Άρθρο 54: Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
2. Στη σύνθεσή του μετέχουν:
α. Ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρος,
β. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης.
γ. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων:
δ.1. Οικονομικών,
δ.2. Εσωτερικών,
δ.3. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,
δ.4. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
δ.5. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,
δ.6. Υγείας
δ.7. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
δ.8. Ναυτιλίας και Αιγαίου,
δ.9. ο αρμόδιος Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. και
δ.10. οι Πρόεδροι Ε.Ν.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε..
ε. Στη σύνθεσή του, επίσης, μπορεί να μετέχει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για θέματα αντίστοιχων καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητάς του.
3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρμόδιων για την Πολιτική Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και προεδρεύει».

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 01:09 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου Νόμου, μετά από πρόσκληση εκπροσώπων εθελοντικών οργανώσεων (ενταγμένων και μη), σε ανοικτή συζήτηση, σας υποβάλει προτάσεις επί του άρθρου.
  ΑΡΘΡΟ 54 – παρ. 2
  Στην σύνθεση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ καλό θα είναι να συμμετέχουν και εκπρόσωποι από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

  Με τιμή
  για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Νάκος Δημήτριος
  Πρόεδρος Δ.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 12:22 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Προϊσταμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

  θεωρώ ότι θα πρέπει στο Κεντρικό Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας να συμμετέχει κατά περίπτωση και ο αντίστοιχος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο χώρο της οποίας εξελίσσεται ένα συμβάν. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ανεξάρητες διοικητικές μονάδες, ανήκουν στο «στενό δημόσιο» – δεν είναι αυτοδιοικητικές μονάδες και οι Γενικοί Γραμματείς ορίζονται από την Κυβέρνηση όπως και οι υπόλοιποι Γενικοί Γραμματείς. Παράλληλα θα βοηθούν ουσιαστικά το Όργανο γιατί θα γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους τα του «οίκου» τους
  Παράλληλα θα πρέπει να θεσμοθετηθούν επιπλέον δυο Συντονιστικά Οργανα Πολιτικής Προστασίας. Ένα σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ένα σε επίπεδο Περιφέρειας. Δεν είναι σωστό ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Περιφερειάρχης να αποτελούν σύμφωνα με το Ν. 3013/02 και την «επικαιροποίησή» του με εγκυκλίους για την εφαρμογή του, μετά το Ν. 3852/10, Αποκεντρωμένα Οργανα Πολιτικής Προστασίας (σαν άτομα) και να μην έχουν συντονιστικό όργανο (που έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα) για να τους υποβοηθά στο έργο τους.
  Δεν είναι δυνατόν ο σχεδιασμός να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και να μην υπάρχει αντίστοιχο όργανο.
  Τέλος θα πρέπει η ονομασία του κάθε Συντονιστικού Οργάνου να υποδηλώνει και την διοικητική μονάδα που καλύπτει. Συγκεκριμένα:
  – ΣΟΠΕ για τις Περιφερειακές Ενότητες
  – ΣΟΔ για τους Δήμους
  – ΣΟΠ για τις Περιφέρειες (αν εγκριθεί η θεσμοθέτησή τους)
  – ΣΟΑΔ για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αν εγκριθεί η θεσμοθέτησή
  τους)
  Σήμερα ονομάζουμε το Συντονιστικό Όργανο των Περιφερειακών Ενοτήτων ΣΟΠΠ (Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας) λες και το Συντονιστικό Όργανο των Δήμων (Συντονιστικό Τοπικό Όργανο – ΣΤΟ) δεν είναι ΣΟΠΠ (Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας).