Άρθρο 88: Δικαστική προστασία αμοιβών δικηγόρων.

1. Οι διαφορές μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του ή κληρονόμων του, σχετικά με τις δαπάνες και την αμοιβή του πρώτου, είτε υπάρχει συμφωνία είτε όχι, ως και οι απαιτήσεις από πάγια περιοδική αμοιβή και από αποζημίωση, φέρονται από τον δικηγόρο, ή από τους κληρονόμους του προς κρίση ή με τακτική αγωγή, για την οποία αρμόδιο είναι το δικαστήριο της κατοικίας του δικηγόρου, ή με πίνακα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανεξάρτητα εάν το αντικείμενο της αγωγής ή του πίνακα είναι κινητό ή ακίνητο

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 21:10 | Μαρία Μαγγιρίδου, Προϊστ. Δικηγόρος Δικαστικού Γραφείου Α.Π.Θ.

  Δεν είδα πουθενά να προβλέπεται ο χρόνος ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ των αξιώσεων των δικηγόρων από τους εντολείς τους. ΠΡΟΣΟΧΗ πρέπει να υπάρξει ρητή ειδική ρύθμιση που να ορίζει το χρόνο παραγραφής πενταετή, όπως δηλ. ίσχυε μέχρι σήμερα, διότι η νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων μας, προσαρμοσμένη και αυτή στις «επιταγές» του Μνημονίου, παγίωσε τη θέση της περί παραγραφής των αξιώσεων που πηγάζουν από μισθούς, επιδόματα κ.λ.π σε διετία. Η δε πενταετής παραγραφή κρίνεται εύλογη, αφού ο μη έγκαιρα αμοιφθείς δικηγόρος, το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να περιμένει να πληρωθεί, όταν και όποτε έχει χρήματα ο πελάτης του, κατανοώντας πολλές φορές την αδυναμία του να ανταποκριθεί. Η τυχόν άσκηση αγωγής εναντίον του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών (που τείνει να παγιωθεί) δεν οφελεί ούτε τον δικηγόρο, ούτε τον πελάτη του (τον οποίο και θα χάσει και «ουκ αν λάβης παρά του μη έχοντος»)!

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 11:45 | Elisa

  Το άρθρο 88 είναι πολύ γενικό και αόριστο και δεν προβλέπεται κάποιου είδους ουσιαστική προστασία των δικηγόρων έναντι των εντολέων που δεν είναι συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο σύστημα πίστωσης του τιμήματος της αμοιβής και στη συνέχεια η έκδοση εξοφλητικής απόδειξης των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να μην καλείται ο δικηγόρος να καταβάλει ΦΠΑ το οποίο δεν έχει ακόμη εισπράξει!

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 02:16 | lil

  ή με τακτική αγωγή .. ή με πίνακα : Δηλαδή ?? Κάνω έναν πίνακα, τον υπόβάλλω κάπου για θεώρηση ή για διαταγή πληρωμής και προχωρώ σε εκτέλεση ?

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 21:55 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

  Ανύπαρκτη και αναχρονιστική δικαστική προστασία. Ολοι οι επιστημονικοί κλάδοι προστατεύονται: Οι μηχανικοί μέσω του ΤΕΕ, οι γιατροί μέσω ΕΟΠΥΥ κλπ. με ελάχιστες χρεώσεις ακόμα και για 5λεπτη παροχή υπηρεσιών όπως είναι η συνταγογράφηση. Οι δικηγόροι δουλεύουν, πληρώνουν πλέον μόνοι τους το γραμμάτιο προκαταβολής (με ιδία ευθύνη και κυρώσεις αν δεν το πληρώσουν !) κόβουν ΑΠΥ με την παροχή της υπηρεσίας, χρεούμενοι και το ΦΠΑ και εναπόκεινται στην καλή διάθεση των πελατών για να πληρωθούν ! Επιτέλους να προβλεφθεί κάτι για την προστασία τους. Π.χ. το αντίτυπο του γραμματίου προκαταβολής, συνοδευόμενο από αποδεικτικό επίδοσης σχετικής όχλησης και τα συναφή δικόγραφα κατά περίπτωση, να αποτελεί πλήρη απόδειξη στηρίζουσα την έκδοση διαταγής πληρωμής για την οφειλόμενη στον δικηγόρο αμοιβή κατ’αρθρ. 623 ΚΠολΔ.