Άρθρο 65 – Παράταση άρθρου 50 του ν. 4569/2018

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 του ν.4569/2018(Α΄ 179) όπως ισχύει τροποποιούνται και το άρθρο 50 διαμορφώνεται ως εξής:
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση, σωρευτικά:
α) της έκδοσης του νέου Οργανισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),
β) της κατάρτισης του ψηφιακού οργανογράμματος αυτού και
γ) των περιγραμμάτων θέσης εργασίας,
και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η.12.2020 για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α` 224), απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β` και γ` της παρούσας.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 31η.12.2020, για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 ολοκληρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 20:10 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

  Πως όλες οι άλλες υπηρεσίες μπόρεσαν και δημιούργησαν οργανογράμματα και περιγράμματα θέσεων και ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί;
  Πως είναι υπεύθυνος ο απλός υπάλληλος που συμμετείχε στη κινητικότητα γι’αυτη την παρανομία και
  πως θα διορθωθεί η κατάσταση αν παραμείνουν εγκλωβισμένοι οι επιτυχόντες σε άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται προσωπικό;

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:31 | Εύη Τσιρίδου

  Είναι πολύ κρίμα και πολύ επικίνδυνο να απογοητεύεται, να θυμώνει και να απαξιώνεται μια μεγάλη μερίδα δημοσίων υπαλλήλων με το να αποτελεί τη θλιβερή και μοναδική εξαίρεση στον κανόνα του Ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Άξιοι, εργατικοί και ευσυνείδητοι υπάλληλοι που στην πλειοψηφία τους πλέον βρίθουν από τυπικά προσόντα και παλεύουν καθημερινά με τα αποτελέσματα της έλλειψης προσωπικού και υποδομών προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των πολιτών, τίθενται σε κατάσταση ομηρίας χάνοντας κάθε δικαίωμα διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών εργασίας και αμοιβών και εν πάσει περιπτώσει της αξιοκρατικής αναγνώρισης της δουλειάς και των προσόντων τους. Είναι κρίμα να ωθούνται κυρίως νέοι άνθρωποι σε μαζικές τάσεις φυγής τη στιγμή που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στον ευαίσθητο τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ανισότητα έχει και τα όριά της!

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00 | Χριστίνα Μ

  Αντί να προσπαθείτε να κρατάτε σε ομηρία τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, αναρωτηθείτε για ποιόν λόγο θέλουν να φύγουν τρέχοντας από εκεί. Προσπαθείστε να βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας τους, να τους εκπαιδεύσετε και να τους δώσετε τα απαραίτητα και βασικά εργαλεία για να επιτελούν το έργο τους, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες χωρίς να ταλαιπωρούνται.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:46 | EΥΑΝΘΙΑ

  ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ,ΤΟ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΥΤΟΥΣΙΟ :
  Αρ. Πρωτ.:307/2018
  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018
  ΠΡΟΣ
  Τους Συλλόγους-μέλη
  για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΠΟΠΟΚΠ
  ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΙΣ 18/9/2018

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΣΤΙΣ 19/9/2018

  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

  Τα Προεδρεία της ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της ΠΟΠΟΚΠ με τους εκπροσώπους των παρατάξεων ύστερα από αίτημά τους συναντήθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Λάμπρο Σέμπο. Η συνάντηση ήταν η πρώτη από τότε που ανέλαβε και τυπικά τα καθήκοντα του Διοικητή.

  Από πλευράς Ομοσπονδιών τέθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους για τα οποία απαιτούνται άμεσες λύσεις. Και συγκεκριμένα:

  «………
  Για την κινητικότητα, η οποία λόγω μη ύπαρξης νομοθετημένων οργανικών θέσεων στον ΕΦΚΑ, έχει εξαιρεθεί από αυτήν ως φορέας υποδοχής, ενώ ταυτόχρονα οι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μετάταξη σε άλλο φορέα, ζητήθηκε από τον Διοικητή μέχρι να ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες στον ΕΦΚΑ και με το δεδομένο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχει ήδη μεταταχθεί σε άλλες υπηρεσίες με τις διατάξεις που ίσχυαν προ κινητικότητας, και μέχρι να ενταχθεί ο ΕΦΚΑ, ως φορέας υποδοχής στην κινητικότητα, να ανασταλεί κάθε διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει στην παραπέρα αποδυνάμωση των υπηρεσιών μας.

  Ο Διοικητής (κ. Σέμπος) συμφώνησε μαζί μας και για το θέμα της εξαίρεσης του ΕΦΚΑ από την κινητικότητα μας ενημέρωσε ότι υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, η οποία εξετάζεται από τη νέα Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:16 | Τσακουμή Μαρία-Ελένη

  Είναι άδικο να μην υπάρχει ισότιμη μεταχείριση σε όλους τους Δημόσιους υπαλλήλους και ακομη χειρότερο να δίνετε παράταση στο παράνομο αυτό πάγωμα, καθιστώντας τους υπάλληλους του Εφκα όμηρους, με την υπόσχεση ότι θα είναι για ένα μόνο ακόμη χρόνο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Είναι ντροπή τουλάχιστον!

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:52 | ΚΡΙΚΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Αναφορικά με το «πάγωμα» συμμετοχής των συναδέλφων που θα επιθυμούσαν να ενταχθούν στην «κινητικότητα» μέχρι 31/12/2020, πρόκειται για μια διάταξη εντελώς αχρείαστη για να λέμε την αλήθεια, ιδίως όταν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, δεν παίρνει πίσω την διάταξη του ν. 4389/2016, περί «πλεονάζοντος» προσωπικού.
  Φυσικά ο ΕΦΚΑ, μόνο «πλεονάζον» προσωπικό δεν έχει…και γι’ αυτό, αντί να φέρνεις το «πάγωμα» της συμμετοχής των υπαλλήλων του στην «κινητικότητα» ως λύση (και ουσιαστικά να τους καθιστάς σε υπαλλήλους δεύτερης κατηγορίας, αφού από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, εξαιρείς από την «κινητικότητα» μόνο αυτούς μαζί με τους υπαλλήλους και του ΕΤΕΑΕΠ)…το σωστό θα ήταν, να επισπευθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που θα έκαναν τον ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ φορείς υποδοχής.
  Αποσύρετε άμεσα το άρθρο 65 του «Αναπτυξιακού Πολυνομοσχέδιου» γιατί ψήφιση αυτού σημαίνει πλήρης αποδοχή της παράλογης πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης και ενίσχυση του δυσάρεστου κλίματος που επικρατεί στις τάξεις των εργαζομένων των φορέων.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

  Η διάταξη χρήζει άμεσης ανάκλησης ή τουλάχιστον διόρθωσης, ώστε υπάλληλοι που συμμετείχαν σε παλαιότερους κύκλους κινητικότητας και έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε άλλες υπηρεσίες να αποδεσμευτούν από τον ΕΦΚΑ. Η διάταξη σε κάθε περίπτωση είναι αντισυνταγματική και ωθεί σε δικαστικές προσφυγές.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 12:30 | ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚΟΥ

  Το άρθρο χρήζει άμεσης ανάκλησης. Πρόκειται για άκρως αντισυνταγματικές πρακτικές που αντιτίθεται στο πνεύμα ισότητας των υπαλλήλων και καταργούν οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία. Επίσης υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί από άλλους φορείς για μετάταξη θα συνεχίσουν να είναι το ίδιο αποδοτικοί δεδομένου ότι ο ΕΦΚΑ τους εμπαίζει και τους κρατά σε ομηρία?

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11:02 | Μαρία Κόρακα

  Με πρόσχημα την εξυπηρέτηση των αναγκών ενός Ασφαλιστικού Οργανισμού, ο οποίος αναμφίβολα αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων, αλλά υπ᾽ευθύνη του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τα λύσει, γινόμαστε όμηροι για ακόμα μια φορά μιας κατάστασης που αποτελεί κατάφωρη καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση.
  Ο ίδιος ο θεσμός της Κινητικότητας δέχεται ισχυρό πλήγμα όταν μια μεγάλη ομάδα υπαλλήλων αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής λόγω του Φορέα από τον οποίο προέρχεται, μετατρέποντας μας σε δέσμιους του. Αξιό προσοχής είναι το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί μας τίτλοι, οι οποίοι μας έδωσαν τα απαραίτητα μόρια στον ΑΣΕΠ, δεν έχουν μισθολογικό αντίκτυπο στον ΕΦΚΑ. Εν προκειμένω αντιμετωπιζόμαστε χωρίς ουσιαστική αναγνώριση των προσόντων μας, με την δικαιολογία ότι δεν είναι συναφή με το αντικείμενο της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα στερούμεθα του δικαιώματος διεκδίκησης άλλης θέσης στον Δημόσιο Τομέα, η οποία θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μας. Είμαστε δηλαδή διπλά χαμένοι από την εμμονική στάση του ΕΦΚΑ και να μην αναγνωρίζει τα τυπικά προσόντα μας όταν αυτά συνεπάγονται αύξηση μισθού, αλλά και να μας εξαιρεί από το δικαίωμα διεκδίκησης θέσεων εργασίας σε άλλους φορείς μέσω της πλατφόρμας της Κινητικότητας.
  Η καριέρα, οι δυνατότητες εξέλιξης και εν τέλει η ζωή πολλών ανθρώπων δεν αποτελούν υπολογίσιμο παράγοντα και θυσιάζονται στο βωμό της ῾῾εύρυθμης λειτουργίας῾῾του Οργανισμού, η οποία όμως για να επέλθει χρειάζονται άλλου είδους πολιτικές.
  Η παράταση ισχύος του άρθρου 50 του Ν. 4569/18 αποτελεί παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων μας, μας στερεί τη δυνατότητα εξέλιξης και μας μετατρέπει σε υπαλλήλους Β´ κατηγορίας. Παρακαλώ εξετάστε ενδελεχώς την πιθανότητα άρσης του συγκεκριμένου άρθρου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 10:00 | Χρήστος Γκλίβας

  Ο ισχυρισμός ότι το ψηφιακό οργανόγραμμα, ενώ έχουν περάσει σχεδόν δύο έτη, δεν είναι έτοιμο να αναρτηθεί (φαίνεται θα έχει κόκκαλα), είναι τουλάχιστον αφελής ως δικαιολογία και δεν πείθει κανέναν εργαζόμενο στον ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ και κυρίως όσους έχουν υποβάλλει αίτημα συμμετοχής στους προηγούμενους κύκλους κινητικότητας. Το άρθρο κρίνεται αντισυνταγματικό, καθότι, ενώ δημόσιοι υπάλληλοι έχουν όλα τα προσόντα ώστε να μεταταχτούν στις υπηρεσίες επιλογής τους, λόγω αυτού του περιορισμού δεν επιλέγονται από τους φορείς υποδοχής, ενώ δίνεται η ευκαιρία να επιλέγονται δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων με λιγότερα προσόντα. Συνεπώς, συνιστά τεράστια υποκρισία, χάνοντας την αξία του ακόμη και ο ίδιος ο ορισμός: “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας”, εφόσον αποκλείονται από αυτό περίπου 6.300 υπάλληλοι. Προφανώς, εάν συνεχιστεί αυτή η τραγελαφική κατάσταση να πρέπει να μετονομαστεί σε “ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ”.
  Αφαιρέστε το κατεπειγόντως από το Πολυνομοσχέδιο και είτε καθυστερείστε την κινητικότητα έως ότου και ο τελευταίος φορέας, εν προκειμένω ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, να αναρτήσουν τα οργανογράμματά τους, είτε επιτρέψτε σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν (και ας μην έχουν ολοκληρωθεί τα συγκεκριμένα οργανογράμματα, άλλωστε δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι γι’ αυτό, αλλά όσοι το έχουν αναλάβει και δεν επιτέλεσαν ως όφειλαν το έργο τους, προφανώς για λόγους διαφόρων κακόβουλων σκοπιμοτήτων), διαφορετικά αποτελεί μέγα σκάνδαλο και εναντιώνεται με την έννοιες της συλλογικότητας και ίσης μεταχείρισης προς όλους.
  Επιπλέον, αφαιρεί από τους αποκλειόμενους υπαλλήλους οποιοδήποτε κίνητρο για απόδοση!

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 07:42 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Αυτό το «και ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ την 31.12.2020» πόσο γελοίο φαίνεται όταν έχει παραταθεί ήδη 2 φορές…(31/03/2019 & 31/12/2019)…

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 03:07 | Λεονα Σαγκιριδου

  Ειναι εντελώς άδικο να βρίσκονται κάποιοι συνάδελφοιας σε κατάσταση ομηρίας τή στιγμή πού έχει εγκριθεί η μετάταξη τούς εδώ από τον φορέα υποδοχής τους τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες του ενιαίου συστήματος κινητικότητας!δεν γίνεται να υπάρχουν υπάλληλοι δύο ταχυτήτων στον δημόσιο τομέα. Για τον καθένα συνάδελφο που θέλει να μεταταχθεί συντρέχουν προφανώς σοβαροί προσωπικοί καί πιθανόν κα οικονομικοί λόγοι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία άμεσα όχι να μετατίθεται για τό τέλος του 2020!αυτή η κατάσταση ομηρίας μόνο τα αντίθετα αποτελέσματα θα φέρει να είστε βέβαιοι!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18:33 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Πρόκειται για παράταση ρύθμισης που ευθέως αντίκειται στην συνταγματική επιταγή του σεβασμού των αρχών της ισονομίας και της ισότητας όλων των πολιτών έναντι των νόμων.
  Η προσχηματική επίκληση εκκρεμοτήτων του Οργανογράματος για τις οποίες ασφαλώς και δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ, δεν μπορεί να λειτουργεί τιμωρητικά, στερώντας εξακολουθητικά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που ισχύουν σε όλο το εύρος του στενού και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
  Η δε επίκληση υπηρεσιακών αναγκών που ως συνήθως επικαλούνται διαχρονικά οι Διοικήσεις του ΕΦΚΑ, δεν αντιμετωπίζεται με αντισυνταγματικές απαγορεύσεις αλλά με άμεση προκήρυξη για πλήρωση των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων διαμέσου αδιάβλητων διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 17:29 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΤΟΓΙΑΣ

  Συνεχείς παρατάσεις σε μία προβληματική λύση ώστε να γίγει τι? Γιατί το πρόβλημα δεν έχει ήδη λυθεί? Το ενιαίο σύστημα κινητικότητας τελικά πόσο ενιαίο είναι? Ανεπαρκής αντιμετώπιση από ανεπαρκείς!!!!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:22 | ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

  Με αυτές τις πρακτικές που ακολουθούνται και από εσάς ο θεσμός της κινητικότητας κρίνεται ανεπαρκής, ενώ δημιουργούνται κρατικοί υπάλληλοι δύο ταχυτήτων. Αποκλείεται η δυνατότητας μετακίνησης των υπηρετούντων υπαλλήλων, οι οποίοι είναι δέσμιοι σε ένα καθεστώς εργασιακής ομηρίας. Αυτό αποτελεί κατάφωρη καταπάτηση της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών για όλους. Και παράλληλα οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ είναι οι μόνοι μετατάσσονται σε κατηγορία ΠΕ με μισθό ΔΕ. Αυτό θα πει ισότητα και ευνομούμενο κράτος.Παρακαλώ αναθεωρείστε

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 12:45 | Gourisofia

  Εντελώς άδικο να βρίσκονται κάποιοι συνάδελφοιας σε κατάσταση ομηρίας τή στιγμή πού έχει εγκριθεί η μετάταξη τούς εδώ καί χρόνο κοντά από τον φορέα υποδοχής τους! Ειδικά τή στιγμή πού στο ίδιο χρονικό διάστημα κάποιοι άλλοι καθαρά από θέμα τύχης πρόλαβαν καί μετατάχθηκαν. Για τον καθένα συνάδελφο που θέλει να μεταταχθεί συντρέχουν προφανώς σοβαροί προσωπικοί καί πιθανόν κα οικονομικοί λόγοι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία άμεσα όχι να μετατίθεται για τό τέλος του 2020!

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 22:13 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  Ο λόγος υπάλληλοι του ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ να εξαιρούνται από την κινητικότητα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ανικανότητα ενός κομματοκρατούμενου και ρουσφετολογικού φορέα Δημόσιας Διοίκησης να διαχειριστεί τα του οίκου του και να αποτελεί κολαστήριο για την πλειοψηφία των υπαλλήλων του. Το άρθρο 2 του Ν.4440/2016 αναφέρει ότι «Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας ».Αρχές οι οποίες δεν υπάρχουν ως έννοιες στον ΕΦΚΑ και μάλλον αποτελούν και τον ουσιαστικό λόγο για τον οποίο εξαιρείται από τον συγκεκριμένο νόμο. Για ποια ισότητα μπορεί να μιλήσει κανείς όταν εξαιρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι ;Η παράταση της εξαίρεσης ωφελεί μόνο τους διοικούντες του ΕΦΚΑ οι οποίοι αδυνατούν από το 2016 να φτιάξουν οργανόγραμμα προφανώς διότι είναι ανίκανοι . Σας υπενθυμίζω ότι από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα, δεν έχει προωθήσει καμία ενέργεια προκειμένου να ενταχθεί ως φορέας υποδοχής στο σύστημα κινητικότητας. Ο νέος Διοικητής του ΕΦΚΑ θα πρέπει να δώσει εντολή στην άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση του οργανογράμματος του ΕΦΚΑ ώστε να αποτελεί πρότυπο λειτουργίας Δημόσιου φορέα. Από αυτό θα κριθεί και θα αξιολογηθεί. Αν υποχωρεί σε επιθυμίες κομματικών οργάνων του φορέα καλύτερα να τον κλείσει. Θα εκτεθείτε ούτως ή άλλως γιατί όπως είναι αυτονόητο ούτε μέχρι την 31/12/2020 θα έχει γίνει κάποια ενέργεια. Αν ήταν, οι απαιτούμενες ενέργειες θα είχαν γίνει νωρίτερα.
  Η εύκολη λύση της εξαίρεσης δεν ευνοεί αλλά αντίθετα εκθέτει. Το κράτος της εξαίρεσης και του παραθύρου πρέπει επιτέλους να παύσει. Και η πλειοψηφία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ψάχνει αυτόν που θα επιβάλλει την νομιμότητα την αξιοκρατία και την δημόσια ευημερία.

  Σχόλια
  Σχολιάστε

  Όνομα (Υποχρεωτικό)

  eMail (Υποχρεωτικό) (Δεν Δημοσιεύεται)

  Προσωπικός Ιστοχώρος/Ιστοσελίδα/Blog

  Να ενημερωθώ με email όταν το σχόλιό μου εγκριθεί.

  Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. τέσσερα × 1 =
  Όροι Συμμετοχής

  Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».

  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα
  email: public@mnec.gr

  Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων
  OpenGov.gr Ανοικτή Διακυβέρνηση Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Πολιτική Ασφαλείας και Πολιτική Cookies
  Όροι Χρήσης
  Πλαίσιο Διαλόγου Creative Commons License

  Με Χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού WordPress.
  Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς του (Google Analytics).ΣυμφωνώΑποκλεισμός cookies τρίτωνΠολιτική Ασφαλείας και Πολιτική Cookies

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 16:46 | Ευαγγελία Δράκου

  Με αυτές τις τακτικές ο θεσμός της κινητικότητας κρίνεται ανεπαρκής, καθότι δημιουργούνται κρατικοί υπάλληλοι δύο ταχυτήτων και επιπλέον εκτός από τον αποκλεισμό της δυνατότητας μετακίνησης των ίδιων υπηρετούντων υπαλλήλων, αποκλείεται και η δυνατότητα της υποδοχής επιστημονικά καταρτισμένων υπαλλήλων, οι οποίοι ενδεχομένως να επιθυμούν να μεταταγούν/αποσπαστούν στον ΕΦΚΑ από έτερους Φορείς, εφόσον ο ΕΦΚΑ αποτελεί σήμερα έναν Φορέα με Περιφερειακά Τμήματα σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που τον καθιστά ικανό για προσέλκυση εργαζομένων ακόμη και υψηλής ειδίκευσης, έναντι άλλων Φορέων.
  Καταστρατηγείται έτσι ακόμη και ο ίδιος ο ορισμός της κινητικότητας (http://apografi.gov.gr/kinitikotita.html), ο οποίος μεταξύ άλλων υποστηρίζει τα ακόλουθα:
  Για το ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης: Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε υπάλληλο να αξιοποιήσει τα τυπικά προσόντα του, να εμπλουτίσει την εργασιακή εμπειρία του αλλά και να υπηρετήσει σε θέση υπηρεσίας, η οποία βρίσκεται στον τόπο επιλογής του.
  Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις: Ενισχύει τη στελέχωση των υπηρεσιών, εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, μειώνοντας το χρόνο εξυπηρέτησης του πολίτη. Βοηθά στην αποκέντρωση και την ενίσχυση περιφερειακών δημόσιων μονάδων και υπηρεσιών.
  Ουσιαστικά, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ παραμένουν καταναγκαστικά εγκλωβισμένοι σε δύο Φορείς, ο οποίοι δεν τους επιτρέπουν (εφόσον ορισμένοι «ειδήμονες» το έχουν εισηγηθεί), το αναφαίρετο δικαίωμα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξής τους (αναφέρομαι και σε όσους πληρούν επιστημονικά – τυπικά προσόντα, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε προκήρυξη), σε έτερο ΝΠΔΔ στο οποίο έχουν επιλεγεί, αλλά ωστόσο, δεν τους επιτρέπεται η μετακίνηση, δηλαδή, εν ολίγοις τους τιμωρούν αντί να τους επιβραβεύσουν.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2019, 19:46 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Είναι πράγματι αξιοθαύμαστο το πώς ακολουθείται επακριβώς η πολιτική της προηγούμενης Κυβέρνησης. Τέτοια σύμπνοια απόψεων..ακόμα δεν έχει λήξει η προθεσμία του προηγούμενου Νόμου (31/12/2019) και βιάζεστε να παρατείνετε τον περιορισμό..τόσο που αντιγράψατε επακριβώς το Υπουργείο από τον προηγούμενο νόμο….Υπουργός Εργασίας και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ λέγεται. Μην ξεχάσετε να μνημονεύσετε στις ευχαριστίες σας την προηγούμενη Υπουργό Εργασίας…επί των ημερών της ψηφίστηκε και το συνεχίζετε…

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 17:55 | Εμμανουήλ Σ. Κόντζογλου

  Το παρόν άρθρο είναι ένα αρκετά προβληματικό και θα έπρεπε το υπουργείο Εσωτερικών να έχει ήδη αρνηθεί την ψήφιση του , αφού το υπουργείο Εργασίας για άλλη μια φορά παρουσιάζει μια λύση σε ένα πρόβλημα που ο ίδιος ο ΕΦΚΑ δημιουργεί με το να μην ολοκληρώνει τα απαιτούμενα για την συμμετοχή του στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας. Επιπρόσθετα η παρούσα διάταξη αφενός δημιουργεί προβλήματα στη γενική κυβέρνηση αφού η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ΕΣΚ αποτελεί υποχρέωση της χώρας σύμφωνα με αυτά που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς, αφετέρου δημιουργεί επιπρόσθετα θέματα σε άλλους φορείς όπως η ΑΑΔΕ της οποίας η στελέχωση αποτελεί επίσης υποχρέωση της χώρας προς τους θεσμούς και ήδη πολλοί υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί για μετάταξη βρίσκονται μπλοκαρισμένοι. Τέλος η διάταξη έχει προβλήματα συνταγματικότητας αφού δεν απαιτεί την αιτιολόγηση της μη σύμφωνης γνώμης του υπουργού η οποία είναι βλαπτική για τον αιτούντα, είναι οριζόντια χωρίς να δίνει δικαίωμα πρότερης ακρόασης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου ώστε να μπορεί να εκθέσει πιθανούς σοβαρούς λόγους αποδοχής αυτής της και δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων στο δημόσιο.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 17:28 | Εμμανουήλ Σ. Κόντζογλου

  Το παρόν άρθρο άπειρο ένα αρκετά προβληματικό και θα έπρεπε το υπουργείο Εσωτερικών να έχει ήδη αρνηθεί την ψήφιση του αφού το υπουργείο Εργασίας για άλλη μια φορά παρουσιάζει μια λύση σε ένα πρόβλημα που ο ίδιος ο ΕΦΚΑ δημιουργεί με το να μην ολοκληρώνει τα απαιτούμενα για την συμμετοχή του στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας. Επιπρόσθετα η παρούσα διάταξη αφενός δημιουργεί προβλήματα στη γενική κυβέρνηση αφού η ορθή και πλήρης εφαρμογή του ΕΣΚ αποτελεί υποχρέωση της χώρας σύμφωνα με αυτά που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς, αφετέρου δημιουργεί επιπρόσθετα θέματα σε άλλους φορείς όπως η ΑΑΔΕ της οποίας η στελέχωση αποτελεί επίσης υποχρέωση της χώρας προς τους θεσμούς και ήδη πολλοί υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί για μετάταξη βρίσκονται μπλοκαρισμένοι. Τέλος η διάταξη έχει προβλήματα συνταγματικότητας αφού δεν απαιτεί την αιτιολόγηση της μη σύμφωνης γνώμης του υπουργού η οποία είναι βλαπτική για τον αιτούντα, είναι οριζόντια χωρίς να δίνει δικαίωμα πρότερης ακρόασης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου ώστε να μπορεί να εκθέσει πιθανούς σοβαρούς λόγους αποδοχής αυτής της και δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων στο δημόσιο.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 13:39 | Κατσάνου Αρετή

  Στην αρχική αιτιολογική έκθεση του επίμαχου νόμου δεν αναπτύχθηκε νόμιμη και σαφής αιτιολογία για την εισαγωγή του εν λόγω άρθρου (π.χ. να συντρέχουν οι συνθήκες του άρθρου 4 της παραγράφου 4 του Ν.4440/16), με εξαίρεση την λακωνική αυθαίρετη έννοια περί «αποτελεσματικότερης διαχείρισης προσωπικού», η οποία, μεταξύ άλλων, αντίκειται στην αναφορά περί «πλεονάζοντος προσωπικού του ΕΦΚΑ» στον Ν.4389/16 (άρθρο 234 ΦΕΚ 94 Α΄).

  Με το υπ’ αριθ. 8 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 8 Α΄), στις 23/01/2019, εκδόθηκε το Οργανόγραμμα για την λειτουργία του ΕΦΚΑ και πλέον εκκρεμεί μόνον η κατάρτιση του ψηφιακού οργανογράμματος.

  Δεδομένου ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν συλλήβδην υπαλλήλους του κράτους και θεωρούνται πλέον «κρατικοί υπάλληλοι», η δημιουργία του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας αποσκοπεί πρωτίστως στην ελεύθερη διακίνηση του προσωπικού του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, με νόμιμα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες για την ορθολογικότερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
  Κατά συνέπεια, κρίνεται αδιανόητη, η κατάφωρα άδικη αφαίρεση ενός δικαιώματος από μια συγκεκριμένη εργασιακή ομάδα, με τον κατ’ ουσίαν αποκλεισμό της από την συμμετοχή σε μία αξιοκρατική διαδικασία και επίσης είναι αδικαιολόγητη, η απόδοση προτεραιότητας στις ανυπόστατες υπηρεσιακές ανάγκες ενός φορέα, έναντι των σαφώς προκαθορισμένων υπηρεσιακών αναγκών ενός άλλου, εξαιτίας της ολιγωρίας του πρώτου για την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, ώστε να καταστεί επίσης φορέας υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

  Με βάση τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, γίνεται κατανοητή η εις βάρος των υπαλλήλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, διάκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, αναφορικά με την χρήση του δικαιώματος που χορηγεί ο Νόμος για την Κινητικότητα, καθόσον μη σεβόμενη τις αρχές της αξιοκρατίας και την ελεύθερη βούληση των υπαλλήλων, τους «καθηλώνει» μέσω ενός ιδιότυπου καθεστώτος εργασιακής ομηρίας, σε φορείς που δεν επιθυμούν πλέον να απασχολούνται και τους στερεί τη δυνατότητα αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος και περαιτέρω εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους εν ευ θέτω χρόνω, καταπατώντας κάθε συνταγματική αρχή περί ισότητας, κράτους δικαίου και χρηστής διοίκησης και καθιστώντας την θέσπιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας άνευ ουσίας.

  Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως προβείτε στις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας για την εξέταση του ως άνω θέματος, στο πλαίσιο της νομιμότητας, για την εφαρμογή στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των αρχών των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης, όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης και στις συνθήκες και στους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής, που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, καθώς και με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.
  Σας ευχαριστώ.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 08:49 | ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  θεωρείτε ότι είναι δίκαιο, υπάλληλοι του ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και να εξαιρούνται από την κινητικότητα; Το άρθρο 2 του Ν.4440/2016 αναφέρει ότι «Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας». Για ποια ισότητα μπορεί να μιλήσει κανείς όταν εξαιρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι; Από 11/10/2018 που δημοσιεύθηκε ο Ν. 4569/2018 αρχικά ο περιορισμός ήταν μέχρι 31/03/2019, μετά μέχρι 31/12/2019 και τώρα μέχρι την 31/12/2020…Στην Διοίκηση του ΕΦΚΑ εξάλλου, με το να δίνετε συνεχείς παρατάσεις του αποκλεισμού, δεν ασκείτε καμία πίεση προκειμένου αυτή να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και να καταρτίσει ψηφιακό οργανόγραμμα και να ενταχθεί, τελικά, ως φορέας υποδοχής στην Κινητικότητα. Σας υπενθυμίζω ότι από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα, δεν έχει προωθήσει καμία ενέργεια προκειμένου να ενταχθεί ως φορέας υποδοχής. Η επιλογή του νέου Διοικητή του ΕΦΚΑ, ως γνώστη πληροφορικής, υποτίθεται θα συνέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ύστερα μετακινείτε 86 υπαλλήλους για να «επιταχυνθεί η έκδοση των συντάξεων». Αυτός ο υπάλληλος που ενδεχόμενα έχει προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ και έτυχε να υπηρετεί στον ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ υπάρχει περίπτωση να αποδώσει στην εργασία του όταν αισθάνεται εγκλωβισμένος και δεύτερης κατηγορίας; Απλά συνεχίζετε την πολιτική της προηγούμενης Κυβέρνησης, τον απόλυτο παραλογισμό…Η λύση είναι η άμεση κατάρτιση ψηφιακού οργανογράμματος και η προσέλευση υπαλλήλων μέσω κινητικότητας και όχι ο εγκλωβισμός υπαλλήλων που ενδεχομένως τα προσόντα τους αξιολογήθηκαν από άλλο φορέα και θεωρήθηκαν κατάλληλοι (με αξιοκρατικά κριτήρια) για κάποιον άλλο φορέα. Θα εκτεθείτε ούτως ή άλλως γιατί όπως είναι αυτονόητο ούτε μέχρι την 31/12/2020 θα έχει γίνει κάποια ενέργεια. Αν ήταν, οι απαιτούμενες ενέργειες θα είχαν γίνει νωρίτερα…Τόσους νομικούς συμβούλους έχει το Υπουργείο, έγινε ποτέ έλεγχος για τη συνταγματικότητα του άρθρου; Ευχαριστώ.