Άρθρο 38 Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του πδ. της 13-4-1929(ΦΕΚ 153 Α/1929) αντικαθίσταται ως εξής : «Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο πολιτικούς μηχανικούς και ένα αρχιτέκτονα μηχανικό με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου».

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

α. Με την έκδοση της απόφασης συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σε κάθε περιφερειακή ενότητα καταργείται η αντίστοιχη ΕΠΑΕ.

β. τα Περιφερειακά Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και οι διατάξεις που καθορίζουν την αρμοδιότητα τους.

γ. το Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (Α.Π.Α.Σ.), που θεσπίστηκε την παρ.3 άρθρ.1 Ν.2831/2000, ΦΕΚ Α 140/13.6.2000

δ. κάθε διάταξη που αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.

3. Με την έκδοση απόφασης συγκρότησης:

α. του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα, καταργείται το αντίστοιχο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

β. του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, καταργείται το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

4. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται όλες οι άδειες δόμησης που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Για τις ανωτέρω οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι πολεοδομικές υπηρεσίες των Δήμων μετονομάζονται σε Υπηρεσίες Δόμησης.

 • 16 Αυγούστου 2011, 21:17 | Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων

  Παρ. 2β :Τα θέματα που εξετάζονταν ως σήμερα από τα περιφερειακά Σ.Χ.Ο.Π., τώρα θα εξετάζονται από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Μήπως τότε θα έπρεπε σε ειδικές περιπτώσεις να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα π.χ. ο προϊστάμενος του τμήματος τοπογραφικών εφαρμογών της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ.;
  Παρ. 4: Κατά τη γνώμη μου η εφαρμογή των άρθρων 6 & 7 του παρόντος στις άδειες που έχουν εκδοθεί να εξαρτάται από τη συγκρότηση του σώματος των ελεγκτών, των υπηρεσιών της ΕΥΔΕΝ και του συμβουλίου ΣΥΠΟΘΑ ανά περιφερειακή ενότητα. Αλλιώς εάν δεν υπάρξει μια ομαλή μεταβατική περίοδος θα δημιουργηθεί μια αναστάτωση χωρίς ερμηνευτικές εγκυκλίους, χωρίς εκπαιδευμένους ελεγκτές, κ.τ.λ.

 • 10 Αυγούστου 2011, 09:08 | XXX

  Επιτέλους μετέχει Αρχιτέκτονας στις επιτροπές επικινδύνως ετοιμορρόπων! Υπάρχει μια μικρή ελπίδα να σωθούν πλέον αξιόλογα κτίρια που χαρακτηρίζονταν κατεδαφιστέα (διότι η η επιτροπή δεν αντιλαβανοταν την αρχιτεκτονική τους αξία), ενώ υπάρχουν τρόποι διατήρησής τους (με το ανάλογο κόστος φυσικά)

 • 5 Αυγούστου 2011, 12:37 | Δ.Κ.

  Π.Δ. 6/3/2003 Καθορισμός χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προ του έτους 1923 ευρύτερης περιοχής Μεσογείων Ν. Αττικής (ΦΕΚ 199Δ).
  Άρθρο 3 Γενικές Διατάξεις παρ. 25
  Προτείνεται η κατάργηση αυτής της παραγράφου ώστε οι χώροι στάθμευσης να γίνονται μέσα στα υπόγεια.
  Η προσμέτρηση στον Σ.Δ. των υπογείων και των στεγασμένων χώρων στάθμευσης δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από την αναπαραγωγή του οικιστικού μοντέλου της Αθήνας που λέει όλα τα αυτοκίνητα έξω στους δρόμους. Από αυτήν την σκοπιά προτείνουμε την κατάργηση της διάταξης της παρ. 25 του άρθρου 3 του Π.Δ. 6/3/2003 (199Δ) και για τον λόγο ότι σε άλλες ΖΟΕ δεν έχει θεσμοθετηθεί κάτι τέτοιο (π.χ. ΖΟΕ Άργους – Νέας Κίου).

 • 5 Αυγούστου 2011, 12:51 | Δ.Κ.

  Νόμος 3212/2003 ΦΕΚ308Α/31-12-2003
  «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις ….»
  Άρθρο 11 Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις Πράξεις Εφαρμογής (Αντικατάσταση περίπτωσης Ε΄παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.1337/1983)
  Με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία και την καταστρατήγηση της διάταξης περί χρηματικής αποζημίωσης και άρα τοποθέτηση των αρμοδίων στο απυρόβλητο από τυχόν ατασθαλίες τους προτείνουμε να θεσμοθετηθούν αντικειμενικά κριτήρια που θα καθορίζουν τις περιπτώσεις της υποχρεωτικής διόρθωσης της Πράξης Εφαρμογής.
  Περιπτώσεις όπως α)αυθαιρεσία στην αρχική ιδιοκτησία (10-3-1982) ως προς το εμβαδόν, β)αγνόηση της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ σε περιοχές όπου έχει γίνει έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο του άρθρου 23 του Ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Εγκύκλιος 8, αρ. πρωτ.: ΔΤΕ/β/ΟΙΚ.13474/553/1-4-2005) και γ)όταν περισσεύουν οικόπεδα από την Πράξη Εφαρμογής (αγνώστου ιδιοκτήτη, Δήμου πέραν αυτών που δικαιούται ως ΟΤΑ, είτε «βαφτισμένα» ως αγνώστου ιδιοκτήτη καθότι αυτά προέρχονται από ψαλιδίσματα αρχικών ιδιοκτησιών κι οι οποίες έχουν γίνει από εμπλεκόμενους αρμόδιους λάτρεις της διαφθοράς).
  Προτείνουμε την ψήφιση σχετικής ρύθμισης.

 • 4 Αυγούστου 2011, 07:26 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  ΝΑ αναφερθούν συγκεκριμένα οι διατάξεις που καταργούνται με
  τον παροντα Νομο , και όχι γενικά , όπως πχ καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ζητήματα , κλπ
  Πχ καταργείται το ΠΔ 8/13-7-93 ΦΕΚ 795/Δ
  Η ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [συγκεκριμένα συγρότησης ΣΧΟΠ ]
  ωστε να αποτροπεί ή διαιώνηση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης , και απαίτηση ύπαρξης εγκυκλίων και γραφειοκρατίας , και ο κάθε αρμόδιος να ερμηνεύει κατα το δοκούν τις διατάξεις περι ισχύος των ή μη
  ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ , ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ , που δημιούργησαν οι χιλιάδες διατάξεις και εγκύκλιοι , από το έτος
  1923 σε βάρος των πολιτών και της οικονομίας .
  Συμβάλεται με τον παρόντα νομο , να αποσυμφορηθεί το Ε τμήμα
  Του Σ. τ.Ε , από τα εκατομύρια υποθεσεις ,για οικοδομικά ζητήματα . [ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ , ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΙ ΣΕ 8 ΕΤΗ]
  ΑΠΑΡΑΔΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • 2 Αυγούστου 2011, 12:11 | Αικατερίνη Θωμαδάκη – Αρχιτέκτων

  -Τι θα συμβεί μεταξύ έναρξης του παρόντος και συγκρότησης Σ.Α. και ΣΥΠΟΘΑ;
  -Σε συνδυασμό με το άρθρο 21 οι επιπλέον αρμοδιότητες της ΕΠΑΕ όπου όριζε ο ΓΟΚ (διάσπαση κτιρίων κατοικίας στην εκτός σχεδίου δόμηση ή διαμόρφωση ακάλυπτου σε ύψος άνω του 1,5 μ ή πλάτους μικρότερου των 5 μ. ή διαμόρφωση στοιχείων μεγαλύτερων των 1,5 μ. ή επιβολή ειδικών όρων δόμησης μέσω μελέτης ΓΠΣ ΣΧΟΑΠ κλπ) παύουν να ισχύουν; Εάν ναι, θα πρέπει αν καταργηθούν άμεσα και οι αντίστοιχες διατάξεις που τις ορίζουν
  -Δεν προβλέπεται τι θα γίνεται με τις παλιές οικοδομικές άδειες (μεταβατική διάταξη).

 • 1 Αυγούστου 2011, 21:20 | Π.Φαρμάκη

  Οι πολεοδομικές υπηρεσίες των Δήμων δεν έχουν μόνη αρμοδιότητα την έκδοση οικοδομικών αδειών. Τί γίνεται με τα λοιπά τμήματα; Για παράδειγμα: Το τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (Αυθαίρετα, κλπ.) καταργείται; Άμεσα; Και οι υποθέσεις που εκκρεμούν; Το τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών με αντικείμενο τις πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων, τις πράξεις εφαρμογής (διορθωτικές πράξεις εφαρμογής) και τη χορήγηση πολεοδομικών πληροφοριών; Ως αρμοδιότητα θα πρέπει να ενταχθεί σε νέα υπηρεσία του Δήμου;

 • 31 Ιουλίου 2011, 23:32 | ΒΑΣΩ Π.

  Δεν κατανοώ την αναγκαιότητα τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 13-4-1929 για την αντικατάσταση πολ. μηχανικού από Αρχιτέκτονα σε θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των κτιρίων. και μην αναφερθούμε στα ίσα δικαιώματα των μηχανικών διότι τότε αντίστοιχα θα μπορούσε να συμμετέχει και Πολ. Μηχανικός στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

 • 30 Ιουλίου 2011, 22:24 | Παντελόπουλος Ηλίας

  Οι όποιες προβλέψεις του Νόμου πρέπει να ισχύουν μόνο για τις άδειες
  που θα εκδοθούν από την ημερόμηνία δημοσίευσής του και όχι ενωρίτερα.
  Για τις προηγούμενες να ισχύει ότι ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσής των.

 • 30 Ιουλίου 2011, 05:53 | Γεώργιος Καραμαρούδης

  Το νομοσχέδιο φένεται πρωτοποριακό και κατ’ αρχήν συμφωνώ αλλά θα πρέπει κατά την λειτουργία του να δούμε, πώς, όλες αυτές οι υπηρεσίες θα εργαστούν αρμονικά μεταξύ τους, ώστε να γίνουν αν χρειαστεί κάποιες διορθώσεις – συμπτύξεις.

 • 29 Ιουλίου 2011, 10:38 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ

  Στίς τελικές διατάξεις (άρθρο 33), αναφέρεται ότι,»άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος,εφαρμόζονται τα άρθρα 6 κα 7 του παρόντος»
  Πιστεύω, ότι κάτι τέτοιο είναι ανεφάρμοστο, διότι ο επιβλέπων μηχανικός, δέν γνώριζε τις συνέπειες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, με συνεπεια να έχει ευθύνες τεράστιες, σε σύγκριση με όσους θα πάρουν ηλεκτροδότηση μια ημέρα πρίν την δημοσίευση του νόμου.
  Προτείνω λοιπόν να ισχύει για τις άδειες που έχουν εκδοθεί να ισχύει ότι και σήμερα, και για εξαληφθεί τυχόν αναδρομηκότητα.

 • 28 Ιουλίου 2011, 18:03 | Αχιλλεύς-Σπυρίδων Γαζής (ΑΤΜ)

  Στην παρ. 2 θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η κατάργηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και των σχετικών με αυτές υπηρεσιών και οργάνων.
  Η υφιστάμενη διάσπαση αρμοδιοτήτων προσθέτει γραφειοκρατικό βάρος στους πολίτες και σημαντικό κόστος στην εν γένει λειτουργία του κράτους, χωρίς να αποφέρει κάποιο ιδιαίτερο όφελος.

 • 28 Ιουλίου 2011, 17:56 | Αχιλλεύς-Σπυρίδων Γαζής (ΑΤΜ)

  1.Η διαδικασία ηλεκτροδότησης κατασκευών με άδεια που έχει εκδοθεί με βάση τις προγενέστερες διατάξεις δεν καθορίζεται με σαφήνεια.
  2. Η διατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 είναι ιδιαίτερα ασαφής.
  3. Προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου αυτού και η συμπλήρωση της παρ. 4:»Οικοδομικές άδειες για τις οποίες … εκδίδονται και υλοποιούνται σύμφωνα με …»

 • 28 Ιουλίου 2011, 13:14 | Θ. Δ. ΠΑΤΡΑ

  Σύμφωνα με το αρ. 38 παρ. 4, για τις οικ. άδειες που έχουν εκδοθεί με προγενέστερες διατάξεις και ισχύουν, για την αναθεώρηση τους θα ισχύσει το αρ. 6 παρ. 4.
  Ετσι μια άδεια που έχει εκδοθεί το 2007, είναι σε ισχύ και με ολοκληρομένο μόνο τον φέρων οργανισμό, αναθεωρηθεί μέσα στο 2011 για παράταση ισχύος άλλων τεσσάρων ετών δηλ. μέχρι το 2015, τότε σύμφωνα με το αρ. 6 παρ.4ε΄ το 2013, με την συμπληρωση δηλαδή των έξι ετών από την έκδοση της, θα επιβάλονται πρόστιμα εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι οψεις του.

  Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης θα κινδυνεύει με πρόστιμα μέσα στο χρονικό διάστημα που ισχύει η οικοδομική άδεια και πρίν την ολοκλήρωση του κτίσματος σε αντίθεση με έναν άλλον ιδιοκτήτη που επέλεξει να μην αναθεωρήσει την οικ. του αδεια και εγκαταλείψει το κτίριο γιαπί.

  Συμφωνώ με το προηγούμενο σχόλιο και επιθυμώ την διαγραφή της παρ. 4 του αρ. 38 του νομοσχεδίου, μιας που μόνο προβλήματα επιφέρει και δεν επιλύει ουσιαστικά κανένα από τα παραπάνω θέματα.

 • 26 Ιουλίου 2011, 20:41 | Α. Γ. (Π/Μ)

  Η παρ. 4 ορίζει ότι για τις οικοδομικές άδειες που έχουν υποβληθεί πριν της ενάρξεως ισχύος του παρόντος θα εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Στην ίδια παράγραφο όμως αναφέρει ότι θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα και το Αρθρ. 7 του παρόντος το οποίο επιβάλλει την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων από τους ελεγκτές δόμησης σε διάφορα κατασκευαστικά στάδια καθώς και θεώρηση των απαραίτητων εντύπων (Πιστοποιητικό Πληρότητας) αλλά και ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.
  Η παραπάνω διατύπωση (ταυτόχρονη ισχύς και του Αρθρ. 7 μαζί με την υπάρχουσα διαδικασία) νομίζω ότι θα επιφέρει τα εξής δυσμενή αποτελέσματα:
  1) Σύγχυση των ΥΔΟΜ ως προς τη διαδικασία ηλεκτροδότησης νέας κατασκευής που έχει άδεια εκδοθείσα πριν την ισχύ του παρόντος.
  2) Μέχρι να καθοριστούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και προγράμματα επιμόρφωσης των υποψηφίων ελεγκτών δόμησης καθώς και το Μωτρώο των Ελεγκτών Δόμησης θα υπάρξει κενό εφαρμογής του Αρθρ.7, γεγονός που θα επιφέρει δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα και κωλυσιεργία.
  3) Η κατάργηση των ΕΠΑΕ και η αντικατάστασή τους θα επιφέρει καθυστέρηση στην έκδοση Ο.Α. με φακέλους πλήρεις και που έχουν κατατεθεί πριν της ισχύος του παρόντος.

  Πρέπει λοιπόν να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και να καθοριστεί πλήρως η διαδικασία των αδειών που θα εκδοθούν πριν της ισχύος του παρόντος και θα κατασκευάζονται μετά την έκδοση αυτού αλλά και για τους φακέλους που θα κατατίθενται πριν την ισχύ του παρόντος και εκδίδονται εκ των υστέρων.

  Ως πιο απλή και άμεση λύση σας προτείνω την διαγραφή της τελευταίας πρότασης της παρ.4 ώστε να ισχύσει για τις παραπάνω περιπτώσεις το υπάρχον καθεστώς έκδοσης οικοδομικών αδειών αλλά και για να αποφύγουμε σκοπέλους που πρόκειται να αναδυθούν από την συγκεκριμένη πρόταση.