Άρθρο 56 – Αναβάθμιση του ρόλου του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην καταγραφή της εργασίας και της απασχόλησης

Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, που αφορούν σε απασχολούμενους με αυτή τη μορφή απασχόλησης σε έως δύο εργοδότες (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει), και οι απασχολούμενοι με εργόσημο (του άρθρου 20 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει) καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής αυτής.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:55 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ

  Η διάταξη που εντάσσει το εργόσημο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δεν πρέπει να ισχύει και τώρα στο πολυνομοσχέδιο πρέπει να καταργηθεί. Οι λόγοι αυτού με μια μικρή ανάλυση έχουν ως εξής:
  Οι αγρότες και κατ’ επέκταση οι εργάτες γης που απασχολούν είναι μια ειδική κατηγορία και έτσι πρέπει να αντιμετωπισθούν. Δεν έχουν ομοιότητα με όλες τις άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων γιατί δεν εκτελούν εργασίες σε στεγασμένο χώρο και δεν ανήκουν όλοι στο ίδιο φορολογικό καθεστώς. Εργόσημο εκδίδουν όλοι οι άνθρωποι που απασχολούν εργάτη γης ανεξαρτήτου τι επάγγελμα κάνουν προκειμένου να πληρωθεί η εργασία του ανθρώπου.
  Η απασχόληση είναι ημερήσια και χωρίς σύμβαση εργασίας και με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ολοκληρωθεί η απασχόληση του εργαζομένου χωρίς να επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες.
  Η ύπαρξη λογιστή για την δήλωση ή την απόλυση της ημερήσιας πρόσληψης είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει ακόμη και σε αυτούς που ανήκουν στο κανονικό καθεστώς ΚΒΣ πολύ δε περισσότερο για αυτούς που επισκέπτονται το λογιστή μια ή δύο φορές το χρόνο.
  Η διάταξη αυτή είναι πρακτικά ανεφάρμοστη και το μόνο που επιφέρει είναι σύγχυση, φόβο και ενίοτε πρόστιμα όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί την ακολουθήσουν πιστά. Αυτό δηλώνουν και οι σύλλογοι των λογιστών.
  Είναι μια ευκαιρία να αποκατασταθεί η κανονικότητα και να φανεί ότι υπάρχει διαφοροποίηση έναντι των ιδιαιτεροτήτων που δεν επιτρέπει την λειτουργεία της.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:31 | Γιάννης Τρυφωνόπουλος

  Το Εργόσημο υποτίθεται πως εξυπηρετεί μορφές απασχόλησης που δεν είναι δυνατό να ορισθούν σε απολύτως συγκεκριμένα πλαίσια. Για παράδειγμα εργάτες σε χωράφια που ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ίσως να εργαστούν 5 ώρες, ίσως 7, ίσως και καθόλου, διανομείς διαφημιστικών εντύπων που μπορεί να ολοκληρώσουν την εργασία τους σε 4 ώρες ή σε 6 ώρες ανάλογα με την αντοχή και την ικανότητα του καθενός, ή και να μην εργαστούν καθόλου λόγω κακοκαιρίας, και πολλά άλλα παραδείγματα εργασιών που είναι αδύνατο να τα διαχειρισθεί κανείς από το ΕΡΓΑΝΗ και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μην το πειράξετε το Εργόσημο.

 • Oφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4488/2017, στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που θα συνοδεύει το εν λόγω σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και των ειδικών συνεπειών τους στα άτομα με αναπηρία.

 • 6. Αναφορικά με το άρθρο 56:
  Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι βάσει των απαιτήσεων του ν.4591/2019, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν πληροί προδιαγραφές προσβασιμότητας στους εργαζομένους, εργοδότες και εν γένει πολίτες με αναπηρία.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 22:23 | ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Λαμβάνοντας αφορμή αυτή την διαβούλευση και το μόνο σημείο που έχει σχέση με το υπουργείο εργασίας θέλουμε να κάνουμε μια υπενθύμιση σχετικά με την αναμενόμενη χρηματοδότηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που χιλιάδες ΚοινΣΕπ του νόμου 4430/16 είναι σε αναμονή για αυτό έτσι ώστε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη του τόπουΔράση «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και Νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ)». Αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 31,2 εκατ. Ευρώ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18:26 | Μπαλής Νικόλαος

  Αναφορικά στα άρθρα 59 έως και 61. Ούτε στο παρόν νομοσχέδιο έχει ληφθεί μέριμνα για τη προστασία του εργοδότη από την κακόβουλη καταγγελία κακόπιστου εργαζόμενου. Για άλλη μια φορά οι παρούσες διατάξεις μπορούν να μετατραπούν σε εργαλείο εκβιασμού.. και αυτή τη φορά ακόμη πιο ισχυρού…. π.χ. απολυεται εργαζόμενος λόγο κακής συμπεριφοράς σε συναδέλφους ή σε πελάτες… σαν μέσο αντεκδίκησης ο εργαζόμενος καταγγείλει την επιχείρηση για αδήλωτη εργασία…. πρόστιμο 10.500… ακόμα και αν πει η επιχείρηση να ξαναπροσλαβει τον εργαζόμενο για 12 μήνες , αυτός μπορεί να αρνηθεί… και μάλιστα να θέσει εκβιαστικούς όρους …αναφορικά με το άρθρο 63… θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για συγκεκριμένο αριθμό ΑΠΔ για τις οποίες δεν έχει γίνει πληρωμή ή για ύψος χρηματικού ποσού…πολλές φορές στις τουριστικές – εποχικές επιχειρήσεις λόγο ταμειακής στενότητας και χαμηλων εισπράξεών στην αρχή της σαιζόν μπορεί να μην γίνει πληρωμή για τούς 2 ή 3 πρώτους μήνες , και να γίνουν συνολικά πληρωμές στους μήνες με καλύτερες ημερήσιες εισπράξεις…Επίσης λάβετε υπόψιν σας το ιστορικό κάθε εργοδότη. Μπορεί να να τύχει σε μια μικρή επιχείρηση μια αναποδιά . Θα κινδυνέψει ούτως ή άλλως από διακοπή ρεύματος , από τον ιδιοκτήτη για το ενοίκιο, από την πίεση των εργαζόμενων, από την πίεση των προμηθευτών κλπ. θα επιφέρει τίποτα θετικό στον ΕΦΚΑ η παραπάνω αυτή πίεση? Προσδιορίστε το χρηματικό ή το χρονικό όριο του ανθρωπίνως αποδεκτού , από την κακόβουλη ή παράνομη συμπεριφορά…

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 06:48 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Η καταχώρηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των αμοιβόμενων με μπλοκάκι σε εως 2 εργοδότες, μόνο προβλήματα θα μπορούσε να δημιουργήσει και επιπρόσθετο κόστος στις επιχειρήσεις , διότι ο χρόνος και ο τόπος εργασίας καθώς και η αμοιβή των ατόμων αυτών διαφοροποιείται ανάλογα με τα αναληφθέντα έργα .
  Συμβάσεις τέτοιου είδους δεν είναι πάντα στατικές, ενώ η επιχείρηση δεν ελέγχει τον χρόνο και τον τόπο εργασίας (εαν ο αντισυμβαλόμενος διαθέτει τα μέσα να διεκπεραιώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του μπορεί να το κάνει , εκ των πραγμάτων όμως θα πρέπει να εργαστεί σε ώρες που θα είναι διαθέσιμοι και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο όποιο έργο πρέπει να φέρει εις πέρας).
  Ο αμοιβόμενος με μπλοκάκι εξακολουθεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ανεξάρτητα εαν έχει καταφέρει ο ίδιος να έχει εναν ή εκατό πελάτες.
  Στα σχέδια της προαγωγής του επιχειρείν στην Ελλάδα , μία τέτοια απόφαση μόνο πρόσκομα θα μπορούσε να αποτελέσει.
  Εν κατακλείδι και εφόσον ο ΕΦΚΑ διώρθωσε κάποιες δυσλειτουργίες με την δήλωση των ανωτέρω στις υποβαλόμενες ΑΠΔ, δεν χωρεί οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στις συνεργασίες αυτές, διοτι το μονο που επιτυγχάνεταιείναι η αυξηση της Ηλεκτρονικής Γραφειοκρατίας και πρόσθετες αντιεπιχειρηματικές διατάξεις.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 16:08 | Saga1

  Για το Αρθ. 56

  Γιατί αυτή η πρόσθετη δήλωση των ασφαλισμένων της παρ9.αρθ39 Ν.4387/162 για μια υποχρέωση που ήδη υπάρχει ?

  Ο Νομοθέτης γνωρίζει ? ότι υπάρχει η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης» όπου ο Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πού έχει αναρτηθεί στον ισότοπο http://www.efka.gov.gr , προκειμένου να δηλώσει στοιχεία του ασφαλισμένου. και Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα την συναίνεσή του στην εφαρμογή, στην ένδειξη «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη.

  Με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας ,θα πρέπει να περιμένουμε η μια υποχρέωση να καταργηθεί ,με την εναρξη εφαρμογής της νεας διάταξης .

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 14:09 | Αντώνης Καργαδούρης

  Οι ιδιώτες που προσλαμβάνουν με εργόσημο θα πρέπει να εγγραφούν στην ΕΡΓΑΝΗ;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 12:26 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Καλημέρα,
  στις εργασίες στο χωράφι δεν είναι όλα στάνταρ. Παίρνει κάποιος εργάτη, εκείνη την ημέρα βρέχει φεύγει συμπληρώνει άλλη ήμερα τις ωρες κ.λ.π. υπάρχουν πολλά ακόμα που δεν γίνονται ακριβως όπως νομίζει το υπουργείο. Επίσης βασικο είναι ότι οι περισσότεροι εργάτες δεν θέλουν εργοσημο, εκεί πρέπει να εστιάσει το υπουργείο και όχι να βάλει ένα γραφειοκρατικού ακόμη εμπόδιο.

  Η πρόταση μου είναι αφού το εργοσημο μπαίνει από τράπεζες και ΕΛΤΑ να βρουν ένα τρόπο να ενημερώνεται από εκεί απευθείας η Εργάνη.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 11:31 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΛΗ

  Η καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ των απασχολούμενων με εργόσημο, όταν δεν είναι σταθερές οι ημέρες απασχόλησης δεν είναι εφικτό πχ. καθαρίστρια που πηγαίνει να καθαρίσει κάποιες μέρες την εβδομάδα και επίσης για το οικόσιτο προσωπικό που δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 09:48 | Λιτσα

  Καλημέρα
  Θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας (όπως τηλεφωνητές, κλητήρες, γραμματείς) για μακροχρόνια άνεργους από 60 και άνω που υπάγονται στον ν. 2643/98 και χρειάζονται 600 ένσημα για την έκδοση την αναπηρικής σύνταξης.Δηλαδή δύο χρόνια εργασίας…. Αυτά τα άτομα (μαζί τους και εγώ) δεν μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα π.χ. σούπερ μάρκετ κ.λ.π. , δεδομένου ότι το πιθανότερο είναι να απολυθούν πριν την ολοκλήρωση του στόχου .