Άρθρο 46: Αρμοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

1. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, έχουν στην αρμοδιότητά τους τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού και εδρεύουν στην πρωτεύουσα του.
2. Στις έδρες των ΔΙ.ΠΥ.Ν. που λειτουργούν περισσότεροι από έναν Πυροσβεστικοί Σταθμοί, αυτοί υπάγονται στη ΔΙ.ΠΥ.Ν., η οποία στην περίπτωση αυτή έχει τη διάρθρωση των Γραφείων που προβλέπεται για την Περιφερειακή Διοίκηση.
3. Ειδικά στις ΔΙ.ΠΥ.Ν. Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής τοποθετείται Αρχιπύραρχος.
4. Οι υφιστάμενες δομές Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΔΙ.Π.Υ.Ν. για προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 20:03 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Προϊσταμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

  ΑΡΘΡΟ 46
  4. Οι υφιστάμενες δομές Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΔΙ.Π.Υ.Ν. για προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο η υπαγωγή των υφισταμένων επιχειρησιακών δομών (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφεριακής Ενότητας, Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας Δήμων και Εθελοντικές Οργανώσεις – Ειδικευμένοι Εθελοντές).

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:44 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 46: Αρμοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)
  Παρ.4 αντιστοιχία περιφερειακών ενοτήτων

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:10 | Σπύρος

  Άρθρο 46.2. Η πρόβλεψη για λειτουργία στις ΔΙ.ΠΥ.Ν, με περισσότερους από 1 Πυροσβεστικούς Σταθμούς, γραφείων αντίστοιχα με τις ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι υπερβολική και ανεφάρμοστη, ειδικά στις έδρες των ΠΕ.ΠΥ.Δ.. Απαιτείται μεγάλος αριθμός υπαλλήλων χωρίς ειδικό λόγο, αφού τα γραφεία των ΠΕ.ΠΥ.Δ. μπορούν να καλύπτουν τις όποιες ανάγκες. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί θα πρέπει να λειτουργούν όπως οι Π.Υ. και οι ΔΙ.Π.Υ.Ν. να έχουν μόνο συντονιστικό-επιχειρησιακό ρόλο. Στην έδρα κάθε Νομού να λειτουργεί Κ.Α.Ε. 199, με δικό του προσωπικό, για όλο το Νομό.