Άρθρο 14: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να συστήνονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Διευθύνσεις ή Τμήματα ή Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, να μεταβάλλονται αρμοδιότητες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Με το ίδιο Π.Δ. καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή Γραφείων, η διάρθρωσή τους, οι θέσεις του προσωπικού και η στελέχωσή τους, η υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού τους και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία τους.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 20:57 | kassel

  Ναι στο μέτρο που υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 16:18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΡΟΔΗΜΑ

  Θα ήθελα να εκφέρω την προσωπική μου άποψη για την μερική εξουσία που έχουν οι ένστολοι:
  Θεωρείται ότι οι ένστολοι έχουν προκαταλήψεις. Αν και δεν γνωρίζω τα ενδότερα πιστεύω πως δεν ισχύει. Ο κοινωνικός περίγυρος (τμήμα αυτού) αναφέρει πως η συμπεριφορά των ένστολων δεν είναι αυτή που αρμόζει στην κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται δακρυγόνα και ότι ασκείται βία σε αρκετές περιπτώσεις. Γνωρίζουμε πως ο κάθε νόμιμος πολίτης είναι εναντίον αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν γεγονότα και καταστάσεις εις βάρος των πολιτών. Στόχος του πολίτη δεν είναι να επέμβει στα γεγονότα αυτά. Στόχος του πολίτη είναι να ενισχύει το ρόλο των ενστόλων χωρίς να «μπλέκεται» σε καταστάσεις.
  Εκ των πραγμάτων με τα σημερινά γίγνεσθαι, θεωρώ πως οι καταστάσεις που βιώνει ο πολίτης υπό τέτοιες αντίξοες συνθήκες μόνο δακρυγόνα δεν θέλει. Όμως, πείτε μου εσείς, την έκταση των συμβάντων και σε ποιο βεληνεκές θα μπορούσε να φτάσει ένα γεγονός αν δεν υπήρχε η άσκηση των δακρυγόνων. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν όντως κάθε φορά ήταν η καταλληλότερη λύση, όμως, γνωρίζω πως και σε άλλες χώρες χρησιμοποιείται και αυτή η μέθοδος. Η βία δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που δεν απουσιάζει από την καθημερινότητα. Όπως ξέρουμε η βία ασκείται από ένα «n» πλήθος ανθρώπων. Και λέω «n» ενώ θα έπρεπε να πω εις την «n».
  Πείτε μου πως αυτήν την δεδομένη στιγμή που γράφω αυτό το κείμενο υποστηρίζω τους ένστολους και τις ένστολες. Ναι, όντως. Διότι με τόση βία που υπάρχει γύρω μας μόνο οι ένστολοι είναι σε θέση να βοηθήσουν τον πολίτη με το να ασκούν εξαναγκαστική «άμυνα» και όχι βία (είναι αυτονόητο ότι όλοι είμαστε άνθρωποι).
  Η κοινωνική αρμονία εξαρτάται από το προσωπικό που θα επιλεχθεί για αυτήν την δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 10:21 | UnTT

  Ο υπό δημιουργία νόμος θα τροποποιείται με Προεδρικό Διάταγμα;