Άρθρο 01: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. Η Γενική Διεύθυνση έχει ως αντικείμενο την αποτελεσματική και συντονισμένη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου αυτού, ιδίως στους τομείς του χειρισμού και της αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Υπουργείου, της διαχείρισης οικονομικής, τεχνικής και τεχνολογικής φύσεως θεμάτων, θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και της παρακολούθησης του έργου και της παροχής νομικής υποστήριξης στα υπαγόμενα στο Υπουργείο Σώματα και Υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζονται η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα της δράσης τους στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής του Υπουργείου.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού ασκεί τις αρμοδιότητές της σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο και διαρθρώνεται στις εξής Υπηρεσίες και Διευθύνσεις:
α) Την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61),
β) Τη Διεύθυνση Υποστήριξης,
γ) Τη Διεύθυνση Υποδομών και
δ) Τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:56 | Παναγιώτης Ντουλαπτσής

  Θέσεις Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..

  Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.
  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.
  Θα αποσταλούν ανάλογα αιτήματα και προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. Παρακαλούμε ενημερωθείτε και ενημερώστε μας όταν έχετε συγκεκριμένες απαντήσεις, για συνάντηση μαζί σας.
  Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:05 | ΣΑΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΊΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Η ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:53 | ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ

  ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  1ο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ :

  Α) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Β) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

  2ο) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ:

  Α) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

  Β) ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • ΘΕΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Το Σχέδιο Νόμου με τον τίτλο «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» που δόθηκε για διαβούλευση στις 05-02-2013, δυστυχώς με τις διατάξεις που εισάγει δεν απαντάει στο διαρκές αίτημά μας για την προώθηση ενός αξιόπιστου σχεδίου αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Σώματος, παρά τις εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την δημιουργία ενός μηχανισμού που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η ανάγνωση όλων των παραμέτρων χαρακτηρίζεται από ανακύκλωση των υπαρχόντων δομών του με καταργήσεις αλλά και διευθετήσεις δευτερευόντων ζητημάτων. Το κυριότερο σημείο που εύκολα διακρίνεται είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αναβάθμισης τόσο του προσωπικού του Π.Σ. όσο και των υπηρεσιών του. Ενώ δηλαδή προνοεί για τις αναβαθμίσεις και τις προαγωγές Αξιωματικών των Ειδικών και άλλων κατηγοριών, δεν πράττει το ίδιο και για το χαμηλόβαθμο προσωπικό με την δημιουργία βαθμολογίου, ενόψει μάλιστα και της επερχόμενης κατάργησης των μισθολογικών προαγωγών. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει και καμία πρόβλεψη για την αναβάθμιση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της χώρας ενώ με απαράδεκτο τρόπο μέσω της δυνατότητας ίδρυσης Δημοτικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, απαξιώνει το Πυροσβεστικό Σώμα αναδεικνύοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Εθελοντικές οργανώσεις, με ότι αυτό σημαίνει για την αυτονομία του. Επιπλέον ως ένδειξη της αναξιοπιστίας του προτεινόμενου σχεδίου αναφέρουμε την εισαγωγή της ανταποδοτικότητας και της παροχής αμειβόμενων υπηρεσιών,
  στοιχεία που αφαιρούν τον κοινωνικό χαρακτήρα του Π.Σ., καθιστώντας αυτό εισπρακτικό μηχανισμό, πράγμα απαράδεκτο, σε μια εποχή τεράστιων οικονομικών δυσκολιών για όλους τους πολίτες, που στενάζουν από τις εξαθλιωτικές μνημονιακές πολιτικές, όπως και τον χαρακτηρισμό του Π.Σ. ως «ιδιαίτερο» Σώμα Ασφαλείας, χωρίς κανένας να γνωρίζει την ακριβή διάσταση του όρου αυτού στην καθημερινή μας λειτουργία.
  Η θέση της Ομοσπονδίας μας παραμένει σταθερή και αταλάντευτη για αυτόνομο, αδιαίρετο και ανεξάρτητο Πυροσβεστικό Σώμα, στοιχεία που θα διατηρήσουν την φυσιογνωμία και την κοινωνική του υπόσταση. Κρίνουμε δε απαραίτητη την υιοθέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του Π.Σ. και της ομογενοποίησης του προσωπικού του, όπως την θεσμοθέτηση του τρόπου κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος με μόνιμο προσωπικό, την καθιέρωση ειδικοτήτων με διαχωρισμό επιχειρησιακού και διοικητικού τομέα, την τακτοποίηση του θέματος των πενταετών πυροσβεστών με την μονιμοποίησή τους, την ουσιαστική αναβάθμιση των πυροσβεστικών σχολών, όπως και τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας αλλά και του πειθαρχικού δικαίου που διέπει το προσωπικό του.
  Συνολικά θεωρούμε ότι το Σχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση, δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην απαίτηση για αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος γι’ αυτό ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα, ώστε να δοθεί ο χρόνος για διάλογο στην βάση των πραγματικών αναγκών και της απαίτησης των καιρών για την δημιουργία ενός αναβαθμισμένου οργανισμού με ισχυρές δομές που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας μας.

  Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:32 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

  Θα πρότεινα την σύσταση ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κατ΄ εξουσιοδοτηση του Ν. 3907/11.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 18:41 | ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Γ.Σταμούλης Γεν.Γραμματέας Α.Μανιάτης

  Οι αρμοδιότητες της νέας αυτής Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού υφίστανται ήδη σε νομοθετήματα των Σωμάτων που ανήκουν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία), αλλά και της υπό κατάργηση με το παρόν σχέδιο νόμου, Επιτελικής Μονάδας. Αλληλοκαλυψεις που θα δημιουργήσει μιά πολυπληθή ομάδα 100 επιτελών που θα ψάχνουν να βρούν ρόλο μεταξύ πολτικής ηγεσίας και ηγεσίας Σωμάτων. Έτσι όπως ακριβώς απέτυχε και η επιτελική μονάδα.
  ‘Αλλωστε δεν μπορεί να συνυπάρχει η έννοια της ¨δημόσιας τάξης» με την «πολιτική προστασία»

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 20:20 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Θα πρότεινα και την υπαγωγή των πρών αγροφυλάκων στην πυροσβεστική υπηρεσάι μιά και είναι οι πλέον κατάλληλοι για την δασοπυρόσβεση και για τις και τις φωτιες σε αγροτικές εκτάσεις όπου στις οποίες θα λειτουργούσαν και προληπτικά. ματά το πέρας των δασικών χαρτών στις δασικές υπηρεσίες ουδεμία αρμοδιότητα και ρόλλο θα έχουν.