Άρθρο 03 – Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.).

  • 9 Οκτωβρίου 2018, 23:05 | Δημητριάδης Αλέκος
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ουδέν σχόλιο