‘Αρθρο 33: Αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας

1. Αναστέλλεται η δικηγορική ιδιότητα:
(α) σε εκείνους που διορίζονται, υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραμματείς και ειδικοί γραμματείς της Βουλής, υπουργείων, καθώς και των συμβούλων αυτών, πλην των ειδικών συνεργατών,
(β) στους γενικούς γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους αιρετούς περιφερειάρχες, στους δημάρχους και στους γενικούς γραμματείς των δήμων,
(γ) στους κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(δ) στους διευθυντές νομικών προσώπων που εντάσσονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται αυτός από το νόμο,
(ε) στους προέδρους ανεξαρτήτων αρχών,
(στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από ειδική διάταξη τυπικού νόμου.
2.- Η έναρξη και η λήξη της αναστολής του λειτουργήματος του δικηγόρου συμπίπτει με το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης των πιο πάνω ιδιοτήτων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 18:41 | Κώστας Δημητρίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  και οπωσδήποτε αναστολή για όσους είναι έμμισθοι με πάγια μηνιαία αντιμισθία για το διάστημα που είναι έμμισθοι
  δικαίωμα δικηγορίας μόνο για προσωπικές υποθέσεις , ως εντολείς δικηγόρων , δικηγορικών συλλόγων και συγγενών μέχρι τετάρτου βαθμού και για τους συζύγους τους

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 15:49 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η υπό σχολιασμό διάταξη αντίκειται στο άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος παραβιάζοντας το ως άνω ατομικό δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας υπό την ειδικότερη έκφανση αυτού ως ελευθερία επιλογής και άσκησης του λειτουργήματος-επαγγέλματος του δικηγόρου διότι α) πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος αυτού, απαγορεύοντας ουσιαστικά παντελώς την άσκηση του ως άνω λειτουργήματος σε όσους καταλαμβάνουν τις οριζόμενες στο άρθρο αυτό δημόσιες θέσεις,το ,δε, γεγονός της ταυτόχρονης κατοχής ορισμένης δημόσιας θέσης είναι νομικά αδιάφορο και άσχετο και δεν επηρεάζει την δυνατότητα επιλογής-άσκησης του λειτουργήματος του δικηγόρου, β)δεν κατονομάζει ειδικά και σαφώς ως όφειλε το δημόσιο ή άλλο συμφέρον, η προστασία του οποίου επιβάλλει έναν τόσο σοβαρό περιορισμό, γ) προσβάλλει την αρχή της αναλογικότητας ακριβώς επειδή δεν κατονομάζει το άξιο προστασίας δημόσιο ή άλλο συμφέρον καθιστώντας έτσι αδύνατο οποιονδήποτε έλεγχο αναλογικότητας μεταξύ του επιβαλλόμενου ως άνω περιορισμού και του επιδιωκόμενου εκ του παρόντος νόμου σκοπού, δ) προσβάλλει, δε, επιπροσθέτως την κατ΄άρθρα 4 παρ.1 και 5 παρ. 1 Σ. αρχή της ισότητας αναφορικά με τις ίσες ευκαιρίες επιλογής και άσκησης του λειτουργήματος-επαγγέλματος του δικηγόρου επιβάλλοντας περιορισμούς σε ορισμένους από τους φορείς του δικαιώματος αυτούς τελώντας ουσιαστικά στις αυτές συνθήκες με τους υπόλοιπους π.χ. ενώ επιβάλλει υποχρεωτικά την αναστολή άσκησης του λειτουργήματος-επαγγέλματος του δικηγόρου σε δικηγόρους γενικούς γραμματείς δήμων, εξαιρεί τους ειδικούς συμβούλους δημάρχων, που τελούν ουσιαστικά υπό τις αυτές πραγματικές και νομικές συνθήκες όπως και οι πρώτοι.
  Άλλωστε, η διατήρηση της υποχρέωσης σε ορισμένους δικηγόρους γενικούς γραμματείς δήμων τελούντων σε αναστολή της υποχρέωσης καταβολής στο ακέραιο ασφαλιστικών εισφορών στο ταμείο νομικών και μάλιστα χωρίς να παρέχει δυνατότητα στους δήμους να καλύπτει τμήμα τουλάχιστον αυτών, όπως πράττει σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, πλήττει τα ως άνω ατομικά δικαιώματα και επιπροσθέτως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 14:37 | ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να γίνει πρόβλεψη αναστολής της δικηγορικής ιδιότητας και για τους ΑΝΕΡΓΟΥΣ δικηγόρους. Πολλά νέα παιδιά μπορεί να βρίσκονται στην θέση αυτή και να είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν υπέρογκα ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία για τον λόγο αυτόν

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 11:21 | Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου του Κώδικα περί δικηγόρων εισάγεται ρύθμιση με την οποία αναστέλλεται η δικηγορική ιδιότητα μεταξύ των άλλων και στους δημάρχους.

  Η παραπάνω όμως προς διαβούλευση διάταξη δεν λαμβάνει υπόψη ότι το άρθρο 16 του Ν. 3852/10 – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε συνδιασμό με το άρθρο 14 του ίδιου ως άνω νόμου που καθιέρωνε το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δικηγόρου με το αξίωμα του δημάρχου καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4111/13 (ΦΕΚ 18/25-1-13).

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 10:56 | Κ.ΑΓΓΕΛΙΔΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΤΡΟΥΝΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ .ΥΠΑΡΧΡΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΚΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟ 44

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 00:04 | dara
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν είναι δυνατόν να χάνει αυτοδίκαια και να αποβάλει την ιδιότητά του ως δικηγόρος εκείνος που διορίζεται ή κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση με σύμβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε δημόσια υπηρεσία ή ή ΟΤΑ, ενώ για εκείνους που διορίζονται σε θέσεις περιφερειαρχών ή δημαρχών ή στους κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους διευθυντές νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα να προβλέπεται κατά το άρθρο 33 του παρόντος σχεδίου νόμου αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας. Ποια η διαφορά στους κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου;Ποια η διαφορά ενός διευθυντή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με το διευθυντή μιας δημόσιας υπηρεσίας του στενού δημόσιου τομέα ή ΟΤΑ? Όταν ένας δήμαρχος ή περιφερειάρχης που εκλέγεται για 5ετή θητεία (και ίσως επανεκλεγεί για ακόμα μια 5ετία) μπορεί να ασκεί ξανά το δικηγορικό λειτούργημα μετά την παρέλευση 5ετίας ή και 10ετίας χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει καθήκοντα συναφή με τη νομική επιστήμη και πρακτική (όπως αξιώνει η ρύθμιση της παρ.2 του άρθρου 29 του παρόντος σχεδίου νόμου για το δημόσιο διοικητικό υπάλληλο) και χωρίς να προβλέπεται 5ετή απαγόρευση άσκησης δικηγορίας εντός της εφετειακής περιφέρειας όπου ασκούσαν τα καθήκοντά τους κατά το χρόνο λήξης της θητείας τους (όπως προβλέπει το άρθρο 29 παρ. 3 εδ. γ του παρόντος σχεδίου νόμου για το δημόσιο διοικητικό υπάλληλο).Θα έπρεπε να προστεθεί στο άρθρο 33 του παρόντος σχεδίου νόμου ότι αναστέλλεται η δικηγορική ιδιότητα και όσων διορίζονται ή κατέχουν οποιαδήποτε έμμισθη θέση με σύμβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε δημόσια υπηρεσία, δικαστική και ΟΤΑ. Είναι δε σχήμα οξύμωρο ένας εκπαιδευτικός ΠΕ13Νομικών να δύναται να ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα και να μην έχει αυτή τη δυνατότητα ένας πτυχιούχος νομικής υπάλληλος σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία. Σε άλλους κλάδους επιστημών, όπως Ιατρική και Κτηνιατρική, παρέχεται η δυνατότητα παράλληλα με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και εκτός ωραρίου εργασίας να λειτουργούν ιατρείο. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 περ (γ), του άρθρου 29 παρ. 2 και παρ. 3 εδαφ.γ του παρόντος σχεδίου νόμου θα έπρεπε να διαγραφούν ως ενάντιες στα άρθρα 4, 5 και 22 του Συντάγματος. Με τις προβλεπόμενες αυτές ρυθμίσεις καθίσταται «αχρηστο» το πτυχίο Νομικής για έναν δημόσιο διοικητικό υπάλληλο,ο οποίος αποστερείται έτσι κατ’ ουσίαν τις δυνατότητες αξιοποίησης του πτυχίου του. Ιδίως δε με τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, τις καταργήσεις θέσεων και τις απολύσεις, ένα σχέδιο νόμου θα έπρεπε να προβλέπει τη δυνατότητα επανόδου ενός δημοσίου διοικητικού υπαλλήλου στην ενεργό δικηγορία χωρίς χρονικούς περιορισμούς και χωρίς προϋποθέσεις απόδειξης συνάφειας των καθηκόντων του με τη νομική επιστήμη, αλλά με μόνη προϋπόθεση την προηγούμενη λύση της υπαλληλικής του σχέσης.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 13:49 | Μαρία Διαμαντοπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η αναφορά σε διευθυντές νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα πρέπει να αποσαφηνιστεί. Προφανώς εννοείται ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο ΔΙοικητής. Αν παραμεινει διευθυντές, θα καταλαμβάνει και τους διευθυντές νομικής υπηρεσίας.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:41 | Δημητριος Κυριακαράκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αναστέλλεται αυτοδικαίως ή δηλώνεται;