετικά στο ευρύ κοινό ενασχόληση ερασιτεχνών και επιστημόνων, έχει συνεισφέρει με τις δραστηριότητες των πολυπληθών σπηλαιολόγων που ασχολούνται με αυτήν, τόσο στην ανάδειξη του παγκόσμιου υπόγειου πλούτου του πλανήτη όσο και στις γνώσεις της ανθρωπότητας σχετικά με την γεωλογική, κλιματική, περιβαλλοντική, βιολογική, οικολογική και ανθρωπολογική ιστορία της γης.

  Τα σπήλαια, σύμφωνα και με τα επιστημονικά δεδομένα, λειτουργούν ως ρυθμιστές στον κύκλο του νερού, λόγω δε των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτά χαρακτηρίζονται πολύτιμοι σχηματισμοί για την διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ έχουν υπάρξει καταφύγια της ανθρωπότητας σε δύσκολες περιόδους, διασώζοντας σημαντικά στοιχεία του αρχαίου και νεότερου πολιτισμού μας.

  Η Ελλάδα δε, λόγω του ιδιαίτερου γεωλογικού της αναγλύφου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία καρστικών σχηματισμών με πάνω από 10.000 καταγεγραμμένα σπήλαια, τα οποία κατανέμονται κυρίως στους βασικούς ορεινούς όγκους της επικράτειας, με έμφαση σε περιοχές με ανθρακικά –ασβεστολιθικά πετρώματα, τα οποία παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στις υδρογεωλογικές λεκάνες της χώρας, υπόκεινται δε οι περισσότερες, στο καθεστώς προστασίας ΦΥΣΗ 2000 και ΖΕΠ.

  Σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία, άρθρο 24 του Συντάγματος και κυρίως το νόμο 1650/1986, άρθρο 19 και παρ. 4 τα σπήλαια είναι προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί ενώ κατά το ίδιο άρθρο παρ. 1 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης (ως εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας).

  Συνεπώς, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ στους ορεινούς όγκους και τα νησιά της χώρας σε συνδυασμό με τα συνοδά έργα (αποψιλώσεις δασών και δασικών εκτάσεων, χωματουργικές εργασίες στην κορυφογραμμή, διανοίξεις δρόμων, εκσκαφές στερεώσεων/βάσεων, ευρεία χρήση σκυροδέματος κ.λπ.), δύναται να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες τόσο άμεσα στα προστατευτέα αντικείμενα (καταστροφή εγκοίλων από τις εργασίες), όσο και στις συνδεδεμένες με αυτά φυσικές διεργασίες (κύκλος νερού, αέρα, εδάφους κ.λπ.), στους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος) και την βιοποικιλότητα που συνοδεύει αυτούς τους οικοτόπους, χωρίς να συνυπολογίσουμε την αισθητική, πολιτισμική και ανθρωπολογική αξία που αυτά έχουν.

  Συνεκτιμώντας την ανάγκη συνεισφοράς της χώρας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών αλλά και την ουσιαστική ρυθμιστική λειτουργία αυτών των οικοτόπων στις κλιματολογικές συνθήκες εφόσον αυτά παραμένουν άθικτα και διευρύνοντας το καθεστώς προστασίας και σε άλλες περιοχές, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν στο προαναφερόμενο σχέδιο νόμου ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ την ανάγκη προστασίας των περιοχών αυτών με καθολικό αποκλεισμό τους από επενδυτικά προγράμματα ιδιωτών ή και δημόσιων φορέων, την άμεση δημιουργία φορέων διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 και την άμεση κήρυξη των καρστικών μορφών σε περιοχές απολύτου προστασίας.

  Θεωρούμε ότι η προσεκτικότερη μελέτη και σωστή χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ είναι εφικτή, με τις λιγότερο δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της χώρας και την αποφυγή αμετάκλητων καταστροφών στο φυσικό τοπίο και τους πόρους.

  Εκτιμώντας την ειλικρινή σας πρόθεση, ελπίζουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις απόψεις μας.

  Για το Δ. Σ. της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας,
  Γιώργος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος
  Φάνης Έλληνας, Γενικός Γραμματέας

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 18:46 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

  Α. Εισαγωγή

  Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου (ΣΝ) εισηγείται αλλαγές επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΧ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) του 2008, όπως και επί δέκα τουλάχιστον ακόμη Νόμων και ΚΥΑ. Παρακάτω ακολουθούν σχόλια επί των προτεινόμενων αλλαγών ή εναλλακτικές προτάσεις.

  Οι θέσεις επί ενός συγκεκριμένου ΣΝ δεν αφορούν συνολικά τις ΑΠΕ. Ωστόσο γενικότερη πεποίθησή μας είναι ότι η προώθηση των ΑΠΕ ως μέτρο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής δεν δικαιώνει τις μεγάλες θυσίες σε άγρια φύση – τοπίο ούτε τις τεράστιες επενδύσεις που προϋποθέτει. Χωρίς περιορισμό της σπατάλης, εξοικονόμηση ενέργειας και θεμελιώδεις παρεμβάσεις στο μοντέλο ανάπτυξης, η προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ως μέτρο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό» και ακραία μονομερή δράση σε σχέση με άλλα έγκυρα μέτρα με τον ίδιο στόχο.

  Είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτα αντικειμενική θέση για το σημερινό τρόπο προώθησης των ΑΠΕ, λόγω της εύλογης δυσπιστίας για τις προθέσεις πολλών υποστηρικτών του. Αυτό βασίζεται κυρίως στην επίσημη παραδοχή, μέχρι και από την ίδια την Υπουργό Περιβάλλοντος, ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ γίνεται όχι μόνο για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και για διατήρηση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, δηλαδή παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό εξ ορισμού σημαίνει ότι η παραγόμενη από τις ΑΠΕ ενέργεια δεν θα αντικαταστήσει μέρος της θερμοηλεκτρικής ενέργειας και δεν θα περικόψει τις σημερινές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

  Τέλος, πιστεύουμε ότι αποτελεί αυταπόδεικτη πραγματικότητα το γεγονός ότι οι ΑΠΕ, τα δίκτυα μεταφοράς και συνοδευτικά τους έργα έχουν βαρύτατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κυρίως επειδή προϋποθέτουν μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα στις τελευταίες περιοχές που είχαν απομείνει χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις (και ως εκ τούτου διατηρούσαν μεγάλη βιοποικιλότητα και εξαιρετικά τοπία). Τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται κυρίως μέσω της καταστροφής οικοσυστημάτων, των εκβραχισμών και μπαζωμάτων σε κοιλάδες και πλαγιές, τη μαζική διάνοιξη δρόμων σε παρθένες περιοχές -που συνεπάγονται μια αλληλουχία απειλών για την άγρια φύση, τα φράγματα, τη τσιμεντοποίηση, το πυκνό δίκτυο καλωδίων και, τέλος, με τους θανάτους που προκαλούν σε σπάνια είδη ορνιθοπανίδας. Επίσης οι ΑΠΕ, επειδή προωθούνται σε περιοχές χωρίς προηγούμενες υποδομές, επιφέρουν καθοριστική και ανεπανόρθωτη αλλοίωση του τοπίου και γενικότερα του πολιτισμικού μας περιβάλλοντος το οποίο, ειδικά για τη μεσόγειο και τη χώρα μας, αποτελεί ζωτικής σημασίας εθνικό κεφάλαιο.

  Β. Γενικά για το Σχέδιο Νόμου

  Σε γενικές γραμμές, το εν λόγω ΣΝ:

  – Δεν αφορά μόνο στην επιτάχυνση διαδικασιών έγκρισης αλλά και στην επέκταση των ΑΠΕ σχεδόν παντού και στην με κάθε τρόπο αδειοδότησή τους ακόμη και όταν υπάρχει εμφανής κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα, παραβιάζοντας τα τελευταία «οχυρά» της άγριας φύσης και τα ωραιότερα τοπία της χώρας. Βάσιμη είναι η υποψία ότι απλά αναζητούνται οι περιοχές εκείνες όπου οι αντιδράσεις είναι λιγότερες.
  – Επιλεκτικά καταλύει καίρια σημεία της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη λειτουργία των δημόσιων μηχανισμών ελέγχου. Αυτό γίνεται χωρίς αιτιολόγηση, παρά απλά βαφτίζοντας τις ΑΠΕ «ύψιστης σημασίας προτεραιότητα» και αγνοώντας τις θεμελιώδεις (γιατί όχι «ύψιστης προτεραιότητας»;) λειτουργίες της άγριας φύσης, δηλαδή τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα και τη λειτουργία του ελληνικού – μεσογειακού τοπίου ως βασικού εθνικού κεφαλαίου.
  – Έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με άλλες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της χώρας (π.χ. προστασία βιοποικιλότητας) χωρίς να καθορίζει πώς θα διευθετηθεί αυτή η κρίση.
  – Αν κατατεθεί ως έχει θα απαξιώσει ανεπανόρθωτα τις ΑΠΕ και θα πολλαπλασιάσει τις αντιδράσεις αφού εμφανώς θα οδηγήσει σε πολλές εξόφθαλμα λανθασμένες χωροθετήσεις. Αυτά τα ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται βαφτίζοντας τις ΑΠΕ «ύψιστης σημασίας» και «μη οχλούσες».
  – Αν κατατεθεί ως έχει θα προκαλέσει περισσότερες καθυστερήσεις αφού είναι βέβαιο ότι θα υποστεί μαζικές προσφυγές.

  Γ. Προτάσεις επί του σχεδίου Νόμου

  Άρθρο 1.
  Να παραγραφεί εντελώς το δεύτερο από τα δύο προτεινόμενα εδάφια.
  Ο χαρακτηρισμός της προώθησης των ΑΠΕ ως «ύψιστης σημασίας για τη χώρα», πρακτικά θα εφαρμοστεί για να αγνοηθούν σοβαρές τοπικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός θα έπρεπε να δοθεί στην επίτευξη του στόχου που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο, δηλαδή να προέρχονται από ΑΠΕ το 20% της κατανάλωσης ενέργειας και 40% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020. Αυτό θα διατηρούσε την κατάσταση του επειγόντως και ταυτόχρονα θα επέτρεπε και άλλες οδούς επίτευξής του, όπως περιορισμό σε σπατάλες.

  Συνολική πρόταση για τα περαιτέρω κεφάλαια: Όλες οι μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) πρέπει να
  εξαιρεθούν από το παρόν Σ.Ν. όπως και από το Νόμο 3468/2006. Οι μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και συχνά αποτελούν ρυπογόνες εγκαταστάσεις (θερμοηλεκτρικές, φυσικό αέριο κ.λπ.) που μπορεί να εγκαθίστανται μέσα σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Οι Σ.Η.Θ.Υ.Α. πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστού νομοσχεδίου.

  Άρθρο 2.
  Να παραμείνει ως έχει το κριτήριο θ. στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 3 του Ν. 3468/2006.
  Δηλαδή ότι η Ρ.Α.Ε. δίνει άδεια παραγωγής συνυπολογίζοντας το κριτήριο: «Της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ» και όχι το προτεινόμενο «Της συμμόρφωσης με τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 49828/2008 ΦΕΚ 2464B’) όπως αυτό ισχύει κατά περίπτωση, τα οποία ελέγχονται από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν η προστασία του περιβάλλοντος.». Η προτεινόμενη αλλαγή ουσιαστικά ισοπεδώνει την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία μπροστά την «κυριαρχία» του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

  Να παραμείνει ως έχει το Άρθρο 4 του Ν. 3468/2006.
  Η συγκεκριμένη αναφορά «…εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσας ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες» δεν ισχύει. Επομένως οποιαδήποτε ενδεχομένως απαραίτητη αλλαγή θα πρέπει να προταθεί χωρίς αυτή την αναφορά.

  Άρθρο 3.
  Να μην προστεθεί το προτεινόμενο εδάφιο στο τέλος του στοιχείου στ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α’).
  Η προτεινόμενη αλλαγή καταργεί την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΠΠΕ) για έργα εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Εκτός από τους προφανείς περιβαλλοντικούς κινδύνους, η αλλαγή αυτή θα δυσκολέψει περισσότερο τους ίδιους τους επενδυτές, διότι μια ορθή ΠΠΕ από καταρτισμένο εκτιμητή μπορεί έγκαιρα να προτείνει ουσιαστικές και εύστοχες αλλαγές (π.χ. εξαίρεση μερικών ανεμογεννητριών από συγκεκριμένα σημεία) και να προφυλάξει τον επενδυτή από περιττές δαπάνες και καθυστερήσεις.

  Να παραμείνει ως έχει το Άρθρο 8 του Ν. 3468/2006
  ή
  να καταργηθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις:
  4α. Η προθεσμία για να ζητηθούν συμπληρωματικοί όροι επί του φακέλου Ε.Π.Ο. είναι πολύ μικρή (20 μέρες) και δεν επιτρέπει την ενδελεχή εξέταση της κάθε περίπτωσης από το περιορισμένο προσωπικό των φορέων αδειοδότησης – ειδικά με δεδομένο τον προβλεπόμενο αριθμό αιτήσεων. Το διάστημα πρέπει να γίνει διπλάσιο (40 μέρες). Επίσης πρέπει να απορριφθεί η πρόταση «Η αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από την αρμόδια αρχή είναι δυνατή μία μόνον φορά». Πρόκειται για έκφραση εξ ορισμού απαράδεκτη επειδή υποδηλώνει δυσπιστία προς τους υπαλλήλους ότι θα θελήσουν να «μπλοκάρουν» τη διαδικασία. Επιπλέον δεν διασφαλίζεται ο υπάλληλος σε περίπτωση που ο μελετητής δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Εναλλακτικά μπορεί να οριστούν περισσότερες φορές (τουλάχιστον δύο).
  4β. Να παραλειφθεί εντελώς η φράση «Οι κατά νόμο προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε., περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα αρμοδιότητας κάθε γνωμοδοτoύντος φορέα….», η οποία, εφόσον στην ουσία της είναι αυτονόητη (ο καθένας γνωμοδοτεί στο πεδίο της αρμοδιότητάς του) ισοδυναμεί με συγκαλυμμένη αλλά ευθεία απειλή προς όποιον υπάλληλο εκφράσει «κάτι διαφορετικό». Περιπτώσεις πίεσης προς υπάλληλο με επίκληση αυτού του εδαφίου θα είναι αν αυτός επιχειρήσει να επικαλεσθεί Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (π.χ. την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά) που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στον τομέα του (και συνεπώς ο προϊστάμενος την αγνοεί) ή αν, ως γνώστης μιας περιοχής (π.χ. ένας ντόπιος δασικός), τυχαίνει να γνωρίζει σημαντικές λεπτομέρειες και για επιπλέον θέματα που ευθέως αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου αλλά όχι τα «θέματα αρμοδιότητάς του» του.
  5α. Η γνωμοδότηση του Δασαρχείου πρέπει να ενσωματώνεται στην Ε.Π.Ο. Αυτό εξασφαλίζει την αντικειμενική εκτίμηση και αποτρέπει καθυστερήσεις από ασυμφωνία.

  Άρθρο 7.
  Δεν σχολιάζουμε καθόλου το Άρθρο 7 επειδή κρίνουμε ότι τα οποιαδήποτε οικονομικά κίνητρα δεν αποτελούν αντισταθμιστικά μέτρα για το περιβαλλοντικό κόστος. Τα αντισταθμιστικά πρέπει να αφορούν σε έργα προστασίας και σε έργα αποκατάστασης του χώρου μετά την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

  Άρθρο 8.
  Να μην προστεθεί η Παράγραφος 1 στο Άρθρο 8 του Ν. 1650/1986. Αποτελεί άκομψη παρεμβολή στον κύριο Νόμο προστασίας της φύσης στην Ελλάδα βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη βιοποικιλότητα. Εναλλακτικά, αν θεωρηθεί αναγκαίο, να συμπεριληφθεί μια σχετική παράγραφος, θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος και οπωσδήποτε χωρίς τη φράση: «…κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις…».
  Να μην προστεθεί η νέα παράγραφος 6 στο Άρθρο 19 του Ν. 1650/1986. Οι περιοχές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18, στις οποίες επιτρέπεται η ανάπτυξη ΑΠΕ, δηλαδή Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (αν το προβλέπει η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη), Περιοχές προστασίας της φύσης, Εθνικά πάρκα, Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, Προστατευόμενα τοπία και Στοιχεία του τοπίου και Περιοχές Οικοανάπτυξης, καθώς και τυχόν γειτονικές περιοχές στις οποίες μπορεί να χρειάζονται ορισμένα μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί το προστατευτέο αντικείμενο εντός αυτών (παρ. 4), έχουν θεσπιστεί με συγκεκριμένο προστατευτέο αντικείμενο και κάθε έργο μέσα σε αυτές πρέπει να κρίνεται από τις επιπτώσεις που έχει πάνω στο προστατευτέο αντικείμενο και για κανέναν άλλο λόγο. Θεωρητικά, δηλαδή, πολλές δράσεις (ακόμη και οι ΑΠΕ φυσικά) επιτρέπονται μέσα σε αυτές αν δεν έχουν επιπτώσεις επί του προστατευτέου αντικειμένου, συνεπώς δεν χρειάζεται αυτή η προσθήκη – αντίθετα δημιουργεί υποψίες ότι γίνεται απλά και μόνο για να υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο την αξία της βιοποικιλότητας.
  ή
  Εναλλακτικά, και ως υπέρτατη υποχώρηση από τις θέσεις μας, θα μπορούσε να γραφτεί ότι «…είναι δυνατή η εγκατάσταση σταθμών από ΑΠΕ στις περιοχές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου18 , ως μέσο για την προστασία του κλίματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού, εφόσον στην οικεία Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη έχει τεκμηριωθεί ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών ΑΠΕ η μη αντιστρεπτή επίπτωσή τους στο προστατευτέο αντικείμενο. Όσες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες δεν κάνουν μνεία για τη δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ, θα πρέπει το ταχύτερο να επικαιροποιηθούν σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο».

  Τονίζεται, ότι όσον αφορά τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (οι οποίες οδηγούν στις ΚΥΑ και στα Προεδρικά Διατάγματα) η πρόβλεψη της δυνατότητας ή μη εγκατάστασης ΑΠΕ μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή σχετίζεται με το αν ο μελετητής είχε ή όχι ανάλογες οδηγίες από την προκήρυξη της ΕΠΜ. Πρέπει, συνεπώς, σε κάθε νέα προκήρυξη ΕΠΜ να ζητείται και η διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών, σε κάθε ζώνη. Ωστόσο, οι περισσότερες ΕΠΜ (από τις σχεδόν 100 που έχουν γίνει μέχρι σήμερα) έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετά χρόνια (οι πιο πολλές, και μάλιστα ιδίως εκείνες που αφορούν στις πιο σημαντικές περιοχές, ήδη από τη δεκαετία του ΄90), σε περιόδους όπου δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τα σημερινά δεδομένα της επέκτασης των ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη στην προκήρυξη ώστε να μελετηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Συνεπώς, ο μόνος σωστός τρόπος να γνωρίζουμε αν μπορούν ή όχι να δημιουργούνται εγκαταστάσεις ΑΠΕ εντός των περιοχών για τις οποίες ήδη υπάρχει ΕΠΜ, είναι να προκηρυχθεί άμεσα ειδική συμπληρωματική μελέτη για τη διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών σε κάθε υπάρχουσα ζώνη. Η μελέτη αυτή θα μπορούσε να προκηρυχθεί ενιαία για όλες τις περιοχές με εγκεκριμένες ΕΠΜ ή ανά ομάδες (ανά γεωγραφική περιφέρεια, τύπο ενδιαιτημάτων, Αιολική προτεραιότητα κ.λπ.). Χωρίς κάτι τέτοιο κανείς δεν πρέπει αν δεχτεί ανάπτυξη ΑΠΕ μέσα σε προστατευόμενες περιοχές.

  Να μην προστεθεί το εδάφιο δ’ στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 2 του Ν. 2742/1999. Είναι σε απόλυτη δυσαρμονία με τους υπόλοιπους τρεις γενικούς στόχους του Νόμου (προστασία περιβάλλοντος, ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική-οικονομική συνοχή) οι οποίοι, άλλωστε, καλύπτουν και την «προστασία του κλίματος και την προώθηση της ενεργειακής αυτοδυναμίας της χώρας» (που αναφέρει το προτεινόμενο εδάφιο.

  Να μην προστεθεί το εδάφιο ιβ’ στην Παράγραφο 2 του Άρθρου 2 του Ν. 2742/1999. Άτοπη και ιδιαίτερα άκομψη προσθήκη που ουσιαστικά ακυρώνει τα προηγούμενα 11 εδάφια της συγκεκριμένης παραγράφου.

  Άρθρο 9.
  Να μείνει ως έχει το τέταρτο εδάφιο της Παραγράφου 1 στο Άρθρο 8 του Ν. 2742/1999. Όπως και στο προηγούμενο άρθρο, συνεχίζεται η προσπάθεια αποδυνάμωσης βασικών διατάξεων του Ν. 2742 όπως, στην προκειμένη περίπτωση, των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

  Το εδάφιο α) της Παραγράφου 2 του Άρθρου 9 του ΣΝ να τροποποιηθεί ως εξής: «τις περιοχές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 1650/1986 και στην οικεία Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη έχει τεκμηριωθεί ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών ΑΠΕ η μη αντιστρεπτή επίπτωσή τους στο προστατευτέο αντικείμενο». Όπως αναπτύχθηκε και στο σχολιασμό για το προηγούμενο Άρθρο, αυτό προϋποθέτει την επικαιροποίηση όλων των υφιστάμενων ΕΠΜ για γνωμάτευση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή είναι η μόνη έγκυρη θέση αν κανείς θέλει να βοηθήσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
  ή
  (σε περίπτωση που δεν κριθεί δυνατή η επικαιροποίηση των ΕΠΜ), το εδάφιο μπορεί να γίνει: «τις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 21 του Ν. 165/1986.». Δηλαδή, στις ζώνες αποκλεισμού προστίθενται ΚΑΙ οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης, ανεξαρτήτως ΕΠΜ.
  Αντιθέτως, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, και θα μπορούσε να εξαιρεθεί, η αναφορά των υγροτόπων διεθνούς σημασίας. Πέραν του ότι σχεδόν κανείς δεν έχει ενδιαφέρον για εγκατάσταση ΑΠΕ, όλοι ανεξαιρέτως καλύπτονται από ζώνες σύμφωνα με το Ν. 1650/1986.

  Να μην προστεθεί η παράγραφος 3 στο άρθρο 9 του Ν. 2742/1999. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και τα άλλα τοπικά ή περιφερειακά σχέδια (πολεοδομικά, ρυθμιστικά, χρήσεων γης κ.λπ.) αποτελούν, εξ’ ορισμού, τη βάση της περιφερειακής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και – αν εφαρμοστούν σωστά – περιορίζουν δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (π.χ. περιορισμοί στις μεταφορές, έλλειψη κυκλοφοριακού, περιορισμό στη χρήση Ι.Χ, χώροι πράσινου. κ.λπ.). Με την προτεινόμενη παράγραφο ουσιαστικά ακυρώνονται «μέχρι να εναρμονιστούν» με το ΕΧ για τις ΑΠΕ. Θα έπρεπε να ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή το ΕΧ να εναρμονιστεί με όσα σχέδια, έστω και θεωρητικά, έχουν δημιουργηθεί μέσα από την άσκηση περιφερειακής πολιτικής.

  Να μην καταργηθούν τα παρακάτω εδάφια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ:
  – το εδάφιο ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (Κεφάλαιο Β)
  – το εδάφιο η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 (Κεφάλαιο Γ)
  – το εδάφιο στ’ της παραγράφου 2 του Άρθρου 17 (Κεφάλαιο Ε)
  Τα παραπάνω εδάφια αφορούν στην «Εξαίρεση περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση … αιολικών πάρκων ή/και Μ.ΥΗ.Ε. ή/και εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας». Αφού έχει προβλεφθεί λόγος να εξαιρεθούν κάποιες περιοχές από εγκατάσταση ΑΠΕ – και μάλιστα σε «ανύποπτη» στιγμή- αυτός θα πρέπει να είναι σοβαρός.

  Άρθρο 11.
  Ορίζεται ότι δημιουργείται «Αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.» που αντικαθιστά την Επιτροπή για Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Ν. 3468/2006. Αποστολή της είναι «η παροχή πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.». Ανάμεσα στις αρμοδιότητές της είναι και (εδάφιο στ, παρ. 2 του Άρθρου 20 του παραπάνω Νόμου: «Η αναζήτηση λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση οιωνδήποτε διοικητικών δυσχερειών ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε έργα Α.Π.Ε. και η διατύπωση σχετικών προτάσεων»
  Η Επιτροπή αυτή μπορεί μεν να βοηθήσει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, όμως αναπόφευκτα θα είναι μια ομάδα πίεσης υπέρ των ΑΙΟΠΑ και ένας κλειστός κύκλος μονομερών ειδικών «στα υπέρ» των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. Βασική είναι η υποψία μας ότι λόγω της ισχύος που θα έχει θα μπορεί να ασκεί ασφυκτική πίεση σε υπαλλήλους που γνωμοδοτούν.
  Προτείνουμε:
  Ή να ματαιωθεί η δημιουργία της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε (και, άρα, να μην αλλάξει το Άρθρο 20 του Ν. 3468/2006)
  ή
  Να συσταθεί μια ιδίας βαρύτητας Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης για Επενδυτές για έργα ΑΠΕ, της οποίας αποστολή θα είναι να συμβουλεύει τους επενδυτές για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων και να τους διασφαλίζει από άστοχες επενδύσεις και χρονοβόρες αντιδικίες.

  Άρθρο 12.
  Να μείνει ως έχει η παράγραφος 4 του Άρθρου 17 του Ν. 3468/2006. Μέχρι σήμερα «ανανεώσιμη πηγή ενέργειας» θεωρούνται τα υδροηλεκτρικά μέχρι 15 MW (το όριο ήταν 10 MW και αυξήθηκε σε 15). Με την προτεινόμενη τροποποίηση, ακόμη και μονάδες μέχρι 100 MW, δηλαδή κανονικά φράγματα (με τις γνωστές πολλαπλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις) περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 3468/2006 (Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 15:07 | Μανόπουλος Βασίλης

  Σχετικά με τα έργα μικρής κλίμακας, μικρότερα των 20KW

  Η υπάρχων νομοθεσία επιτρέπει στην ΔΕΗ να δέχεται αιτήσεις σύνδεσεις με υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη Φωτοβολταικού Πάρκου ότι το γήπεδο του είναι εκτός δασικής έκτασης, δεν υπάγεται σε NATURA κλπ.
  Μετά στην Πολεοδομία, στην διαδικάσια της Έγκρισης Εργασιών μικρής Κλίμακας, που είναι απαραίτητη για την Σύμβαση Σύνδεσης με την ΔΕΗ, αναζητείται έγκριση δασαρχείου. Η οποία έγκριση έρχεται με αυτοψία του γηπέδου όταν μπορεί ο δασονόμος.

  Η ΔΕΗ με την σειρά θα συνδέσει το σύστημα εφόσον κάνει αυτοψία στο γήπεδο, και δίνει περιθώριο 3 μηνών(!) να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την Πολεοδομία, γιατί ειδάλλως μπαίνει η αίτηση στο αρχείο με τις ανάλογες συνέπειες.

  Κατάρχην, όταν για ένα τόσο μικρό έργο μεσολαβούν 3 υπηρεσίες προ της σύμβασης Σύνδεσης, από τις οποίες θα αναζητήσουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι το λαδάκι τους για να μην σου κάνουν την ζώη δύσκολη, πως μπορεί να προχωρήσει μεγαλύτερο έργο?

  Καλό θα ήταν να μην αναμιγνύεται καθόλου η πολεοδομία, στα μικρά έργα και η ΔΕΗ να λειτουργεί μόνο αποκλειστικά στα του οίκου της, δηλαδή την ασφάλεια και μόνο του δικτύου. Δεν μπορεί να λειτουργεί ως τοποτηρητής της πολεοδομίας και να απορρίπτει αιτήσεις επείδη δεν συνδράμουν με το πνεύμα του νομοθέτη.
  Στα δε μεγάλα έργα κοινοποιήσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες και μόνο είναι υπεραρκετές με υπεύθυνες δηλώσεις όπου χρειάζεται. Γιατί για να αλλάξει η νοοτροπία δημοσίου δεν πρόκειται και για να προχωράνε τα έργα θα πρέπει να παρακάμπτονται οι υπηρεσίες του.

  Ευχαριστώ

  Μανόπουλος Βασίλης
  Ιδιοκτήτης Φ/Β πάρκου

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 14:58 | ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ

  Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο σε γενικές γραμμές περιέχει πολλά θετικά στοιχεία κυρίως σε σχέση με την διευκόλυνση από την άποψη του χρόνου των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων τον οποίο περιορίζει σημαντικά και επίσης είναι μία σημαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  Από την άλλη όμως με το νομοσχέδιο αυτό δεν επιδιώκεται ο στόχος του αναμενόμενου περιβαλλοντικού οφέλους σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην φύση.
  Επίσης δείχνει την διάθεση της Κεντρικής Εξουσίας να αγνοεί συστηματικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη φιλοσοφία και τις εξαγγελίες του σχεδίου Καλλικράτης που πρόσφατα παρουσιάσθηκε και επίσης στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής παραδίδει για πρώτη φορά και άνευ όρων τις τελευταίες ανέγγιχτες περιοχές της Ελληνικής φύσης και θυσιάζει την φυσική κληρονομιά στο όνομα μιας άναρχης και χωρίς χωροταξικό προσανατολισμό «Πράσινης Ανάπτυξης».
  Στην Ελλάδα είναι σε εξέλιξη Γ.Π.Σ και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πολλά από αυτά έχουν θεσμοθετηθεί ή είναι υπό θεσμοθέτηση. Όλα έχουν περάσει από Δημόσια διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς και έχουν καταλήξει στις διαθέσιμες περιοχές, για ανάπτυξη επενδύσεων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το 4% των συνολικών εκτάσεων που αναφέρονται ως μέγιστο όριο ανάπτυξης Α.Π.Ε.(αιολικές εγκαταστάσεις) σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε.

  Τα άρθρα 8-9 έρχονται να ακυρώσουν την εξειδικευμένη αυτή προσέγγιση των χρήσεων γης και της προστασίας των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων αλλά και της προστασίας του Περιβάλλοντος αγνοώντας ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και των ευαίσθητων περιοχών της Ελλάδος αποτελεί υποχρέωση και προτεραιότητα αυτό δε προκύπτει από το Σύνταγμα αλλά και την σχετική Νομοθεσία, και οδηγίες της ΕΕ, 79/409 ΕΟΚ, 92/43 ΕΟΚ, 2001/42/ΕΚ, 97/11 ΕΚ, και επίσης ακυρώνει τις εξαγγελίες και την φιλοσοφία του σχεδίου Καλλικράτης αλλά και καθυστερώντας τις επενδύσεις επειδή αυτές θα κρίνονται παράνομες από ΣτΕ και ΔΕΚ.
  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πέρα από τα προφανή, να χαθεί οριστικά η εμπιστοσύνη φορέων και κοινωνίας, σε οποιοδήποτε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που είναι με οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο προσαρμοσμένος στα δεδομένα και στην ταυτότητα κάθε περιοχής.
  Επί της ουσίας τα αναφερόμενα κυρίως στα άρθρα 8-9 δίδουν τη δυνατότητα χωροθέτησης δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. στο 100% του χώρου.

  Ειδικές Παρατηρήσεις:

  Άρθρο 2 Παράγραφος 4
  Το αναφερόμενο χρονικό διάστημα των εξήντα μηνών από την ¨χορήγηση άδειας παραγωγής¨ έως την χορήγηση της ¨Άδειας εγκατάστασης¨ έρχεται σε αντίθεση με τη λογική του νομοσχεδίου για επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης άδειας λειτουργίας Α.Π.Ε. εφ όσον ισχύει η προτεραιότητα για όποιον έχει λάβει πρώτος άδεια από τη ΡΑΕ.
  Άρα οποιοσδήποτε έχει λάβει πρώτος άδεια μπορεί να δεσμεύει τον χώρο για 60 μήνες δηλ για 5 ολόκληρα χρόνια με πιθανότητα ουδέποτε να υλοποιηθεί η επένδυση.

  Άρθρο 2 Παράγραφος 6
  Η δυνατότητα ενός προσώπου φυσικού ή νομικού να δεσμεύει πολλές περιοχές ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες ολιγοπωλιακές και διαφθοράς.
  Εναλλακτικά θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός αδειών, τις οποίες θα μπορεί να λαμβάνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ληφθή μέριμνα ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό καθεστώς στην παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε, σε κάθε περιοχή.

  Άρθρο 3 Παράγραφος 4α
  Στις κατά νόμο προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει απαραίτητα και μάλιστα κατά το πρώτο στάδιο (πριν την λήψη άδειας από ΡΑΕ) και τις γνωμοδοτήσεις του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου ή Περιφέρειας και του Ο.Τ.Α στα διοικητικά όρια του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση, και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

  Άρθρο 3 Παράγραφος 5α
  Προτείνεται : Η έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το νόμο 998/79 άρθρου 58 παράγραφος 2 που εκδίδεται από τον Γ.Γ.Π. μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, τηρουμένων όμως των σχετικών διατάξεων του Ν 1650/86 περί προσφορότερης για το περιβάλλον λύσης συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής και επίσης να ενσωματώνεται στην αντίστοιχη Ε.Π.Ο.

  Άρθρο 3 Παράγραφος 5γ
  Σε περίπτωση όπου κατά της σχετικής πράξης υποβληθεί ένσταση θα πρέπει να αναμένεται το αποτέλεσμα της ένστασης. Θα πρέπει να αλλάξει το Νομοθετικό πλαίσιο, και ο χρόνος έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού Δασάρχη και ενστάσεων επί της Πράξης θα πρέπει να μειωθεί.

  Άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρο 9 παράγραφος 2
  Προτείνεται η γενική διατύπωση.
  Στις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, ΖΕΠ , Υγρότοπους ΡΑΜΣΑΡ κλπ επιτρέπεται η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ μόνο εάν τούτο επιτρέπεται από αντίστοιχη ΕΠΜ.

  Ο
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 13:26 | Mανώλης Παπαδάκης, Δασολόγος

  Αξιότιμη κα Υπουργέ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
  Σας διαβιβάζω το παρακάτω κείμενο για την διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου σας, που αναφέρεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το οποίο έχει δημοσιευτεί και στον τοπικό τύπο των Χανίων.

  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Απόψεις και προτάσεις για το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου <>.

  Είναι αποδεδειγμένο ότι οι ανανεώσιμές πηγές ενέργειας μπορούν να προάγουν αλλά και θα επιταχύνουν παραπάνω την ανάπτυξη της χώρας μας καθώς και ότι μπορούν να σταθεροποιήσουν την κλιματική αλλαγή , να συντηρήσουν και να διατηρήσουν την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος ικανοποιητικότερα, όσο η δυναμική της χρήση τους μεγεθύνεται . Είναι θέματα που έχουν αναλυθεί και συζητηθεί αρκετά αλλά δεν θα εισέλθω σε αυτά με περαιτέρω επιχειρήματα.
  Με το σημείωμα αυτό επιθυμεί και η δική μου ταπεινότητα να καταθέσει τις απόψεις της και τις προτάσεις της στην κρίση των τοπικών κοινωνιών του νομού μας και των αιρετών αρχόντων μας, μιας και όλους, μας έχει ταλανίσει τα δύο τελευταία χρόνια η εγκατάσταση ΑΠΕ στο <> και σε άλλα μέρη καθώς και στο Υ.ΠΕ..ΚΑ στην διαβούλευση του νομοσχεδίου.
  Με την παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται το άρθρο 8 του Ν. 3468/2006 και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της δασικής υπηρεσίας όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της έκτασης σύμφωνα με το αρθ.14 του Ν.998/79και της έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα για την εγκατάσταση ΑΠΕ & Σ.Η.Θ.Υ.Α.
  Η παρ. 5α ορίζει ότι εκδίδεται έγκριση επέμβασης εντός δασών και δασικών εκτάσεων τις οποίες διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία για την εγκατάσταση ΑΠΕ & Σ.Η.Θ.Υ.Α.,στην δε παρ. 5γ ορίζεται ότι προωθούνται όλες οι ενέργειες από την διοίκηση για την έγκριση επέμβασης, ανεξάρτητα των ενστάσεων κατά της πράξης χαρακτηρισμού και συνεπώς της τελεσιδικίας της.
  Η έννοια όμως της διαχείρισης και της κυριότητας δεν είναι ταυτόσημες ούτε αλληλεπικαλυπτόμενες και αυτό προκύπτει από το εμπράγματο δίκαιο όπου δεν αναφέρεται ως στοιχείο εμπραγμάτου δικαιώματος ή διαχείριση αλλά και από τα άρθρα 9 & 10 του Ν. 3208/03 για την διάκριση δασικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα κυριότητας του Δημοσίου σε δάση, δασικές και εν γίνει εκτάσεις .
  Επίσης με την 1064/80 απόφαση ΣτΕ και την 441/80 απόφαση ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή με την 182664/3224/11-10-80 απόφαση του Υπ. Γεωργίας την τελική κρίση περί υπάρξεως δικαιώματος κυριότητας σε κάθε αμφισβήτηση ή διένεξη ανεξαρτήτως του βάρους αποδείξεως εμπραγμάτου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 998/79 έχουν πάντοτε τα Δικαστήρια.
  Είναι δεδομένο ότι για τα δάση , δασικές και εν γένει εκτάσεις τα δικαιώματα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου προκύπτουν από τους Ν.147/1914 και Ν.262/1914 για τις Νέες Χώρες εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 10 του Ν.3208/2003.
  Επίσης είναι γεγονός ότι προβάλλονται από τους πολίτες αμφισβητήσεις για τα παραπάνω δικαιώματα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, αφού δεν έχει επιλυθεί το ιδιοκτησιακό αυτό ζήτημα στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, με τη σύνταξη του εθνικού κτηματολογίου.
  Με τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, με τις διαδικασίες που επιβάλλονται από το άρθρο αυτό του νομοσχεδίου, είναι δυνατόν να υπάρξουν νομικές εμπλοκές και αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που θα εγκατασταθούν Α.Π.Ε & Σ.Η.Θ.Υ.Α (εφ’ όσον κάποιοι φερόμενοι ιδιοκτήτες θα προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια και δικαιωθούν) και ζητήματα καθυστερήσεων και αποζημιώσεων,(εφόσον ένας πολίτης κριθεί από τα δικαστήρια ιδιοκτήτης μιας έκτασης, ενόσω έχει παραχωρηθεί σαν δημόσια και έχουν εγκατασταθεί Α.Π.Ε.)κ.τ.λ που δεν προβλέπονται πως θα επιλυθούν από το σχέδιο νόμου.

  Τέλος η διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού είναι ενδικοφανής διαδικασία (ύστερα από αποφάσεις του ΣτΕ) και για να τελεσιδικίσει, οφείλει υποχρεωτικά να εξετάζεται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από τις επιτροπές του αρθ.10 τουΝ.998/79 με την τελική κρίση να έχει το ΣτΕ.

  Στο σημείο αυτό η πρότασή μου είναι η εξής:
  Εάν μετά την έκδοση της πράξης η των πράξεων χαρακτηρισμού, οι εκτάσεις που προορίζονται για να εγκατασταθούν Α.Π.Ε & Σ.Η.Θ.Υ.Α, και των συνοδών έργων τους (δίκτυα, οδοποιία, κ.λ.π.) εμπίπτουν, στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, να κινούνται παράλληλα οι διαδικασίες ,της επίλυσης της αμφισβήτησης του χαρακτήρα εφόσον γίνει ένσταση στις επιτροπές του αρθ.10 του Ν.998/79 και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα πολιτικά δικαστήρια ,υπό την προυπόθεση ότι δεν υπάρχουν τίτλοι που αναφέρονται στο αρθ.10 Ν.3208/2003, με ενάγουσα αρχή το Ελληνικό Δημόσιο και εναγόμενους όλους τους φερομένους ιδιοκτήτες.
  Παράλληλα να κηρύσσεται η παραπάνω έκταση και οι εκτάσεις των συνοδών έργων σε αναγκαστική απαλλοτρίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3175/2003 υπέρ του Δημοσίου κάτι που προβλέπετε από το Σύνταγμα για δάση και δασικές εκτάσεις (άρθρο 117 παρ. 4 ).

  Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω τρείς επισημάνσεις:
  1. Για όλες τις παραπάνω διαδικασίας θεσπίζεται προτεραιότητα έναντι άλλων δικών σε όλα τα επίπεδα, των υποθέσεων που πρέπει να κριθούν διότι αδιαμφισβήτητα είναι θέματα που προάγουν την Εθνική Οικονομία, διατηρούν και συντηρούν την σταθερότητα του φυσικού περιβάλλοντος.
  2. Να θεσπισθεί ότι οι τιμές των υπό απαλλοτρίωση εκτάσεων καθορίζονται από τις αντικειμενικές τιμές των Δ.Ο.Υ που ισχύουν σε κάθε περιοχή και να καταργηθεί η διάταξη της παραγράφου 12 του αρθ.45 Ν.998/79 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3208/03 και αφορά το αντάλλαγμα χρήσης για μια έκταση που μεταβάλλετε ο προορισμός χρήση της για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  3. Να θεσπιστεί ετήσιο αντάλλαγμα ενοικίου χρήσης των εκτάσεων που θα εγκατασταθούν Α.Π.Ε & Σ.Η.Θ.Υ.Α(εκτός των συνοδών έργων) σε αναλογία με την αξία του ακινήτου. Οι ετήσιες αυτές πρόσοδοι θα κατατίθενται σε ένα λογαριασμό για να αποτελέσουν, σε περίπτωση δικαστικής κρίσεως μιας έκτασης σαν ιδιωτικής το αντάλλαγμα της απαλλοτρίωσής της. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό αυτό κατατίθεται με ισόποσο τρόπο στο Ταμείο Πράσινης και στο Περιφερειακό Ταμείο.

  Άλλωστε έντονα φημολογείται ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων
  εγκατάστασης Α.Π.Ε σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις οι εταιρείες καταβάλλουν ανταλλάγματα στους φερόμενους ιδιοκτήτες.
  Στο αρθ. 7 του νομοσχεδίου αναφέρεται η κατανομή του 3%προ Φ.Π.Α της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

  Η δική μου πρόταση είναι ως εξής:
  Το 2% του ποσού αυτού να κατατίθεται για την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος της Χώρας μας και το υπόλοιπο 1% να καταβάλλεται ισόποσα στον οικείο Ο.Τ,Α, στο Περιφερειακό Ταμείο για έργα ,εργασίες και μελέτες περιβάλλοντος, στο Κ.Α.Π.Ε για έρευνα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο Πράσινο Ταμείο. Το μέτρο θα αφορά νέες και παλαιές εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. Μπορεί βέβαια το ποσοστό του 3% μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.
  Τα φωτοβολταϊκά που εξαιρούνται αυτού του μέτρου να θεσπισθεί να συνεισφέρουν
  με 1% στην ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος της Χώρας μας.
  Το μέτρο θα αφορά νέες και παλαιές εγκαταστάσεις .

  Με το εδάφιο β της παρ. 3 του Ν.3468/06 έχει θεσπιστεί ότι αποτελεί στοιχείο της αξιολόγησης για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η συμμετοχή φυσικών, νομικών προσώπων ,κ.λ.π από τον οικείο Ο.Τ.Α όπου πραγματοποιούνται τέτοιου είδους επενδύσεις.
  Η πρότασης μου είναι να θεσπισθεί υποχρεωτικά η συμμετοχή αυτή με ένα ποσοστό 10%-15% του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω μεριδίων δια των αναπτυξιακών εταιριών των Ο.Τ.Α, και των ιδίων, ύστερα από μια σειρά προτεραιότητας,(δημότες, παρακείμενοι δημότες κ.λ.π) στους οποίους κατασκευάζονται αυτά τα έργα , από ένα ποσοστό παραγωγής και πάνω.
  Με τα παραπάνω ευελπιστούμε ότι συνεισφέρουμε στον υφιστάμενο διάλογο για την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

  Μανόλης Παπαδάκης
  Δασολόγος στην Δνση Δασών
  Χανίων

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 13:31 | MάνοςΠ

  Αγαπητή Κα Μπιρμπίλη

  για να έχει επιτυχία η «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» πρέπει να γίνει ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του νομοσχεδίου που θα καταθέσετε στην τελική του μορφή.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ορίσετε άμεσα Γενική Διεύθυνση που θ’ αναλάβει την εφαρμογή του πανελλαδικά.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 13:02 | WWF Ελλάς

  Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πρόκληση παγκόσμιας κλίμακας, η οποία ήδη επηρεάζει τα φυσικά οικοσυστήματα και τα είδη χλωρίδας και πανίδας του πλανήτη, στην αντιμετώπιση της οποίας έχουν υποχρέωση όλα τα κράτη να συνδράμουν. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες στην αντιμετώπισή της. Ως εκ τούτου, νομοθετικές ρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την προώθηση και την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας είναι απαραίτητες.

  Το WWF Ελλάς χαιρετίζει το γεγονός ότι η νέα Κυβέρνηση θέτει την προώθηση των ΑΠΕ ως προτεραιότητα. Ωστόσο, επισημαίνει πως η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ είναι καταδικασμένη σε περιβαλλοντική αποτυχία, αν δεν σχεδιαστεί και τεθεί σε εφαρμογή με πραγματικό σεβασμό προς το σύνολο των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και αναγκών της χώρας και με κεντρικό σχεδιασμό, του οποίου η εφαρμογή θα παρακολουθείται επισταμένα από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:07 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

  Δημήτριος Χριστάκης
  Κυρία Υπουργέ, πρωτίστως θέλω να σας ευχηθώ Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, Υγεία και καλή θητεία στο Υπουργείο.
  Με επιφύλαξη να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δημόσια διαβούλευση με την οποία υλοποιείτε ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Και γράφω με επιφύλαξη, γιατί πρέπει να πεισθώ, ότι η διαβούλευση δεν γίνεται για τη διαβούλευση, δηλαδή, για να φαίνεται απλά μία επικοινωνία με τους πολίτες, αλλά ότι η διαβούλευση είναι ουσιαστική και γίνεται για να ακουστούμε και να λάβετε, όχι μόνο σοβαρά υπόψη τις απόψεις μας, αλλά και να τις κάνετε πράξη. Πραγματική δημόσια διαβούλευση θα αποδειχτεί, αν εισακουστούν οι φωνές, όχι μόνο αυτών που θυμιατίζουν το νομοσχέδιο για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως αυτών που καλοπροαίρετα εκφράζουν αντίθετη άποψη, όπως και εγώ μέσα από αυτή την επικοινωνία. Γιατί αν δούμε να μη λαμβάνονται υπόψη οι αντίθετες γνώμες και οι προτάσεις, που τις συνοδεύουν, οι οποίες δεν είναι και λίγες, όπως βλέπουμε, τότε δε θα μιλάμε για δημόσια διαβούλευση, αλλά για δημόσιο εμπαιγμό. Δεν είμαι προκατειλημμένος, αλλά, επιτρέψτε μου, λοιπόν να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, γιατί βλέποντας τόσο τη νέα ονομασία του Υπουργείου (……….Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), όσο και τον τίτλο του Νομοσχεδίου«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»,καθώς και τη σύνθεση της επιτροπής, διακρίνω μία βιασύνη, φοβάμαι συνοπτικές διαδικασίες και παρμένες αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς, κάτω από τη πίεση της χιλιοειπωμένης κλιματικής αλλαγής, η οποία απαιτεί μεγάλη συζήτηση και έρευνα σε βάθος.
  Ευελπιστώ στηριζόμενος αφενός μεν, σε μία νέα γυναίκα που ανέλαβε το Υπουργείο, αφετέρου δε, στις δημοκρατικές λειτουργίες του ΠΑΣΟΚ, ότι θα διαψευσθούν οι φόβοι μου και ότι θα πράξετε το σωστό, το ορθό, το οποίο θα αναλύσω παρακάτω.
  Μπορεί κυρία Υπουργέ, να έχω πλατειάσει, αλλά αυτά τα αυτονόητα, πρέπει νομίζω, να τονιστούν, για να έχει σημασία και αξία τόσο η ενέργειά σας, όσο και η δική μας συμμετοχή. Αυτά τα αυτονόητα πολλές φορές ξεχνούν τα κόμματα, όταν ανεβαίνουν στην εξουσία και ύστερα κατρακυλούν με 11 μονάδες. Τα αίτια εντοπίζονται, αλλά είναι πλέον αργά!!! Και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι πάλι κυβέρνηση, με το λαό να περιμένει πολλά και ιδιαίτερα αυτό που αναμένει, είναι να τον λογαριάζουν και να τον σέβονται, χρειάζεται προσοχή, γιατί………….. «το δις εξαμαρτείν ουκ κόμματος σοφού…..».
  Άλλωστε θέλω να πιστεύω, ότι ο ηλεκτρονικός αυτός διάλογος αποτελεί το πρώτο στάδιο και ότι θ ’ακολουθήσει ο σημαντικότερος διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός. Και ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, πιστέψτε με έχει μεγάλη σημασία, γιατί θα βγείτε και πρέπει να βγείτε με κλιμάκιά σας έξω από τα γραφεία του Υπουργείου, για να κουβεντιάσετε από κοντά με πολίτες και φορείς, να δείτε τους τόπους, όπου πρόκειται κάποιοι να σπείρουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, και να έχετε όσο το δυνατό ολοκληρωμένη άποψη.
  Έτσι επιβάλλεται να πράξει ένα δημοκρατικό κόμμα που είναι κυβέρνηση, για να αποδείξει, ότι τηρεί τις δεσμεύσεις του και σέβεται τους πολίτες. Ο ηλεκτρονικός διάλογος είναι χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής, αλλά δε συγκρίνεται με το διάλογο που πραγματοποιείται από κοντά, ιδιαίτερα για ένα τέτοιο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα.
  Κυρία Υπουργέ, ζούμε κάτω από τη σκιά των συνθημάτων:
  – Υπερθέρμανση στον πλανήτη.
  – Φταίνε οι υψηλές ποσότητες έκλυσης CO2 στην ατμόσφαιρα.
  -Οι πάγοι λιώνουν.
  – Η στάθμη των θαλασσών θα ανέβει.
  – Πόλεις θα πλημμυρίσουν.
  Ζαλιστήκαμε!! Τι κρύβεται πίσω απ’ όλη αυτή την καταστροφολογία, που άλλοι φοβούνται και άλλοι επωφελούνται;
  Μία πλύση εγκεφάλου στον κοσμάκη με εφιαλτικά συνθήματα, που δεν έχει αποδειχτεί, αν είναι τόσο αληθινά ή αν είναι φαντάσματα, καθότι υπάρχει και η άλλη επιστημονική άποψη όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά κάποιοι επιμελώς την παραγκωνίζουν.
  Ζούμε κάτω από την πίεση μιας απειλής για το περιβάλλον ή κάτω από την πίεση κάποιων συμφερόντων, που θέλουν να τα οικονομήσουν παίζοντας μ’αυτά! Έχει δημιουργηθεί από ΜΜΕ, από αρχηγούς κρατών, από κυβερνήσεις, από πολιτικούς, από οργανώσεις, από πολυεθνικές, ένας πανικός για τον πλανήτη που κινδυνεύει. Μία αναμπουμπούλα επικρατεί, όπως λένε στο χωριό μου. Και στο χωριό μου, λένε επίσης, ότι ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Και εδώ χαίρονται τα συμφέροντα που ετοιμάζονται με την επιτάχυνση του νομοσχεδίου, να σώσουν δήθεν τον πλανήτη με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, για να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο με τα μύρια ευρώ, που θα στέλνει ο αέρας και ο ήλιος της Ελλάδας μας, σε βάρος των πολιτιστικών μνημείων, των πανέμορφων παραγωγικών κάμπων, των περήφανων βουνών με μοναδική χλωρίδα και πανίδα και ιδιαίτερα σε βάρος του έρμου του κοσμάκη, που ψάχνεται από τον καταιγισμό των εφιαλτικών περιβαλλοντικών συνθημάτων, που δέχεται καθημερινά σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που περνάμε όλοι.
  Αν διάβαζα το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, χωρίς να γνωρίζω, ότι είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου, θα πίστευα, ότι επρόκειτο για ένα μανιφέστο των συμφερόντων, που ετοιμάζονται να γεμίσουν τα βουνά και τους κάμπους με σίδερα και καθρέπτες. Τα πάντα!!!!!!!Αυτό έχω να γράψω με λύπη μου για το νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει να ακυρώσετε.
  Κυρία Υπουργέ, μεγάλα προβλήματα ο πλανήτης αντιμετωπίζει, μα νομίζω, ότι ο πανικός αυτός και η λατρεία στις ΑΠΕ με τον τρόπο που προωθούνται μεγαλύτερο κακό θα κάνει στον τόπο μας και περισσότερο καλό στις τσέπες κάποιων. Μοιάζει με τον πανικό που καταλαμβάνει τους ναύτες ενός πλοίου που μπάζει νερά, όπου, αντί να τα σταματήσουν, ανοίγουν και άλλες τρύπες αυξάνοντας το κακό. Τις ίδιες πληγές στο περιβάλλον δημιουργεί το νομοσχέδιο με τις αμέτρητες ΑΠΕ. Πληγές που θα είναι δύσκολο να επουλωθούν.
  Όταν οι ΑΠΕ προωθούνται, κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις και είναι πάνω από περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους, τότε εμείς τι να πούμε; Εμείς ζούμε στη Φύση, εδώ διαλέξαμε να ζήσουμε, πονάμε τον τόπο μας, έχουμε προτάσεις, αλλά το ίδιο το Νομοσχέδιο στην ουσία μας αφαιρεί το δικαίωμα να τον υπερασπιστούμε. Έλεος!!!! Ζούμε μέσα σε Δημοκρατία και είναι απαράδεκτο από ένα κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ, να αναφέρει σε Νομοσχέδιο, ότι το τάδε είναι υψίστης σημασίας για την πατρίδα. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι εμείς αποφασίζουμε και εσείς πέστε ό,τι θέλετε. Το τι είναι υψίστης σημασίας για την πατρίδα, ελάτε εδώ στη Λακωνία να το συζητήσουμε σε μία γόνιμη και δημοκρατική συζήτηση.
  Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο στον τόπο μου, στο Δήμο Νιάτων Λακωνίας, δεν πρόκειται να μείνει βουνό χωρίς ανεμογεννήτριες. Ανοίγετε το δρόμο ακόμη και στις προστατευόμενες περιοχές “NATURA” και «ΖΕΠ» να μπουν και να τα ισοπεδώσουν. Ξέρετε κυρία Υπουργέ τι αγώνα έχουμε κάνει για να τα προστατέψουμε; Ξέρετε πόσες ώρες από το έλλειμμα του χρόνου μας έχουμε αφιερώσει και αφιερώνουμε; Από κάποιο συμφέρον λέτε; Έχουμε κάποιο συμφέρον; Για το συμφέρον του τόπου μας αγωνιζόμαστε και για την παραδεισένια Φύση βλέποντας τα πράγματα πιο ψύχραιμα, πιο αντικειμενικά μακριά από Σειρήνες και Κασσάνδρες. Βλέπουμε δίπλα στο Δήμο Μολάων πως ξέσχισαν ήδη τα βουνά. Το άσχημο θέαμα είναι ορατό από πολλά σημεία. Κρίμα!
  Να μη βλέπουμε το θέμα των ΑΠΕ αποκλειστικά ως αυτοσκοπό, γιατί βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Ο τόπος μας έχει και ανθρώπους, έχει και μνημεία, έχει και αξιοζήλευτη χλωρίδα και πανίδα, έχει και σπήλαια, έχει ομορφιά, έχει αξιοθέατα, που κάθε χρόνο έρχονται τουρίστες για να τα απολαύσουν.
  Δε γίνεται να συνυπάρξουν τα παραπάνω με τα αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα. Μιλάμε για μία άλλη ανάπτυξη βιομηχανικού τύπου, να μη γελιόμαστε, η οποία ιδιαίτερα σε υπερσυγκέντρωση δημιουργεί πρόβλημα και υποβαθμίζει τα πάντα. Δε μπορούμε να «παντρέψουμε» ΑΠΕ και ανθρώπινη ζωή, ΑΠΕ και μνημεία, ΑΠΕ και ΖΕΠ, ΑΠΕ και NATURA, ΑΠΕ και φυσικό κάλλος!
  Η ομορφιά και η αγαλλίαση που δεχόμαστε από τη Φύση συντελεί στην καλή ψυχολογία μας. Να μη το ξεχνάμε!! Γιατί άλλωστε οι κάτοικοι των πόλεων όποτε μπορούν φεύγουν για την ύπαιθρο; Για να χορτάσουν πράσινο, να χαρούν τις ομορφιές της Φύσης. Σίγουρα δε θα ξεκινήσουν για ν’ απολαύσουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά ή βουνά και κάμπους, που θα είναι τσακισμένα απ’ αυτά.
  Και αν ακόμη γεμίσουμε τα βουνά και τους κάμπους της Λακωνίας, αλλά και όλης της Ελλάδας με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, δε νομίζω, ότι θα σώσουμε τον πλανήτη, όταν μάλιστα δεν είμαστε εμείς οι μεγάλοι ρυπαντές και όταν τα εργοστάσια δεν πρόκειται να σταματήσουν.
  Σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 εκτός από ελάχιστες περιοχές που εξαιρούνται, σε όλες τις άλλες περιοχές θα παρελάσουν οι πολυεθνικές των συμφερόντων και των περιβαλλοντικών συμφορών. Αλήθεια, η ζημιά στα δάση αυτά από τα συνοδά κυρίως έργα, προστατεύει τον πλανήτη; Είναι προστασία του πλανήτη η σχεδιαζόμενη κοπή 2000 περίπου ελάτων στο μοναδικό δάσος της Κρεμαστής του Δήμου μας, πριν από λίγα χρόνια, την οποία όλοι μαζί: δήμος, πολίτες, φορείς, μερικά ΜΜΕ, σταματήσαμε στο ΣτΕ; Αυτή η πράσινη ανάπτυξη προωθείται; Είναι πράσινη ανάπτυξη ή πράσινη σφαγή. Για όνομα του Θεού!!!!!! Αλήθεια δε θα μείνει βουνό καθαρό και ανέγγιχτο να το χαιρόμαστε, να το δείχνουμε στα παιδιά μας;Tα συνοδά έργα και οι πλατείες των ανεμογεννητριών θα τα αλλοιώσουν και δε θα μείνει τίποτα όρθιο. Πάρτε πίσω το Νομοσχέδιο, γιατί θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας δύο κακά: και το πρόβλημα του πλανήτη θα υφίσταται (στο βαθμό που πιστεύει ο καθένας, γιατί όπως προανέφερα ακούγονται πολλά εφιαλτικά σενάρια που χρήζουν έρευνας) και οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να απομακρύνουν τα σίδερα από τα βουνά και τους καθρέπτες από τους κάμπους, για να αποκαταστήσουν την τσαλακωμένη Φύση και να χορτάσουν αληθινά τοπία, όπως θα τα βλέπουν σε φωτογραφίες και video των παππούδων τους.
  Κυρία Υπουργέ, υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Άλλο Ελλάδα και άλλο Δανία, Γαλλία, Γερμανία και λοιπές χώρες που αναπτύσσονται ΑΠΕ σε μεγάλη έκταση. Στη χώρα μας κάθε τόπος, κάθε γωνιά, κρύβει μια μοναδική ομορφιά. Κάθε περιοχή μας έχει ν’ αναδείξει πολιτιστική κληρονομιά και φυσικό κάλλος που πολλές χώρες τα ζηλεύουν. Μπορεί σ’ αυτές τις χώρες τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά συστήματα να θεωρούνται και αξιοθέατα, όχι όμως για εμάς.
  Αυτό που με γεμίζει με αγανάκτηση είναι, ότι οι κάμποι αντί να παράγουν τα νόστιμα ελληνικά προϊόντα, πλέον σύμφωνα μ’αυτά που σχεδιάζονται θα καλλιεργούνται φωτοβολταϊκά!!! Από ποιους όμως;
  Αλήθεια κα Υπουργέ, πόσοι αγρότες μπορούν να επενδύσουν σε ΑΠΕ; Έχουν την οικονομική δυνατότητα πιστεύετε για να αντικαταστήσουν τις καλλιέργειες τους με τέτοιες επενδύσεις; Αφού και η αγροτική γη προορίζεται για ΑΠΕ, τότε μιλάμε για ολίγους μεγαλογαιοκτήμονες, που «φυσάνε τον παρά», όπως λέει ο λαός, και κυρίως για λεφτάδες επενδυτές, που θα αγοράσουν τα χωράφια για να επενδύσουν σε ΑΠΕ και κυρίως σε φωτοβολταϊκά. Μήπως ο αδικημένος και κουρασμένος Έλληνας αγρότης οδηγείται στην πώληση των αγροτεμαχίων, αφού η τιμή του ελαιόλαδου κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ(;!), η τιμή των εσπεριδοειδών από 10 έως 25 λεπτά, και γενικά τα αγροτικά προϊόντα πάνε από το κακό στο χειρότερο; Έτσι η απερχόμενη κυβέρνηση της ΝΔ και τώρα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ακόμη περισσότερο, σβήνουν την αγροτιά; Αντί να την ενισχύσει και να στηρίξει τα ελληνικά προϊόντα ασχολείται με τις ΑΠΕ και στα χωράφια; Άλλα περιμέναμε! Λύπη και απογοήτευση!!!! Οι ΑΠΕ δηλαδή θα γίνουν ένα ποτάμι, που θα τα παρασύρει όλα; Τι έχουμε πάθει;
  Τα αναφέρω αυτά, γιατί βλέπω τι γίνεται και στο χωριό μου, στην Απιδιά Λακωνίας. Στον εύφορο και παραγωγικό μικρό κάμπο μας, που απλώνεται στα βόρεια του αμφιθεατρικού χωριού μας, σχεδιάζεται να εγκατασταθούν πάνω από 10000 φωτοβολταϊκά πάνελ σε απόσταση από 250 μέτρα έως 1000 μέτρα από τα σπίτια και σε άμεση οπτική επαφή μ’αυτά και με διατηρητέα μνημεία μας. Ο κάμπος μας, που έχει ζήσει μέχρι τώρα γενιές και γενιές, με καλλιέργεια καπνού, ντομάτας, πεπονιού, καρπουζιού, πατάτας, δημητριακών, αμπελιών, μελιτζάνας κ.ά, μα και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, θα μετατραπεί σταδιακά με το Νομοσχέδιο σε μία περιοχή άναρχης βιομηχανικής ανάπτυξης φωτοβολταϊκών, που η υπερσυγκέντρωση – εκτός των άλλων- θα υποβαθμίσει το γραφικό και όμορφο χωριό μας με τα χιλιάδες πάνελ, να δημιουργούν οπτική και αισθητική όχληση, αφού βρίσκονται στα βόρειά του. Μη μου πει κανείς, ότι είναι το ίδιο ο καταπράσινος κάμπος με τα γυαλιά ως βιομηχανική καλλιέργεια! Σε μία πολυκατοικία των τσιμεντουπόλεων μπορεί να είναι συμπαθητικό, όχι όμως και στο χωριό, να μη τρελλαθούμε, γιατί σε λίγο θα ξεχάσουμε την αίσθηση του Ωραίου, του Γραφικού, του Παραδοσιακού και του Πράσινου! Πιστεύετε, ότι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν αυτό που λέμε χωριό, θα παραμείνουν αναλλοίωτα, όταν ο κάθε ξένος φυτεύει, όπου θέλει φωτοβολταϊκά; Πιστεύετε, ότι η ελληνική ύπαιθρος θα διατηρήσει την αίγλη της; Πως θέλουμε να καταντήσουν τα όμορφα, γραφικά παραδοσιακά χωριά; Γιατί χαλάτε την Ελλάδα;
  Έφυγα από την Αθήνα για να ζήσω στο χωριό μου, στην ύπαιθρο, μακριά από καθετί που θυμίζει πόλη. Και τώρα η νέα μόδα των ΑΠΕ έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Μην μας αλλάζετε! Μη μας καταστρέφετε. Δε θα μας προστατέψει κανείς; Όλα στο βωμό των ΑΠΕ; Αγρότες έχουν αρχίσει να ψάχνουν γη για να καλλιεργήσουν και οι κτηνοτρόφοι για λιβάδια, αφού αρκετά αγροτεμάχια προορίζονται για φωτοβολταϊκά με τις ευλογίες νόμων της προηγούμενης κυβέρνησης. Περιμένουμε άλλα από εσάς, όχι να ενισχύετε τέτοιες καταστάσεις. Τι θα κάνουν οι κάτοικοι του χωριού μου; Θα εγκαταλείψουν σιγά σιγά το χωριό. Έτσι θα μείνει η νεολαία στα χωριά; Αυτή είναι αποκέντρωση; Θα καταφθάνουν τα καραβάνια των φωτοβολταϊστών στο χωριό μόνο για να στήσουν τους καθρέπτες τους και να τα κονομάνε. Έρχονται τ’ άγρια να διώξουν τα ήμερα. Νομοθετείτε για τους ολίγους, για το κεφάλαιο, που δύνανται να φτιάξει τέτοιες κερδοφόρες επιχειρήσεις, ενώ ο μικρομεσαίος αγρότης θα βλέπει την τιμή των προϊόντων να εξευτελίζεται και την τιμή του ρεύματος να την πληρώνει χρυσάφι στα συμφέροντα που ετοιμάζουν κάθοδο ωθούμενα από τέτοια νομοσχέδια. Αυτή είναι η στήριξη των αγροτών και των μικρομεσαίων από τον Πρωθυπουργό; Αυτή είναι η ενίσχυση στους ξωμάχους της υπαίθρου, που σαν σύγχρονοι ακρίτες έμειναν στην ύπαιθρο για να ζήσουν αξιοπρεπώς στέλνοντας προϊόντα ποιότητας στις πόλεις και βοηθώντας την οικονομία της χώρας και όχι μόνο; Τώρα τους γεμίζετε με γυαλιά και σιδερένιους θηριώδης ανεμόμυλους (καμία σχέση με τους παραδοσιακούς!!) για να σώσει η μικρή Ελλάδα τον πλανήτη, αλλά εμάς ποιος μας σκέπτεται από την μάλλον προσχεδιασμένη αλόγιστη χρήση των ΑΠΕ; Ποιος και πως κυρία Υπουργέ;
  Αρκετοί κάτοικοι του χωριού μου συμμετείχαν στην προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΕΠΧΣ του κου Σουφλιά και ξεχωριστή προσφυγή κατά του αλόγιστου και απαράδεκτου σχεδιασμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στον παραγωγικό κάμπο μας, που βρίσκεται μπροστά στο χωριό και σε άμεση οπτική επαφή μ’αυτό και τα μνημεία του. Πάρα πολλοί κάτοικοι έχουν υπογράψει σχετικό ψήφισμα κατά της εγκατάστασης Φ/Β μπροστά στα σπίτια μας, όπου ζητάμε την άμεση ανάκληση όλων των αποφάσεων ή αδειών, που έχουν χορηγηθεί, για να μην τοποθετηθεί κανένα φωτοβολταϊκό, που θα υποβαθμίσει, θα αλλοιώσει, θα πλήξει και θα υπονομεύσει το μνημειακό, το ιστορικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του χωριού.
  Κυρία Μπιρμπίλη, δεν γνωρίζω, πόσο μπορείτε να μας καταλάβετε, τι σημαίνουν οι παραπάνω λέξεις για εμάς, αν έχετε εγκλωβιστεί μονοδιάστατα στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά, στους αριθμούς, στον στόχο του 20% που όμως έπρεπε να είναι 18% (και όχι μόνο για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά). Σίγουρα, αν μας κάνετε την τιμή να μας δεχθείτε στο Υπουργείο σας ή να μας επισκεφτείτε με κλιμάκιο εδώ στη Λακωνία, θα έχετε και θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μία εποικοδομητική συζήτηση με όλα τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει. Αξίζει. Μόνο έτσι θα διαμορφώσετε μία σφαιρική εικόνα, πριν πάρετε αποφάσεις και ψηφίσετε νόμους οι οποίοι προκαλούν οργή, αγανάκτηση, διαμαρτυρίες και κοινωνική αναστάτωση.
  Εμείς που εκφράζουμε την αντίθετη άποψη, βλέπω, ότι χαρακτηριζόμαστε από άλλους σχολιαστές, που θέλουν να γεμίσει η Ελλάδα με Α/Γ και Φ/Β, ως στενόμυαλοι, κολλημένοι, ότι έπρεπε να ντρεπόμαστε και ότι δεν έχουμε ούτε επιχειρήματα ούτε προτάσεις παρά μόνο άρνηση!!!!. Δεν αναφέρουν όμως τίποτα για τις πολυεθνικές, για τα συμφέροντα και το χορό των εκατομμυρίων! Περίεργο.
  Με χαρακτηρισμούς δεν θα απαντήσω. Είμαι σίγουρος, ότι την απάντηση θα την δώσουν οι τοπικές κοινωνίες με κινητοποιήσεις και οι επόμενες γενιές, που θα αναθεματίζουν για την άθλια εικόνα των βουνών, των κάμπων και της κοινωνίας, αν περάσουν τέτοια νομοσχέδια. Η επίθεση που κάνουν κάποιοι«υπερασπιστές της φύσης» με βάζει σε υποψία, ότι μάλλον πρόκειται για επενδυτές. Έτσι νομίζω, ότι εξηγούνται οι φραστικές επιθέσεις. Εμείς όμως, που ζούμε στη Φύση και πονάμε γι’αυτή, όπως και για τις αρνητικές εξελίξεις στα χωριά μας, αν περάσουν όλα αυτά, δεν είναι το πρόβλημα οι παραπάνω συμπολίτες μας, αλλά το Νομοσχέδιο και κάθε τέτοιο Νομοσχέδιο.
  Αν όλα όσα αναφέρω παραπάνω δεν αποτελούν επιχειρήματα για τις θέσεις μου, τότε τι είναι; Αν κάποιος δε συμφωνεί, δε σημαίνει, ότι δεν είναι επιχειρήματα.
  Κυρία Υπουργέ, δεν είμαι αντίθετος στις ΑΠΕ. Είμαι αντίθετος στον τρόπο με τον οποίο προωθούνται. Είμαι αντίθετος στη βιασύνη. Είμαι αντίθετος στην έκταση των ΑΠΕ (Α/Γ & Φ/Β).Είμαι αντίθετος στην μονόπλευρη αντιμετώπιση των προβλημάτων του πλανήτη με την εγκατάσταση Α/Γ & Φ/Β κυρίως σε βάρος των μνημείων, της ιστορίας, της χλωρίδας και της πανίδας, των ανθρώπων, γιατί πάμε να φτιάξουμε το ένα και χαλάμε, καταστρέφουμε και ισοπεδώνουμε το άλλο. Είμαι αντίθετος, γιατί εδώ στο τόπο μου, όσοι αγωνιζόμαστε είδαμε και ζήσαμε καταστάσεις, που μόνο από κοντά μπορούμε να σας παρουσιάσουμε, για να δείτε τι γίνεται!!!!Είμαι αντίθετος στην υπερσυγκέντρωση, γιατί βλέπω την εικόνα των βουνών στο διπλανό Δήμο Μολάων και γιατί η δήθεν απασχόληση είναι μία φούσκα. Είμαι αντίθετος, γιατί, αισθάνομαι ως ιθαγενής, όταν βλέπω, όχι μόνο κάποια συμφέροντα να χαρίζουν δώρα στις τοπικές κοινωνίες, για να τους δεχθούμε, αλλά και το ίδιο το Κράτος μέσα από το Νομοσχέδιο με το 1% προσπαθεί πιστεύω, να μας αποπροσανατολίσει και να αμβλύνει τις αντιδράσεις μας, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι αυτό το 1% θα μας το ξαναπαίρνουν και με το παραπάνω, αφού χρυσοπληρώνουμε την ενέργεια από τις ΑΠΕ.
  Κυρία Μπιρμπίλη, προτείνω:
   Μη βιάζεστε να νομοθετήσετε και να γεμίσετε την Ελλάδα με Α/Γ και Φ/Β.
   Εξαντλείστε όλους τους τρόπους επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς, τους πολίτες. Σίγουρα θα είναι χρήσιμο για εσάς, την Κυβέρνηση και την Ελλάδα.
   Επισκεφτείτε από κοντά τις περιοχές για να έχετε ιδία αντίληψη.
   Μην ακούτε αυτούς που βιάζονται.
   Εξετάστε και προωθήστε όλες τις ΑΠΕ και όχι μόνο τις Α/Γ και τα Φ/Β (κλάδος θέρμανσης και ψύξης, βιομάζα).
   Το Νομοσχέδιο να προστατεύσει όλα τα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικα αγαθά που παραπάνω ανέφερα και ιδιαίτερα τις περιοχές NATURA και ΖΕΠ.
   Να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι και όχι οι πολυεθνικές. Η τοπική αυτοδιοίκηση να επιλέξει τους χώρους, εγκατάστασης κατά τρόπο που δε θα υποβαθμίζονται ζωτικές για εμάς αξίες και να υποβοηθηθεί για την εκτέλεση έργων μικρής έκτασης για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τοπικά δίκτυα τώρα για την ενεργειακή αυτονομία-επάρκεια των ελληνικών κοινοτήτων. Τοπικά συμβούλια γνήσιας πράσινης ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια. Πρώτα οι πολίτες, αυτό ήταν το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ και γι’ αυτό το επανέφερε ο λαός στην εξουσία.
   Ας φανταστούμε τι θα συμβεί, όταν εκλείψουν τα ορυκτά καύσιμα και οι μόνες πηγές ενέργειας που είναι διεσπαρμένες σε όλη τη χώρα, αποκεντρωμένες δηλαδή, όπως λέτε, καταλήξουν στα χέρια των πολυεθνικών. Δεν είναι προτιμότερο τα μέσα παραγωγής αειφόρου ενέργειας να ανήκουν στο λαό εκμεταλλευόμενοι τα υποστηρικτικά μέτρα και το ΕΣΠΑ; Αυτό δε σημαίνει σοσιαλισμός; Δεν είναι σοσιαλιστικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ; Τις πολυεθνικές στηρίζετε ή το λαό?
   Να χρηματοδοτηθούν τα νοικοκυριά, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, τα φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια και οι αγρότες- κτηνοτρόφοι για τη βιομάζα.
   Για τα φωτοβολταϊκά ακυρώστε κάθε δραστηριότητα και βάλτε ένα νοικοκυριό να το πω λαϊκά, ώστε να βρίσκονται σε σημεία, που δεν ενοχλούν, δεν υποβαθμίζουν, δεν θα συγκεντρώνονται πολλά.
   Κάθε Δήμος να υλοποιήσει το ΣΧΟΟΑΠ για να μην έχουμε άναρχη βιομηχανική ανάπτυξη, όπως θα συμβεί στο χωριό μου, αν δεν το σταματήστε.
   Μην καταστρέφετε τη Φύση που την ίδια ώρα θέλετε να προστατέψετε με τις Α/Γ και τα Φ/Β.
  Τελειώνοντας, θέλω να σας επισημάνω, ότι, αν παρατηρήσετε στα σχόλια είναι περισσότεροι όσοι είναι αντίθετοι σ’αυτό το Νομοσχέδιο και σε κάθε Νομοσχέδιο, που γεμίζει την Ελλάδα με Α/Γ και Φ/Β. Τα επιχειρήματά μας είναι σοβαρά, υπεύθυνα και μελετημένα. Αρκετοί από τους λίγους υποστηρικτές του Νομοσχεδίου είναι επενδυτές, όπως αναφέρουν οι ίδιοι ή συμπεραίνουμε από τα σχόλια τους και οι περισσότεροι απ’αυτούς ενδιαφέρονται για φωτοβολταϊκά.
  Αυτό,κυρία Υπουργέ, σημαίνει πολλά.
  Αυτά είχα προς το παρόν. Εύχομαι να πράξετε το σωστό!

 • Αξιότιμοι κύριοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος

  Είναι πράγματι αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο το νέο σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα τα οποία από την αρχή, ταλανίζουν την περιβόητη ιστορία της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας.Δραστηριοποιούμαι στον χώρο της ενέργειας σαν επενδυτής τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια και έχω ζήσει την ¨καλή διάθεση¨ όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Διάθεση η οποία περιορίζονταν στην έκδοση κάποιου Νομοσχεδίου το οποίο τις περισσότερες φορές με τις ατολμίες και ασάφειες του, κατάφερνε να προσθέσει κάποιες επί πλέον διαδικασίες στον ήδη υπάρχοντα κυκεώνα της αδειοδοτικής διαδικασίας.
  Εμείς που ζούμε και πιστεύουμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απευθύνουμε έκκληση.Μην κάνετε ούτε βήμα πίσω από το εν λόγω σχέδιο νόμου,ακούγοντας φωνές ανθρώπων που καμία σχέση δεν έχουν με το αντικείμενο. Ανθρώπων που με τις απόψεις τους (κακομοιριά και οπισθοδρόμηση) έχουν φέρει τη χώρα μας ουραγό στις εξελίξεις των ΑΠΕ. Μια χώρα που η αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού του Αιγαίου Πελάγους και μόνο θα μπορούσε όχι μόνο να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες αλλά να αποτελέσει πράσινο εξαγώγιμο προϊόν προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

  Θα σταθώ σε τρία σημεία που κατά την άποψη μας χρήζουν αλλαγών:

  1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ σε δασικού χαρακτήρα γήπεδα.
  Παρά την αποδέσμευση από την ΠΠΕ που επιχειρήται στο νέο νομοσχέδιο, πιστεύουμε ότι ο χαρακτηρισμός εδάφους καθώς και η έγκριση επέμβασης θα πρέπει να εκτελείται ταυτόχρονα από τα κατά τόπους (Νομαρχιακά) Δασαρχεία.Σήμερα ισχύει η διαδρομή: Τοπικό Δασονομείο-Νομαρχιακό Δασαρχείο-Περιφερειακή Διεύθυνση-επιστροφή στο Δασαρχείο (για την πρόταση έγκρισης επέμβασης) και πάλι επιστροφή στη Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας.Με τον απευθείας χαρακτηρισμό και έγκριση επέμβασης από την τοπική Δασική Υπηρεσία θα εξοικονομηθεί χρόνος τουλάχιστον 2 μηνών.

  2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Στις παραμεθόριες περιοχές προκειμένου να εγκριθεί η έγκριση επέμβασης από το Δασαρχείο απαιτείται έγκριση (εκχέρσωσης!!! στην ουσία) από τον Στρατό.
  Η ισχύουσα διαδικασία είναι:
  Αίτημα στο ΓΕΕΘΑ, αποστολή στο ΓΕΝ-ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΑΣΔΕΝ, με κατάληξη στην 79 ΑΔΤΕ.Διενέργεια από την εν λόγω υπηρεσία του απαραίτητου ελέγχου και στην συνέχεια αποστολή πάλι στο ΓΕΕΘΑ με την αντίστροφη πορεία και με ¨Υπηρεσιακό τρόπο¨! Δεδομένου ότι για όλη την Ελλάδα υπάρχει εντός του ΓΕΕΘΑ η υπηρεσία ΔΥΠΟ με μόνο 2 υπαλλήλους καταλαβαίνετε γιατί ο χρόνος απόκτησης της εν λόγω έγκρισης φτάνει τους 2 έως 3 μήνες εξαιρουμένων βέβαια γιορτών,αδειών υπαλλήλων, ασθενειών κλπ.!
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Απ΄ευθείας έγκριση από την κατά νομό ΑΔΤΕ αφού στην ουσία αυτή είναι η Υπηρεσία στη γνώμη της οποίας στηρίζεται η απόφαση του ΓΕΕΘΑ. Στη συνέχεια κοινοποίηση στο ΓΕΕΘΑ.
  3.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του άρθρου 22 του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ ( ΦΕΚ 2464 Β/2008 ).
  Παρά του ότι καθίσταται εμέσως ανενεργό από τις αντίστοιχες διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, πιστεύουμε ότι πρέπει να καταργηθεί εντελώς προς αποφυγή προβλημάτων κατά την ερμηνεία του από τις αρμόδιες πολεοδομικές Υπηρεσίες ή ΔΙΠΕΧΩ.

  4.ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Προκειμένου να προχωρήσουν κυρίως οι ΠΠΕ (και όχι μόνο) οι οποίες έχουν ¨κολλήσει¨ λόγω ασάφειας των ζωνών οικιστικού ελέγχου (νησιά), πρέπει ο νόμος να έχει αναδρομική ισχύ. Διαφορετικά θα πρέπει να αποσυρθούν και να κατατεθούν εκ νέου όλοι οι φάκελοι με ότι αυτό συνεπάγεται.

  5. ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των τοπικών κοινωνιών
  Θα πρέπει η κοινωνία μας μέσω κυρίως της τηλεόρασης αλλά και του τύπου, να ενημερωθεί αποτελεσματικά για τα οφέλη αλλά και την αναγκαιότητα αποδοχής των νέων τεχνολογιών ΑΠΕ. Έτσι θα θωρακιστεί από την μαύρη προπαγάνδα των πολέμιών των, και θα μπορέσει να συμβάλλει στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη ένταξη τους στο σύστημα.

  Με Τιμή
  ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ
  ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε
  Τηλ: 2273089450

  e-mail: n.elenis@ergons.gr

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:30 | RF Energy A.E.

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του σχεδίου νόμου που αφορά τη διαδικασία έκδοσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.

  Ως εκ τούτου προτείνουμε να θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο για τα αιολικά έργα τα οποία συνδυάζονται με μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε τεχνολογίας καθώς τα έργα αυτά συμβάλλουν καταλυτικά στην ευστάθεια του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα εν λόγω έργα να εξετάζονται ει δυνατόν ξεχωριστά και πάντα κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ, να διέπονται από συντομότερη αδειοδοτική διαδικασία σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ αλλά και να επωφελούνται από ειδικά τιμολόγια.

  Με τιμή,
  Για την RF Energy A.E.

  Ιωάννης Παντούσης Ευάγγελος Κοροβέσης
  Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 19:18 | RF Energy A.E.

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του σχεδίου νόμου που αφορά τη διαδικασία έκδοσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.

  Προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, προτείνουμε το Υ.Π.Ε.Κ.Α σε συνεργασία με τα λοιπά συναρμόδια υπουργεία, εντός 2 μηνών, να προσθέσει στην υφιστάμενη νομοθεσία διατάξεις που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, κατά τρόπο ώστε τόσο το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. όσο και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να μπορούν να γνωμοδοτήσουν για την ανάπτυξη των εν λόγω αιολικών πάρκων, για τις εγκαταστάσεις της υποβρύχιας διασύνδεσής τους όσο και για τη ναυσιπλοΐα εντός και γύρω αυτών.

  Παράλληλα θα πρέπει να μεταφερθούν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις περί ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από τα θαλάσσια αιολικά πάρκα σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα (όπως για παράδειγμα τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στη Βόρειο Θάλασσα, στη Δανία και στην Ολλανδία).

  Με τιμή,
  Για την RF Energy A.E.

  Ιωάννης Παντούσης Ευάγγελος Κοροβέσης
  Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:35 | Τσιμπίδης Γρηγόρης

  Παρακαλώ θέλω να μου πείτε που συμβαδίζει το παρών νομοσχέδιο με τα παρακάτω! Θα επανέρθω αργότερα στη δημόσια διαβούλευση με τις θέσεις μου για τις ΑΠΕ.

  2010 Έτος Βιοποικιλότητας.

  Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προωθήσει το 2010 σαν διεθνές έτος βιοποικιλότητας. Μελέτες προειδοποιούν ότι η τρέχουσα απώλεια ειδών σε όλο τον κόσμο έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη ευημερία. Οκτώ έτη πριν, οι κυβερνήσεις δέσμευσαν να μειώσουν το ποσοστό απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2010, με την Ε.Ε. να θέτει το στόχο για αναστροφή της αρνητικής τάσης, παρ’ όλα αυτά δεν έχει υπάρξει από τότε κάποια θετική εξέλιξη. Η επέκταση των ανθρώπινων πόλεων, της καλλιέργειας και της υποδομής είναι οι κύριοι λόγοι.
  … ……………
  Το Ετος Βιοποικιλότητας ξεκίνησε επίσημα τη Δευτέρα στο Βερολίνο, καθώς η Γερμανία ασκεί για φέτος την προεδρία της Συνθήκης για τη Βιοποικιλότητα του ΟΗΕ. Το Ετος Βιοποικιλότητας ξεκίνησε επίσημα τη Δευτέρα στο Βερολίνο, καθώς η Γερμανία ασκεί για φέτος την προεδρία της Συνθήκης για τη Βιοποικιλότητα του ΟΗΕ και η Άνγκελα Μέρκελ προωθεί την καθιέρωση μιας νέας επιτροπής για να αντιπαραβάλει τα επιστημονικά συμπεράσματα στο ζήτημα.

  Ο Achim Steiner, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος περιβάλλοντος των Η.Ε (UNEP), κάλεσε τις κυβερνήσεις και τους ηγέτες τους να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για τη συγκράτηση της απώλειας βιοποικιλότητας ακόμα κι αν οι στόχοι του 2010 αποτύχουν.
  ………….
  «Το επείγον της κατάστασης απαιτεί ότι ως παγκόσμια κοινότητα όχι μόνο να αντιστρέφουμε το ποσοστό απώλειας, αλλά να σταματήσουμε την απώλεια συνολικά και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της οικολογικής υποδομής που έχει βλαφθεί και έχει υποβιβαστεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα» είπε.

  ………

  Τα Η.Ε υποστηρίζουν ότι καθώς τα φυσικά συστήματα όπως τα δάση και οι υγρότοποι εξαφανίζονται, η ανθρωπότητα χάνει τις υπηρεσίες που αυτά παρέχουν, όπως ο καθαρισμός του αέρα και του νερού και η προστασία από τα ακραία καιρικά γεγονότα.

  ………..

  Με τις εξαλείψεις ειδών να επιταχύνονται, μερικοί βιολόγοι υποστηρίζουν ότι είμαστε στη μέση της έκτης μεγάλης εξάλειψης ειδών στη Γη, με τις προηγούμενες πέντε να ωφείλονται σε φυσικά γεγονότα όπως οι αστεροειδείς.

  ……..

  Η Συνθήκη των Η.Ε σχετικά με τη βιοποικιλότητα (CBD), υπογράφηκε στη συνάντηση κορυφής για την προστασία της γης στο Ρίο το 1992, παράλληλα με τη σύμβαση για τις κλιματικές αλλαγές.
  ……………
  Οι βασικοί στόχοι όμως τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, όταν οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να επιτύχουν μια «σημαντική μείωση» του ποσοστού βιολογικής απώλειας της ποικιλομορφίας μέχρι το 2010.
  ……….
  Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που μάχονται για τη προστασία των περιοχών αυτών, αναγνωρίζουν ότι παρά μερικές περιφερειακές επιτυχίες, ο στόχος δεν πρόκειται να εκπληρωθεί, ενώ μερικές αναλύσεις δείχνουν ότι η απώλεια των ειδών επιταχύνει παρά επιβραδύνεται.

  «Αντιμετωπίζουμε μια κρίση εξάλειψης,» υποστηρίζει η Jane Smart, διευθύντρια της ομάδας διατήρησης της βιοποικιλότητας με τη διεθνή ένωση για τη συντήρηση της φύσης (IUCN).
  ………….
  «Η απώλεια αυτής της όμορφης και σύνθετης φυσικής ποικιλομορφίας που υποστηρίζει όλη τη ζωή στον πλανήτη είναι μια σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα τώρα και στο μέλλον.»
  ………..
  Παράλληλα η κ. Μέρκελ υποστήριξε την ιδέα της διαμόρφωσης μιας επιστημονικής επιτροπής για να αντιπαραβάλει και να αξιολογήσει την έρευνα για την απώλεια βιοποικιλότητας, δεδομένου ότι η διακυβερνητική επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές (IPCC) αξιολογεί τα στοιχεία στους κλιματολογικούς δείκτες.
  ……………
  «Το θέμα της βιολογικής ποικιλομορφίας είναι στην ίδια κλίμακα όπως η προστασία του κλίματος,» είπε.
  ………….
  «Θα ήταν λογικό να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ της πολιτικής και της επιστήμης για να ενσωματωθεί η γνώση.»
  ……….
  Τα Η.Ε ελπίζουν ότι κάποιο είδος δεσμευτικής νομικά συνθήκης για τη συγκράτηση της απώλειας της βιοποικιλότητας μπορεί να συμφωνηθεί στη σύνοδο κορυφής CBD, που πραγματοποιείται στην Ιαπωνία τον Οκτώβριο.

  (Γ.Τ., Πηγή: BBC)

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 14:55 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

  Αξιότιμη κα Μπιρμπίλη,

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου για τις ΑΠΕ και σε συνέχεια των παρατηρήσεων που ήδη έχω καταθέσει, θέλω να συμπληρώσω τα εξής :

  1. Στην προηγούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (κου Σουφλιά) για τις ΑΠΕ κατατέθηκαν πάρα πολλές προσφυγές στο ΣτΕ.
  2. Εάν δεν γίνει ουσιαστική τροποποίηση του σχεδίου Νόμου που θα καταθέσετε έτσι ώστε να περιλαμβάνει Ζώνες υποδοχής μετά από πραγματική διαβούλευση με τους Δήμους των ΑΠΕ αλλά να επιτρέπεται η τοποθέτηση άναρχα όπου ο όποιος «πράσινος επενδυτής» επιθυμεί, εκτός από ελάχιστους περιορισμούς, πολύ φοβάμαι ότι θα κατατεθούν σωρεία νέων προσφυγών στο ΣτΕ από όλες τις πραγματικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και από ιδιώτες.
  Σε περίπτωση αντισυνταγματικότητας του Νόμου, που φαίνεται πολύ πιθανόν έτσι όπως διατυπώνεται σήμερα γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική χωροθέτηση, θα μπουν σε μεγάλες περιπέτειες οι «πράσινοι επενδυτές» και θα διασυρθεί η Χώρα διεθνώς για μία ακόμα φορά. (Κοιτάξτε αντίστοιχες περιπτώσεις όπως μεταφορά συντελεστή δόμησης, νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων, γήπεδο ΠΑΟ Βοτανικού κλπ).
  3. Κάθε τυπική ανεμογεννήτρια 2MW τοποθετείται σε μία ελεύθερη έκταση της τάξης των 100-200 στρεμμάτων. Τα 6.000MW που ζητάμε από ανεμογεννήτριες αντιστοιχούν σε 3.000 τυπικές ανεμογεννήτριες και καλύπτουν μέγιστη έκταση 200 στρ. x 3.000 ανεμογεννήτριες = 600.000 στρέμματα ή 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που αντιστοιχούν στο 5 τοις χιλίοις (5‰) της συνολικής έκτασης της Χώρας μας. Διερωτάται κανείς για ποιο λόγο να επιτρέπεται να τοποθετηθούν παντού, άναρχα και χωρίς κανένα χωροταξικό προγραμματισμό Αιολικά Πάρκα.
  4. Πρότασή μου είναι η κάλυψη αυτή να μην υπερβαίνει το 1-2% εκάστου Νομού. Ειδικά για το νησιωτικό χώρο η εγκατάσταση των ΑΠΕ θα πρέπει να περιοριστεί ακόμη περισσότερο σε 0.5-1% της έκτασης του κάθε νησιού και η συνολική εγκατάσταση ισχύος θα αρκεί για την κάλυψη του κάθε νησιού. Δεν μπορεί τα νησιά που αποτελούν το μοναδικό αξιόλογο τουριστικό προορισμό της χώρας να μεταμορφωθούν σε μη ρυπογόνα μεν αλλά βιομηχανικά τοπία με την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ΑΠΕ. Επίσης περιορισμός πρέπει να μπει στο συνολικό ύψος των ανεμογεννητριών π.χ. 30-50 μέτρα, όχι συνολικό ύψος 150μ (στήλος με φτερωτή) που αντιστοιχεί στα σημερινά 3MW.

  Ευχαριστώ
  Με τιμή
  Λαυρέντιος Τριανταφυλλίδης
  Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ – MSc UCL
  Email : 6932443991@mycosmos.gr

 • Θέλω να προτείνω, όσον αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος Φωτοβολταϊκά στις Στέγες, ότι για να επιτύχουμε όσο το δυνατον μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα στην επαρχία, να επιτραπεί η τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών με ισχύ έως τα 10Kw ΚΑΙ στον ελεύθερο χώρο των οικοπέδων όπου βρίσκονται οι κατοικίες.

  Η υπ’αριθμ 1945/134/17-1-2003 απόφαση Γ.Γ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την 16094/8-4-2008 (ΦΕΚ 917/Β’/08) παρ. 2 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και Φ/Β στοιχείων» αναφέρει:
  Η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και Φωτοβολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται και τους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων( στην εντός σχεδίου και στην εντός οικισμών χωρίς σχέδιο δόμησης) με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της υπ’αρίθμ. 3046/304/89 απόφασης (Κτιριοδομικός Κανονισμός) περί φύτευσης οικοπέδων.
  Ενώ το άρθρο 23 της Υπουργικής απόφασης 3046/304/89 περί Φύτευσης οικοπέδων στην παρ.1 αναφέρει:
  Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να περιμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί.

  Με βάση τις ως άνω Υπουργικές αποφάσεις θεωρώ ότι μπορεί να εφαρμοστεί η πρότασή μου και να γίνει ευκολότερη η εφαρμογή του προγράμματος για να συμβάλλει και ο απλός πολίτης στην Πράσινη Ανάπτυξη του τόπου.

  Επίσης ας εξετάσει το Υπουργείο τη δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος Φωτοβολταϊκά στις Στέγες σε ΟΛΑ τα σχολεία της χώρας , όπου είναι τεχνικά εφικτό, ώστε να έρθουν τα παιδιά μας κοντά σε αυτό που καλείται ΑΠΕ και να ενισχυθούν οικονομικά τα σχολεία!!

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 04:10 | Παντελής Κουσούλης

  Αξιότιμη κα Υπουργέ
  Σας ευχαριστούμε που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, γιατί έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω την αντίθεσή μου σε μια ενδεχόμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Η πατρίδα μου τα Βάτικα και ο Δήμος Βοιών πρέπει να μείνει ανέγγιχτος, γιατί είναι ένας πανέμορφος τόπος που θα καταστραφεί και θα θιγούν οι κάτοικοι ανεπανόρθωτα και οικονομικά από τον τουρισμό, κάτι που θα οδηγήσει σιγά σιγά στην ερημοποίηση της υπαίθρου. Είναι κρίμα να χαθεί ένας επίγειος παράδεισος, που κάποτε ο Ηρακλείδης Βοίας διάλεξε να χτίσει το βασίλειό του.
  Μην το επιτρέψετε!
  Μετά τιμής
  Παντελής Κουσούλης

 • Η χώρα μας έχασε πολλά τρένα ανάπτυξης και δεν επιτρέπεται να χάσει και αυτό της Πράσινης Ανάπτυξης. Οι αιτίες δεν ήταν η έλλειψη της καλής θέλησης από τους λίγους αλλά η προχειρότητα και ο αριβισμός των πολλών που είδαν το εύκολο και προσωρινό κέρδος.
  Αυτόν τον σκόπελο πρέπει να περάσετε για να επιταχύνετε ορθολογικά την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ώστε όχι μόνο να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή αλλά και να αναπτυχθεί η οικονομία της χώρας μας.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 17:37 | Αύρα Γαργαλάκου

  Λυπάμαι πραγματικά που ένα από τα αντεπιχειρήματα στα όσα γράφω είναι για άλλη μια φορά η τουριστική ανάπτυξη αυτού του τόπου, λες και είπε ποτέ κανείς ή έχει αποδειχτεί ότι τουρισμός και ΑΠΕ δε μπορούν να συνυπάρξουν. Από τέτοια μυαλά που μένουν χρόνια «κολλημένα» στο μοντέλο της ανάπτυξης της οικονομίας μόνο μέσω του τουρισμού τι να περιμένει κανείς. Λες και στην Ελλάδα δεν έχουμε ζήσει την τσιμεντοποίηση στο όνομα του τουρισμού και μας πειράζουν οι ΑΠΕ. Η τσιμεντοποίηση ή η σκύλευση των όποιων επιδοτήσεων από τους επιτήδειους είναι φαινόμενο που παρατηρείται και στον τουρισμό να σας πληροφορήσω. Και μάλιστα στον τουριστό του χειριστού είδους που λόγω γενικότερης νοοτροπίας, αυτόν κυρίως προωθούμε: Δηλαδή βιαστικές υποδομές, δυσλειτουργικές και ασύμβατες με το φυσικό περιβάλλον, όπου απασχολούνται κατά κύριο λόγο όσοι ονειρεύονται με εργασία 4 μηνών να τα αρπάξουν από τους τουρίστες για τους υπόλοιπους 8 και να τους πείσουν να μην ξανάρθουν και ποτέ, αφού τέτοιοι είμαστε.
  Να σας πληροφορήσω ακόμα ότι ο «καλός» ο τουρισμός, που όλοι τον θέλουμε, ως μοναδικός άξονας προσανατολισμού μιας οικονομίας μοιραία θα την οδηγήσει σε υδροκεφαλισμό, γιατί αγαπητοί, δεν ξέρω αν το καταλάβατε ήδη, ο τουρισμός είναι είδος πολυτελείας, και μας καθιστά ακόμα πιο ευάλωτους σε κρίσεις σαν αυτή που ζούμε. Οπότε αφήστε χώρο και για καμία άλλη μορφή ανάπτυξης και μην είστε τόσο στενόμυαλοι.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 13:18 | Σαμαράς Νίκος

  Κα Λαυρέντιε Τριανταφυλλίδη, απλά σας υπενθυμίζω ότι στις ΑΠΕ συγκαταλέγεται και η βιομάζα η οποία και λειτουργεί ως καύσιμο (μονάδα) βάσης σε δεκάδες εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ευρώπη με απόλυτη επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια…

 • Τίνα καλημέρα….
  προσπάθησε με άξιους συνεργάτες να μπορέσεις να ξεπεράσεις τις παγίδες των άπληστων συμφερόντων.Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις τι είναι σωστό και τι δεν είναι….Στην διάθεσή σου για ό,τι χρειαστείς….ΦΟΜ ΥΔΑΤΙΝΟΣ

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 11:04 | Γιώργος Βαλαβάνης

  Και μόνο ο τίτλος του Σχεδίου Νόμου «… για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», όπως και ο τίτλος του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και … «κλιματικής αλλαγής», δείχνουν και αποδείχνουν, ότι οι πολίτες αυτής της χώρας θεωρούνται από τους εμπνευστές αυτών των τίτλων … ΗΛΙΘΙΟΙ.

  Στην Ελλάδα καταναλώνουμε ανά κάτοικο περισσότερη ενέργεια και ειδικότερα ηλεκτρική ενέργεια από πολλές άλλες χώρες της βιομηχανικά αναπτυγμένης Ευρώπης. Στην πραγματικότητα σπαταλούμε ενέργεια, όχι επειδή ή μόνο τη βρίσκουμε φθηνή, αλλά επειδή οι εκάστοτε Κυβερνήσεις μας παρακινούν (!!!) να την σπαταλούμε. Κοινός και ανομολόγητος, αλλά φανερός στόχος όλων των Κυβερνήσεων, η επιδότηση των ευκαιριακών «επενδυτών», από αυτούς που στη 10-ετία του 1970 κατασκεύαζαν ή εμπορεύονταν θερμοσυσσωρευτές για να … «εξοικονομήσουμε» δήθεν ενέργεια, μέχρι αυτούς που στη 10-ετία του 2000+ εγκαθιστούν Σταθμούς ΑΠΕ για να … σώσουν δήθεν το περιβάλλον μας, γεμίζοντας τις τσέπες τους με χρήμα, που παίρνουν δια Νόμου (!) από τις τσέπες των υπολοίπων αφελών.

  Ιδανικό για τους πολίτες θα ήταν να υπήρχε μία κρατική επιχείρηση παραγωγής-μεταφοράς-διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα λειτουργούσε με ορθολογικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

  Αν δεχθούμε όμως ως δεδομένη τη λεγόμενη «απελευθέρωση» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που μας επέβαλε η Ε.Ε. από το 1999, θα περιμέναμε οι αυτοχαρακτηριζόμενες ως «κοινωνικά φιλελεύθερες» και πολύ περισσότερο ως «σοσιαλιστικές» Κυβερνήσεις, αλλά και τα λεγόμενα «αριστερά» ή «οικολογικά» κόμματα να υποστήριζαν την ύπαρξη δύο ή τριών εταιρειών παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με ίδιο περίπου ενεργειακό μίγμα «καυσίμων», ανταγωνιστικού μεταξύ τους μεγέθους, ανάλογων με όσα ισχύουν στην κινητή τηλεφωνία.

  Αντί αυτού βλέπουμε να δίνονται άδειες εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ενός τύπου, από μία μόνο πηγή ενέργειας, σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ιδιώτες, με προκλητικές επιδοτήσεις στην προμήθεια εξοπλισμού και ακόμη πιο προκλητικά συμβόλαια πώλησης της παραγόμενης kWh.

  Θα περίμενε κανείς να είχαν ήδη αντιδράσει οι Ενώσεις Καταναλωτών. Η ασχετοσύνη ή/και η κρατική (και όχι μόνο) προπαγάνδα για τη δήθεν προστασία του περιβάλλοντος, την «πράσινη» ενέργεια κλπ. δε μπορεί να δικαιολογεί την σιωπή τους και πολύ περισσότερο την υποστήριξη της «φούσκας των ΑΠΕ», που δυστυχώς θα αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη, σε μέγεθος, διάρκεια και συνέπειες, από τη «φούσκα του Χρηματιστηρίου» της περιόδου του 1999-2000.

  Χρειάζεται ένα νέο Κίνημα Πολιτών, που θα ενημερώνει, θα συντονίζει τις αντιδράσεις απέναντι σε όσους προωθούν ανεξέλεγκτα τις ΑΠΕ, με συνθήματα του τύπου «ΑΠΕ παντού», δήθεν για το καλό μας, ενώ στην πραγματικότητα υποστηρίζουν τα μεγάλα και μικρά ιδιωτικά συμφέροντα όσων έχουν γη, οικοδομές και χρήμα, ενώ παράλληλα θα κάνει προτάσεις για το βέλτιστο ενεργειακό μίγμα της χώρας με κριτήρια ορθολογικής χρήσης ενέργειας, ασφάλειας τροφοδοσίας, βέλτιστης αυτάρκειας σε εθνικό επίπεδο, με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

  Το έργο αυτό θα έπρεπε να κάνει ένα «Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής», που θα λειτουργούσε ανεξάρτητα από τις πολιτικές επιλογές της εκάστοτε Κυβέρνησης.

  Γ.Β.
  Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 00:46 | ΔημήτριοςΧούλης

  Αυτά δεν περνάνε σε μας κ. Αύρα Γαργαλάκου αν είστε εκ των έσω σίγουρα θα έχετε συμφέροντα , για να δω θα τις βάλετε εσείς πάνω από το σπίτι σας; Πάντως εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε εκατοντάδες ανεμογεννήτριες πάνω από το κεφάλι μας. Όσο για τις πράσινες θέσεις εργασίας , είναι πράσινα άλογα , κανένας ντόπιος δεν πρόκειται να βρει δουλειά , άντε το πολύ πολύ κανένας φύλακας και ούτε και εκεί είναι οι κάμερες που τις φυλάνε. Πολύ κακό για το τίποτα , ακριβό ρεύμα για λίγη ενέργεια για να πάρουν κάποιοι σαν και εσάς τις επιδοτήσεις όπως φαίνεται. Όσο για τους δρόμους μεγαλύτερη είναι η καταστροφή στη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου παρά ωφέλειες έχουν και μιλάμε όχι για απλούς δρόμους, αλλά για δρόμους 8-16 μέτρων φάρδους όπως έκανε και μάλιστα παράνομα κάποιος στα Βάτικα http://www.vatika2000.com/plirofories/arxeio%20eidhsewn/eidhseis%202009/01-2009/06.kounos%20almpert%20malbazia%2010-1-2009/kounos%20almpert%20malbazia.htm . Άσε που καταστέφεται και τσιμεντοποιείται η φύση με τόνους τσιμέντου και απειλείται άμεσα ο τουρισμός και η οικονομία ενός πανέμορφου τόπου. Και για να κλείσουμε το θέμα εμείς προτείνουμε να μπουν οι ανεμογενήτριες στη θάλασσα σε απόμερα και μη κατοικημένα μέρη. Πρέπει να καταστραφεί δηλαδή ένας τοπος. Και αν είναι ασύμφορο αυτό ας τι βάουν στα καμμένα τις πάρνηθας όπως εύστοχα ανέφερε κάποιος σχολιαστής.

  Φιλικά Δ.Χ

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 00:11 | Aθανασία Βασιλειάδη

  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

  Προς την Υπουργό ΠΕΚΑ , το Πρωθυπουργό, τα μέλη της εθνικής Αντιπροσωπείας και τους Έλληνες πολίτες που παρακολουθούν την διαβούλευση.
  Σε πλήθος ενημερωμένων πολιτών για τις εξελίξεις στό τομέα στις απε, εδραιώνεται η υποψία την οποία προσωπικά κρίνω ως βάσιμη, ότι γύρω από τον χορό εκατομμυρίων με αντικείμενο την προώθηση της εκμετάλευσης αυτών των ενεργειακών πηγών, λαμβάνουν χώρα υποθέσεις διαφθοράς.
  Έχω συνυποβάλλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της οποιας εξελίσσονται-εκκρεμούν κατόπιν εξέτασης της, για παράβαση 5 κοινοτικών οδηγιών όσον αφορά χωροθετήσεις αιολικών σταθμών στoν Ζάρακα Λακωνίας εντός του τόπου κοινοτικής σημασίας GR2540001 και της
  ζώνης ειδικής προστασίας αρπακτικών πτηνών GR2540007.
  Οι περιπτώσεις ήταν πολύ αποκαλυπτικές και ενδεικτικές για τα όσα συμβαίνουν με τους αιολικούς σταθμούς σε όλη την χώρα. Δύο Υπουργοί Περιβάλλοντος διαφορετικών κυβερνήσεων μεταξύ των ετών 2004-2008 υπέγραψαν ΚΥΑ δια των οποίων ενέκριναν την χωροθέτηση αιολικού σταθμού στο νοτιότερο δάσος Κεφαλληνιακής ελάτης στην ηπειρωτική χώρα (στο δάσος Κρεμαστής δήμου Νιάτων Ζάρακα Λακωνίας και Λεωνιδίου Αρκαδίας). Η Υπουργός της κυβέρνησης έτους 2004 μάλιστα, υπέγραψε την έγκριση για τον αιολικό σταθμό 17 MW συμφερόντων οικογενείας- που είχε απασχολήσει ευρέως την κοινή γνώμη την περίοδο πρίν τις εθνικές εκλογές του 2004 με αποτέλεσμα την απομάκρυνση πολλών προσώπων- σε φερόμενη ως γυμνή ή με αραιή θαμνώδη έκταση. Η υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο και κατόπιν αναφοράς επίφερε πόρισμα του Συνήγορου του πολίτη.
  Σε άλλη περίπτωση πολυεθνική εταιρεία σε σύμπραξη με εντόπια κατασκευαστική μεγάλου βεληνεκούς,κατέστρεψε βιότοπο στην ίδια περιοχή κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με την χρήση μελέτης και ΕΠΟ που δεν εντόπιζαν είδη προστατευόμενα-απειλούμενα και έγκρισης επέμβασης που εφέρετο στη σχετική μελέτη να λαμβάνει χώρα σε κατά πολύ μικρότερη έκταση,(η έκταση της επέμβασης συνδέεται με το χρηματικό αντάλλαγμα χρήσης αυτής). Μάλιστα την φερόμενη ως περιορισμένης έκτασης επέμβαση στην περιοχή του δικτύου Φύση 2000 προέβαλαν και οι κύριοι του έργου προς το ΣτΕ ενώ ήδη είχαν εκχερσώσει πολλαπλάσια έκταση άνευ έγκρισης. Κατόπιν επίμονων ενεργειών, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λακωνίας διαπίστωσε τις παράνομες επεμβάσεις και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά παραπέμποντας την υπόθεση ενώπιον του Τριμελούς για καταστροφή-υποβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος βάσει της σχετικής διάταξης του ν. 1650/86. Η ΚΥΑ ΕΠΟ ακυρώθηκε από το ΣτΕ και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες κατέφυγαν στην κατάρτιση μίας “χωροταξικής μελέτης” η οποία κατέληγε σε εκτίμηση γιά φέρουσα ικανότητα της περιοχής να υποδεχθεί περίπου 400 ΜW αιολικών! εντός ή εγγύτατα της προστατευόμενης περιοχής.Ο πρώην Γ.Γ.Υπεχωδε “υιοθέτησε” με ένα απλό έγγραφο του την εν λόγω πολύ ‘ειδική’ χωροταξική μελέτη η οποία αξιοποιήθηκε ακολούθως για την επανέναρξη των αδειοδοτήσεων στην περιοχή καθώς αυτές είχαν παρεμποδιστεί από τη απόφαση 2569/2004 του ΣτΕ. Το σχέδιο αυτό ουδέποτε τέθηκε στην διαδικασία της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων του με την επίκληση απίθανων δικαιολογιών, οι οποίες δεν τιμούσαν κατά την γνώμη μου το Υπεχωδε. Σημειώνω ότι την ειδική μελέτη είχαν χρηματοδοτήσει οι ενδιάφερόμενες εταιρείες.Οι ίδιες εταιρείες κατόπιν κατέθεσαν στα πλαίσια επιχειρούμενης επαναδειοδότησης στην ίδια θέση με αυτή επί της οποίας ακυρώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι κατά τα ανωτέρω, οικολογική μελέτη βάσης που αν και ανεπαρκής λόγω ολιγόχρονης παρατήρησης της ορνιθοπανίδας, ανέδειξε την υψηλή βιολογική σπουδαιότητα της περιοχής σε περιφερειακό επίπεδο. Διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή φωλέαζαν απειλούμενα είδη με επιτυχή μάλιστα αναπαραγωγή και ότι άλλα προστατευόμενα μεγαλόσωμα αρπαχτικά μεταναστευτικά την χρησιμοποιούσαν για αναπαραγωγή. Το Υπεχωδε καταστρατήγησε την οδηγία 92/43 ΕΟΚ ή άλλως την 2001/42 ΕΚ και δεν υπέβαλε το σχέδιο σε συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων. Με την έκδοση ΚΥΑ μετά το έγγραφο υιοθέτησης της ειδικής χωροταξικής μελέτης κατά τα ανωτέρω, χορηγήθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε άλλη κορυφογραμμή, αλλά και αυτή η αδειοδότηση προσέκρουσε στο ΣτΕ όπου με την απόφαση 911/2008 κρίθηκε ότι “σταθμίζοντας τις απαιτήσεις του ειδικού χωροταξικού για τις απε (Σουφλιά) και τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές” συντρέχουν οι λόγοι για την αναστολή της εκτέλεσης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου (συμφερόντων θυγατρικής εταιρείας της μεγίστης ευρωπαϊκής δύναμης στην παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνικά εργοστάσια) “προκειμένου να αποτραπεί η επέμβαση στην επίμαχη έκταση και η πιθανολογούμενη διατάραξη του οικοσυστήματος από την εγκατάσταση του επίδικου αιολικού σταθμού και των συνοδών έργων”.
  Εν προκειμένω λοιπόν, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν ευαίσθητες περιοχές εν γένει, υφίσταται νομολογία ενδοπεριβαλλοντικής στάθμισης κατόπιν αποφάσεων του ΣτΕ αλλά και του ΔΕΚ.
  Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις τις οποίες προσπαθεί να προωθήσει η Greenpeace, (σε αγαστή συνεργασία με τα μεγάλης έκτασης οικονομικά συμφέροντα της αιολικής βιομηχανίας, αυτής της αδρά επιδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργειακής πλατφόρμας), περί προστασίας του κλίματος μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απε-επί τω πλείστον και προνομιακά μέσω αιολικών-ως υψίστης περιβαλλοντικής και ενεργειακής προτεραιότητας για την χώρα, είναι αντισυνταγματικές και η εφαρμογή τους μέσω νόμου παράνομες. Αφ’ ενός προσκρούουν στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και της διατήρησης της βιοποικιλότητας επομένως και στο άρθρο 24 του εθνικού Συντάγματος, αφ’ ετέρου και σε άλλες διατάξεις τις οποίες το σχέδιο νόμου επιχειρεί να παρακάμψει κατά τρόπο που παραβιάζει ευθέως τον νομικό μας σύστημα ή πολιτισμό άν θέλετε. Το σχέδιο νόμου εξάλλου αποτυγχάνει παταγωδώς, μάλλον βάσει προαίρεσης, να ενσωματώσει την οδηγία 2009/28/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο. Πράγματι το Υπεκα δεν παραπέμπει καν σε αυτήν διαστρέφοντας απελπιστικά πολλές διατάξεις του, μη εισάγοντας καν ορισμούς όπως η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και άλλες. Κα Υπουργέ με την παρούσα σας καλώ να αποσύρετε το σχέδιο νόμου που θέσατε υπ’ ‘οψιν μας. Σας καλώ να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου κατά πρώτον την εν λόγω οδηγία. Ακολούθως να αναρτήσετε την “έκθεση για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό-η επόμενη μέρα μετά την τελευταία κρίση” του Συμβουλίου ενεργειακής πολιτικής. Η διαβούλευση να συνεχιστεί επί του περιεχομένου των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ που αφορά στους δεσμευτικούς εθνικούς συνολικούς στόχους και τα μέτρα για την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και το εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια.Τα μέτρα αυτά συνιστούν το καθεστώς στήριξης και την συνεργασία μεταξύ διαφόρων κρατών μελών με τρίτες χώρες για τη επίτευξη των εθνικών στόχων τους σύμφωνα με τα άρθρα 5-11της οδηγίας. Αφορά επίσης στον επιμερισμό μεταξύ μεταφορών, θέρμανσης-ψύξης και ηλεκτροπαραγωγής απο απε στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. Η Επιτροπή που διορίσατε αντανακλά παράδοξη κατ’ αρχάς την μονοκαλλιέργεια των αιολικών αφ’ ενός, αφ’ ετέρου πάντα κατά την γνώμη μου την προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Η υπόθεση αυτή της σύνθεσης της Επιτροπής φοβούμαι ότι θα εξελιχθεί και ενδεχομένως θα καταλήξει
  δυσμενώς γιά το κυβερνητικό σχήμα. Επείγουν κατά την γνώμη μου διορθωτικές κινήσεις.
  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν επιπροσθέτως την διεθνή κρίση οικονομικης μεγέθυνσης και την παταγώδη αποτυχία της συνόδου της Κοπεγχάγης δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν στην μετάβαση σε μία ενεργειακή οικονομία χαμηλής στάθμης άνθρακα άνευ της οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων που αφορούν στις εξελίξεις της τεχνολογίας ολοκληρωμένης εξαερίωσης συνδυασμένου κύκλου και δέσμευσης-αποθήκευσης του άνθρακα και την ασφάλεια της, όπως και τις εξελίξεις στό υγροποιημένο φυσικό αέριο.Τα μέτρα, ο επιμερισμός των ποσοστών στους τομείς απε το εθνικό σχέδιο δράσης για τις απε είναι απολύτως αναγκαίο να συνοδεύονται από οικονομικοτεχνική μελέτη βάσει επιστημονικών και μόνον κριτηρίων.

 • 9 Ιανουαρίου 2010, 16:32 | Ελληνας Πολιτης

  Κ. Υπουργε
  Αναμφισβητητα οι Α.Π.Ε. ειναι εγγυημενες επενδυσεις ομως το παιχνιδι δε παιζεται με ισους ορους.Οι μικροεπενδυτες 20 kw δε βοηθειουνται απο πουθενακαι κατω.Γιατι αυτη η αννισομερης κατανομη βοηθειας, δηλαδη οι εχοντες (με δεδομενο το κοστος 100 kw περιπου 300000e) να τα αυγατισουν, οι υπολοιποί?Με δεδομενο οτι 20 kw δινουν ενα σεβαστο εισοδημα της ταξης 10000e που φτανει και περισευει για επαρχια.Δε βαρεθηκατε να πηγαινετε σ/κ στο χωριο σας και να εχει χασει την αιγλη που ειχε καποτε.Αν βοηθησετε Και τις μικρες επενδησεις τα χωρια θα σφιξουν ξανα απο ζωη ειναι το μονο σιγουρο.Ανακατανομη του πλουτου λεγοταν πριν τις εκλογες.Ανεβαστε τη ποιοτητα ζωης του μεσου ελληνα.Επιδοτηστε, διευκολυνεται αν οχι απαλαξτε απο γραφειοκρατεια το μικροεπενδυτη.
  Ευχαριστω για το χρονο και το βημα που μου δοθηκε καθως και τον εγγονο μου για την ενημερωση που μου εκανε οτι μπορω να πω τη γνωμη απευθειας σε εσας γιατι στο χωριο ουτε ιντερνετ ουτε κομπιουτερ εχουμε.

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 21:17 | Αύρα Γαργαλάκου

  θα ήθελα να αναφέρω μερικές μόνο από τις ποικίλλες ωφέλειες των αιολικών έργων, γιατί πολά αυθαίρετα και γελοία γράφονται και λέγονται, τυγχάνει όμως να γνωρίζω τον κλάδο εκ των έσω και λυπάμαι που η εκμετάλλεσση του συγκεκριμένου φυσικού πλουτου της χώρας μας, θεωρείται από κάποιους επικίνδυνη για αυτό που τελικά προστατεύει εξ ορισμού: το ίδιο το περιβάλλον.
  Ποιος είναι τελικά αρμόδιος να μιλήσει περί αισθητικής ενός αιολικού πάρκου, με τόσα εξαμβλώματα που βλέπουν τα μάτια μας σε καθημερινή βάση, όταν γνωρίζει, έστω και μερικά μόνο από τα ωφέλη της αιολικής ενέργειας?
  Μάλλον όσοι βιάζεστε να πείτε όχι στα αιολικά πάρκα (σίγουρα βέβαια λέτε όχι σχεδόν παντού από κεκτημένη ταχύτητα και στείρο αρνητισμό)αγνοείτε ή παριστάνετε ότι αγνοείτε ότι:
  1. Η διάνοιξη δρόμων για την πρόσβαση σε έναν αιολικό σταθμό βοηθά τις δασικές υπηρεσίες στην προφύλαξη του δασικού πλούτου, λόγω της ευκολότερης πρόσβασης στην περιοχή, καθώς επίσης και η μόνιμη ύπαρξη του προσωπικού λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του πάρκου μπορεί να βοηθήσει στο γρηγορότερο εντοπισμό κάποιας πυρκαγιάς
  2. Η λειτουργία ενός αιολικού πάρκου ισοσυναμεί με αποκεντρωμένη (περιφερειακή) ανάπτυξη μέσω των εσόδων της τοπικής κοινωνίας και του οικείου Δήμου σε ετήσια βάση και μέσω της ανάθεσης εργασιών σε τοπικούς εργολάβους, της βελτίωσης των υποδομών της περιοχής και της γενικότερης ανάγκης εξυπηρέτησης του αιολικού πάρκου από τις υπηρεσίες της περιοχής.Λόγω δε της ανάγκης ύπαρξης μόνιμου προσωπικού συντήρησης και φύλαξης των εγκαταστάσεων κατά τη λειτουργία του πάρκου ανοίγουν μόνιμες θέσεις εργασίας στην περιοχή.
  Σημαντικά είναι και τα οφέλη από την διάνοιξη νέων δρόμων και τη συντήρηση υφιστάμενων δρόμων στην περιοχή, γεγονός που διευκολύνει και τους κτηνοτρόφους της περιοχής για την ευκολότερη πρόσβαση τους.

  Αλλά και πολύ πριν τη λειτουργία του, κατά την αδειοδότηση και την κατασκευή του, ένα αιολικό πάρκο έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση της περιοχής, αφού η έκδοση των σχετικών αδειών και η κατασκευή των έργων απαιτεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων και εξοπλισμού από τη γύρω περιοχή. Και μόνο την διαμονή και σίτιση του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολείται στην αδειοδότηση και την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου έχει σαν αποτέλεσμα ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής κάνουν τζίρο σε περιόδους εκτός της τουριστικής αιχμής.

  Όσον δε αφορά:
  α. τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα και
  ε. την απεξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα
  δε θέλω να αναφερθώ με νούμερα, γιατί είναι πια χιλιοειπωμένα.

  Ας ανοίξουν λοιπόν τα μάτια και αυτιά τους όλοι αυτοί που χωρίς επιχειρήματα και αντιπροτάσεις για να μετριαστεί ο οικολογικός εφιάλτης που θα ζήσουν τα παιδιά μας και ο οικονομικός εφιάλτης που ζούμε εμείς βιάζονται να αποκλείσουν άλλη μια λύση για ένα καλύτερο αύριο και αρκούνται στους αφορισμούς. Θα έπρεπε να ντρέπονται και μόνο που σκέφτονται έτσι.

  Α. Γαργαλάκου

 • Αξιότιμη κα Υπουργέ

  Η κοινωνία των Βατίκων είναι αντίθετη σε αυτό το νομοσχέδιο που θέλει να υποβαθμίσει την περιοχή και να γεμίσει τα βουνά ανεμογεννήτριες και φωτοβολταικά γιατί έτσι καταστρέφεται μια περιοχή απείρου κάλους και φυσικής ομορφιάς. Με πολλά μνημεία: Κάστρα , σπήλαια , την αρχαιότερη καταβυθισμένη πολιτεία στον κόσμο , με ένα μοναδικό απολιθωμένο δάσος , με πλήθος Βυζαντινών εκκλησιών ,το μικρό Άγιο όρος του Καβο-Μαλιά , με πλούσια και σπάνια χλωρίδα και πανίδα, με τα Κύθηρα στον ορίζοντά μας και την καλύτερη παραλία του Σίμου στην Ελαφόνησο, με ζώνες Natura.
  Ο κόσμος εδώ ζει από την αγροτιά και τον τουρισμό. Ήδη η αγροτιά αργοσβήνει με τις εξευτελιστικές τιμές που πουλιέται το ελαιόλαδο , εάν προκληθεί και τραυματισμός στον τουρισμό η περιοχή τελείωσε θα πρέπει να πάρουμε δρόμο από εδώ. Ο κόσμος μίλησε και με ομαδική προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για το άδικο νομοσχέδιο των ΑΠΕ και της δήθεν πράσινης ανάπτυξης που ουσιαστικά καταστρέφει το πράσινο. Μέσα απο το web site http://www.vatika2000.com θα δείτε τις κραυγές αγωνίες των εκατοντάδων πολιτών που εναντιώνονται στην υποβάθμιση της περιοχής. Οι 11 μονάδες που έχασε η Ν.Δ δεν ήταν τυχαίο. Το ότι φέρατε το σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση σας τιμά, θα πρέπει όμως να λάβετε και σοβαρά υπόψη τους πολίτες. Αυτό τονίζει επανειλημμένα και ο πρωθυπουργός και θέλουμε να το δούμε. Επιλέξαμε να ζήσουμε στην επαρχία και μάθαμε να σεβόμαστε την φύση. Θέλουμε καθαρές παραλίες και βουνά, όπως »Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Για να αναφωνίσουμε <> καθαρά βουνά και όχι γεμάτα με ανεμογεννήτριες.

  Μετά τιμής

  Δημήτριος Χούλης

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 20:41 | Jim Cooper

  Η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου σας , αλλά και αυτού του ΥΠΕΧΩΔΕ , συνέδεσε τόση γραφειοκρατεία με το θέμα των Φ/Β , που το καθιστά τόσο χρονοβόρο , που πολλοί σοβαροί επενδυτές , απελπίζονται στην διάρκεια και τα παρατούν .
  Μεγάλες εταιρίες , που διέθεταν τα κατάλληλο προσωπικό ήταν αυτές που συνέχιζαν , με αποτέλεσμα να έχουν σήμερα πολλές εγκρίσεις πολλών ΜΕΓΑΒΑΤ στην διάθεσή τους .
  Ο απλός κόσμος , ο μικρός επενδυτής όμως , κολλάει συνεχώς .
  Αφήστε την αγορά ελεύθερη , αποσυνδέστε το θέμα των Φ/Β από επιδοτήσεις . Τι νόημα έχει να τα επιδοτείτε , από την στιγμή που δεν έχετε χρήματα για να το κάνετε .
  Έτσι , είστε αναγκασμένοι να βάζετε κάθε φύσεως εμπόδια , και να κωλυσιεργούν τα περισσότερα έργα και οι περισσότερες προσπάθειες .
  Δεν είναι αναγκαία η επιδότηση κατά 30 ή 40 % των έργων μέσω του αναπτυξιακού . Τα 2 και 3 χρόνια του γραφειοκρατικού μαραθώνιου , πολλές φορές κοστίζουν πολύ περισσότερο σε διαφυγόντα κέρδη , από όσα χρήματα θα έδινε ο αναπτυξιακός νόμος.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 20:12 | Ανδρέας Τριαντόπουλος

  Αξιότιμη κα Υπουργέ

  Ένα σημαντικό θέμα που επηρεάζει τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι και η μείωση της τιμής απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από το δίκτυο, που πρόκειται να ισχύσει από τον ερχόμενο Αύγουστο.
  Θεωρώ πως πρόκειται για ανασταλτικό παράγοντα, που θα διώξει πολλούς επενδυτές που ενδιαφέρονται να κινηθούν στην Ελληνική αγορά ξεκινώντας τώρα.
  Πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπ’ όψιν πως πολλοί επενδυτές που ήδη δραστηριοποιούνται, καθυστερούν με υπαιτιότητα των αρχών να προχωρήσουν στην υλοποίηση των πάρκων τους και παρατηρούνται φαινόμενα αιτήσεων με προγενέστερη ημερομηνία υποβολής να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο αδειοδότησης ακόμα, ενώ κάποιες άλλες αιτήσεις με μεταγενέστερη ημερομηνία υποβολής να ολοκληρώνονται πολύ πιο σύντομα.
  Αποτέλεσμα αυτού είναι κάποιοι να ευννοούνται και κάποιοι να αδικούνται, παρ’ όλο που ξεκινήσαν όλοι με τις ίδιες προϋποθέσεις.
  Προτείνω λοιπόν να διατηρηθεί σταθερή η τωρινή τιμή απορρόφησης από το δίκτυο για όλες τις μελλοντικές εγκαταστάσεις που θα συνδεθούν με το δίκτυο.

  Με εκτίμηση

  Ανδρέας Τριαντόπουλος

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:31 | Jim Cooper

  Αξιότιμη κα Υπουργέ ,
  ένα τεράστιο πρόβλημα σχετικά με τις εξαιρέσεις της Ρ.Α.Ε. για Φ/Β πάρκα έως και 150 KW , είναι το γεγονός πως πάρα πολλοί καιροσκόποι , οι οποίοι κινήθηκαν πριν 2-3 χρόνια , γεμίσανε τα συρτάρια τους με εξαιρέσεις , οι οποίες τους κόστισαν περίπου 1.000 Ευρώ η κάθε μία.
  Σήμερα , λόγω του ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ούτε και την πρόθεση να τις υλοποιήσουν , τις πουλούν στην αγορά έως και 80.000 Ευρώ την κάθε μία.
  Αφαιρέστε την δυνατότητα αυτή στους καιροσκόπους , καθώς δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Δώστε μια προθεσμία κάποιων μηνών για την υλοποίηση , και ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ την δυνατότητα της μετατροπής της εταιρίας σε κάποια άλλη και με διαφορετική σύνθεση φυσικών προσώπων .
  Εσείς σαν Υπουργείο , δεν έχετε καθαρή εικόνα του πόσα Μέγα Βάτ θα υλοποιηθούν , διότι χιλιάδες αιτήσεις καιροσκόπων βρίσκονται ανάμεσα από αυτές που πραγματικά θέλουν οι κάτοχοί τους να υλοποιηθούν .
  Γνωστός πανελλήνιος σύλλογος συγκεκριμένου επαγγέλματος , προέτρεπε πριν 3 χρόνια όλα του τα μέλη ( κάποιες χιλιάδες στον αριθμό ) να πάρουν από μια εξαίρεση 100 – 150 KW , για τα βαθιά τους γεράματα .

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 14:26 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Κα Υπουργέ.
  Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), παρακαλούμε να προβλεφθεί διάταξη η οποία να προβλέπει ότι ο δικαιούχος του οποίου η αίτηση εγκρίθηκε κατ αρχή απο τηνΡ.Α.Ε (ισχύος 100kwatt )και εν συνεχεία δεν έγινε η εγκατάσταση της μονάδος εξ αιτίας αρνήσεως της αρχαιολογικής υπηρεσίας να γνωμοδοτήσει οτι, το αγροτεμάχιο δεν υπάγεται σε κάποια από τις απαγορευτικές διατάξεις, να δικαιούται να γίνει εγκατάσταση Α.Π.Ε σε άλλο αγροτεμάχιο του ιδίου Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο δεν υφίσταται νομικό η ουσιαστικό κώλυμα.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 14:36 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

  Κα Φωτεινή Χαραλαμπίδου,
  Με τις θέσεις που γράψατε νομίζω πως δεν έχετε επισκεφτεί κάποιο αιολικό πάρκο από κοντά. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιο ψάξτε με το Google Earth στη Νότια Εύβοια να διαπιστώσετε τις επεμβάσεις που γίνονται στο περιβάλλον Δίκτυα Δρόμων – Βάσεις – Δίκτυα μεταφοράς του ρεύματος ή δώστε μου ένα email σας να σας στείλω μερικές φωτογραφίες.
  Η «πράσινη ανάπτυξη» είναι και αυτή μια φούσκα όπως τόσες άλλες που είδαμε να σκάνε τελευταία και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματική οικολογία. Καλό θα είναι η χώρα μας να περιμένει μερικά χρόνια μέχρι να κατασταλάξει το θέμα της ενέργειας και να μην βιαστούμε να καταστρέψουμε ότι μας έχει απομείνει από βουνά και νησιά που είναι ο τελευταίος πλούτος που έχουμε. Η χώρα δεν είναι από τους μεγάλους ρυπαντές έτσι κι αλλιώς και ούτε με τις ΑΠΕ θα κλείσουν τα εργοστάσια στην Πτολεμαΐδα, γιατί οι ΑΠΕ δεν είναι μονάδες βάσεις αλλά δίνουν ενέργεια όποτε αυτές θέλουν (αέρας, ήλιος) και όχι όποτε εμείς ζητάμε. Μελετήστε λίγο το θέμα πίσω από τις φωτεινές βιτρίνες της παραπληροφόρησης.

  Λαυρέντιος Τριανταφυλλίδης
  Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 00:46 | Γιάννης Ψαρράκης

  Το σχέδιο νόμου είναι μία πρός το χειρότερο εκδοχή του διάτρητου
  αντισυνταγματικού και περιβαλλοντοκτόνου Ειδικού Πλαισίου
  του κ. Σουφλιά.
  Όλοι ομολογούμε πως το περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη
  οφείλεται στην αλόγιστη και πέρα απο κάθε όριο παρέμβαση του
  ανθρώπου στο περιβάλλον μου.
  Στον τόπο μου η ορεινή ζώνη και οι βουνοκορφές αποτελούν το 22%
  της συνολικής έκτασης. Το υπόλοιπο 78% έχει παραδοθεί στην ανθρωπογενή δραστηριότητα με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει.
  Αυτό το ανέγγιχτο 22% στηρίζει το οικοσύστημα του τόπου, και πρέπει να διαφυλαχτεί ως κόρη οφθαλμού.
  Αν τελικά παρέμβετε και σε αυτό το ελάχιστο κομμάτι παρθένας Φύσης,
  τι θα αφήσετε όρθιο;
  Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η βούληση των τοπικών κοινωνιών, για
  τις οποίες ο κ. πρωθυπουργός είχε δηλώσει «με την συναίνεση των
  τοπικών κοινωνιών».
  Ο τόπος μου έχει το προνόμιο να έχει προικιστεί με την αρχαιότερη καταβυθισμένη πολιτεία (Παυλοπέτρι), ένα μοναδικό απολιθωμένο δάσος
  (Αγίας Μαρίνας), και το ωραιότερο ενδεχομένως σπήλαιο στην Ευρώπη
  (σπήλαιο Αγίου Ανδρέα).
  Βούληση της τοπικής μας κοινωνίας είναι σε μία κατεύθυνση πρός την ήπια τουριστική ανάπτυξη και με την αξιοποίηση των παραπάνω κεφαλαίων
  να αναπληρώσει χαμένους οικονομικούς πόρους μιάς και
  οι κυβερνητικές και κοινοτικές πολιτικές κατάντησαν το λάδι
  φθηνότερο απο το εμφιαλωμένο νερό.
  Και τη βούληση της αυτή έχει διατρανώσει ήδη απο το 2001 με περισσότερες απο 5500 υπογραφές (σε σύνολο πληθυσμού 8000 περίπου)
  εναντίωσης στην εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στην περιοχή.
  Αυτό το συνταγματικό δικαίωμα θέλησης το καταργείτε;
  Αποσύρετε την περιβαλλοντοκτόνο προώθηση ανάπτυξης των μεγάλων επιδοτούμενων μονάδων ΑΠΕ, και επιδοτείστε ηλιακούς θερμοσίφωνες και μικρονοικοκυριά, μικρές ηλιακές και αιολικές οικιακές μονάδες, κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον, και αφήστε ήσυχες τις λίγες βουνοκορφές μας
  που έχει μείνει παρθένο τοπίο, παρθένα Φύση.
  Το περιβάλλον το προστατεύεις όσο λιγότερο παρεμβαίνεις σε αυτό.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 19:23 | ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Κα Υπουργέ δεν ψηφίσαμε τις ανεμολογίες της Greenpeace. Αυτό δεν είναι νομοσχέδιο είναι παραχωρητήριο στις πολυεθνικές που σταδιακά θα αγοράσουν τις άδειες και θα μας πουλάνε σε τριπλάσια τιμή το ρεύμα. Όποιοι έχουν εμμονές να κάνουν την Ελλάδα Δανία του νότου δεν έχουν παρά να μετοικίσουν σε αυτή την χώρα. Όσοι τάσσονται αναφανδόν υπέρ των αιολικών σταθμών και αναφέρομαι με εκτίμηση στον αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό και άλλα μέλη της κυβέρνησης που εκλέξαμε και έχω υπ’ όψιν μου, δεν έχουν παρά να επιδιώξουν να τις τοποθετήσουν κοντά στα σπίτια τους η στις κοντινότερες κορυφογραμμές στην περιοχή της Αττικής που είναι ήδη υποβαθμισμένες. Πιστεύω ότι ο βράχος της Ακροπόλεως με φόντο τον Υμηττό γεμάτο ανεμογεννήτριες θα συγκεντρώσει πλήθος τουριστών γεγονός που θα υποβοηθήσει και την έξοδο της οικονομίας μας από την κρίση. Μία άλλη εξαίσια νομίζω ιδέα που την καταθέτω ενώπιον του κ. Πρωθυπουργού και την εκθέτω στην κοινή γνώμη που παρακολουθεί με αγωνία την διαβούλευση αναμένοντας την διάσωση μας από την επερχόμενη θερμική καταστροφή που μας επιφυλάσσει ο μη κατανοών το πρόβλημα μας τρίτος κόσμος, είναι να τοποθετηθούν 300 ανεμογεννήτριες των 2 MW στα καμένα της Πάρνηθας και της Πεντέλης μιας και επιτρέπεται η χωροθέτηση Α/Γ στις αναδασωτέες εκτάσεις. Με παρόμοιας έκτασης χωροθετήσεις κοντά στην οικία του Πρωθυπουργού θα καμφθούν όλες οι αντιρρήσεις των μη ενημερωμένων επαρχιωτών γιατί θα έδειχναν το καλό παράδειγμα. Εξάλλου στα βόρεια προάστια καλλιεργείται από έτη η οικολογία και οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι αυξημένου γεγονός που θα αποτελέσει περεταίρω κίνητρο συναίνεσης. Ελπίζω οι προτάσεις μου να εισακουστούν για την ταχεία διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο πλουτοπαραγωγικό μείγμα, όσο για την κατ’ άρθρο συμβολή μου δεν θα παραλείψω να θέσω εκ νέου τις ιδέες μου στην διάθεση σας αφιλοκερδώς.
  Ευχαριστώ για την προσοχή που εκ των πραγμάτων θα δείξετε στην παρούσα και καλή φώτιση σε όλους μας μέρα που είναι.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 02:38 | Κανδηράκης Αντώνιος

  Προς την Υπουργό ΠΕΚΑ, το Πρωθυπουργικό γραφείο και τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας.

  Το σχέδιο νόμου με την επονομασία «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», είναι αντισυνταγματικό στην γενική σύλληψη του και η τυχόν υπερψήφιση του εκτός από παράνομη κατά την γνώμη μου πράξη, αποτελεί και ανοσιούργημα καθώς συνεπάγεται μεγάλης έκτασης βανδαλισμούς σε βάρος της ελληνικής φύσης.
  Πρόκειται για επίθεση στην δημόσια γη και δη στα πιο πολύτιμα στοιχεία της, για την εξυπηρέτηση οργανωμένων και ήδη διαπλεγμένων σε ευρεία κλίμακα συμφερόντων, με την επίκληση αβέβαιων και δυσανάλογων αναπτυξιακών σχεδιασμών που προβάλλονται ως «περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για την χώρα».
  Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της χώρας συνιστά απόθεμα ζωής των επόμενων γενεών, δεν είναι ιδιοκτησία της εκάστοτε κυβέρνησης. Ο άνεμος πνέει παντού και ως εκ τούτου τον πρώτο λόγο για την εκμετάλλευση του έχουν οι διασπαρμένες κοινότητες των Ελλήνων και όχι οι πολυεθνικές.
  Λόγω χαμηλής και αβέβαιης απόδοσης του ανέμου, (Κινητική ενέργεια του ανέμου Ε=f.m spec.v) η εκμετάλλευση του για τροφοδοσία και υποστήριξη του δικτύου αποτελεί παραλογισμό πρώτου μεγέθους. Αντιθέτως είναι δυνατή η τροφοδοσία αποκεντρωμένων δικτύων για τοπική κατανάλωση (τοπικές ανάγκες) βάσει περιφερειακού σχεδιασμού που λαμβάνει προφανώς και εκ του ασφαλούς υπ’ όψιν περιβαλλοντικούς ή άλλους περιορισμούς

  «Οι δημόσιοι φορείς, πολλές φορές χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, θεωρούν σωστό να προχωρούν σε τολμηρές καθ’ όλα αποφάσεις θεσπίζοντας την υποχρεωτική εφαρμογή των αμφιλεγόμενων εμμονών τους. Υπόσχονται όμως αποτελέσματα που αδυνατούν να αποδείξουν ότι είναι εφικτά. Μια πραγματική ανάλυση κόστους-οφέλους που λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η τραγωδία με τα αιολικά πάρκα δεν λαμβάνει υπόψη την τεράστια οπτική, συναισθηματική και οικονομική ζημία που προκαλείται στο τοπίο αλλά και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Έτσι ανεμογεννήτριες επιβάλλονται στους κατοίκους περιοχών με παραπλανητικά επιχειρήματα. Γίνονται ‘ενημερωτικές’ συναντήσεις που είναι στημένες. Επιπλέον οι δήθεν ειδικοί που εμφανίζονται συνήθως δεν γνωρίζουν πολλά για τις ιδιότητες των ανεμογεννητριών. Εξάλλου είναι ήδη πολύ αργά γιατί η απόφαση εγκατάστασης των Α/Γ έχει ήδη ληφθεί. Μπορεί κανείς βέβαια να ζητήσει από το ΣτΕ να μπλοκάρει την επένδυση αλλά η απόφαση αυτή δεν στηρίζεται ποτέ σε τεχνικά προβλήματα που θα δημιουργούσε αυτό το αιολικό πάρκο καθώς ούτε σε αυτό το επίπεδο υπάρχει γνώση σε τόσο τεχνικά θέματα, απλώς εξετάζουν αν ακολούθησαν σωστά την διαδικασία…

  Nα λοιπόν γιατί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μου αισθάνεται οργή αλλά και απόγνωση ενώ πολλοί άλλοι που δεν είναι σκεπτόμενοι πολίτες πιστεύουν αυτά που τους είπαν ότι όταν εγκαθιστούμε ανεμογεννήτριες οδεύουμε στην σωστή κατεύθυνση. Η εξαπάτηση της κοινής γνώμης για τα οφέλη των ανεμογεννητριών αποτελεί προσβολή για πολλούς άλλους ανθρώπους που με έξυπνες λύσεις και μεγάλη ευρηματικότητα ασχολούνται με το ενεργειακό πρόβλημα και μερικές μάλιστα φορές με αρκετά μεγάλη επιτυχία.

  Είναι άξιον απορίας ότι στο Κοινοβούλιο ποτέ δεν έχει υποβληθεί πιεστικά το αίτημα οι αρμόδιοι υπουργοί να πουν όλοι την αλήθεια για τις επιπτώσεις των ανεμογεννητριών μία για πάντα , με όλα τα πραγματικά αριθμητικά και ποσοτικά στοιχεία. Αυτό εκπλήσσει αφού σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με βουλευτές όλων των κομμάτων( δεξιών και αριστερών) εκφράζουν τις ίδιες αντιρρήσεις με εμένα για την παραπληροφόρηση που υπάρχει σχετικά με την χρησιμότητα των ανεμογεννητριών. Με τον τρόπο που λειτουργεί το δημοκρατικό μας σύστημα φαίνεται ότι είναι αδύνατο να ακουστούν οι φωνές των διαφωνούντων όταν παίζονται εκατομμύρια. Αυτό είναι πολύ λυπηρό. Αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ θα τα πληρώσουν οι πολίτες. Καλύτερα τα χρήματα αυτά να δίνονταν για πιο χρήσιμα πράγματα στην χώρα μας. Εφόσον όμως υπάρχει μια τόσο κραυγαλέα κατασπατάληση χρημάτων είναι υποχρέωση του Κοινοβουλίου αφού πρώτα συγκεντρώσει τα πραγματικά στοιχεία και έχει μία πλήρη εικόνα της κατάστασης, να θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα και να μην εντυπωσιάζεται πια από παχιά και ωραία λόγια. Ελπίζω ότι με τα επιχειρήματά μου αυτά θα εμπλουτίσω τις γνώσεις σας για την αιολική ενέργεια για να μην εξαπατάται πλέον ο κόσμος από τις ιστορίες που παρουσιάζουν όσοι προπαγανδίζουν υπέρ της αιολικής ενέργειας.»
  Δείτε: http://www.windenergy-the-truth.com/index.html

  Κα Μπιρμπίλη είναι λυπηρό για μια νέα πολιτικό όπως εσείς, να αναπαράγετε άκριτα (σε σχέδιο νόμου που επεξεργάστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση), αντισυνταγματικές διατάξεις του τύπου «προωθούνται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», προσθέτοντας μάλιστα σχετική παράγραφο στον βασικό περιβαλλοντικό νόμο 1650/1986 όπως ισχύει.
  Σας πληροφορώ εάν δεν το γνωρίζετε ενδεχομένως λόγω ενασχόλησής σας με άλλα θέματα, ότι η «περίφημη» αυτή διάταξη έχει την πνευματική σφραγίδα του τέως υφυπουργού Ανάπτυξης στην κυβέρνηση της Ν.Δ. κ. Τάσου Νεράτζη, είχε δε επιχειρηθεί να εισαχθεί στο νόμο 3468/2006 (στο άρθρο 24, κεφάλαιο ΣΤ, χωροταξικός σχεδιασμός – ρυθμίσεις περιβαλλοντικών θεμάτων έργων ΑΠΕ) και μετά από δημόσια παρουσίασή του, κατόπιν γενικής κατακραυγής του νομικού κόσμου της χώρας, αφαιρέθηκε από το εν λόγω νομοσχέδιο. Ως εκ τούτου η επαναπροώθησή της συγκεκριμένης διάταξης δεν έχει καμία τύχη. Αντιθέτως η επιμονή σας ενδεχομένως θα εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και εσάς προσωπικά.
  Όσο για τα περί προστασίας του κλίματος μέσω της προώθησης της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ως «περιβαλλοντικής και ενεργειακής προτεραιότητας υψίστης σημασίας για τη χώρỨ, αφενός λυπούμαι για το γεγονός ότι προάγετε την κατά την γνώμη μου απατηλή προπαγάνδα της πολυεθνικής Greenpeace (για την οποία πολύ θα ήθελα να γνωρίζω τις πηγές χρηματοδότησής της), και σας θυμίζω την καμπάνια της «αιολική ενέργεια ή κλιματικές αλλαγές» , αφετέρου είστε υποχρεωμένη να μας υποδείξετε την νομική πηγή αυτής της ενδιαφέρουσας από πάσης άποψης θέσης.
  Εξ’ όσων γνωρίζω και ενθυμούμαι, δεν υφίσταται παρόμοια νομική θέση σε ντοκουμέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια και μιλήσαμε για Greenpeace, να σας υπενθυμίσω ότι ο Patrick Moore, συνιδρυτής αυτής της πολυεθνικής οργάνωσης, έχει καταστεί πλέον ένθερμος υποστηρικτής της Πυρηνικής Ενέργειας. Σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα σημαίνει πυρηνική ενέργεια αγαπητή κ. Υπουργέ.
  Επιτρέψτε μου να επανέλθω κατ’ άρθρο αφού εντοπίσω ότι το σχέδιο νόμου που υποβάλλατε για διαβούλευση .προσπαθεί ανεπιτυχώς να αντιμετωπίσει την αίτηση ακύρωσης που συνυποβάλαμε ενώπιον του ΣτΕ μαζί με άλλους 468 κατοίκους του Νοτιοανατολικού Πάρνωνα, για την ακύρωση του ΕΠΧΣΑΑ – ΑΠΕ.

  Να μη παραλείψω να εκφράσω τη λύπη μου και για τη μονοδιάστατη σύνθεση της επιτροπής για το εθνικό σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020, (κ.κ. Λάλας, Χαραλαμπίδης, Βασιλάκος, Παπασταματίου) και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πληροφορήσω αυτούς που παρακολουθούν τη διαβούλευση, ότι οι σχεδιασμοί των ως άνω προσώπων, απαιτούν εγκατεστημένη ισχύ αιολικών σταθμών άνω των 10000 MW έως το 2020, διάσταση που υπεισέρχεται και στο εν’ λόγω σχέδιο νόμου ως εθνικός στόχος για συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Ενδεχομένως αυτό απαιτεί τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ και νέα στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (δείτε υποστηρικτική μελέτη του πλαισίου).

  Παραθέτω για προβληματισμό σχετικά τα παρακάτω άρθρα:
  1.http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_20/12/2009_384293
  2.http://assets.tovima.gr/files/PERIBALLON.pdf (Δείτε άρθρο «πράσινοι μύθοι και πραγματικότητα»)
  3.http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_13/12/2009_383343

  adkanzar@gmail.com

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 00:48 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΑΡΑ ΤΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ {{ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]]ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ {ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΙΜΕΝΟΥΣ]ΚΑΙ {ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΔΑΕΙΣ]ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΕΜΕΙΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΓΙΝΕΙ.ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΜΑΛΟΝ ΑΜΕΛΗΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ {{ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ]]ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ {ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ] ΔΙΑΚΗΡΗΞΕΙΣ ΤΩΝ {ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΩΝ]ΠΟΥ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΜΑΣ.ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗΜΑ{ΣΥΝΕΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΤΟΥΝ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΟΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΔΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ]ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΟΠΟΒΑΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΤΩ Η ΑΛΛΩΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΑΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΑΣ ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ {ΛΗΣΤΕΣ] ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΡΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΤΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΒΟΥΝΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΑΙ ΧΑΜΠΑΡΙ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΑΦΟΥ ΣΤΗ ΚΥΡΙΟΛΕΞΕΙΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ {{ΦΤΩΧΟΥΛΗΔΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ]]. \\ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΥΣ ΙΣΠΑΝΟΥΣ// ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ {{ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ]]ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΟΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΧΑΡΙΖΑΝ ΧΑΝΤΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ.ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΦΗΣΟΥΜΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΦΥΤΕΨΟΥΜΑΙ ΑΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 21:32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Αγαπητή κα Υπουργέ

  Με την ευκαιρία της δικτυακής μας επικοινωνίας σας εύχομαι επιτυχία στο έργο που έχετε αναλάβει στον ευαίσθητο τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας.
  Η παρέμβασή μου και το σχόλειό μου αφορούν στο άρθρο του Σ/Ν που αναφέρεται στις επιτρεπόμενες περιοχές χωροθέτησης ΑΠΕ και κυρίως ΑΣΠΗΕ (Αιολικά Πάρκα).
  Ως γνωστόν, για λόγους που δεν είναι χρονικά δυνατό να περιγράψω, οι μέχρι σήμερα εγκατασταθέντες ΑΣΠΗΕ στηχώρα μας βρίσκονται σε ορεινές, προστατευόμενες και πολύ συχνά αλπικές περιοχές. Είναι μια πραγματικότητα επίσης ότι οι χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές (Κατηγορίες του Ν1650/86, ή και του δικτύου Natura 2000) καλύπτουν σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεγάλο ποσοστό του ελληνικόύ χώρου.
  Είμαστε συνεπώς υποχρεωμένοι απο τη μια να προωθήσουμε αποτελεσματικά και γρήγορα (κάτι που το Σ/Ν το επιτυγχάνει) τις ΑΠΕ και απο την άλλη να διαχειριστούμε τον σπάνιο και άφθονο οικολογικό πλούτο της χώρας μας ως μια κληρονομιά και όχι σαν κάτι που μας εμποδίζει στην επίτευξη της αειφορίας.
  Με δεδομένο ότι η κύριες και σοβαρές επιπτώσεις απο την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σχετίζονται με τα λεγόμενα «Συνοδά Έργα» (διάνοιξη νέας οδοποϊας, μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π) και λιγότερο απο τις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα αξίζει να σχολιάσω τον κίνδυνο που διαφαίνεται απο το Σ/Ν να περιορίζει τις περιοχές αποκλεισμού, απο πλευράς «οικολογικών στοιχείων» μόνο στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως «Απολύτου Προστασίας».
  Νομίζω ότι εκείνοι οι πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών στους οποίους εντοπίζονται τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία και που σε τελική ανάλυση αποτελούν την προστιθέμενη οικολογική αξία για κάθε περιοχή πρέπει να διαφυλαχτούν αδιατάραχτοι και να αποτελέσουν περιοχές αποκλεισμού για την εγκατάσταση ΑΠΕ και κυρίως ΑΣΠΗΕ.

  Φέρνω ως παράδειγμα στη περιοχή μου τη περιοχή Natura 2000 του «Παναχαϊκού όρους», η οποία εμπεριέχει και άλλες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών του Ν.1650/86 (αισθητικό δάσος και καταφύγιο άγριας ζωής) στην οποία έχουν εγκατασταθεί ήδη 2 μεγάλοι ΑΣΠΗΕ (58 ανεμογεννήτριες).
  Στην ευρύτερη περιοχή της υψηλότερης κορυφής(Στρογγυλό Βουνό 1924 Μ)σε έκταση περίπου 8-10.000 στρέμματα εντοπίζεται σε σημαντική κάλυψη οικότοπος κοινοτικής σημασίας (Οδηγία 92/43 ΕΟΚ) που αποτελεί το πιο σημαντικό οικολογικό στοιχείο της περιοχής. Έχει ζητηθεί και βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης ένας ακόμα ΑΣΠΗΕ (36 ανεμογεννήτριες) που κατά την άποψη του Δήμου Πατρέων θα αποτελέσει για το βουνό την οριστική του υποβάθμιση (Ομόφωνα σε δύο συνεδριάσεις το ΔΣ Πάτρας έχει απορρίψει την εν’ λόγω εγκατάσταση, άρα δεν υπάρχει ούτε αποδοχή απο έναν μεγάλο δήμο).Όλα αυτά ενώ η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Παναχαϊκό όρος που έχει χρηματοδοτήσει ο Δήμος Πατρέων και έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ προς έγκριση απο το 2006, βρίσκεται στα ράφια του ΥΠΕΚΑ αφήνοντας τη περιοχή θεσμικά και νομικά απροστάτευτη και όταν μάλιστα για τη περιοχή του 3ου ΑΣΠΗΕ προβλέπει να χαρακτηριστεί ως περιοχή «Υψηλής Προστασίας» γεγονός που σήμερα με την ενδεχόμενη εγκατάστασή του θα καταστρατηγηθεί οριστικά΄.
  Θεωρώ λοιπόν ότι η διατήρηση του κριτηρίου του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ που αναφέρεται ως περιοχές αποκλεισμού αυτές στις οποίες εντοπίζονται οικότοποι κοινοτικής προτεραιότητας είναι επιβελημένη έτσι ώστε να διατηρηθούν στις προστατευόμενες περιοχές θήλακες με τψηλή οικολογική αξία που όπως γνωρίζετε αποτελούν τη βάση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

  Ελπίζω η παρέμβασή μου να αποτελέσει αφορμή για γόνιμο προβληματισμό.

  Με εκτίμηση

  Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος / Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 19:33 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Προς κ. Καρανίκα.
  1. Εκτός από το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, συμφωνούμε και για τον Βολταίρο.
  2. Συμφωνώ επίσης μαζί σας ότι με αυτό το επίπεδο επικοινωνίας γινόμαστε «βαρετοί».
  3. Τέλος να σας ευχαριστήσω θερμά που με τα … ατράνταχτα εοπιχειρήματά σας θα αλλάξετε σίγουρα την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, του ΟΗΕ, της Ε.Ε. της Greenpeace, της VVF, και όλων αυτών που θεωρούν την ανάπτυξη των ΑΠΕ με αιχμή τα αιολικά πάρκα, ως την νέα αναπτυξιακή κινητήρια δύναμη για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και να προστατευτεί ο ταλαιπωρημένος μας πλανήτης…
  Προφανώς δεν ξέρουν τι τους γίνεται!!
  Ευτυχώς όμως που με τις δικές σας «τεκμηριωμένες» παρεμβάσεις θα απαγορεύσουν -επί τέλους- την δημιουργία νέων αιολικών πάρκων…
  Να ευχαριστήσουμε και τον κ. Λαυρέντιο Τριανταφυλλίφη που μας ενημέρωσε για την εξόρυξη του σιδηρομεταλλεύματος από την Βραζιλία την μεταφορά του στην Κίνα,την παραγωγή χάλυβα, την μεταφορά του στην Ισπανία για κατασκευή των ιστών την Πιθανή κατασκευή λιμενικών έργων για τα νησιά και την Κατασκευή θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα μεγέθους γηπέδων μπάσκετ.
  Δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση θα υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα… Πάλι καλά !
  Φωτεινή Χαραλαμπιδου

 • ΝΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Κυρία Υπουργέ

  Έχω μια μονάδα 100kw Φ/Β σε λειτουργία από το 2009.Είναι ενταγμένη στον αναπτυξιακό νόμο και θα πάρω επιδότηση το 40% της αξίας της.
  Στα πλαίσια της διαδικασίας της ανοιχτής διαβούλευσης σας καταθέτω την παρακάτω πρόταση.

  Προτείνω να δίνεται το δικαίωμα αύξησης της ισχύος κατά 100kw επιπλέον, χωρίς γραφειοκρατία (πολεοδομία- κτλ) μόνο μια αίτηση που θα υποβάλλεται στη ΡΑΕ και τροποποίηση της σύμβασης με τη ΔΕΣΜΗΕ, υπό τους παρακάτω όρους.

  Α) Να μην υπάρχει δυνατότητα επιπλέον επιδότησης για την αύξηση ισχύος.
  Β) Να χρησιμοποιείται το ποσό της επιδότησης της αρχικής επένδυσης από τον αναπτυξιακό και να μην μπαίνει στο αποθεματικό, ώστε να επενδύεται ξανά.
  Γ) Να ισχύει η τιμή 0,45 για όλη τη νέα μονάδα των 200kw.
  Δ) Να ισχύει ο διπλασιασμός μόνο για μια μονάδα που κατέχει μια επιχείρηση, και όχι σε όσους έχουν πολλές μονάδες παραγωγής.

  Με τις παραπάνω προτάσεις μου θεωρώ ότι δίνετε κίνητρο ώστε να διπλασιαστούν οι ήδη υπάρχουσες μονάδες.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΝΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  http://www.neropoulos.gr

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 17:04 | ΛΥΧΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  Στα πλαίσια της διαδικασίας της ανοιχτής διαβούλευσης του Σ/Ν «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» θέλω να καταθέσω κάποιες σκέψεις / προτάσεις.
  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και σοβαρά κίνητρα ώστε να γίνουν παρεμβάσεις κυρίως στα παλιά κτίρια για την μείωση των θερμικών απωλειών . Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι μόνο η παραγωγή ενέργειας αλλά και η σωστή εκμετάλλευση της ήδη παραγόμενης . Ένα σωστά θερμικά μονωμένο κτίσμα χρειάζεται πολύ λιγότερες ώρες λειτουργίας κλιματιστικών τις θερμές μέρες και πολύ λιγότερες ώρες λειτουργίας θερμαντικών σωμάτων τις ψυχρές.
  Η κατεύθυνση και ενίσχυση παραγωγής ενέργειας με την χρήση ΑΠΕ είναι προς την σωστή κατεύθυνση ,αλλά θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση σε σχέση με το ποιος θα παράγει , πόσο και γιατί.
  Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να επιδοτούνται μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα των 150 kw και πάνω αφού ξέρουμε όλοι ότι το κόστος κατασκευής είναι απαγορευτικό για τον μέσο Έλληνα υποψήφιο επενδυτή. Μήπως δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που θα τρέξουν για τα μεγάλα φιλέτα; Γιατί δεν δίνουμε περισσότερα κίνητρα στον μικρό παραγωγό των 20 kw , όπως στους αγρότες που σταματάνε οι επιδοτήσεις , σε αυτούς που ζουν στην επαρχία, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επενδυτικές ευκαιρίες που τους δίνονται , σε αυτούς που χρειάζονται μια ανάσα οικονομική στις δύσκολες μέρες που περνάμε;
  Οι μεγάλοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν, και εκεί θα πρέπει να δοθούν κίνητρα , στην έρευνα και στην τεχνολογία . Πότε θα έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας , αν επιδοτήσουμε την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου ή αν επιδοτήσουμε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ανομογεννητριών;
  Τέλος, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία της δημόσιας διαβούλευσης , και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που σας περιμένει.
  Με εκτίμηση
  Λύχνος Κων/νος
  Φυσικός

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 04:25 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ στην κυρία Χαραλαμπίδου
  ¨Μπορεί να διαφωνώ με αυτά που λες αλλά θα δώσω και την ζωή μου να τα λες¨ Βολταίρος

  Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Χαραλαμπίδου καθώς είναι όντος ένας ενδιαφέρων διάλογος και προφανώς αναφέρομαι στις απόψεις που εκφράζει η κυρία Χαραλαμπίδου και όχι σε αυτήν προσωπικά!!!!.

  Επειδή φαίνεται πως η κυρία Χαραλαμπίδου έχει παντελή αγνοία για θέματα ενέργειας σε απάντηση εξηγώ για τις θερμικές μονάδες σε σχέση με τις ΑΠΕ. Για να λειτουργήσει ένα σύστημα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, η παραγόμενη ενέργεια πρέπει να υπερβαίνει της κατανάλωσης, αλλιώς θα έχουμε το φαινόμενο της κατάρρευσης του συστήματος ΔΗΛΑΔΉ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ BLACK AUT. ΣΥΝΕΧΗΣ ,ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ σε όποιο ποσοστό και να φτάσουν οι ΑΠΕ πρέπει να υπάρχει ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ 90%, οποίος υποστηρίζει το αντίθετο είναι εκτός πραγματικότητας.
  Δεν υποστήριξα πως δεν χρειαζόμαστε τις ΑΠΕ αλλά λέω ότι ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ!!!! Και είμαι υπέρ το να τοποθετηθούν ΑΠΕ σε μικρή κλίμακα πχ στις στέγες στα σπίτια κτλ λόγω της πολύ μικρής επιβάρυνσης στο περιβάλλον!!!!
  Για την ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ας μου επιτρέψει ο κύριος ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ Αεροναυπηγός που έγραψε στη δημόσια διαβούλευση να σας παρουσιάσω τα παρακάτω γραφόμενα του
  Διαβαστε παρακαλω το E.ON NETZ WIND REPORT 2005.
  Εδω θα δειτε οτι η Ε.οn η μεγαλυτερη εταιρια παραγωγης ηλεκτρικης ενεργειας απο ανεμογεννητριες στον κοσμο με 7.050MW εγκαταστασεις λεει οτι οι ανεμογεννητριες ειναι ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ.
  Γεγονος που ελαβε χωρα: 24 δεκ. 09.14h, παραγωγη 6.024 MW. Σε 10 ωρες πεφτει στα 2.000 MW και την αλλη μερα στα μιζερα 40 MW. Κυριολεκτικα εφιαλτης για καθε Διαχειριστη δυκτιου. Οπου στον κοσμο.
  Πρεπει να εχης ρεζερβα το 90 % απο τα θερμικα εργοστασια για να αποφυγης BLACK OUT. Καθε αυξησι παραγωγης με ανεμογεννητριες πρεπει να συνοδευεται με αναλογη αυξησι θερμικων μοναδων.
  Ο CEO της Ε.οn δεν πουλαει παραμυθια αλλα λεει αυτα που πραγματικα συναιβει.
  Μήπως αμφισβειτήτε και τον αεροναυπηγό;;;;;;;

  Επίσης μπορεί να μας απαντήσει η κυρία Χαραλαμπίδου πιο θα είναι το κόστος που θα πληρώσει ο καταναλωτής αν το ποσοστό των ΑΠΕ στην ενέργεια φτάσει πάνω από 40% με δεδομένο η τιμή κόστους από φωτοβολταικά είναι 0.40-0.50 ευρώ/kwh και από αιολικά 0,15-0,25 ευρώ/kwh ,όταν από το λιγνίτη είναι008-0,10 ευρώ/kwh και από την πυρηνική στα 0,03-0,07 ευρώ/ kwh;;;;;; εσείς μπορεί να έχετε την οικονομική άνεση και να τα πληρώσετε, δεν ρωτάτε όμως και τους περισσότερους αν θα ήθελαν μια αύξηση στο ηλεκτρικό και πάνω από 400%;;;;Οσο για το ενδιαφέρων για τους κατοίκους στην Κοζάνη κτλ προφανώς και με νοιάζει αλλά μήπως ξέρετε ότι όλοι Η ΚΟΖΑΝΗ, Η ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ, και μάλιστα πολλοί κάτοικοι στο Μελίτη στη Φλώρινα δεν βλέπουν με κακό μάτι τη δημιουργία μονάδας της ΔΕΗ γιατί μπροστά στην ΠΕΙΝΑ κυρία Χαραλαμπίδου ο άλλος δεν λογαριάζει τίποτα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης των ρυπογόνων αυτών μονάδων κάτι που η ΔΕΗ ξεκινάει και θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο τη μείωση του CO2 όσο και άλλων ρύπων.

  Ενώ κόπτεστε τόσο πολύ για τους κατοίκους της Κοζάνης δεν σας είδα να κόπτεστε και τόσο για όλους αυτούς τους κατοίκους που δεν θέλουν τα αιολικά πάρκα προφανώς αυτοί κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι οι παράλογοι. Επίσης και τα αυτοκίνητα προκαλούν τεράστια ρύπανση, μήπως πρέπει και αυτά να τα σταματήσουμε επειδή σας δηλητηριάζουν των αέρα; ή να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις να τα κάνουμε λιγότερο ρυπογόνα , εκτός αν θέλετε να κυκλοφορούμε με τα συμπαθέστατα γαϊδούρια!!!!

  Όσον αφορά το ότι βλέπω το περιβάλλον για τον εαυτό μου, δεν το το θεωρώ καν άξιου σχολιασμού και να σας θυμίσω αυτούς τους οικολόγους Γερμανούς κτλ ότι οι περισσότεροι ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΗΔΗ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ για αυτό τι έχετε να πείτε;;;;; Αλλά για θυμίστε μου λίγο πότε εξαφάνισαν τους λύκους και τις αρκούδες τους αυτοί οι οικολόγοι και ειδικά για την αρκούδα οι πρωτοπόροι στην αιολική ενέργεια Ισπανοί;;;, αφήστε μην το ψάχνετε και όταν αναφέρεστε σε κάποιους να τα λέτε όλα γιατί η ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΜΑ.
  Όσον αφορά πάλι αυτό το παράδειγμα με τα 18 MW θα ήταν αδύνατο να τροφοδοτήσει αυτά τα νοικοκυριά μόνο με ΑΠΕ χωρίς θερμικά MW!!! Γιατί αλλιώς αυτά τα νοικοκυριά θα είχαν 5 ώρες το εικοσιτετράωρο ρεύμα!!!!

  Δεν θα αναφερθώ για τους ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ , ΝΑΤΟΥΡΑ κτλ γιατί φαίνεται πως δεν υπάρχει καν σημείο στιχειώδης συνεννόησης. Οπότε είναι νομίζω άσκοπο να καθίσω και να εξηγώ τη σημασία αυτών των οικοσυστημάτων και περιοχών και προφανώς δεν πρέπει να έχετε επισκεφτεί αιολικό πάρκο για να δείτε από κοντά πόσο ¨ζωοφόρος¨¨ είναι ο άνεμος και πώς ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ αυτές οι ευαίσθητες οικολογικά περιοχές!!!!

  Για απαντήστε μας λίγο για όλους αυτούς τους επενδυτές που ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ για τις ΑΠΕ αν τους κόψουν τις ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ τόσο στην εγκατάσταση όσο και στην εξασφαλισμένη για 20 χρόνια πώληση της παραγόμενης ενέργειας πάλι επιδοτούμενης ,πόσοι τότε από αυτούς θα πάνε να επενδύσουν σε αυτή την τεχνολογία ;;; σας πληροφορώ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ . Σε αυτή τη χώρα από ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΏΝΕΙ ΠΆΝΤΑ ο Έλληνας φορολογούμενος χορτάσαμε.

  Επίσης να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα συνεισφέρει στις εκπομπές CO2 σε ποσοστό 2/1000!!!! Και ότι αυτοί οι ¨οικολογικοί¨ λαοί που επικαλείστε συνεχώς είναι οι ΚΥΡΙΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ και ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ πριν από λίγες μέρες να δεσμευτούν για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (χωρίς βέβαια να το επικροτώ) λόγου του κόστους που θα έχει η μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ μην τους μειωθούν καθόλου τα φράγκα των λαών τους και των επιχειρηματιών τους, μήπως η Ελλάδα θα σώσει τον κόσμο;;; χωρίς βέβαια να λέω ότι δεν πρέπει να συνεισφέρουμε και εμείς όσο μπορούμε.

  Όπως σας είπα προσωπικά είμαι υπέρ της ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ενέργειας καθώς έχουμε ΤΕΡΑΣΤΙΑ περιθώρια με επένδυση ΠΟΛΥ λιγότερων χρημάτων από ότι η σε ΜΑΖΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη ΜΕΙΩΣΗ απο τα ήδη υπάρχοντα MW από το σύστημα!!!! Την εγκατάσταση ΑΠΕ εκεί που προανέφερα και όχι όπως με χρεώνετε εσείς μακριά από εμένα και όπου να ναι και μελλοντικά κάτι που κάποιοι το κρύβουν τώρα αλλά ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΚΟ η εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων και όποιός δεν το παραδέχεται απλά εθελοτυφλεί, καθώς όλο και πιο πολλές χώρες και από αυτές τις ευαίσθητες οικολογικά που αναφέρεστε σκοπεύουν να το κάνουν…..

  ΥΓ
  Ευχαριστώ το υπουργείο που μας δίνει λόγω να εκφράζουμε τις απόψεις μας και επίσης την κυρία Χαραλαμπίδου. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξανά επανέρθουμε γιατί ίσως να αρχίζουμε να γινόμαστε και βαρετοί.

  ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  dimniks@yahoo.gr

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 00:26 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Προς κ. Καρανίκα.
  Αγαπητέ κ. Καρανίκα.
  Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που γράφετε ότι :« Το να αγαπά κάποιος το περιβάλλον δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο κανενός!!!..»
  Ναι κ. Καρανίκα, μόνο που εσείς κρατάτε για τον εαυτό σας την «αγάπη σας για το περιβάλλον» και υποβαθμίζετε την δική μας αγάπη.
  Γράφετε ότι «σαν ορειβάτης έχω ΠΕΡΠΑΤΙΣΕΙ τα περισσότερα Ελληνικά βουνά… ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις για αυτό καλά στη ζωή μας είναι να κοιτάμε λίγο και την άλλη πλευρά…» Αναρωτιέμαι λοιπόν κ. Καρανίκα αν εσείς κοιτάτε προς την άλλη πλευρά. Διότι αν κοιτούσατε και προς την άλλη πλευρά θα δίνατε κάποια απάντηση στα ερωτήματα που ανέφερα και αφορούν τους κατοίκους της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας της Μεγαλόπολης και όλους εμάς που δεχόμαστε καθημερινά τους καρκινογόνους ρύπους από τον λιγνίτη. Και περίμενα από εσάς να δεχτείτε την πρόταση να αλλάξετε κατοικία με τα μέλλοντα θύματα σε αυτές τις περιοχές. Να μετοικήσετε στην Πτολεμαΐδα. Δεν το κάνατε και λυπάμαι βαθύτατα διότι έτσι αποδεικνύεται αυτό που αναφέρω. Ότι δηλαδή πίσω από την «αγάπη σας για το περιβάλλον» κρύβεται η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός !
  Γράφετε ότι είσαστε υπέρ των ΑΠΕ αλλά να πάνε αλλού…Σε επιλεγμένες περιοχές κλπ.
  Είναι το μοναδικό σας επιχείρημα αφού αγνοείται επιδεικτικά όλα τα άλλα που σας αναφέρω. Αγνοείται το γεγονός ότι λαοί με την υψηλότατη οικολογική ευαισθησία όπως οι Δανοί, οι Σουηδοί και οι Γερμανοί τοποθετούν Αιολικά πάρκα ακόμα και στις πιο τουριστικές περιοχές των χωρών τους ! Όχι μόνο το αγνοείτε αλλά παραπληροφορείτε όταν αναφέρεστε στη Γερμανία που βρίσκεται στις πρώτες χώρες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και βάζει ακόμα πιο προωθημένους στόχους ! Για ότι αφορά τη Σουηδία σήμερα διάβασα στο διαδίκτυο ότι στην ταράτσα του Δημαρχείου της πόλης ΣΟΛΝΑ που γειτονεύει με την Στοκχόλμη, θα εγκατασταθεί νέας τεχνολογίας ανεμογεννήτρια με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.!!!
  Αναρωτιέμαι κ. Καρανίκα πως συμβιβάζεται η αγάπη σας προς το περιβάλλον με την αντίθεσή σας στα Αιολικά Πάρκα, με τα όσα γράφετε για την πυρηνική ενέργεια. Δεν παρακολουθείτε τις συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τα αδιέξοδα της πυρηνικής ενέργειας ;
  Υποστηρίζετε χωρίς αιδώ, ότι «Τα αιολικά πάρκα είναι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ…. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι σύμφωνα με τους επιστημονικούς όρους «Βιομηχανία σημαίνει να κατασκευαστούν υλικά αγαθά σε εργοστάσια και με μηχανές, από διάφορες πρώτες ύλες της φύσης (ξύλα, μέταλλα, κάρβουνα, βαμβάκι, σιτάρι κ.α.) που είναι απαραίτητα στον άνθρωπο….» Είναι προφανές ότι η έλλειψη επιχειρημάτων σας οδηγεί στο να δημιουργείτε εντυπώσεις.
  Ακόμα μεγαλύτερο «ενδιαφέρον» παρουσιάζουν οι απόψεις σας όταν γράφετε : «…οι παραγόμενες μεγαβατώρες είναι απίστευτα χαμηλές από τα αιολικά πάρκα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τραγικά ανισομερείς!!!, με αντίστοιχη παραγωγή ενέργειας πάρα πολύ λιγότερων εγκατεστημένων θερμικών MW και τα έχουμε στη διάθεση μας όταν τα χρειαζόμαστε, άρα δεν τίθεται κανένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ θερμικών μονάδων και αιολικών πάρκων…..» και στη συνέχεια όταν γράφετε: « Φυσικά και δεν είμαστε αντίθετοι στις ΑΠΕ, αλλά είμαστε αντίθετοι στον τρόπο που προωθείται το νομοσχέδιο που θα έχει ως αποτέλεσμα οι ΑΠΕ από εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος να καταλήξουν ως οι κυρίες υπεύθυνες για την καταστροφή τους , αν επιτραπεί οι τοποθέτηση τους ΠΑΝΤΟΥ….»
  Εδώ πραγματικά χρειαζόμαστε ειδικό να μας ερμηνεύσει την ουσία των όσων προσπαθείτε να μας μεταφέρετε. Η ίδια σας παραπέμπω στο αρχικό μου κείμενο με την ελπίδα ότι με την ανάλογη προσπάθεια θα το κατανοήσετε πιο καλά..
  Αγαπητέ κ. Καρανίκα.
  Σε ένα σημείο συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν γράφετε ότι στη σημασία που έχει η «εξοικονόμηση ενέργειας» στη χώρα μας. Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που επί τέλους με πρωτοβουλία της νέας πολιτικής ηγεσίας φαίνεται ότι θα πάρει το δρόμο για σοβαρή αντιμετώπιση.
  Όσο για τα περί «ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ, NATURA,ΖΕΠ..» που γράφετε η απάντησή μου είναι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΠΑΝΤΟΥ ! Και γιατί όχι και σε περιοχές NATURA για να τονίσουμε την αρμονική συνεργασία των φυσικών στοιχείων όπως η ομορφιά της Φύσης με τον ζωοφόρο άνεμο !

  Τελειώνοντας σας υπενθυμίζω αυτό που εσείς προσπαθείτε να υποβαθμίσετε.
  Ότι δηλαδή ένα πάρκο με 9 ανεμογεννήτριες που θα παράγει 18 MW :
  – Καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 13.000 νοικοκυριών
  – Εξοικονομεί 10.360 τόνους πετρέλαιο,
  – Μειώνει με 31.000 τόνους εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2,
  – 730 τόνους S02 διοξείδιο του θείου,
  – 60 τόνους οξείδιο του αζώτου ΝΟx και
  – 37 τόνους αιωρούμενων σωματιδίων που ευθύνονται για πολλές αναπνευστικές και καρδιακές ασθένειες όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα και το εμφύσημα.
  – Δεν δείχνετε καμία κατανόηση για τις πολύτιμες θέσεις εργασίας που
  – Ότι με τα πάρκα δημιουργούνται έργα υποδομής όπως δρόμοι και διάφορα ανταποδοτικά οφέλη.
  – Κυρίως όμως αγνοείται ότι θα παράγεται ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 16:41 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΑΣ

  Ορθή επανάληψη

  Κυρία Υπουργέ,

  Στα πλαίσια της διαδικασίας της ανοιχτής διαβούλευσης του Σ/Ν «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» θέλω να καταθέσω κάποιες σκέψεις / προτάσεις.

  Είναι σε όλους γνωστό ότι η Βιομάζα αποτελεί μια σημαντική και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας με πολύ μεγάλο δυναμικό η δε χαρακτηριστικές μορφές της είναι η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων.

  Στο Σχέδιο Δράσης για τη Βιομάζα ( European Commission 2005 ) αναφέρεται ότι … η χρησιμοποίηση της βιομάζας παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών πηγών ενέργειας και ορισμένων άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως δε σχετικά χαμηλό κόστος, μικρότερη εξάρτηση από βραχυπρόθεσμες καιρικές μεταβολές, προώθηση περιφερειακών οικονομικών δομών και εξασφάλιση εναλλακτικών εισοδηματικών πηγών για τους αγρότες.

  Για την δημιουργία όμως Μονάδων Αξιοποίησης της Βιομάζας θα προκύψουν τα παρακάτω ζητήματα κόστους :

  1. η μεταφοράς της Βιομάζας από τους χώρους παραγωγής στις Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης,
  2. η σύντομη διάρκεια ζωής και η τιμή αγοράς της βιομάζας,
  3. το κόστος του εξοπλισμού,
  4. το κόστος των γραμμών μεταφοράς παραγόμενης ενέργειας,
  5. το λειτουργικό και το κόστος συντήρησης κλπ

  Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρισθούν οι ανωτέρω επιδράσεις στο συνολικό κόστος και να ορισθεί μία ικανοποιητική τιμή κιλοβατώρας δηλαδή κοντά στα 350 €/MWh από Βιομάζα, ώστε να υπάρξει το μέγιστο κίνητρο για επενδύσεις στη βιομάζα.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία

  Αναστάσιος Ζουμάς
  Πολιτ. Μηχ/κος – ΕΔΕ

 • ΟΧΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ!
  Σαφώς και δεν είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας! Όπως δεν είμαστε και ενάντιοι στις Μεταμοσχεύσεις : αν και προκρίνουμε την προληπτική ιατρική, υποστηρίζουμε σαφέστατα την δωρεά ανθρωπίνων οργάνων – όχι όμως και την εμπορία τους ή ακόμη χειρότερα, την λήψη οργάνων χωρίς την συγκατάθεση του δότη. Υπάρχει κανείς που θα επικροτούσε την ευθανασία με σκοπό την λήψη οργάνων για μεταμόσχευση; Έτσι δεν πρέπει να υπάρξει και κανείς που να συμφωνήσει στην καταστροφή μοναδικής οικολογικής αξίας περιοχών, για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων ή Υδροηλεκτρικών Φραγμάτων.
  ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΘΕΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ!
  Δεν μπορούμε να ανεχθούμε την καταστροφή του νοτιότερου στην Ευρώπη δάσους οξυάς! Δεν θα επιτρέψουμε την καταστροφή του νοτιότερου στην Βαλκανική Βιοτόπου για τις καφέ αρκούδες! Θα εμποδίσουμε την καταστροφή των μοναδικών για την Ελλάδα οικοτόπων της Κεφαλληνιακής Ελάτης όπου αναπτύσσονται υγιείς πληθυσμοί Ζαρκαδιών και Λύκων. Θα δώσουμε μια ελπίδα επιβίωσης για το τελευταίο ζευγάρι Αετών και ένα από τα τελευταία κοπάδια αγριοκάτσικων που συναντάμε στην Χώρα μας. Κι ίσως κάποτε δούμε να ξαναεπιστρέφει και ο Λίγκας, που λίγα χρόνια πριν, λόγω των έργων εκτροπής του Εύηνου ποταμού ( πάλι με οικολογικό μανδύα : για να μην χάνεται το νερό στην Θάλασσα ..) χάθηκε για πάντα. Επειδή λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι τα Ποτάμια πρέπει να φθάνουν στην Θάλασσα, ότι οι Βουνοκορφές πρέπει να ατενίζουν τα σύννεφα και ότι αν θέλουμε να σώσουμε τον Πλανήτη μας , πρέπει πριν και πάνω από όλα να σεβόμαστε την Πραγματική Φύση, για αυτό και απαιτούμε την πλήρη και άμεση προστασία του Περιβάλλοντος στην Ναυπακτία.
  Η ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ!
  Να διαφυλαχθεί η μοναδική της Οικολογική Σημασία. Να μην αλλοιωθεί η αισθητική αξία του Περιβάλλοντος της. Να προστατευθεί η Χλωρίδα και η Πανίδα της.
  ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ-ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑΣ-ΚΡΑΒΑΡΩΝ».
  ΥΓ) για μην βρεθεί κάποιος κακοήθης και μας κατηγορήσει ότι δεν θέλουμε ανεμογεννήτριες στις αυλές μας και για αυτό αντιδρούμε, σας επισημαίνω ότι η πλειοψηφία όσων προσυπογράφουμε το παρόν, μένουμε στην Αθήνα και πολλοί λίγοι έχουμε αυλές! Κοιτάξτε λοιπόν την Αθήνα του Περικλή και του Ικτίνου πως την κατάντησε η Σύγχρονη Ανάπτυξη, και αναρωτηθείτε αν αξίζει για την ηλεκτροδότηση του Mall και του Carrefour να θυσιάσουμε έναν, αν όχι τον τελευταίο οικολογικό παράδεισο της Χώρας μας.

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 18:48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΑΣ

  Κυρία Υπουργέ,

  Στα πλαίσια της διαδικασίας της ανοιχτής διαβούλευσης του Σ/Ν «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» θέλω να καταθέσω κάποιες σκέψεις / προτάσεις.

  Είναι σε όλους γνωστό ότι Βιομάζα αποτελεί μια σημαντική και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας με πολύ μεγάλο δυναμικό η δε χαρακτηριστικές μορφές της είναι η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων.

  Στο <> ( European Commission 2005 ) αναφέρεται ότι <>

  Για την δημιουργία όμως Μονάδων Αξιοποίησης της Βιομάζας θα προκύψουν τα παρακάτω ζητήματα κόστους :

  1. η μεταφοράς της Βιομάζας από τους χώρους παραγωγής στις Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης,
  2. η σύντομη διάρκεια ζωής και η τιμή αγοράς της βιομάζας,
  3. το κόστος του εξοπλισμού,
  4. το κόστος των γραμμών μεταφοράς παραγόμενης ενέργειας,
  5. το λειτουργικό και το κόστος συντήρησης κλπ

  Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρισθούν οι ανωτέρω επιδράσεις στο συνολικό κόστος και να ορισθεί μία ικανοποιητική τιμή κιλοβατώρας δηλαδή κοντά στα 350 €/MWh από Βιομάζα, ώστε να υπάρξει το μέγιστο κίνητρο για επενδύσεις στη βιομάζα.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία

  Αναστάσιος Ζουμάς
  Πολιτ. Μηχ/κος – ΕΔΕ

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 18:15 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Θέλοντας να απαντήσω και στην κυρία ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, αλλά και σε αυτούς που βολιδοσκοπούν όσους από εμάς έχουμε κάποιες ενστάσεις (και βλέπω ότι αυτοί είναι πολλοί) για το νέο νομοσχέδιο και ειδικά για την χωροθέτηση των ΑΠΕ, επανερχόμενος και εγώ ξανά στο ζήτημα των ΑΠΕ και ασχολουμένους με περιβαντολογικά θέματα για πάνω από δύο δεκαετίες ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΌΣΤΟΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ καθώς ειδικά η αγάπη μου για τα βουνά είναι τεράστια( για αυτό και άλλωστε σαν χρόνια ορειβάτης έχω ΠΕΡΠΑΤΙΣΕΙ τα περισσότερα Ελληνικά βουνά) και να τους θυμίσω ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις για αυτό καλά στη ζωή μας είναι να κοιτάμε λίγο και την άλλη πλευρά και να μην την αφορίζουμε με προτάσεις του τύπου ότι αυτοί που μπορούν να διαφωνούν κάπου ότι <>

  1)Καταρχήν δεν θα αναλύσω τα υπέρ και τα κατά της πυρηνικής ενέργειας αλλά να τους θυμίσω ότι οι συνολικές εκπομπές ραδιενέργειας από πυρηνικές δοκιμές είναι πολλαπλάσια περισσότερες από το ατύχημα του τσερνομπίλ και ότι οι σημερινοί πυρηνικοί αντιδραστήρες 3ης και 3+ γενεάς που κατασκευάζονται είναι και πολύ πιο ασφαλείς και με λιγότερα απόβλητα και όταν συγκρίνει κάποιος το τσερνομπίλ με τους σημερινούς αντιδραστήρες είναι σα να συγκρίνεις ένα αυτοκίνητο του 60 με ένα σημερινό!!! Επίσης στη Γερμανία που αναφέρεται μελετούν ΞΑΝΑ την απόφαση τους για κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών και ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις εκεί για τα αιολικά πάρκα;

  2) Το να αγαπά κάποιος το περιβάλλον δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο κανενός!!! Και δεν είναι πάντα αληθές, ότι λένε οι διάφοροι οικολόγοι του Κολωνακίου που δεν έχουν δει ποτέ βουνό στη ζωή τους και βλέπουν την αρκούδα για παράδειγμα ως pet και νομίζουν ότι είναι κατοικίδιο!!!

  3) Όταν η κυρία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ υποστηρίζει ότι πρέπει να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες παντού προφανώς δεν ΠΡΕΠΕΙ να έχει επισκεφτεί καμιά φορά κανέναν ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ, περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ η άλλες ευαίσθητες περιοχές, όταν υποστηρίζει ότι και εκεί θα μπορούν να τοποθετηθούν Α/Γ. Το πρόβλημα δεν είναι αυτές κάθε αυτές οι Α/Γ αλλά τα ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ που πρέπει να γίνουν ,όπως είναι οι δρόμοι, τα δίκτυα μεταφοράς κτλ με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ευαίσθητες αυτές περιοχές!!! Και να της θυμίσω ότι επειδή επικροτεί την δημιουργία νέων δρόμων λόγω των αιολικών πάρκων , η Ελλάδα έχει ένα από τα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΟΡΕΙΝΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ σε όλη την Ευρώπη, μέχρι την καρδιά του εθνικού δρυμού Ολύμπου στα 2500 μέτρα υψ. έχουμε δρόμους ΕΛΕΟΣ δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο στα βουνά μας, θα καταστρέψουμε και τους τελευταίους βιότοπους με την διάνοιξη και άλλων δρόμων!!!

  4) Τα αιολικά πάρκα είναι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ με ότι αυτό συνεπάγετε και λέτε όλοι αυτοί οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται ξαφνικά να τρελάθηκαν και να μην τα θέλουν στην περιοχή τους; Δεν πάτε να τους ρωτήσετε λίγο να δείτε τι απάντηση θα πάρετε;

  5) Αναφέρεστε για τα 18MW σε εγκατάσταση αιολικών πάρκων, αυτό δεν έχει κανένα πρακτικό ενδιαφέρων, γιατί αυτά τα μεγαβάτ που αναφέρεστε είναι η ονομαστική ισχύς των πάρκων και ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ αφού σε ένα σύστημα ηλεκτροδότησης μας εδοιαφέρουν οι παραγόμενες MWH και όχι τόσο τα MW, που οι παραγόμενες μεγαβατώρες είναι απίστευτα χαμηλές από τα αιολικά πάρκα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τραγικά ανισομερείς!!!, με αντίστοιχη παραγωγή ενέργειας πάρα πολύ λιγότερων εγκατεστημένων θερμικών MW και τα έχουμε στη διάθεση μας όταν τα χρειαζόμαστε, άρα δεν τίθεται κανένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ θερμικών μονάδων και αιολικών πάρκων.

  6) Φυσικά και δεν είμαστε αντίθετοι στις ΑΠΕ, αλλά είμαστε αντίθετοι στον τρόπο που προωθείται το νομοσχέδιο που θα έχει ως αποτέλεσμα οι ΑΠΕ από εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος να καταλήξουν ως οι κυρίες υπεύθυνες για την καταστροφή τους , αν επιτραπεί οι τοποθέτηση τους ΠΑΝΤΟΥ

  7) ΝΑΙ στις ΑΠΕ αλλά εκτός των ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ, NATURA,ΖΕΠ κ.α , πρέπει να τοποθετηθούν για παράδειγμα τα φωτοβολταικά πάνω στις στέγες των σπιτιών οπού θα έχουν άμεση απόδοση και καθόλου απώλειες κατά την μεταφορά τις ενέργειας, δηλαδή σε είδη δομημένο περιβάλλον, οι Α/Γ σε ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, όπως πχ κοντά στα αστικά κέντρα (τουλάχιστον όμως σε μία απόσταση ασφαλείας) οπού θα χρησιμοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα μεταφοράς χωρίς την ανάγκη νέων αλλά και τη δημιουργία νέων υποδομών(δρόμων, νέων εγκαταστάσεων κτλ.) και σε θαλάσσιες περιοχές όπως αρχίζουν και τοποθετούνται τώρα τελευταία, από πολλές χώρες για την αποφυγή πολλών από των παραπάνω επιπτώσεων στα οικοσυστήματα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τα αναλάβουν μόνο οι ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ αφού το μόνο που θα κάνουν είναι να ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ αδιαφορώντας για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αλλά σκεπτόμενοι μόνο για την τσέπη τους.

  8) Ότι και να κάνουμε, το μεγαλύτερο μέρος της λύσης βρίσκετε στην εξοικονόμηση ενέργειας και ενώ έχουμε τεράστια περιθώρια τόσο στις κατασκευές(σπίτια, δημόσια κτίρια κτλ) αλλά και στις μεταφορές (πχ ανάπτυξη του σιδηροδρόμου) , ο ενεργειακός σχεδιασμός στη χώρα μας είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, αφού υποστηρίζει τις μεγάλες επενδύσεις από τους ιδιώτες (όπου και θα είναι οι κύριοι ωφελημένοι) και δεν χρηματοδοτείτε καθόλου η εξοικονόμηση ενέργειας, όπου με πολύ λιγότερα χρήματα θα υπάρχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και όχι μόνο δεν θα χρειαζότανε νέα μεγαβάτ στο σύστημα, αλλά θα αφαιρούτανε και πάρα πολλά από τα υπάρχοντα!!!

  ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  dimniks@yahoo.gr

 • 2 Ιανουαρίου 2010, 10:37 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  ΣΤΕΛΝΩ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΥ
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Διαβάζοντας με προσοχή τις παρεμβάσεις σχετικά με το νομοσχέδιο για τις Α.Π.Ε. έχω να παρατηρήσω τα εξής :
  Επί τέλους δόθηκε η δυνατότητα σε πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους.
  Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι άτομα που δήθεν κόπτονται για το περιβάλλον αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους με την ένδεια επιχειρημάτων, προσπαθώντας να εμποδίσουν τις επερχόμενες πολιτικές αποφάσεις για την πράσινη ανάπτυξη.
  Μας μιλάνε για υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους για την «ΟΠΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ».
  Οποία υποκρισία Γραμματείς και Φαρισαίοι. Μήπως πρέπει να περάσετε μερικές εβδομάδες στις περιοχές της Κοζάνης όπου λειτουργούν τα σύγχρονα κολαστήρια με τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος από τον λιγνίτη ; Να ζήσετε και εσείς εκεί που ο καρκίνος και άλλες αρρώστιες απειλούν καθημερινά τις ζωές των Ελλήνων πολιτών που υποφέρουν για να έχετε εσείς άφθονη ηλεκτρική ενέργεια ;
  Δεν ακούσατε τίποτα για τα ρεπορτάζ του Στέλιου Κούλουγλου και την καθημερινή κόλαση που ζούνε οι χιλιάδες κάτοικοι αυτών των περιοχών ;
  Θα μου πείτε «και τι μας νοιάζει εμάς… Αυτοί πεθαίνουν… Τα τοξικά αέρια δεν φτάνουν σε εμάς…»
  Και όμως κάντε μεγάλο λάθος αν νομίζετε ότι τα τοξικά σταματάνε πάνω από το λεκανοπέδιο της Κοζάνης. Μάθετε λοιπόν ότι η ραδιενέργεια από το Τσερνομπίλ ταξίδεψε 4.000 χιλιόμετρα πριν το ανακαλύψουν στην πόλη Ουψάλα της Σουηδίας. Μετά από ταξίδι στους αιθέρες 4.000 χιλιομέτρων η βροχή το έφερε στη γη για να το ανακαλύψουν πρώτοι οι Σουηδοί.
  Μάθετε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια γειτονιά, ότι μπορεί η Κοζάνη να υποφέρει περισσότερο, όμως τα τοξικά ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα με τη βοήθεια του Αιόλου, που ίσως με αυτό τον τρόπο μας εκδικείται αφού φερόμαστε με αυτό τον τρόπο στα παιδιά του, τα Αιολικά Πάρκα.
  Άλλη δική σας θεωρία είναι ότι η αιολική ενέργεια κοστίζει περισσότερο από το λιγνίτη και το πετρέλαιο !!!
  Οποία υποκρισία να αποκρύπτετε ως στρουθοκάμηλοι τα τεράστια ποσά που κοστίζει η νοσηλεία των θυμάτων από την ρύπανση, τα τεράστια ποσά που κοστίζει για την εθνική μας οικονομία η εισαγωγή πετρελαίου με την εξαγωγή συναλλάγματος, και το ακόμα μεγαλύτερο κόστος που θα κληθούμε λίαν συντόμως να καταβάλουμε ως τιμωρία για το μέγεθος της ανοησίας μας από την Ε.Ε. Κράτησα τελευταίο το ανυπολόγιστο κόστος για την καταστροφή του Πλανήτη. Ούτε καν σας ενδιαφέρει τι θα κληρονομήσετε στους απογόνους σας. Για εσάς η ΟΠΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ !!
  Οποία υποκρισία και αυτή ! Εδώ έχουν γεμίσει με Αιολικά Πάρκα χώρες με απίστευτη οικολογική συνείδηση όπως η Δανία, η Σουηδία, η Γερμανία, και στην Ελλάδα μιλάτε για … οπτική ρύπανση από τις ανεμογεννήτριες ! Την ίδια ώρα στη Σουηδία όπου με δυσκολία θα βρεις αποτσίγαρα στους δρόμους, το έτος 2009 διπλασιάστηκαν τα Αιολικά Πάρκα και η μάχη γίνεται μεταξύ των Δήμων και των ιδιοκτητών γης για το ποιος θα τοποθετήσει περισσότερες ανεμογεννήτριες !!!

  Η υποκρισία, η παραπληροφόρηση και τα ψεύδη σας φτάνουν στο αποκορύφωμα όταν μας λένε ότι απειλούνται τα πουλιά ! Μάθετε λοιπόν ότι το 99% των θανάτων των πουλιών οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και ότι είναι σπάνιο φαινόμενο να σκοτώνονται τα πουλιά από τις ανεμογεννήτριες. Ένας κάτοικος στην Σητεία της Κρήτης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Ευρώπης, πρώην πολέμιος των ΑΠΕ και σήμερα ένθερμος υποστηρικτής δήλωσε στην τηλεόραση ότι «τα πουλιά δεν είναι στραβά…»
  Μιλάτε επίσης ότι τα αιολικά πάρκα μειώνουν την αξία γης ειδικά στις τουριστικές περιοχές ! Ας πάτε μια βόλτα στα Κανάρια νησιά για να δείτε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο ! Σε άλλες χώρες μάλιστα όπως Γερμανία και Ισπανία τα Αιολικά έχουν γίνει πόλος έλξης για τουρίστες και μαθητές που τα επισκέπτονται για εκπαιδευτικούς λόγους .
  Μιλάτε για θόρυβο όταν σύμφωνα με την Greenpeace και άλλες έρευνες οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχουν πρακτικά εκμηδενίσει τον μηχανικό τους θόρυβο.
  Έχουμε ακούσει και διαβάσει ότι οι ανεμογεννήτριες θα μειώσουν τη σεξουαλική διάθεση των τράγων, ότι θα καταστρέψουν τις μέλισσες, ότι θα εξαφανιστούν οι λαγοί και ότι οι αγελάδες δεν θα κατεβάζουν γάλα (ΠΗΓΗ: Αχιλλέας Πληθάρας υπεύθυνος εκστρατειών στη WWF)
  Μετά από όλα αυτά αναρωτιέμαι τι σχέση έχετε όλοι εσείς με την προστασία του Περιβάλλοντος. Αναρωτιέμαι επίσης γιατί δεν γνωρίζετε ή υποκρύπτετε το γεγονός ότι ένα πάρκο me 9 ανεμογεννήτριες που θα παράγει 18 MW :
  – Καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 13.000 νοικοκυριών
  – Εξοικονομεί 10.360 τόνους πετρέλαιο,
  – Μειώνει με 31.000 τόνους εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2,
  – 730 τόνους S02 διοξείδιο του θείου,
  – 60 τόνους οξείδιο του αζώτου ΝΟx και
  – 37 τόνους αιωρούμενων σωματιδίων που ευθύνονται για πολλές αναπνευστικές και καρδιακές ασθένειες όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα και το εμφύσημα.
  Ξεχνάτε ή δεν γνωρίζετε όλα αυτά και επαναλαμβάνετε το ίδιο «επιχείρημα» :
  – «Είμαστε υπέρ των Α.Π.Ε. αλλά να τα πάνε αλλού» ! Μια ακόμα υποκρισία αφού ακόμα και να υπήρχε πρόβλημα, θέλετε να το μεταφέρετε στους άλλους ! Τι θα γινόταν αν οι κάτοικοι στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη απαιτούσαν τα ίδια με εσάς ;
  – Δεν δείχνετε καμία κατανόηση για τις πολύτιμες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην περιφέρεια σε μια περίοδο που στην ελληνική επαρχία υπάρχουν μόνο ηλικιωμένοι.
  – Αγνοείτε τα σημαντικά έσοδα για τους Δήμους.
  – Δεν σας ενδιαφέρει ότι θα μειωθούν σημαντικά τα κοστολόγια της ΔΕΗ για τους κατοίκους των γειτονικών χωριών.
  – Ότι με τα πάρκα δημιουργούνται έργα υποδομής όπως δρόμοι και διάφορα ανταποδοτικά οφέλη.
  – Κυρίως όμως αγνοείται ότι θα παράγεται ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
  Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η ανύπαρκτη οπτική ρύπανση. Ανύπαρκτη διότι αν υπήρχε πρόβλημα θα είχε καταγραφεί από προηγμένες και οικολογικά πραγματικά ευαίσθητες κοινωνίες της Ε.Ε. Όμως εκεί όχι μόνο τέτοιο πρόβλημα δεν υφίσταται, αλλά για τους ευρωπαίους οικολόγους, για την Greenpeace, την WWW και τι ςάλλες οικολογικές οργανώσεις, οι ανεμογεννήτριες είναι πηγές ζωής, όπως ήταν οι ανεμόμυλοι στα παλιά χρόνια…
  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λοιπόν κ. Μπιρμπίλη ΠΑΝΤΟΥ !
  Όπως στην Γερμανία που τις τοποθετούν έξω από τα σπίτια τους και στην Δανία στη θάλασσα ! Εφαρμόσετε το πρόγραμμα για το οποίο σας επέλεξε ο ελληνικός λαός και να είστε βέβαιη ότι όλοι αυτοί που αντιστέκονται είτε θα ζητήσουν συγνώμη διότι υπήρξαν θύματα παραπληροφόρησης είτε θα αισθάνονται ντροπή για όσα παράλογα υποστηρίζουν σήμερα.. Κάπως έτσι έγινε και με τις πατάτες που έφερε στην Ελλάδα ο Καποδίστριας. Οι τότε αντίπαλοί του κατηγορούσαν τον ίδιο και τις πατάτες ως επικίνδυνα προϊόντα που ήθελε με το ζόρι να τους επιβάλλει να φάνε !!!
  Ο Καποδίστριας ως γνωστόν αποφάσισε να κλειδώσει τις πατάτες και να βάλει στρατιώτες στις πόρτες δήθεν να τις φυλάνε ! Το αποτέλεσμα ήταν να οργανωθούν σχέδια που έκλεψαν τις πατάτες και έγιναν απαραίτητο συστατικό και της ελληνικής κουζίνας !

  Τέλος σας επισυνάπτων τα τελευταία νέα από την Ισπανία και τη Σουηδία :

  1 Τα βολτ του μακαρίτη
  Στη Βαρκελώνη τα Φωτοβολταϊκά καλύπτουν τους τάφους νεκροταφείου

  Associated Press

  Έτσι η αιώνια ζωή μπορεί να γίνει παραγωγική: Μια κωμόπολη έξω από τη Βαρκελώνη αντλεί ενέργεια από φωτοβολταϊκά στοιχεία που εγκαταστάθηκαν πάνω στους τάφους του τοπικού νεκροταφείου. Το ηλιακό νεκροταφείο παρέχει ενέργεια αρκετή για τις ανάγκες 60 νοικοκυριών και περιορίζει έτσι τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 62 τόνους το χρόνο. «Ο καλύτερος φόρος τιμής που μπορεί κανείς να αποτίσει στους προγόνους του, σε όποια θρησκεία κι αν ανήκει, είναι να παράγει καθαρή ενέργεια για τις μελλοντικές γενιές» δηλώνει ο Εστέβε Σερέτ, διευθυντής της εταιρείας Conste-Live Energy που διαχειρίζεται την εγκατάσταση στο νεκροταφείο. Η δημοτική αρχή σχεδιάζει τώρα να επεκτείνει την εγκατάσταση. Πηγή Επιστήμη – Τεχνολογία: Newsrom ΔΟΛ
  2. Ο π. Γ.Δ. της VOLVO Per Gylenhammar και η εταιρεία του αποφάσισαν να επενδύσουν τεράστια κεφάλαια σε Αιολικά Πάρκα στη Σουηδία, διότι όπως υποστηρίζει «η Αιολική Ενέργεια θα αποτελέσει ένα από τους κύριους μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη». Όπως ακριβώς δήλωσε ο πρόεδρος των Η.Π.Α. και έχει υποσχεθεί να εφαρμόσει ο Γιώργος Παπανδρέου.
  Σημ. Η εγκατάσταση Αιολικών στην Μακρόνησο, θα είναι ο καλύτερος φόρος τιμής προς όλους αυτούς που έδωσαν την ζωή τους για τα μεγάλα ανθρώπινα ιδανικά !

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 21:36 | Β. Καψής

  Κυρία Υπουργέ,
  Περνώντας απο τη Στυλίδα εδώ και αρκετούς μήνες, στο τελωνείο, δηλαδή στην ακρογυαλιά, βρίσκονται κουφάρια από ανεμογεννήτριες, που κάποιος επιχειρηματίας πρέπει να προσπάθησε να εισάγει αλλά τα βρήκε μπαστούνια με διάφορα «Διοικητικά Τερτίπια» (Πολύ πιθανόν…). Για ποιές εναλλακτικές μορφές ενέργειας μιλάτε όταν βλέπουμε τέτοια χάλια??
  Ευχαριστώ.