Άρθρο 52: Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν.2344/1995 (ΦΕΚ 212 Α΄), η οποία αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη και ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη, αντιστοίχως.
2. Η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη έχει ως αποστολή τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό της δράσης για την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:34 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αλλάξει το όνομα της Γ.Γ.Π.Π. σε Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη. Ο όρος «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ή «CIVIL PROTECTION» είναι αναγνωρισμένος σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο.
  Αναφορικα με το ζήτημα των οχήματων (συμφωνω με την άποψη του κ. Κοκαλάκη) που χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια – Περιφερειακές Ενότητές, Δήμοι) θα πρέπει να διέπονται από το ίδιο νομικό καθεστώς που ισχύει και για τα οχήματα των υπολοίπων αρμόδιων υπηρεσιών (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ). Η διαδικασία πιστοποίησης των οχημάτων για κάθε φορέα (στα γεωγραφικά όρια της διοικητικής του ευθύνης) θα γίνεται με ευθύνη της Γ.Γ.Π.Π..

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 01:30 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου Νόμου, μετά από πρόσκληση εκπροσώπων εθελοντικών οργανώσεων (ενταγμένων και μη), σε ανοικτή συζήτηση, σας υποβάλει προτάσεις επί του άρθρου.
  Αρθρο 52 – παρ. 1
  Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αλλάξει το όνομα της Γ.Γ.Π.Π. σε Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη. Μια τέτοια αλλαγή θα επιφέρει μεγάλες επιβαρύνσεις σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς για την αλλαγή λογοτύπου, ταμπελών, σημάτων. Επίσης ο όρος «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ή «CIVIL PROTECTION” είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

  Με τιμή
  για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Νάκος Δημήτριος
  Πρόεδρος Δ.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 20:13 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Προϊσταμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

  Θα πρέπει τα οχήματα των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας – Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήμων)να διεπόνται από τις διατάξεις που διέπονται και τα οχήματα των υπολοίπων Φορέων Εκτάκτων Αναγκών (Περιπολικά, Πυροσβεστικά, Ασθενοφόρα) για ελέυθερη διέλευση διοδίων, ελεύθερη κίνηση σε λεωφορειοδρόμους κ.λ.π.

 • κ. Υπουργέ,

  Θεωρώ ότι η μετονομασία της «Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» σε «Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολιτη» συνιστά μέγα λάθος. Διεθνώς, ο όρος «πολιτική προστασία» ταυτίζεται με την αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών («φυσικών» ή «ανθρωπογενών»). Ομοίως και για τη θέση του «Γενικού Γραμματέα». Αντιθέτως, ο όρος «προστασίας του πολίτη» έχει μια γενικότερη αναφορά και μπορείνα περιλαμβάνει, τόσο τις «μαζικές» όσο και τις «ατομικές» έκτακτες ανάγκες, περιλαβανομένης και της προστασίας του πολίτη από εγκληματικές πράξεις. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ορθολογικότερο το Υπουργείο να μετονομαστεί σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και να έχει τις δύο διαστάσεις, Γενική Γραμματεία Δημοσίας Τάξης και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Φυσικά, η πυροσβεστική θα ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η Γενική Γραμματεία ΠΟλιτικής Προστασίας θα έχει δύο βασικές αρμοδιότητες, η μία θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και η άλλη στην επιχειρησιακή αντιμετώπιση των καταστροφών. Η Πυροσβεστική θα έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα. Θετικό το ότι δημιουργείται ένα ενιαίο επιχειρησιακό κέντρο. Προσοχή, ανάλογα με την καταστροφή να υπάρξει και η αντίστοιχη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων. Τέλος, θεωρώ επίσης θετικό το ότι επιτέλους ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης όλων των εθελοντών πολιτικής προστασίας.
  Με τιμή,
  Νίκος Πετρόπουλος
  ΚΟινωνιολόγος

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:36 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Προϊσταμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

  θα πρέπει να θεσμοθετηθεί να υπάρχει επιχειρησιακή συχνότητα εκτάκτης ανάγκης συμβάντος, ώστε ανεξάρτητα από τη συχνότητα του κάθε φορέα να υπάρχει σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα ένας ασύρματος στη συχνότητα αυτή, για άμεση ενημέρωση όλων εμπλεκομένων και όχι ο συντονιστής ή ο επικεφαλής να γυρνά στη συχνότητα του κάθε φορέα για να δώσει οδηγίες ή να ενημερώσει ότι π.χ. βρέθηκε ο αγνοούμενος και σταματούν οι έρευνες ή ότι θα πρέπει να…
  Επίσης θα πρέπει να θεσμοθετηθεί το χρώμα του φάρου και ο ήχος της σειρήνας των υπηρεσιακών οχημάτων της πολιτικής προστασίας προκειμένου να μη γίνονται παρανομίες…

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:40 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Προϊσταμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

  Θα πρέπει στο νέο Νόμο να συμπεριληφθούν και τα άρθρα που στο Ν.3013/02 αφορούν τα αποκεντρωμένα όργανα προκειμένου τόσο να επικαιροποιηθούν τα νέα όργανα (στη θέση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υπάρχουν οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες, υπάρχουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στη θέση των Κρατικών Περιφερειών)και με άλλες υπηρεσιακές δομές.
  Όταν ο Γενικός Γραμματέας της Αποκ. Διοίκησης με εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση μιας κρίσης θα πρέπει και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας να έχει αρμοδιότητες συντονισμού και ελέγχου των υποκείμενων μονάδων πολιτικής προστασίας.
  Στο Ν.3013/02 αναφέρεται το ίδιο κείμενο αρμοδιοτήτων για το χώρο ευθύνης του, στον Περιφερειάρχη, στο Νομάρχη, στο Δήμαρχο χωρίς να αναφέρεται ρητά πότε αναλαμβάνει την ευθύνη ο καθένας τους, αφού καμιά καταστροφή δεν είναι μεγάλη εξ αρχής (πλην σεισμού), με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχιση. Κάθε σπιθαμή γης ανήκει σε ένα Δήμαρχο, ένα Αντιπεριφερειάρχη – Περιφερειάρχη, ένα Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοήκησης και στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας….
  Ίσως θα ήταν σκόπιμο να ταυτοποιηθεί και ο χαρακτηρισμός των καταστροφών ανάλογα με τα γεωγραφικά όρια. Γενική καταστροφή που αναφέρεται αν έχουν πληγεί τρείς περιφέρειες, αν δεν είναι πανδημία ή ραδιενέργεια είναι δύσκολο να βρείς στο χάρτη περιοχή (πιθανώς στη περιοχή του Μετσόβου, περιφέρειες Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας). Σήμερα υπάρχουν νομοί με δυο Δήμους(π.χ. Κιλκίς) με μεγάλη γεωγραφική έκταση. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει και η ονοματοδοσία στο χαρακτηρισμό των καταστροφών.
  Απαιτείται με την ευκαιρία του νέου νόμου ένα «ρετρουσάρισμα» όλου του Ν.3013/02 λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διοικητική δομή της χώρας και τις «εμπειρίες» της τελευταίας δεκαετίας.
  Παράλληλα είναι ευκαιρία να διορθωθούν κάποια λάθη και κάποιες παραλείψεις. Π.χ. δεν προβλέπεται ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας του Δήμου να συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο του Δήμου…, ή στο τελευταίο άρθρο που είναι το σήμα της πολιτικής προστασίας το ισόπλευρο τρίγωνο το αναφέρει ισοσκελές εκ παραδρομής μια και ισοσκελές είναι το τρίγωνο της πολιτικής άμυνας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:24 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Προϊσταμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

  Επειδή από τέλη Δεκεμβρίου 1996 ανέλαβα ως υπεύθυνος και προίστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην συνέχεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (17 συνολικά χρόνια)σκέφτομαι τη συνεχή προσπάθεια να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι σημαίνει Πολιτική Προστασία και ποιά είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τη σύγχιση που υπάρχει μέχρι σήμερα, μιας και μας λένε ότι «άρα είστε ΠΣΕΑ». Βέβαια καθοριστικός παράγοντας για αυτή την κατάσταση αιτία είναι η μη δημιουργία Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας στα Υπουργεία και έτσι π.χ. το Υπουργείο Παιδείας στέλνει εγκυκλίους στα σχολεία για σχεδιασμό έναντι σεισμών και να υπογράφει Δ/νση ΠΣΕΑ, όταν η ΠΣΕΑ καμιά δουλειά δεν έχει με το σεισμό σε καιρο ειρήνης.
  Η αλλαγή του ονόματος της Γενικής Γραμματείας θα δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα όταν όλες όι περιφερειακές υπηρεσίες (σε αποκεντρωμένες διοικήσεις,περιφέρεριες, ΟΤΑ) έχουν τον τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ σύμφωνα με τον Ν.3852/10 ( ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗΣ) και έτσι ονομάστηκαν και στους εσωτερικούς οργανισμούς τους, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, ενώ και ο όρος CIVIL PROTECTION είναι διεθνής.Παράλληλα και όλο το υπόλοιπο παρόν σχεδιο νόμου αναφέρεται σε εθελοντές πολιτικής προστασίας, υπηρεσίες πολιτικής προστσίας, σχολή πολιτικής προστσίας, αντικείμενα πολιτικής προστασίας. Θα είναι ανακόλουθο η Γενική Γραμματεία να έχει άλλο όνομα.

 • Τις προτάσεις μου τις έχω καταθέσει στο Γραφείο του κ. Υπουργού.
  Αφορούν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών στην Αστυνομική Ακαδημία, καθώς και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 23:12 | Στέφανος Κ.

  Δεν αντιλαμβάνομαι τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο θέλει να μετονομάσει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη. Ποιος ο λόγος να σπαταληθούν πολύτιμοι οικονομικοί πόροι για αλλαγή λογότυπων, εμβλημάτων, ταμπελών κλπ για μια απλή μετονομασία;