Άρθρο 11 Αρμοδιότητες

1. Οι Ελεγκτές Δόμησης έχουν τις αρμοδιότητες:

α) ελέγχου όλων των κατασκευών, για τις οποίες εκδίδεται άδεια δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια.

β) ελέγχου όλων των κατασκευών, μετά από επώνυμη καταγγελία ή εντολή της ΕΥΕΔΕΝ  ή του Υπουργού ΠΕΚΑ.

2. Κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων από τους Ελεγκτές Δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2690/1999. Ενδεικτικά απαγορεύεται η διενέργεια ελέγχου από Ελεγκτή Δόμησης, σε κτίριο ή τμήματα αυτού εφόσον:

α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος,

β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος.

 • 7 Αυγούστου 2011, 16:48 | Περιφέρεια Αττικής

  Ένα από τα βασικά σημεία πολεοδομικής διαφθοράς ήταν διαχρονικά η έγκριση μελετών με εξ αρχής παράνομα ή ψευδή στοιχεία, αποτυπώσεις, εμβαδόν οικοπέδου, σχέδια κλπ χωρίς έλεγχο τής …αλήθειάς τους. Μέχρι τώρα για κάποιους στο υπουργείο (ίσως και άμεσους συνεργάτες τών υπουργών…) αρκούσε να σχέδια να είναι εγκεκριμένα για να παριστάνονται ως νόμιμα, χωρίς να απαιτείται να είναι και αληθή(!) πχ τα τοπογραφικά στοιχεία- υψόμετρα, εμβαδόν οικοπέδου κλπ.
  Εάν θέλουν ο σημερινός υπουργός και υφυπουργός να διαχωρίσουν τη θέση τους από τις κορυφαίες απολήξεις τού πολεοδομικού παρακράτους που παραδοσιακά περιβάλει τούς εκάστοτε υπουργούς και καταφέρνει διαχρονικά να εισηγείται πρός κύρωση διάφορες παράνομες διατάξεις (μέσω τών πολιτικών- που απολαμβάνουν ασυλία) ζητούμε από τους κκ Σηφουνάκη και Παπακωνσταντίνου να αλλάξετε την διατύπωση ώστε να μην παρακάμπτεται ο έλεγχος τής …αλήθειας τών υποβαλλόμενων στοιχείων:

  1 α) ελέγχου όλων των κατασκευών, για τις οποίες εκδίδεται άδεια δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ως προς i)ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ii) την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια, ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ Η ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ. (ΟΣΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ)
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ. 7 ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΓΙΑ ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΛΠ.)

  Σημείωση: Η υποχρέωση (αστική και ποινική) τού Κράτους να ελέγχει ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ στην πράξη και όχι μόνον την (εικονική) νομιμοφάνεια τών υποβαλλόμενων πρός έγκριση στοιχείων τής κάθε οικοδομικής άδειας προκύπτει και με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που κοινοποιούνται και στο γραφείο τού μέχρι πρότινος υπουργού Οικονομικών, σε περιπτώσεις που καλείται το Κράτος να πληρώσει σημαντικές αποζημιώσεις.

 • Άρθρο 11 – Αρμοδιότητες
  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προτείνει η παράγρ 1 να συμπληρωθεί ως εξής:

  1. Οι Ελεγκτές Δόμησης έχουν τις αρμοδιότητες:
  α) ελέγχου όλων των κατασκευών, για τις οποίες εκδίδεται άδεια δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών ή/και εγκαταστάσεων για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.
  β) ελέγχου όλων των κατασκευών, μετά από επώνυμη καταγγελία ή εντολή της ΕΥΕΔΕΝ ή του Υπουργού ΠΕΚΑ.
  2. …………

 • 28 Ιουλίου 2011, 11:52 | Γ. Ζυγανιτίδης

  Ποιος θα είναι αρμόδιος για τον εντοπισμό τυχόν λαθών-παραλείψεων κλπ που θα εμπεριέχονται στις μελέτες; Αφού καταργείται ο έλεγχος των μελετών από τις Πολεοδομίες από κάποιον δεν θα πρέπει να γίνεται;

  θα μπορούσε να δοθεί σε κάποιον κρατικό φορέα (πχ Αποκεντρωμένη Διοίκηση) η αρμοδιότητα δειγματολιπτικού ελέγχου ποιότητας μελετών.Διαφορετικά δεν βλέπω κανένα φραγμό που θα εξασφαλίζει καλή ποιότητα μελετών…

  Είναι παράλογο να βασίζεται όλο το σύστημα πάνω σε μια μελέτη χωρίς να ελέγχεται από κανέναν η νομιμότητά και η ορθότητά της ! Φυσικά ο έλεγχος Τοπογραφικού και Διαγράμματος κάλυψης δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την ορθότητα των υπολείπων μελετών…