ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – Άρθρο 40 – Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

1. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των υποδομών για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης και των πάσης φύσεως υποδομών σταθερών, ασυρματικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών καθώς και των εξειδικευμένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of Things). Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και περιλαμβάνει κυρίως την πολιτική ανάπτυξης των δικτύων, τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους.
2. Η ΓΓΤΤ είναι αρμόδια να εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την πολιτική, τις εθνικές θέσεις και τον τρόπο εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και για την παρακολούθηση των αντίστοιχων δεικτών του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.
3. Η ΓΓΤΤ καταρτίζει και εισηγείται το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του, εισηγούμενη τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Για το σκοπό αυτό, η ΓΓΤΤ συγκεντρώνει περιοδικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιοι/εμπλεκόμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να προβεί στην αποτίμηση των οικείων ποσοτικών δεικτών του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 ή/και άλλων παρόμοιων ποσοτικών δεικτών που θα προβλεφθούν στο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΤΤ προβαίνει σε διαβούλευση με τους φορείς αυτούς.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να εξειδικεύεται το είδος και η μορφή των στοιχείων που συγκεντρώνονται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος και ο χρόνος συλλογής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
5. Αρμόδιες για την εφαρμογή των προβλέψεων του παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες οργανικές μονάδες της ΓΓΤΤ: (α) η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (β) η Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσματος και (γ) η Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών, όπως αυτές ορίζονται κατά τις διατάξεις του π.δ. 82/2017 (ΦΕΚ Α’ 117), όπως ισχύει. Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται με απόφασή του να εξειδικεύει, να επαναπροσδιορίζει ή/και να κατανέμει τις αρμοδιότητες αυτές μεταξύ των οργανικών μονάδων της ΓΓΤΤ με στόχο τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότερη άσκησή τους.
6. Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΓΓΤΤ συντάσσει σε ετήσια βάση έκθεση αποτίμησης της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:03 | Λεωνίδας Πατικης

  Η τόσο άμεση κι αβασάνιστη μετάβαση σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων 5G δημιουργεί προβληματισμό ως προς την ουσιαστική σκοπιμότητα του νομοθέτη.
  Επειδή υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις στο θέμα αυτό με πιθανά ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών οφείλετε να περιμένετε την Παγκόσμια Επιστημονική Κοινότητα ν αποφανθει επ αυτού.
  Το Πληθος των πόλεων παγκοσμίως που τα έχουν προσωρινά τουλάχιστον σταματήσει θα έπρεπε να σας προβληματίσει κι όχι να το προσπερνατε εεπιδεικτικα αγνοώντας τις τόσες επιφυλάξεις που διατυπώνονται παγκοσμίως…..

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 17:07 | Γ. Τζιβελόπουλος

  Σχετικά με τις 5G παρατηρείται παντελής αναφορά σε Όρια!
  Σημειώνεται ότι υπάρχει συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μελετών, σχετικά με κινδύνους της νέας τεχνολογίας. Ως εκ τούτων και επειδή οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν τέτοια δίκτυα, δεν δεσμεύονται για ο ότι η τεχνολογία είναι ακίνδυνη, ώστε να επωμιστούν και τις τυχόν συνέπειες, πολλά κράτη είναι επιφυλακτικά και χρονοτριβούν, ή άλλα ρητά αναφέρουν ότι δεν θα δοθούν άδειες αν δεν τεκμηριωθεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών ( Υπ. Περιβάλλοντος Βρυξελλών).
  Παρακαλούμε για να μη γίνουμε τα πειραματόζωα, να περιμένετε μέχρι την δημοσιοποίηση ανεξαρτήτων μελετών οι οποίες να τεκμηριώνουν ότι η 5G δεν επιφέρει βλάβες στον άνθρωπο!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 10:53 | Δρ. Θεόδωρος Μέτσης

  Η επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας που έχει αναρτηθεί έχει ημερομηνία 1η Μαρτίου 2019 (και αριθ. Πρωτοκόλου) η αναγραφόμενη ως 2018 είναι εσφαλμένη και οφείλεται στον αποστέλλοντα
  Θ. Μέτσης

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 06:17 | Δρ. Θεόδωρος Μέτσης

  Δεν γνωρίζω αν το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας ευαισθητοποιήσει τους υπέρμαχους της ανάπτυξης μέσω της 5G, είμαι όμως υποχρεωμένος να το αναρτήσω για όσους δεν το γνωρίζουν. Τα θέματα γονιμότητας και ΗΜ ακτινοβολίας είναι ήδη τεκμηριωμένα με εκατοντάδες διεθνείς μελέτες και δημοσιευμένα συγγράμματα και πριν βιαστούμε να πλημμυρίσουμε τις ”έξυπνες πόλεις” με ακτινοβολία 5ης γενιάς θα πρέπει να αναλογισθούμε το ενδεχόμενο ζημιά στις επόμενες γενιές των Ελλήνων. Είναι ήδη εμφανές ότι μεταξύ της επόμενης γενιάς των Ελλήνων και της 5ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας κάποιοι προτιμούν την δεύτερη!

  ___________________________________________________

  ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Μια διαφωτιστική και διαφορετική προσέγγιση ενός σοβαρού και εξαιρετικά επείγοντος Εθνικού Προβλήματος που δεν αντιλαμβάνεται η κεντρική εξουσία αλλά δεν φαίνεται να γνωρίζουν και οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες.

  Ανάλυση – Παρουσίαση
  Θεοδώρου Π. Μέτση Dipl. Eng., M.Sc.(Eng.), Ph.D.
  Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού Περιβάλλοντος
  ΑΘΗΝΑ Ιούλιος 2019

  Θα αποφύγω κάθε εισαγωγή ή πρόλογο και θα μπω κατ’ ευθείαν στο θέμα το οποίο είναι σημαντικό, εξαιρετικά επείγον και ταυτόχρονα μείζονος εθνικής σημασίας. Η εγκατάλειψη και φυγή από την χώρας μας μιας αξιόλογης ομάδας νέων με στόχο την αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών μακριά από την Ελληνική κρίση των τελευταίων ετών, προσδίδει νέες και ανεπιθύμητες διαστάσεις στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος αφού αφ’ ενός μεν οι απόγονοι αυτής της ομάδας των Ελλήνων θα πολιτογραφηθούν σε άλλες χώρες, αφ’ εταίρου η στέρηση από την γενιά που απομακρύνεται από την Ελλάδα μαζί με τους πιθανούς απογόνους της, δημιουργούν μια σοβαρή ηλικιακή αύξηση των κατοίκων αυτής της χώρας και με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Βεβαίως μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικοί δείκτες που ομολογουμένως υπέστησαν κατολίσθηση από τους ερασιτεχνισμούς και τους πειραματισμούς των τελευταίων ετών, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τουλάχιστον υγιείς συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης για την νέα γενιά που ευτυχώς ή κατά συνθήκη, έχει επιλέξει να παραμένει εντός της χώρας.
  Οι συνθήκες που βιώνουμε σήμερα δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν υγιείς και εδώ ακριβώς είναι η μεγαλύτερη ζημιά που γίνεται στο Δημογραφικό Πρόβλημα της Ελλάδος. Η σύγχρονη επιστήμη1 ενημερώνει και προειδοποιεί εκτός των άλλων και για το πρόβλημα γονιμότητας που δημιουργείται τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες2 από την υψηλή στάθμη ακτινοβολίας, αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης της ασύρματης επικοινωνίας και ως εκ τούτου της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη.
  Πολλές δυτικές χώρες ήδη λαμβάνουν σοβαρά μέτρα για την προφύλαξη και την προστασία της νέας γενιάς3 υιοθετώντας πολύ χαμηλότερα όρια έκθεσης από τα Ελληνικά αλλά σημαντικότερα είναι τα μέτρα που λαμβάνουν για τους χώρους παιδιών ηλικίας 0-14 όπως οι βρεφικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, οι παιδικές χαρές και τα σχολεία4. Παρά την ογκώδη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία για τα θέματα της προστασίας των παιδιών5, στην χώρα μας ουδεμία κρατική μέριμνα έχει ληφθεί και έτσι η νέα γενιά των Ελλήνων από 0-14 ετών βρίσκεται μέσα σε μία βαθειά “λίμνη” μικροκυμάτων με πολλές δυσμενείς συνέπειες όπως έχουν καταγραφεί σε χιλιάδες επιστημονικά συγγράμματα δημοσιευμένα σε ισάριθμα σοβαρά επιστημονικά περιοδικά.
  Ενώ η Γαλλία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Κύπρος και άλλες χώρες έχουν ρητώς απαγορεύσει την ύπαρξη Wi Fi στα σχολεία και ενώ χιλιάδες σχολεία στην Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Αγγλία κλπ. έχουν αποξηλώσει το Wi Fi από τις σχολικές αίθουσες, στην χώρα μας βλέπουμε τα σχολεία να κάνουν εκτενή χρήση Wi Fi για την διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ισχυρές κεραίες κινητής τηλεφωνίας να τοποθετούνται σε απόσταση λίγων μέτρων από βρεφικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία και τους Δήμους μέσα στο αφηρημένο πλαίσιο της “έξυπνης πόλης” να τοποθετούν Wi Fi σε παιδικές χαρές, πάρκα και δρόμους με αυξημένη παρουσία παιδιών κάθε ηλικίας.
  Ήδη 4 επιστήμονες έχουμε απευθυνθεί από τον Νοέμβριο του 2018 με επιστολή προς όλους τους Δημάρχους, Περιφερειάρχες και Βουλευτές αλλά και στην Κυβέρνηση και ειδικά στο Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής6 αλλά και στο Υπουργείο Υγείας7 χωρίς να έχουμε ουδεμία ανταπόκριση, θετική ή αρνητική.

  Χωρίς να επεκταθώ περισσότερο δεδομένου ότι οι διεθνείς αναφορές που επισυνάπτω τεκμηριώνουν πλήρως τα ανωτέρω, θα επιμείνω όμως χαρακτηρίζοντας ότι στην Ελληνική επικράτεια συντελείται ένα έγκλημα διαρκείας εις βάρος της νέας γενιάς8 χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ευαισθησία από την κεντρική εξουσία, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά ακόμα και από τις σχολικές αρχές, και αυτό θα το χαρακτήριζα ως ένα αποτέλεσμα μιας πρωτοφανούς και παροιμιώδους “ασχετοσύνης” αλλά και ενευθυνότητας όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκόμενων φορέων.
  Τα σημερινά μέτρα που λαμβάνονται σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις (Βρυξέλλες, Ρώμη, Φλωρεντία, Bristol, Γενεύη κ.α.) αλλά και σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, μας ενημερώνουν ότι ήδη οι κάτοικοι των πόλεων αυτών αλλά και πολλών άλλων αντιδρούν σθεναρά και απορρίπτουν την τεχνολογία που θα προκαλέσει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία. Το πρόσφατο Debate στην Βουλή των Κοινοτήτων στην Μεγάλη Βρετανία9 στις 25 Ιουνίου 2019 μας δείχνει την σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση κάποιων Κοινοβουλίων που καλοπροαίρετα συζητούν το θέμα και τις σοβαρές προεκτάσεις του στην Δημόσια Υγεία. Σε αυτές τις κινήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η επερώτηση του Αμερικανού Γερουσιαστή Blumenthal10 προς την FCC για να παρουσιαστούν οι μελέτες που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν το “No Harm Effect” της 5G, μελέτες που όπως μας πληροφορεί τελικά η FCC δεν υπάρχουν αλλά και δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η πρόσφατη θαρραλέα άρνηση της Celine Fremont, υπουργού περιβάλλοντος της Wallonia (Βέλγιο) για την εγκατάσταση της 5G στην πόλη των Βρυξελλών.
  Στην χώρα μας η νέα γενιά βρίσκεται ανελέητα εκτεθειμένη από πολύ μικρή ηλικία μέσα σε μια αυξημένη πυκνότητα ακτινοβολίας -στο σπίτι – στο σχολείο – στην πόλη- και παραμένει εντελώς απροστάτευτη και χωρίς καμία οδηγία προφύλαξης από οποιαδήποτε αρχή, σχολική, τοπική ή κεντρική. Στην ίδια μοίρα βρίσκονται και οι περισσότεροι πολίτες αυτής της χώρας που εν αγνοία τους, αλλά εν πολλοίς και με την θέληση τους, αυξάνονται τα επίπεδα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας γύρω τους, ασυντόνιστα, ανεξέλεγκτα, απρογραμμάτιστα και σε επικίνδυνα για την Δημόσια Υγεία επίπεδα και μάλιστα χωρίς την παραμικρή ενημέρωση των σχετικών κινδύνων.

  Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης έχει προχωρήσει με εντελώς άτυπες και πρόχειρες συμβάσεις, σε πιλοτικές εφαρμογές της τεχνολογίας 5G σε 4 πόλεις χωρίς να έχει ορισθεί ο σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής, ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης της, αλλά και ο φορέας που θα επιφορτισθεί με την αξιολόγηση αυτής της πιλοτικής εφαρμογής. Όλα αυτά βέβαια πραγματοποιούνται ενώ έχουμε ήδη αρνητικά πορίσματα από τις 11 πιλοτικές εφαρμογές 5G σε πόλεις των ΗΠΑ και την κατακραυγή του ανεξάρτητου επιστημονικού κόσμου για τις καταστροφικές συνέπειες των νέων συχνοτήτων της 5G και των εφαρμογών του IoT, V2V και V2I μέσα στις πόλεις.
  Η Ελλάδα προχωρεί και στην τοποθέτηση των έξυπνων μετρητών -smart meters- στους οικιακούς καταναλωτές, ένα μέτρο που φέρνει κοντά σε κάθε κατοικία έναν πομπό 24ωρης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όταν πολλές χώρες στην Ευρώπη όπως η Γερμανία, αρνήθηκαν να υλοποιήσουν αυτήν την εφαρμογή και το Ισραήλ αξιοποιεί αυτό το μέτρο μόνο με 2000 ασύρματους μετρητές αποκλειστικά στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας, ελέγχοντας το 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά αφήνοντας εκτός και πολύ σωστά, όλα τα οικιακά τιμολόγια.

  Είμαι βέβαιος ότι το θέμα της 5G και της επίδρασης των νέων υψηλών συχνοτήτων τόσο στον έλεγχο του πληθυσμού – γεννήσεις- όσο και στον έλεγχο συμπεριφοράς, συναισθημάτων και της σκέψης των κατοίκων του πλανήτη γη, είναι από τα αντικείμενα συζήτησης πολλών κέντρων εξουσίας και συλλογικών αποφάσεων, θέλω όμως να προσθέσω ότι ειδικά στην χώρα μας όπου η υπογεννητικότητα παρουσιάζει μια πρωτόγνωρη έξαρση, ο μεταναστευτικός κίνδυνος είναι ιδιαίτερα έντονος και οι εξωτερικές απειλές από μία γείτονα χώρα με πληθυσμιακή έκρηξη συνεχείς, το δημογραφικό θέμα είναι μείζονος εθνικής σημασίας και χρήζει κάποιους πολύ ειδικούς και έξυπνους χειρισμούς.
  Η εξαιρετική πρόταση στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που προσφέρει ενίσχυση 2000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται είναι ομολογουμένως ένα καλό κίνητρο, αλλά σίγουρα δεν θα είναι σε θέση να καταπολεμήσει την στειρότητα που επιβάλλει και δημιουργεί η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
  Στην χώρα μας κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα θέματα α. γεννητικότητα και β. νέα γενιά θα πρέπει να εξαιρεθούν, από οποιοδήποτε “εισαγόμενο” αρνητικό στόχο και να ανασταλεί άμεσα η έκθεση του πληθυσμού στις νέες συχνότητες που τεκμηριωμένα προκαλούν στείρωση2, υπογεννητικότητα και δημιουργούν πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην Νέα Γενιά των Ελλήνων, μια γενιά που έχει επιφορτισθεί με το πολύ δύσκολο και σύνθετο έργο της ανασύνταξης αυτού του Ιστορικού έθνους από την σημερινή διάλυση του! .
  Η συνεχής και παρατεταμένη έκθεση στις νέες υψηλές συχνότητες της ασύρματης επικοινωνίας μειώνουν την γονιμότητα2 ανδρών και γυναικών και σύμφωνα πάντα με την σύγχρονη βιβλιογραφία, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα υγείας σε μικρούς και μεγάλους, ειδικότερα στα παιδιά τα οποία από ηλικία 0-14 είναι εξαιρετικά ευάλωτα. Ήδη τα ποσοστά του καρκίνου από κάθε αιτία στην χώρα μας δεν είναι ενθαρρυντικά και ειδικά της λευχαιμίας εντελώς απογοητευτικά αφού κατέχουμε την 8η θέση μεταξύ 183 χωρών
  Ελπίζω αλλά ας μου επιτραπεί και να απαιτώ από την οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου να εξετάσει σοβαρά τα θέματα που αναφέρθηκαν και συγκεκριμένα:

  • Να ενημερώσει τους πολίτες για τους κινδύνους της κατάχρησης της ασύρματης επικοινωνίας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις νέες, σκόπιμες και μη, πρακτικές των υψηλών συχνοτήτων και την καθολική εφαρμογή τους
  • Να προστατεύσει την νέα γενιά με μέτρα που ήδη εφαρμόζονται και υιοθετούνται σε άλλες χώρες και ειδικά για τα παιδιά 0-14 ετών
  • Να βάλει νέα όρια και περιορισμούς στην ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας με προτεραιότητα πάντα την Δημόσια Υγεία.
  • Να αποδεχθεί το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος και να ελαχιστοποιήσει τα πιθανά προβλήματα γονιμότητας που μπορούν να επιφέρουν η άνευ όρων και άνευ ορίων ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας 5G, IoT, V2V, V2I, SM
  • Να συνταχθούν νέοι κανόνες ασύρματης επικοινωνίας -ανάπτυξης και υλοποίησης- με όρους και όρια, υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν κράτη με έντονο προβληματισμό και ευαισθησία .
  • Να προστατευθεί πάση θυσία το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας από τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών που επιβάλλονται από άλλα κέντρα και άλλα συμφέροντα και όχι αναγκαστικά ταυτόσημα με το συμφέρον της χώρας μας.

  Βιβλιογραφία:
  1 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them Prof. Martin Pall 2018. https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-2018.pdf
  2 The Microwave Factor Friday, June 28, 2019 135 peer-reviewed scientific studies & reports showing significant effects of EMF exposures on male fertility (1972-2012).
  3 History of Governments & Organizations Calling for Banning Wireless
  16/11/2018
  4 Environmental Health Trust June 11, 2016 Schools Worldwide Removing the Wi-Fi/Taking Action
  5 The Microwave Factor Friday, May 24, 2019 Multiple Countries Ban Wi-Fi & Cell Phones Around Schools, Young Children & Fetuses
  6 Επιστολή 4 Επιστημόνων – Καθηγητών προς τους Βουλευτές του Ελλ. Κοινοβουλίου, Δημάρχους, Περιφερειάρχες την Κυβέρνηση, την Αξιωματική Αντιπολίτευση, Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής* και Υπουργό Περιβάλλοντος Νοέμβριος 2018
  7 Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Μάρτιος 2019
  8 H Γενιά που δεν θα γεννηθεί ποτέ, δημοσίευμα της Εφημερίδας Αμαρύσια, Οκτ. 2018 άρθρο του Θ. Μέτση Μηχανολόγου -Ηλεκτρολόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος.
  9 House of Commons Hansard , UK .Electromagnetic Fields: Health Effects Debate on UK Parliament 25 June 2019
  10 Congress of the United States, Ερώτηση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ του Γερουσιαστή Blumenthal December 2018
  11 ΗΜΑ και Υγεία ISBN 978-618-00-0712-1 1978 Θ. Μέτσης

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 06:16 | Δρ. Θεόδωρος Μέτσης

  Μέσα από αυτήν την στήλη σας στέλνω την επιστολή της 1ης Μαρτίου με αναφορά στα Θέματα Υγείας προς τον Υπουργό Υγείας της προηγούμενης Κυβέρνησης , από τον οποίον μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμία απάντηση… Τα θέματα και οι ερωτήσεις ισχύουν και σήμερα και ακόμα αναμένονται απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό και από όλους που οραματίζονται την ανάπτυξη μαζί με τα προβλήματα υγείας που μας ενημερώνει η διαθνής επιστημονική κοινότητα!

  Δρ. Θεόδωρος Μέτσης Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός περιβάλλοντος

  ______________________________________________________________________

  Προς τον
  Υπουργό Υγείας
  Υπουργείο Υγείας
  Αριστοτέλους 19
  Αθήνα 10433
  ΣΧΕΤ: Ηλεκτρομαγνητική Περιβαλλοντική Ρύπανση και Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ 1η Μαρτίου 2018

  Η επιστολή μας της 22ας Νοεμβρίου (Συν 1) με αποδέκτες Την Κυβέρνηση, τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τους Βουλευτές, τους Περιφερειάρχες, και τους Δημάρχους σχετικά με τους κινδύνους της ασύρματης – ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το νέο νομοσχέδιο περί κεραιών και την πιλοτική εφαρμογή της 5G, έτυχε τελικά απάντησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στις 29 Ιανουαρίου και με επιστολή προώθησης από τον ίδιο τον Υπουργό κ. Παππά .
  Η συγκεκριμένη αρχή μας ενημερώνει με την επιστολή της αρ. 394/2019 (Συν 2 και 3) ότι “είναι αναρμόδια όσον αφορά την αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών σχετικά με τις βιολογικές επιπτώσεις της ΗΜ Ακτινοβολίας και ότι η σχετική αναφορά μας είναι εκτός του γνωστικού αντικειμένου του εν λόγω Υπουργείου”.
  Δεδομένου ότι το Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής δηλώνει ότι το κατ’ εξοχήν αντικείμενο του είναι: η προώθηση της ασύρματης επικοινωνίας και της νέας τεχνολογίας 5G, προφανώς όσον αφορά την Δημόσια Υγεία, το βάρος των αρμοδιοτήτων και κατ’ επέκταση της προστασίας του πολίτη, αντιλαμβανόμαστε ότι την ευθύνη έχει το Υπουργείο Υγείας.
  Γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Συνάπτει Συμφωνητικό Συνεργασίας με Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας για την εγκατάσταση πιλοτικού δικτύου 5G χωρίς αναφορά και μέριμνα για τις βιολογικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, την περιβαλλοντική ρύπανση και τους κινδύνους για τους οποίους η Διεθνής επιστημονική κοινότητα εκπέμπει εναγωνίως σήμα κινδύνου εδώ και χρόνια (Συν 4,5,6,7,8,9).
  Με βάσει τα ανωτέρω σας ζητούμε να μας ενημερώσετε για τα κάτωθι:
  • Ποιούς κινδύνους για την Δημόσια Υγεία έχετε εντοπίσει και επισημάνει που σχετίζονται με την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ως επακόλουθο της αλματώδους και κατά γενική παραδοχή ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της ασύρματης επικοινωνίας, στον Ελληνικό πληθυσμό .
  • Τι μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά την ενημέρωση – προφύλαξη του πολίτη και ιδιαίτερα των παιδιών, ποιές είναι οι οδηγίες που έχετε εκδώσει για σωστή χρήση μιας τεχνολογίας για την οποία επανειλημμένως η επιστήμη διεθνώς έχει εκφράσει εκτενείς φόβους και σοβαρές επιφυλάξεις?
  • Υπάρχει για το θέμα αυτό αρμόδια επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας και αν ναι, είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για την πρόληψη των ανησυχητικών βιολογικών επιπτώσεων και την επιβολή ασφαλών ορίων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας?
  • Σας έχουν απασχολήσει τα πολύ ανησυχαστικά και προειδοποιητικά δημοσιεύματα / συγγράμματα για την νέα γενιά τηλεπικοινωνίας 5G και οι καθημερινές αρνητικές επιπτώσεις που καταγράφονται στον ξένο τύπο μαζί με την έντονη ανησυχία μιας μεγάλης μερίδας επιστημόνων για τις νέες συχνότητες και τα ανεβασμένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας?
  • Έχει απασχολήσει το υπουργείο Υγείας το νέο νομοσχέδιο περί κεραιών με τις πυκνές διατάξεις των κεραιών μέσα στον αστικό χώρο με πλήρη αποχή χωροταξικών ορίων? Έχετε συμμετάσχει στην διαβούλευση αυτού του νομοσχεδίου και ποιες είναι οι απόψεις – προτάσεις του Υπουργείου υγείας σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν την Δημόσια υγεία?.
  Διευκρινίζουμε και σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα ανωτέρω ερωτήματα, ανεξάρτητα με τις όποιες ενέργειες και θέσεις έχετε ήδη λάβει που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα και κοινωνική ευθύνη του υπουργείου σας.
  Θα προσθέσουμε ότι τα νέα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού σχετικά με την τεχνολογία πέμπτης γενιάς (5G) είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά μετά την επερώτηση του Γερουσιαστή Blumenthal για “μελέτες και έρευνα” που αφορούν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας 5G στον άνθρωπο, η απάντηση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ήταν και κατηγορηματική αλλά και άκρως ανησυχητική επιβεβαιώνοντας ότι καμία έρευνα – μελέτη δεν υπάρχει μέχρι σήμερα που να πιστοποιεί ότι η τεχνολογία 5G είναι ασφαλής ή έστω μη επιβαρυντική για την υγεία του ανθρώπου.
  Ήδη οι πρώτες πληροφορίες από πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει εφαρμοσθεί πιλοτικά η 5G, τα αποτελέσματα δεν είναι καθησυχαστικά αφού οι επιπτώσεις στους πολίτες των πόλεων αυτών εγείρουν σαφή ερωτήματα και προβληματισμούς.

  Δεδομένου επίσης του μεγάλου και μη εμφανούς κόστους της επιβάρυνσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την αύξηση των επιπτώσεων στην υγεία, από την αλόγιστη και παρατεταμένη έκθεση στην ΗΜΑ – Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία – (καρκινογενέσεις /υπογονιμότητα / ΔΕΠΙ / μείωση ανοσοποιητικού / διαταραχές ύπνου, μνήμης, νευρικότητας και άλλα),- επισημαίνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη:
  a. να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε ενέργεια – πιλοτική εφαρμογή – της 5G
  b. να σταματήσουν όλες οι εφαρμογές πειραματικές και μη, που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και για ενημέρωση σας επισυνάπτουμε μέρος από την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία (Συν. 4,5,6,7)

  Δηλώνουμε παρόντες και αρωγοί μαζί σε οποιαδήποτε προσπάθεια σας που θα αποβλέπει στην προστασία του πολίτη, για τον περιορισμό της έκθεσης στην τοξική επίδραση της ακτινοβολίας με στόχο πάντα την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης, όχι μόνο οι υπογράφοντες αλλά και το διεθνές δίκτυο επιστημονικών συνεργατών μας.

  Με εκτίμηση

  Π. Νικολοπούλου Σταμάτη
  Ομότιμη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατομικής
  Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Δρ. Θ.Μέτσης Dipl.Eng, M.Sc.(Eng.), Ph.D.
  Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Περιβάλλοντος

  Συνημμένα : 1. Επιστολή μας της 22 Νοε. 2018 Προς τον πολιτικό κόσμο και την κεντρική εξουσία
  2. Απάντηση του Υπ. Ψηφ. Πολιτικής
  3. Συνοδευτική επιστολή Υπουργού κ. Ν. Παππά
  4,5,6 Διεθνείς διαμαρτυρίες για την Ακτινοβολία και την εφαρμογή 5G,
  7. Εργασία του καθ. Martin Pall 2018 (URL)
  8. Επερώτηση του Γερουσιαστή Blumenthal
  9. Απάντηση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στον Γερουσιαστή Blumenthal

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 05:21 | Δρ. Θεοδωρος Μέτσης

  Μέσα από αυτήν την στήλη σας στέλνω πάλι την επιστολή των 4 επιστημόνων του Νοε 2018 με αναφορά στο Δημογραφικό την Δημόσια Υγεία στις Διεθνείς Εκκλήσεις και το Τοξικό της Νέας γενιάς, που εστάλη προς όλους τους Βουλευτές, Δημάρχους και Περιφερειάρχες από τους οποίους μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμία απάντηση…..

  Δρ. Θεόδωρος Μέτσης Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός περιβάλλοντος
  _____________________________________________________________________

  Προς την Κυβέρνηση και τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
  Βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου
  Περιφερειάρχες και Δημάρχους της Ελληνικής Επικράτειας

  Αξιότιμοι Κύριοι 22 Νοεμβρίου 2018

  Η επιστολή μας έχει ως αφορμή το πρόσφατο σχέδιο νόμου για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τα άμεσα σχετιζόμενα με αυτό πιλοτικά δίκτυα του 5G και των έξυπνων (ψηφιακών) μετρητών (ηλεκτρικού ρεύματος), προκειμένου να σας ενημερώσουμε με αδιαμφισβήτητα επιστημονικά στοιχεία ότι η εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών (GSM, 3G, 4G, 5G) πλήττει καίρια τη δημόσια υγεία λόγω της κατακόρυφης αύξησης της ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής ρύπανσης όχι πλέον έξω αλλά εντός των οικιακών, εκπαιδευτικών, νοσοκομειακών, επαγγελματικών κ.λπ. χώρων.
  Η επιστολή μας αυτή συνοδεύεται από τις δύο τελευταίες διεθνείς εκκλήσεις (2018) εκατοντάδων καταξιωμένων επιστημόνων για την προστασία τόσο του απλού πολίτη όσο και κάθε ζώντος οργανισμού επί της γης από την ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) ακτινοβολία. Τα θέματα που ανακύπτουν από την ανεξέλεγκτη χρήση και επέκταση αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων, και που θα πρέπει να συνεκτιμήσετε στα πλαίσια των άμεσων ή έμμεσων ευθυνών σας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

  1ον [ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ] Η Ελλάδα είναι μια χώρα που θα πληγεί ιδιαίτερα από την ρύπανση της ΗΜΑ, και με δεδομένο ότι έχει ήδη ένα σοβαρό “Δημογραφικό Πρόβλημα”, επιβάλλεται μια ιδιαίτερη προσοχή στην αλόγιστη επέκτασή της, διότι αφενός υποβαθμίζει το ευ ζην (πονοκέφαλοι, αϋπνίες, κόπωση, πτώση του ανοσοποιητικού, διαταραχές μνήμης), και αφετέρου αποτελεί έναν από τους συντελεστές της υπογεννητικότητας σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις. Η αλόγιστη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο τα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδιαίτερα τοξικό για κάθε πολίτη και επιπλέον επιβαρύνει οικονομικά και λειτουργικά τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά συστήματα υγείας λόγω των ασθενειών που προκαλεί, ειδικά μέσω της υπογεννητικότητας, της καρκινογένεσης και πολλών άλλων βλαπτικών επιπτώσεων ειδικά στη νέα γενιά.
  2ον [5G & IoT] Η οικονομικά και πολιτικά αδέσμευτη επιστημονική κοινότητα εδώ και καιρό έχει επισημάνει και εξακολουθεί να προειδοποιεί για τους κινδύνους, με πολλαπλές επιστημονικές μελέτες και ένα πλήθος δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών, που αφορούν την διαρκώς αυξανόμενη ηλεκτρομαγνητική ρύπανση του Πλανήτη μας, και στους κινδύνους που προκύπτουν από την ασύρματη επικοινωνία και ειδικά του καινοτόμου συστήματος 5G με το οποίο ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες, και της συνδεόμενης υπηρεσίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT).

  3ον [ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ] Η αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής οφείλει να θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας από τους κινδύνους για τους οποίους διαρκώς προειδοποιεί η ανεξάρτητη διεθνής επιστημονική κοινότητα τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και η Κυβέρνηση αποφασίζουν επί αυτού του θέματος όχι εκ προθέσεως αλλά λόγω περιορισμένης και μη αντικειμενικής πληροφόρησης από κρατικές επιτροπές στις οποίες έχουν παρεισφρήσει μη ειδικοί στις βιολογικές επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση ή/και απόκρυψη των συνεπειών τους στη δημόσια υγεία, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεδομένου ότι οι βλάβες που προκαλούνται στον πληθυσμό κατατάσσονται και σε χρόνια νοσήματα.
  4ον [ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ] Θεωρούμε ότι κάθε πολιτικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τους πολίτες της χώρας μας θα πρέπει να επιδιώκει την αντικειμενική ενημέρωσή του επί των βιολογικών επιπτώσεων της μη ιονίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας, ώστε να μπορεί να παίρνει υπεύθυνη θέση για την συγκεκριμένη πηγή βλαβών στη δημόσια υγεία, στις οποίες εκτίθενται εν αγνοία τους οι γενιές του σήμερα, αλλά και του αύριο, γεγονός που τεκμηριώνεται από τις 10000 και πλέον δημοσιευμένες ανεξάρτητες διεθνείς μελέτες.
  5ον [ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ] Οι επιστημονικές μελέτες / εκθέσεις που συνοδεύουν την παρούσα επιστολή είναι δημοσιευμένες σε Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά. Είναι ενημερωτικές και δυστυχώς άκρως ανησυχητικές διότι επιπλέον εστιάζουν και σε θέματα με εθνική διάσταση, όπως “Δημογραφικό – υπογεννητικότητα”, “Δημόσια Υγεία”, “Νέα Γενιά”.
  6ον [Το «ΤΟΞΙΚΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ] Τα μη φυσιολογικά βιολογικά συμπτώματα που παρατηρούνται στην νέα γενιά, όπως η έκρηξη του ποσοστού αυτισμού (1 στα 135 παιδάκια στην Ελλάδα), ο αυξανόμενος αριθμός παιδιών με Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder), με προβλήματα όρασης, λευχαιμίας και εγκεφαλικών όγκων, όπως διαπιστώνονται από στατιστικές μελέτες άλλων χωρών, που δυστυχώς δεν διεξάγονται και στην χώρα μας, δίνουν μια σαφή αλλά τρομακτική εικόνα της ηλεκτρομαγνητικής καταστροφικής πορείας που ακολουθεί η κοινωνία μας, η οποία επιταχύνεται από μια συνεχή, ανεξέλεγκτη, εθιστική διαφήμιση, που επιτρέπεται από το κράτος να απευθύνεται ακόμα και σε μικρά παιδιά!
  Με συναίσθηση της επιστημονικής και κοινωνικής μας ευθύνης:
  • Σας ενημερώνουμε ώστε με αυτή την επιστολή μας, μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, να σας ευαισθητοποιήσουμε και ως προς τις δικές σας πολιτικές ευθύνες.
  • Ζητούμε άμεσα την αναβολή ψήφισης του νόμου περί κεραιών και την αναστολή κάθε πιλοτικής εφαρμογής των συστημάτων 5G και έξυπνων μετρητών, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης, δια ζώσης, σε αντίλογο από ουσιαστικά ειδικούς επιστήμονες (Έλληνες και ξένους) για τις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από αυτές τις τεχνολογίες, αλλά και για τις τεχνολογικές δυνατότητες ασφαλούς χρήσης τους μέσα

  από τη δραστική μείωση των υφιστάμενων ορίων έκθεσης του πληθυσμού στις Η/Μ ακτινοβολίες, αφού ήδη αρκετές χώρες αποδέχονται ως ασφαλή όρια μόλις το 1/70 αυτών που ισχύουν στην χώρα μας (βλ. Ιταλία, Ελβετία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρωσία. Μονακό κ.α.)
  •Προς λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε τις πρόσφατες διεθνείς επιστημονικές εκκλήσεις (5G Earth and Space Appeal 2018, The EMF Call for Truly Protective Limits for Exposure τo EMF, 5G EU Appeal 2017), και έναν κατάλογο με διεθνή συγγράμματα που τεκμηριώνουν π.χ. την υπογεννητικότητα την προερχόμενη από την ρύπανση της ΗΜΑ.
  •Παραμένουμε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ή συνδρομή κρίνετε αναγκαία.

  Οι Υπογράφοντες επιστήμονες

  Καθ. Χρ Γεωργίου Καθ. Λ. Μαργαρίτης Καθηγ. Π. Νικολοπούλου Σταμάτη Δρ. Θ. Μέτσης

  Συνημμένα:
  a. 5G Earth and Space Appeal 2018 (Ελληνικό κείμενο)
  b. The EMF Call for Truly Protective Limits for EMF (Ελληνικό και Αγγλικό Κείμενο)
  c. 5G EU Appeal 2017(Αγγλικό κείμενο)
  d. Διεθνή συγγράμματα με θέμα: Υπογεννητικότητα και ΗΜ Ακτινοβολία

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 23:33 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ

  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ
  Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των υποδομών για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης ΚΛΠ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΕΡΑΙΩΝ ΟΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
  ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟ/ΜΙΚΡΟ-ΚΥΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ «ΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΒΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ.
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΤΑ ΕΞΗΣ

  ΆΡΑ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
  ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ
  ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 45 ΜΟΝΆΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΠΕΔΊΟΥ (ΒΟΛΤ/μέτρο) ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ 0,5 ΒΟΛΤ/μέτρο ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
  η νέα χαμηλή τιμή θα ισχύει για θέσεις μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας (οικίες, γραφεία. Σχολεία, Νοσοκομεία κλπ) και όχι στον ανοιχτό υπαίθριο χώρο.
  ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ Η ΣΧΟΛΕΙΑ, Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, Η ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Η ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0,5 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΤΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΑ 45 ΒΟΛΤ /ΜΕΤΡΟ ΣΤΑ 0,5 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
  Η ανωτέρω μείωση επιβάλλεται να γίνει υπό το πρισμα των τρεχουσών δημοσιεύσεων διεθνώς αλλά και για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Προφύλαξης του Π.Ο.Υ. και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα. Το έχει πετύχει η Ιταλία κατεβάζοντας το όριο σε 0,6 v/m και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, και άλλες χώρες και πόλεις όπου ισχύουν πολύ χαμηλότερα όρια από αυτά που ισχυουν στη χωρα μας. Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m…
  Ασχολουμαι για δεκαετίες με την επικινδυνοτητα της ακτινοβολίας που προέρχεται από τις σύγχρονες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα δίκτυα και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Οι 167 μέχρι τώρα δημοσιεύσεις μας εστιάζονται σε αυτό κυρίως το αντικείμενο (Βιογραφικό στην ιστοσελίδα http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis ) Βρίσκομαι σε συνεργασία και διαρκή επαφή από 20ετιας με ξένους επιστήμονες για το θέμα αυτό και θεωρούμε, όπως έχουμε δημοσιεύσει πως
  ΤΑ ΌΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΡΤΗΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ICNIRP, ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΟΥΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
  1. Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), κατέθεσε το 1998, «Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας για τον Περιορισμό της Έκθεσης σε Χρονικά Μεταβαλλόμενα Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μέχρι 300 GHz)». Αυτές οι οδηγίες έγιναν αποδεκτές από τον ΠΟΥ και από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο ΠΟΥ έστειλε σε όλα τα έθνη τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP παρακινωντας τες να διεξάγουν ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΟΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ. ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. Το 2009, η ICNIRP κυκλοφόρησε μια δήλωση λέγοντας ότι επαναβεβαιώνει τις κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε το 1998, εφόσον κατά τη γνώμη της, η επιστημονική βιβλιογραφία που δημοσιεύθηκε έκτοτε «δεν έχει προσθέσει κανένα στοιχείο για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδα έκθεσης χαμηλότερα από τα ισχύοντα όρια και έτσι δεν απαιτείται η άμεση αναθεώρηση των οδηγιών της σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης σε υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία». Η ICNIRP συνεχίζει μέχρι σήμερα να διατυπώνει αυτούς τους ισχυρισμούς, παρά τις αυξανόμενες επιστημονικές αποδείξεις για το αντίθετο.
  2. Κατά τη γνώμη 190 ειδικών επιστημόνων που υπέβαλαν σχετικό υπόμνημα στον ΟΗΕ οι Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας της ICNIRP δεν επαρκούν για την προστασία της δημόσιας υγείας, αφού δεν καλύπτουν τις επιδράσεις που μπορεί να προκληθούν από μακροχρόνια έκθεση είτε από έκθεση σε πεδία χαμηλής έντασης.

  3. Οι επιδράσεις περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση των επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών μάθησης και μνήμης, νευρολογικές διαταραχές, καθώς επίσης και αρνητικές επιπτώσεις στην γενική ευζωία στους ανθρώπους
  4. Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΤΟ 2011 ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ
  5. ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 1.000 μW/cm2 (630 μW/cm2 σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία) ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΑIΤΕΡΑ ΟΣΩΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.

  3.Πουθενά στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει αναφορά ή πρόβλεψη για χωροταξική αναδιάρθρωση ή οργανωτικό σχέδιο της πολιτείας για την εγκατάσταση των κεραιών, απαραίτητα για να μπει ένα φρένο στην ασύδοτη και άναρχη εγκατάστασή τους, με σωρευτική ακτινοβολία από πολλαπλές κεραίες και συνεγκαταστάσεις. Επίσης θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αδειοδότηση, διαχείριση και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας , άρα απαραίτητη, για την λήψη της άδειας, την έγκριση της χωροταξικής εγκατάστασης της κεραίας, από τον τοπικό Δήμο, η οποία πρέπει να προστεθεί στις προϋποθέσεις

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΚΑΙ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 22:39 | Πολυξενη Νικολοπούλου Σταμάτη

  H 4 IR (τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ) είναι εδώ με αναμφισβήτητα θετικά επιτεύγματα για τον άνθρωπο όμως φέρνει μαζί της το κουτί της Πανδώρας με το πολύτιμο εργαλείο το λεγόμενο 5G! αλλά και το ΙΟΤ και άλλα πολλά εξαιρετικά και αναπτυξιακά , όπως πχ τα χωρίς οδηγό αυτοκίνητα/έξυπνοι μετρητές/κτλ. . Μέσα στην μεγάλη μας χαρά για τον εκσυγχρονισμό μας προκύπτουν κάποια ερωτήματα που για τον απλό πολίτη είναι εύλογα αλλά για τον επιστήμονα και ιδιαίτερα τον γιατρό γίνονται επιτακτικά
  .
  Αφού δηλώσω ότι δεν προτίθεμαι να αντιπολιτευτώ την Αναπτυξιακή Πολιτική της Κυβέρνησης .

  Ανησυχώ διότι πιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης σε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις

  Ζητώ από τους υπευθύνους της σύνταξης του Νομοσχεδίου να προβληματιστούν και να απαντήσουν
  1)Υπάρχουν Ιατρικές μελέτες που να τεκμηριώνουν ότι η 5G Τεχνολογία δεν είναι βλαβερή για τον άνθρωπο και τα έμβια όντα και από ποιούς έχουν χρηματοδοτηθεί
  2) Τι γνωρίζει ο Ελληνικός πληθυσμός για την τεχνολογία 5G. Τι γνωρίζουν οι πολιτικοί που παίρνουν τις αποφάσεις εφαρμογής του
  3) Εχει δώσει την συγκατάθεση του ο καθένας από εμάς για την έκθεση μας στην 5G που ως Hηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία βάσει της ΠΟΥ είναι πιθανώς καρκινογόνος τουλάχιστον
  3)Εχει την επαρκή ευαισθητοποίηση και πληροφορία ο Ελληνικός πληθυσμός για να προφυλαχθεί Ποιά η μέριμνα για τις έγκυες και το ευαίσθητο έμβρυο , ποιά η μέριμνα για τα αναπτυσσόμενα παιδιά
  4)Ποιές μελέτες από διεθνώς αναγνωρισμένους αξιόπιστους επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι δεν επηρεάζονται λειτουργίες ανθρώπινης Παραγωγής/Εγκεφαλικής λειτουργίας
  5)Εχει υπολογιστεί το κρυφό κόστος που θα επιβαρύνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας η έκθεση του πληθυσμού στην 5G

  Ζητώ από τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί δημόσια για την ασφάλεια του πληθυσμού στην έκθεση σε 5G

  Πολυξένη Νικολοπούλου Σταμάτη
  Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 19:39 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 5G

  Είναι επιτακτικό να μην εφαρμοσθεί η νέα ασύρματη γενιά δικτύων 5G, διότι θεωρείται άκρως επικίνδυνη για την υγεία, αλλά και για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών. Ήδη μετά την υπογραφή των συμβάσεων με τις πρώτες «smart cities” (έξυπνες πόλεις), που θεωρούμε ότι ελαφρά τη καρδία και με μεγάλη άγνοια κινδύνου υπέγραψαν οι πρόθυμοι Δήμαρχοι, προετοιμάζεται πυρετωδώς η εγκατάσταση των άνω των 50.000 περίπου νέων κεραιών που θα εξυπηρετούν τη νέα αυτή εφαρμογή 5G, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν οι περίπου 11.000 παλιές, νόμιμες και παράνομες κεραίες από τις θέσεις τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται…
  Η νέα αυτή εφαρμογή 5G, παρά την απαστράπτουσα προβολή και διαφήμισή της, έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία και εκκλήσεις από ειδικούς επιστήμονες παγκοσμίως, σε σχέση με την διαφαινόμενη, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων του πλανήτη, (από ότι με τις προηγούμενες γενιές δικτύων 2G,3G,4G κλπ) από τις υψηλές ακτινοβολίες εξαιρετικής πυκνότητας και επικινδυνότητας. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε οικονομική ωφέλεια κι αν προκύπτει από τη διαχείριση της 5G, στερείται της αναγκαίας προϋπόθεσης της εγγύησης για τα δημοκρατικά βιολογικά, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ( υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει τεχνολογική δυνατότητα εφαρμογής της και για «mind control» ).
  Υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή της 5G προκάλεσε κοινωνικές αντιδράσεις, και θεσμικές αντιρρήσεις (π.χ. απόρριψη της εφαρμογής της 5G με βέτο από τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Edmund G. Brown το 2017). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην καρδιά της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες, η Υπουργός Περιβάλλοντος Céline Fremault, μετά από αίτημα να αυξηθούν τα –χαμηλά εκεί όπως είπαμε παραπάνω – όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για να εγκατασταθεί η 5G, αρνήθηκε κατηγορηματικά με τη φράση «The people of Brussels are not guinea pigs whose health I can sell at a profit». (οι πολίτες των Βρυξελλών δεν είναι ινδικά χοιρίδια των οποίων την υγεία μπορώ να ξεπουλήσω για κέρδος).
  Επιβάλλεται να ληφθεί υπ’ όψιν η άποψη των 200 και πλέον επιστημόνων από χώρες όλου του κόσμου, που ζήτησαν το 2017, με την έκκληση «5G APPEAL» τη ΜΗ εφαρμογή της. Νέα έκκληση έγινε το 2018 και βρίσκεται ακόμη σε διαδιικτυακή λειτουργία, με τον τίτλο «Stop 5G on Εarth and in Space » απευθυνόμενη στον ΟΗΕ, στην Ε.Ε. κ.λ.π. Έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά και έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα χιλιάδες υπογραφές από επιστήμονες όλου του κόσμου( Βλέπετε σχετικό link: http://www.5gspaceappeal.org )

 • 14 Σεπτεμβρίου 2019, 17:18 | Θεόδωρος Μέτσης

  Είναι απορίας άξιον πως τα θέματα της 5G εντάχθηκαν στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.!!! και πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν το θέμα αλλά δυσκολεύονται να συσχετίσουν στοιχεία ανάπτυξης με την τεχνολογία 5G.
  Η 5G δεν είναι καθόλου μια νέα εφαρμογή για ταχύτερη αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω διαδικτύου όπως προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν αλλά μια νέα εφαρμογή συλλογής και χειραγώγησης ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών και δεδομένων που ελέγχει και περιορίζει ατομικές ελευθερίες των πολιτών όλων των χωρών, καταργεί ουσιαστικά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενώ παράλληλα δημιουργεί μια μεγάλη και ιδιαίτερη επιβάρυνση στο οικοσύστημα του Πλανήτη.
  Η 5G έρχεται μαζί με ένα τεράστιο ενεργειακό αποτύπωμα που εκτιμάται ότι μέχρι το 2035 θα απαιτεί το 15% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας και θα κλονίσει ακόμα περισσότερο τον Πλανήτη και την κλιματική αλλαγή, με σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, με καταστροφές επί του φυτικού κόσμου και σοβαρές αλλοιώσεις στο ζωικό βασίλειο. Τα ανωτέρω κρύβονται επιμελώς ώστε να μην τα γνωρίζει ο απλός πολίτης αλλά η καταστροφή είναι δεδομένη και τεκμηριωμένη με χιλιάδες δημοσιευμένες μελέτες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά έντυπα. .
  Ίσως η μεγαλύτερη και πλέον καταστροφική επίδραση είναι εκείνη του δημογραφικό με την έμμεση επιβολή μιας μαζικής στείρωσης που επιτυγχάνεται με τα αυξημένα επίπεδα ακτινοβολίας μέσα στις πόλεις. Υπάρχουν άπειρες μελέτες για το πρόβλημα γονιμότητας που δημιουργείται σε άνδρες και γυναίκες και αγνοείται πλήρως από τον νομοθέτη του αναπτυξιακού νομοσχεδίου ενώ θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί.
  Το έντονο Δημογραφικό πρόβλημα που προσδιόρισε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής το 2018 δεν είναι τυχαίο αλλά επακόλουθο της αυξημένης ακτινοβολίας μέσα στις πόλεις που θα αυξηθεί πολύ περισσότερο στις χαρακτηριζόμενες “έξυπνες” !! Οι επιπτώσεις επί του δημογραφικού είναι πλήρως τεκμηριωμένες σε εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες και έχει ενημερωθεί πρόσφατα και το Υπουργείο Παιδείας αλλά και η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υγείας με επιστολή της 1ης Μαρτίου 2019 με πολλαπλές διεθνείς αναφορές , μια επιστολή η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αναπάντητη.
  Πώς μία πόλη μπορεί να είναι έξυπνη και να κάνει ζημιά στις επόμενες γενεές των Ελλήνων παραμένει ένας γρίφος χωρίς καμία λογική. Πώς η εσκεμμένη μείωση του πληθυσμού μπορεί και καταγράφεται ως ανάπτυξη είναι και αυτό περίεργο αν όχι και εγκληματικό…
  Η επιστολή με τις υπογραφές των Καθηγητών Λ. Μαργαρίτη, Χρ. Γεωργίου Π. Νικολοπούλου – Σταμάτη, και δική μου τον Νοέμβριο του 2018 προς όλους τους Βουλευτές και Δημάρχους, έλαβε την απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής (ΑΠ 394/2019) προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής αναφέροντας ότι: η διατύπωση κρίσεων και αξιολογήσεων επί επιστημονικών μελετών και ανακοινώσεων σχετικών με τις βιολογικές επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας είναι εκτός ορίου των αρμοδιοτήτων, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου της υπηρεσίας μας. Με λίγα λόγια η προηγούμενη ηγεσία του Υπ. Ψηφιακής πολιτικής αγνοούσε 20000 και πλέον διεθνείς μελέτες για τις επιπτώσεις της ΗΜ ακτινοβολίας στην υγεία γεγονός που φαίνεται να ασπάζεται και η παρούσα ηγεσία.
  Ως χώρα ακόμα κοιμόμαστε. Θεωρούμε με νόμο του 2000 ως ασφαλή τα όρια της ICNIRP του 1998, όταν πολλές χώρες έχουν ήδη μειώσει τα όρια τους κατά 100 φορές.!! Ακόμα θεωρούμε ότι μόνο η μεγίστη τιμή ακτινοβολίας έχει σημασία ενώ αγνοούμε πλήρως τον χρόνο έκθεσης που σύμφωνα με την διεθνή επιστημονική κοινότητα είναι ίσως η σημαντικότερη παράμετρος στις επιπτώσεις στην υγεία. Βέβαια ο αναπτυξιακός νόμος προσπαθεί να διευθετήσει η μάλλον να διευκολύνει τα θέματα της 5G χωρίς καμία αναφορά ή αλλαγή στα όρια επικινδυνότητας της προηγούμενης εικοσαετίας αλλά που υιοθετούμε μέχρι σήμερα.
  Πολλοί περιμένουν εναγωνίως τα αυτόνομα αυτοκίνητα στα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους, με texting ή οτιδήποτε άλλο και δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι με τα αυτόνομα αυτοκίνητα ο στόχος είναι ο περιορισμός κινήσεων μόνο σε οδικούς άξονες που θα υποστηρίζονται με την κατάλληλη υποδομή. (digital infrastructure). Αποτέλεσμα του τελευταίου θα είναι η ελεγχόμενη αλλά και περιορισμένη κίνηση των πολιτών βάσει συγκεκριμένων σχεδίων σε πόλεις και χώρες.
  Μεγάλη είναι και η ζημιά που γίνεται στον εγκέφαλο ειδικά των παιδιών με την αλλοίωση της διαπερατότητας του blood – brain barrier (αιματοεγκεφαλικού φραγμού), με σοβαρή τεκμηρίωση και πολλαπλές διεθνείς αναφορές που μπορεί να οδηγήσει σε Alzheimer μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού σε σχετικά μικρές ηλικίες. Οι καρκινικές επιπτώσεις από την μη ιονίζουσα ακτινοβολία έχουν ήδη τεκμηριωθεί σε χιλιάδες συγγράμματα αλλά και στα πρόσφατα αποτελέσματα των πειραμάτων της NTP (National Toxicology Program) της Αμερικής και του Ramazzini Institute της Ιταλίας.
  Αξιόλογες μελέτες έχουν ήδη εμφανισθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ενώ γρίφος παραμένει η απόσταση που τηρεί μέχρι σήμερα ο Ιατρικός κόσμος της χώρας μας όταν η πληροφόρηση από άλλες ιατρικές ομάδες του εξωτερικού όπως η AAP (American Academy of Pediatrics) η PHIRE (Physicians Health Initiative for Radiation and Environment), AAEM (American Academy of Environmental Medicine) είναι καθοριστική και σαφής.
  Οι αλλοιώσεις του οικοσυστήματος, το άκρως επιβαρυντικό ενεργειακό αποτύπωμα, το δημογραφικό πρόβλημα και τα σοβαρά θέματα υγείας είναι οι βασικοί άξονες αυτής της καταστροφικής εφαρμογής που ονομάζεται 5G και η παρούσα Κυβέρνηση εντάσσει περιέργως στον αναπτυξιακό νόμο!!
  Δεν μπορώ να μην σχολιάσω τις μέχρι σήμερα ενέργειες της νέας Κυβέρνησης ως εξαιρετικά γρήγορες, εύστοχες και αναγκαίες αλλά πιστεύω ότι αυτή στερείται ενημέρωσης για τα θέματα της ακτινοβολίας και ειδικά της εφαρμογής 5G και των καταστροφικών συνεπειών που ήδη εμφανίζονται σε μερικές από τις 11 πιλοτικές εφαρμογές του 2018 στις ΗΠΑ.
  Ακόμα και η Βουλή των Κοινοτήτων στην Αγγλία παρά τα πολλαπλά προβλήματα του Brexit, έχει ασχοληθεί σοβαρά με την 5G και η Κύπρος φέρνει σύντομα στην Βουλή της, συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
  Δεν είναι τυχαίο που πόλεις όπως η Ρώμη, οι Βρυξέλλες, η Φλωρεντία, το Μπρίστολ, η Γενεύη και πολλές πόλεις της Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας αντιδρούν ενώ στην Ελλάδα σφυρίζουμε αμέριμνα, αγνοούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, παραβλέπουμε χιλιάδες επιστημονικά πειράματα και συγγράμματα και βαφτίζουμε την 5G …Ανάπτυξη

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 16:59 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΦΑΡΑΣ

  Nα σταματήσει η προώθηση των ασυρμάτων δικτύων (5ης γενιάς) 5G. Με την 5G η έκθεση στην ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων θα αυξηθεί σημαντικά σε τιμές υψηλές πάνω από αυτές που ήδη υπάρχουν στα σημερινά δίκτυα τηλεπικοινωνιών 2G, 3G και 4G. Η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία έχει αποδειχθεί ζημιογόνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ακόμα και πριν να υπάρξει η ιδέα της 5G, δεκάδες διαμαρτυρίες και εκκλήσεις7 από διεθνείς επιστήμονες περιλαμβανομένης και της έκκλησης του Freiburg με τις υπογραφές 3000 γιατρών και πλέον, ζητούσαν την αναστολή της επέκτασης της ασύρματης ακτινοβολίας και μια συμφωνία παγώματος – ανακωχής για τους νέους σταθμούς βάσης.Το 2015, 215 επιστήμονες από 41 χώρες μετέφεραν τις ανησυχίες τους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (UN) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ένα πλήθος από πρόσφατα επιστημονικά συγγράμματα επισημαίνουν ότι τα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) επηρεάζουν κάθε ζώντα οργανισμό σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα γνωστά διεθνή και εθνικά όρια. Περισσότερες από 10000 ελεγμένες και δημοσιευμένες εργασίες προβάλλουν τις βλάβες που προκαλούνται στην υγεία του ανθρώπου από την ΗΜ ακτινοβολία. Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: • Καρδιακή Αρυθμία • Αλλαγή γονιδίων • Αλλαγές του μεταβολισμού • Αλλαγή στην ανάπτυξη των κυττάρων • Καρκίνος • Καρδιοαγγειακές παθήσεις • Πνευματικές βλάβες • Καταστροφή του DNA • Γενικές επιπτώσεις στην υγεία • Αύξηση των ελευθέρων ριζών • Προβλήματα μάθησης και μνήμης • Βλάβες του σπέρματος, ποιότητα και κίνηση • Αποβολές • Νευρολογικές παθήσεις •Παχυσαρκία και ζάχαρο • Οξειδωτικό στρές. Οι επιπτώσεις επί των παιδιών περιλαμβάνουν: Αυτιστικό σύνδρομο, Υπερκινητικότητα – προβλήματα προσοχής
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η 5G
  Προς: ΟΗΕ (Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών), EU (Ευρωπαϊκή Ένωση), ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), Συμβούλιο της Ευρώπης, και Κυβερνήσεις όλων των Εθνών,
  https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 14:40 | Κώστας Δημητρίου

  Πρέπει να προβλεφθεί οπωσδήποτε ότι σε κάθε δημόσια ή δημοτική υπηρεσία ή πιστωτικό οργανισμό (βλ. Τράπεζες) ή νπδδ κάθε επισκέπτης του χώρου θα έχει δικαίωμα σε wifi με ανακοίνωση σε κεντρικό σημείο των κωδικών wifi

  θα πρέπει να προβλεφθεί η γενικευμένη δυνατότητα με ένα πλαίσιο χρόνου τριετίας wifi ανοιχτού για όλους τους πολίτες της ελληνικής επικράτειας