(Κεφάλαιο Α’ Έκδοση Αδειών Δόμησης) Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται :

α) έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης.

β) άδεια δόμησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών  που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 • 16 Αυγούστου 2011, 22:10 | Τ. Συμβουλός

  Από την αιτιολογική έκθεση του νόμου ( και τον »Καλλικράτη») προκύπτει ότι οι υπερεξουσίες του εκάστοτε Δ/ντή Τεχν. Υπηρεσιών των Δήμων ( τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών, τμήμα σχεδίου πόλης, τμήμα αυθαιρέτων και επιτροπή αυθαιρέτων, καθώς και της όλης τεχνικής υπηρεσίας των δήμων ) αποδομούνται έστω και τώρα. Αναγκαία και ικανή συνθήκη που απαιτείται για την εφαρμογή του νέου νόμου, είναι η ανανέωση με καινούργια και αύθαρτα διευθυντικά πρόσωπα όπως προκύπτει από την παράγρ. 1 της αιτιολογικής έκθεσης καθότι είναι αποδεδειγμένο ότι τίποτε δεν «περπάταγε». Τέλος δεν είναι δυνατόν να εκλέγουμε παντού τους εκπροσώπους μας, από τους απλούς συλλόγους μέχρι και το κοινοβούλιο , και να έχουμε ισόβιους διευθυντές και υπαλλήλους στις ίδιες θέσεις, ενώ γνωρίζουμε καλά όλοι μας την πραγματικότητα. Οι υπάλληλοι των πολεοδομικών υπηρεσιών πρέπει τουλάχιστον να εναλάσσονται ( ανά τριετία τουλάχιστον ) διότι ο καλύτερος νόμος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός , εφαρμοζόμενος κατά πλειονότητα από πρόσωπα που ήδη έχουν καταστήσει τις ως άνω υπηρεσίες όπως στο άρθρο 1, παρ. α΄ της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου περιγράφεται . Σ.Σ. ο γράφων: ιδιωτεύω- ποτέ δεν υπήρξα υπάλληλος.

 • 16 Αυγούστου 2011, 21:29 | Ανδρέας Μαριάτος

  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  Από την συμμετοχή στη διαβούλευση μέχρι τώρα, διαφαίνονται κάποια βασικά συμπεράσματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια του υπουργείου:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

  Με συντριπτική υποδοχή κρίνεται ΘΕΤΙΚΗ πρόταση ο νέος αντιγραφειοκρατικός τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, υπό την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ άμεσα συνδεδεμένου με τις μελέτες πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού.
  Η εφαρμογή του νόμου χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση, καταργεί το ρόλο του Δημοσίου ως θεσμικού εγγυητή, οδηγεί στο κλείσιμο του επαγγέλματος, την αποτροπή των νέων συναδέλφων και την επιβολή μονοπωλίων από μεγάλα εταιρικά σχήματα με συνέπεια την άκρατη εμπορευματοποίηση της δόμησης, την απουσία του προσώπου, τη αδυναμία συμμετοχής του πολίτη στη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος και την επακόλουθη απώλεια βασικών του δικαιωμάτων.

  Επιτακτική ανάγκη:
  1. η πάταξη της διαφθοράς στον έλεγχο των μελετών από το δημόσιο.
  2.ο διαχωρισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο.
  3.η διασφάλιση του ρόλου το δημοσίου και με την ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου από τις ΥΔΟΜ.

  Απασχόλησαν πολύ:
  1.η διοικητική υπαγωγή των ΥΔΟΜ
  2.το περιεχόμενο των διαφόρων σταδίων (και ιδιαίτερα το απαιτούμενο στοιχείο για την έκδοση της έγκρισης δόμησης του άρθρου 3 παρ.Β «Διάγραμμα κάλυψης» που πρέπει να αντικατασταθεί από το «Διάγραμμα δόμησης» στο οποίο θα γίνεται η χωρική απεικόνιση των όρων και περιορισμών δόμησης)
  3.η ηλεκτρονική υποβολή των μελετητικών δεδομένων
  4.η απαραίτητη ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση για τις εγκρίσεις
  5.η διασφάλιση του μέγιστου χρονικού περιθωρίου για την διεκπεραίωση.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

  1. Επιτακτική ανάγκη η πάταξη της διαφθοράς στον έλεγχο των κατασκευών από το δημόσιο αλλά και η πρόληψη εμφάνισης αντίστοιχης παθογένειας από το νέο σύστημα των ελεγκτών δόμησης.

  2. Ο έλεγχος εργασιών δόμησης, οι ελεγκτές δόμησης, η ταυτότητα του κτηρίου, το μητρώο, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των μελετητών και επιβλεπόντων, είναι έννοιες και θεσμοί που πρέπει να διατυπωθούν και να οργανωθούν άμεσα.

  3. Διατυπώθηκε σαφής διαφωνία για την ανάγκη σεμιναρίων καθώς και σκεπτικισμός ως προς το αν θα πρέπει να είναι ο ελεγκτής δόμησης “κλειστό” επάγγελμα, εξέλιξη που θεωρείται οτι θα θρέψει νέου τύπου διαφθορά. Προτάθηκε ελεγκτής δόμησης να γίνεται αυτόματα κάθε μηχανικός -ανάλογα με την ειδικότητά του- με σχετική (πχ 5ετή) εμπειρία.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

  1. Διατυπώθηκε η τραυματική εμπειρία της ελληνικής αρχιτεκτονικής από τον θεσμό των ΕΠΑΕ (βλ. Παρέμβαση ΣΑΔΑΣ και Επιτροπής Γ3, ΕΠΑΕ-ΓΟΚ) και η επιτακτική και για λόγους δημοσίου συμφέροντος ανάγκη απελευθέρωσης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, σε απόλυτη αντίθεση με τις προσεγγίσεις μορφολογικής τυποποίησης.

  2. Σε συντριπτικό ποσοστό προτείνεται τα Σ.Α. ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ αλλά ως θεματοφύλακες της αρχιτεκτονικής να ελέγχουν τις περιπτώσεις όπου αυτή απουσιάζει.

  Ανδρέας Μαριάτος,
  Αρχιτέκτων
  Μέλος Επιτροπής Γ3 ΣΑΔΑΣ
  Μέλος ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
  των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr
  Αθήνα 16-8-2011

  Προς 1. τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.
  κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
  2. Αναπλ. Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.
  κ. Ν. Σηφουνάκη

  Θέμα : Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης Αδειών Δόμησης,και ελέγχου κατασκευών»

  Κύριε Υπουργέ ,
  Με αφορμή το σχέδιο νόμου με τίτλο : «Νέος τρόπος έκδοσης Αδειών Δόμησης, και ελέγχου κατασκευών» το οποίο θέσατε σε δημόσια διαβούλευση, και σε συνέχεια του υπ’αριθ.1460/29-7-2011 εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε σχετικό υπόμνημα με τις παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου νόμου και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη.
  Παράλληλα, σας πληροφορούμε ότι, θα ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε για τις επίμαχες διατάξεις που επιχειρούν να καταστήσουν το επάγγελμα του μηχανικού κλειστό μόνο για τους αποφοίτους του Πολυτεχνικών σχολών στην Ελλάδα και με σειρά διατάξεων του σχεδίου θα τονίσουμε ότι δημιουργείτε, σε βάρος άλλων μηχανικών Ανώτατης εκπαίδευσης, αθέμιτο ανταγωνισμό!
  Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
  Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  Δημόπουλος Δημήτριος

  Συνημμένα : 1. Σχετικό υπόμνημα παρατηρήσεων

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου
  «Νέος τρόπος έκδοσης Αδειών Δόμησης, και ελέγχου κατασκευών»
   στο Άρθρο 4 :
  Προστίθεται παράγρ. 3 – ως εξής:
  «3. Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ομοιογένειας και ποιότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, προσφέρονται από τον ΟΚΧΕ, έπειτα από απόφαση του Υπ. ΠΕΚΑ.»
   στο άρθρο 5 παρ.1α……..
  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση δόμησης θα πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένα προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο η κάθε πολεοδομία να ζητά και διαφορετικά επιπλέον δικαιολογητικά.
  Τα αποδεικτικά εισφορών και κρατήσεων, να δίδονται κατά την άδεια δόμησης και όχι σε αυτό το στάδιο (η περίπτωση μη έγκρισης δόμησης έχει εξεταστεί;)
   στο άρθρο 5 παρ.1β………
  Αποκλείονται αυθαίρετα οι υπάλληλοι των πολεοδομιών, μηχανικοί ΤΕ από τον έλεγχο των στοιχείων δόμησης όταν μάλιστα πολλοί εξ αυτών είναι και προϊστάμενοι Πολεοδομιών!
  Επιπρόσθετα αγνοείται σκοπίμως από τους συντάκτες ότι έως και αυτή την ώρα στον έλεγχο των οικοδομικών αδειών δραστηριοποιούνται μηχανικοί ΠΕ αλλά και μηχανικοί ΤΕ !
  Δεδομένου ότι η διατύπωση της παραγράφου αυτής μοναδικό σκοπό έχει την συντεχνιακή αντιμετώπιση των υπάλληλων και δεν τεκμηριώνεται, απαιτούμε την άμεση τροποποίηση της, ως εξής:
  «β. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους μηχανικούς, Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων» ή εναλλακτικά :
  «β. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων»

   στο άρθρο 5 παρ.6. :
  Θα εκδοθούν οδηγίες για την σύνταξη των τοπογραφικών και την ενημέρωση του ΟΚΧΕ θα ενημερώνονται τα αρχεία του ΟΚΧΕ πριν υλοποιηθεί η άδεια οικοδομής; Αυτό πρέπει να γίνεται κατά την ηλεκτροδότηση στο τέλος ή σε κάθε φάση ελέγχου από τον ελεγκτή μηχανικό.
   στο άρθρο 8 παραγ. 1 :
  Το ΤΕΕ ως επαγγελματική ένωση των μηχανικών πανεπιστημίου δεν νομιμοποιείται ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει και μάλιστα να δημοσιοποιεί στοιχεία για τα επαγγελματικά προσόντα των μηχανικών ΤΕΙ, δεδομένου ότι δεν είναι μέλη του.
  Ως γνωστό, το ΤΕΕ βρίσκεται σε χρόνια αντιπαράθεση με τους μηχανικούς ΤΕΙ και αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής τους κατοχύρωσης.
  Συνεπώς βρίσκεται σε προφανή σύγκρουση συμφερόντων να ευνοήσει τα μέλη του (μηχανικοί πανεπιστημίου) και να βλάψει τους ανταγωνιστές τους (μηχανικοί ΤΕΙ) κατά την διαδικασία ενημέρωσης του Μητρώου.
  Επομένως το ΤΕΕ δεν διαθέτει την απαιτούμενη αντικειμενικότητα και νομιμότητα για να προβαίνει στην ενημέρωση του εν λόγω αρχείου .
  Το ΥΠΕΚΑ, εφόσον θα έχει την ευθύνη, θα πρέπει να αναλάβει και την ενημέρωση του αρχείου-Μητρώου Μηχανικών μελετητών και επιβλεπόντων.
  Κατά την σύνταξη του Μητρώου θα συμβουλεύεται τον νόμιμο εκπρόσωπο των μηχανικών ΤΕΙ δηλ, την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, η οποία τηρεί σχετικό μητρώο και σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις, τους εκπροσωπεί ήδη σε άλλα γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά όργανα της Πολιτείας τους μηχανικούς ΤΕΙ.
   στο Άρθρο 6 – παραγ.7 ..
  Η νόμιμη αμοιβή καθορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν3919/2011 δεν απαιτείται ο υπολογισμός της από το ΤΕΕ.
  Επομένως η φράση «…… που θα υπολογιστεί από το Τ.Ε.Ε.» πρέπει να διαγραφεί.
   στο Άρθρο 9 – παραγ. 3γ …
  στο τέλος της παραγ. 3, εδάφιο γ , προστίθεται η εξής φράση:
  Σε περίπτωση κτηματολογικού αποσπάσματος από το κτηματολόγιο, τότε αυτό θεωρείτε σαν τοπογραφικό της άδειας και πάνω σε αυτό αποτυπώνεται η νέα οικοδομή.
   στο άρθρο 12 – παραγ.1 α) και παραγ. 3 :
  Προσόντα, Εκπαίδευση και Εξετάσεις
  το ΤΕΕ αποτελεί την επαγγελματική ένωση των μηχανικών πανεπιστημίου και συνεπώς βρίσκεται σε προφανή σύγκρουση συμφερόντων να ευνοήσει τα μέλη του (μηχανικοί πανεπιστημίου) και να βλάψει τους ανταγωνιστές τους (μηχανικοί ΤΕΙ) κατά την εξεταστική διαδικασία.
  Συνεπώς, το ΤΕΕ θα εμπλέκεται μεροληπτικά και δίχως εγγυήσεις ανεξαρτησίας και διαφάνειας στην διαδικασία, κατά παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου περί ελεύθερου ανταγωνισμού.
  Όλη η διαδικασία πιστοποίησης – εξέτασης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το ΥΠΕΚΑ χωρίς «εξωγενείς» παρεμβάσεις.
  Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση απαλλαγής από την επιμόρφωση των Μηχανικών ΤΕΙ και Πανεπιστημίων οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη ειδίκευση σε οικοδομικά έργα είτε λόγω σχετικής ειδικότητας ( π.χ Πολιτικός Μηχανικός Δομικών έργων, Πολιτικός μηχανικός -δομοστατικής κατεύθυνσης) είτε λόγω μεταπτυχιακών ή αυξημένης εμπειρίας στο αντικείμενο.
   στο άρθρο 16, παραγ.3 και παραγ.5 :
  Από τη στελέχωση των υπηρεσιών της ΕΥΕΔ ,ΕΥΕΠΕ και ΕΥΕΔΕΝ απουσιάζουν αδικαιολόγητα οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στα επιστημονικά κα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές.
  Επίσης με την διατύπωση των παραγράφων 3 και 5 καταστρατηγείται ο ν.3839/2010, άρθρο πρώτο σύμφωνα με τον οποίο «οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ μπορούν να κριθούν και να εξελιχθούν μέχρι την θέση Δ/ντη στη Δημόσια Διοίκηση».
  Επομένως οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 16 θα πρέπει να τροποποιηθούν και για τις θέσεις προϊσταμένων των ΕΥΕΔ ,ΕΥΕΠΕ και ΕΥΕΔΕΝ να προβλέπονται και υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με τα ανάλογα προσόντα.
   στο άρθρο 16 , παραγ.7 :
  Από την στελέχωση των υπηρεσιών της ΕΥΕΔΕΝ απουσιάζουν εντελώς οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ και πρέπει να προβλεφθεί.
   στο άρθρο 17 :
  Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου
  Δεδομένου ότι και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕΙ θα μπορούν να πιστοποιηθούν ως Ελεγκτές Δόμησης, για λόγους αντικειμενικότητας και διασφάλισης της διαφάνειας θα πρέπει να προβλέπεται και η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΕΤΕΜ ( Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών) με τον αναπληρωτή του.
   στο άρθρο 18 παραγ.1 δ. :
  Επίσης δεδομένου ότι οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ είναι μέλη της ΕΕΤΕΜ και όχι του ΤΕΕ, θα πρέπει η παραγρ.δ να τροποποιηθεί ως εξής :
  « δ. εκπληρώνει πλημμελώς τα καθήκοντα του, εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου. Επίσης ενημερώνει το αρμόδιο Πειθαρχικό Όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή της ΕΕΤΕΜ και σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων για τη τέλεση ποινικών αδικημάτων και τον αρμόδιο Εισαγγελέα.»
   στο άρθρο 18 παραγ. 4. :
  Η παραγ.4 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Παράλληλα, ενημερώνεται για την απώλεια της ιδιότητας του Ελεγκτή Δόμησης το Τ.Ε.Ε ή της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. για τις απαραίτητες ενέργειες, όπου απαιτείται.»
   στο άρθρο 32 :
  Διαπιστώνουμε τον πρωτοφανή αποκλεισμό των εκπρόσωπων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. από τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), παρά την ρητή πρόβλεψη της συμμετοχής τους στα Νομαρχιακά ΣΧΟΠ με το ΠΔ 69/2000 ( άρθρο 1) καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την συντεχνιακή ταυτότητα των συντακτών του νομοσχεδίου.
  Επομένως απαιτείται η πρόβλεψη για συμμετοχή και ενός εκπροσώπου της ΕΕΤΕΜ με τον αναπληρωτή του, όπως ισχύει μέχρι σήμερα !
   στο άρθρο 37 :
  Για λόγους αντικειμενικότητας απαιτείται στη σύνθεση του Κεντρικού Συμβούλιου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων να υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή και ενός εκπροσώπου της ΕΕΤΕΜ, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας με τον αναπληρωτή του.

 • 16 Αυγούστου 2011, 20:01 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

  Η βασική ιδέα του Ν/Σ είναι αφενός η επαναφορά του κρατικού ελέγχου στα κτίρια που κατασκευάζονται και αφετέρου η ανάθεση του ελέγχου σε ιδιώτες μηχανικούς με την εποπτεία κρατικών φορέων.
  Τα προβλήματα που επιλύονται, κατά τους συντάκτες, είναι η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και η εξάλειψη ή έστω η δραστική μείωση της διαφθοράς, που παρατηρείται στις συναλλαγές με την πολεοδομία.
  Η αυθαιρεσία και η διαφθορά όμως, εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες δομές αλλά δεν απορρέουν από αυτές. Η βάση τους βρίσκεται στις πελατιακές σχέσεις μεταξύ πολιτικής εξουσίας και πολιτών, με ενδιάμεσο τη δημόσια διοίκηση και στις πελατιακές σχέσεις μεταξύ πολιτικής εξουσίας και στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Το κράτος δεν αδυνατούσε να πατάξει αυθαιρεσία και διαφθορά . Δεν επιθυμούσε να θίξει τα κακώς κείμενα και κατά καιρούς την εξέθρεφε ποικιλοτρόπως.
  Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από κρατικούς λειτουργούς σε ιδιώτες αλλά η εξασφάλιση νόμιμης συμπεριφοράς όλων εκείνων που εμπλέκονται στην παραγωγή κτιριακών έργων, συμπεριλαμβανόμενων και των ελεγκτών, με κανόνες διαφάνειας, λογοδοσίας , ισονομίας και αξιοπιστίας.
  Αποδεχόμενος, για λόγους που σχετίζονται με το πολιτικά εφικτό, τη βασική ιδέα των συντακτών του Ν/Σ παραθέτω βασικές επισημάνσεις/προτάσεις.
  1. Μόνη η εποπτεία των ελεγτών δεν είναι επαρκής για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αντικειμενικότητας. Πρέπει απαραίτητα να προβλέπεται από το νόμο δειγματολειπτικός έλεγχος σε ένα ποσοστό των κατασκευών (10%) από τους επιθεωρητές δόμησης και να μην αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας.
  2. Η αξιοπιστία των ελέγχων είναι ένα σημαντικό στοιχείο τόσο για την κοινωνική αποδοχή του μέτρου, όσο και για την αποφυγή αμφισβητήσεων και συνεχών αντεγκλήσεων. Η αξιοπιστία επιβάλλει οι ελεγκτές να έχουν το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για το σύνολο των επιμέρους μελετών, την εφαρμογή των οποίων καλούνται να ελέγξουν. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία των εργασιών σε ένα κτίριο με ειδικές και πολύπλευρες γνωστικές απαιτήσεις και είναι διαπιστωμένο ότι οι αστοχίες τους ταλαιπωρούν τους χρήστες των κτιρίων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και μειώνουν τα επίπεδα ασφαλούς διαβίωσης. Προτείνουμε τη διενέργεια των ελέγχων από ξεχωριστό ελεγκτή Η/Μ εγκαταστάσεων για το σύνολο των έργων και σε όλες τα στάδια των ελέγχων αλλά τουλάχιστον για το 2ο και το 3ο .
  3. Η εμπειρία από τους ενεργειακούς επιθεωρητές έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση στο πως προσδιορίζεται η 5ετής επαγγελματική εμπειρία. Προτείνουμε την εξουσιοδότηση του Υπουργού ΠΕΚΑ για την έκδοση σχετικής ΥΑ, μετά από πρόταση του ΤΕΕ. Επίσης προς αποφυγή παρεξηγήσεων στο τέλος της παρ1β, του άρθρου 12 να προστεθεί: ‘ ………. κτιρίων και ΗΜ εγκαταστάσεων κτιρίων’.
  4. Μία ανάγνωση των αρμοδιοτήτων των ΣΥΠΟΘΑ (άρθρο31) αποδεικνύει ότι τα εν λογω συμβούλια θα κληθούν να επιλύσουν θέματα πολύ ευρύτερα των πολεοδομικών και χωροταξικών. Προτείνεται η μετονομασία σε Συμβούλια Θεμάτων Δόμησης και Αμφισβητήσεων (ΣΥΘΕΔΑ) και η στελέχωσή τους με δύο ακόμα διπλωματούχους μηχανικούς, έναν αρμάδιο σε θέματα στατικών μελετών και έναν αρμόδιο σε θέματα Η/Μ εγκαταστάσεων, εκπροσώπους του ΤΕΕ. Το αυτό ισχύει για το ΚΕΣΥΠΟΘΑ που πρέπει να μετονομαστεί σε ΚΕΣΥΘΕΔΑ.

 • 16 Αυγούστου 2011, 19:13 | N.Zαχαριάς , ATM

  Δεν διευκρινίζεται που κατατάσσονται στη διοικητική Νομοθεσία
  1. Η έγκριση δόμησης
  2. Η άδεια δόμησης
  3. Τα συντασσόμενα κείμενα από ελεγκτές δόμησης

  Για την έγκριση δόμησης ή την άδεια δόμησης απαιτείται επίσης να διευκρινιστεί:
  1. Αν αναφέρεται στο γήπεδο ή το οικόπεδο ή στον κύριο τους
  2. Αν δημιουργούν εμπράγματα δικαιώματα ή όχι

 • 16 Αυγούστου 2011, 12:36 | ΤΑΚΗΣ ΔΟΥΜΑΣ

  Κρίνοντας λοιπόν θετικά κατ’ αρχάς το σχέδιο Νόμου διατυπώνω τα παρακάτω:
  Ο διαχωρισμός της έγκρισης Δόμησης και της άδειας δόμησης με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που κατανέμει τόσο στο Δημόσιο φορέα (ΥΔΟΜ) όσο και στον ιδιώτη μελετητή δημιουργεί ισορροπίες που επιτρέπουν την ανάδειξη νέων αξιών και δεδομένων εντελώς διαφορετικών από αυτά που ίσχυαν ως τώρα.
  Η εκπόνηση της μελέτης και ουσιαστικά η αδειοδότηση της από τον ίδιο τον Αρχιτέκτονα δημιουργεί πρόσθετες ευθύνες και υποχρεώσεις στις οποίες πρέπει να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί για την υποστήριξη της νομικής και θεσμικής πλευράς του θέματος δίχως παράλληλα να του ανατίθεται η νόμιμη και αναγκαία αποκλειστικότητα για την εξυπηρέτηση της επιστημονικής κατά αντιστοιχία.
  Είναι λοιπόν περισσότερο από ποτέ επίκαιρο και αναγκαίο το πάγιο αίτημα για την σύνταξη των αρχιτεκτονικών μελετών μόνο από Αρχιτέκτονες να ικανοποιηθεί με διάταξη αυτού του νόμου.
  Περαιτέρω συμμετέχοντας στη διαβούλευση διατυπώνω επιμέρους παρατηρήσεις και προτάσεις που άπτονται διατάξεων του Σχεδίου νόμου.
  Ειδικότερα:

  • Το απαιτούμενο στοιχείο για την έκδοση της έγκρισης δόμησης του άρθρου 3 παρ. β «Διάγραμμα κάλυψης» πρέπει να αντικατασταθεί από το «Διάγραμμα δόμησης» στο οποίο θα γίνεται η χωρική απεικόνιση των όρων και περιορισμών δόμησης που υποχρεωτικά θα ακολουθούνται από τις κτιριακές μελέτες .Η πρόταση προκύπτει διότι στη ανάλογη μελετητική φάση δίχως να έχει εκπονηθεί συνολικά η Αρχιτεκτονική μελέτη δεν μπορεί να προκύψει ολοκληρωμένο μελετητικά σχέδιο κάλυψης.

  • Θεωρώντας απαραίτητο και αναγκαίο τη κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας ώστε όλοι να μελετούν μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και όχι σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις και ερμηνείες προτείνω έως την υλοποίηση του θέματος αυτού να προσδιορισθεί σαφώς στα πλαίσια του άρθρου 11 και να προστεθεί η αρμοδιότητα των ελεγκτών δόμησης για τον ανάλογο έλεγχο των μελετών .Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνεται είτε δειγματοληπτικά κατά ΥΔΟΜ είτε μετά από αίτημα του εκάστοτε ιδιώτη μελετητή και πάντοτε προ της έναρξης των οικοδομικών εργασιών .

  • Ο έλεγχος εργασιών δόμησης, οι ελεγκτές δόμησης , η ηλεκτρονική υποβολή των μελετητικών δεδομένων, η ταυτότητα του κτιρίου, το μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων, οι ευθύνες των αρχιτεκτόνων και οι υποχρεώσεις τους είναι νέες έννοιες και θεσμοί που πρέπει να οργανωθούν σωστά ώστε να είναι το πραγματικό υπόβαθρο της επόμενης μέρας και όχι μία ακόμη ημιτελής και αποτυχημένη προσπάθεια.

  • Όσον αφορά τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που θα αντικαταστήσουν τις ΕΠΑΕ 1ου και 2ου βαθμού είναι φανερό ότι οι παρουσιαζόμενες και καταγραφείσες δυσλειτουργίες δεν θα επιλυθούν όσο επιτρέπεται η εκπόνηση των ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στη κάθε ειδικότητα μηχανικών και μη που αντιποιείται το γίγνεσθαι των Αρχιτεκτόνων και της επιστήμης τους οχυρωμένη πίσω από νομοθετικές ρυθμίσεις περί επαγγελματικών δικαιωμάτων που κοντεύουν ένα αιώνα ζωής. Στα πλαίσια θετικών για το θέμα αυτό ρυθμίσεων θα έβρισκε ενδεχόμενα πεδίο συζήτησης η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για τη θέσπιση Μορφολογικών κανόνων και όρων (με τους οποίους θα κρίνουν τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής όταν αυτοί μετά από μια διετία θεσμοθετηθούν ) διότι θα γίνονταν μεταξύ επιστημόνων με το ίδιο επιστημονικό υπόβαθρο που θα τους επέτρεπε να τα κρίνουν και να αξιολογήσουν τα δεδομένα της εφαρμογή τους . Σε κάθε άλλη περίπτωση η εφαρμογή τους από όλους τους ΑΛΛΟΥΣ θα γίνεται κακότροπα , αντιεπιστημονικά μέσα σε συνθήκες μιμιτισμού και περιοδικών είτε life style είτε άλλου ελαφριού περιεχομένου έχοντας ως δεδομένο ότι το ανάλογο δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης τέτοιων θεμάτων για το Σ.Α. του Έβρου ,της Καστοριάς , της Θεσσαλονίκης θα είναι ΚΕΝΤΡΙΚΑ στην Αθήνα.

  ΤΑΚΗΣ ΔΟΥΜΑΣ
  Αρχιτέκτονας Μηχανικός
  Μέλος Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 • 14 Αυγούστου 2011, 17:53 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Κύριοι του υπουργείου,

  Στα περισσότερα σχόλια ολόκληρης της διαβούλευσης ο καθένας μπορεί να παρατηρήσει ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα της ισχύουσας διαδικασίας έκδοσης αδειών είναι ΤΡΕΙΣ (3)

  Α. Η ισχύουσα νομοθεσία (ασάφειες και «παραθυρα» σε ολόκληρο τον ΓΟΚ )

  Β. Επαγγελματικά δικαιώματα (ποιος είναι υπεύθυνος και για ποιο πράγμα)

  Γ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ.!!!!!

  Αν δεν εκσυγχρονιστούνε αυτά τα 3 το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ΔΕΝ θα έχει καμία ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ εφαρμογή – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΗ ΚΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΗΣ.

  Στην Α. περίπτωση δουλεύουμε με έναν ΓΟΚ λαβύρινθο.
  Ασάφειες και διπλές ερμηνείες και»παράθυρα» για κάποιους επιτήδειους ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ …..που επιτρεπουν την ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΓΗΣ, τον ΠΕΡΑ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΔΡΟΜΩΝ) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ….ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΠΟΙΩΝ «ΚΟΛΛΗΤΩΝ».(«ΥΜΕΤΕΡΩΝ» ΚΑΠΟΙΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ), Κ.Λ.Π ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.

  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΩΝ.
  […]το σχόλιο σας έχει καταγραφεί[…]
  στη Β. λειτουργούμε με νόμους για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε μηχανικού που πρωτοθεσπίστηκαν το 1930 ενώ ξαναενημερωθήκαν τη δεκαετία του 70’. Όλοι τελικά σήμερα υπογράφουν τα πάντα!!!

  Ενώ στη Γ. η μονιμότητα και ο μη έλεγχος των υπαλλήλων έχει δημιουργήσει το ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στις πολεοδομίες δεν είναι υπόλογοι σε κανέναν… Έχουν γίνει και διευθυντές των ιδιωτών σε πολλές περιπτώσεις….ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ (ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΣΕΙ ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ)ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΜΙΩΝ.

  Αν είναι δυνατών να συνεχίσουν να ισχύουν αυτά τα δεδομένα…. Βρείτε και δώστε λύση.
  ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2011 ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

  ΠΑΡΑΛΟΓΟ!!!

 • 13 Αυγούστου 2011, 16:17 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΚΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΑΔΣ-ΠΕΑ)

  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

  Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα και από βάθος χρόνου με τις ανάλογες επιτροπές του με τον τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και έχει υποβάλλει αρμοδίως τις θέσεις του.
  Σήμερα, η ιστορική συγκυρία της περιβαλλοντικής, κλιματικής και οικονομικής κρίσης επιβάλει την αναζήτηση νέων Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών προτύπων, που να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, μακριά από τη λογική της στείρας μεγέθυνσης και της κατασπατάλησης των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων που διαθέτει η Χώρα.
  Είναι επομένως απαραίτητη η υιοθέτηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού, που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση της αρχιτεκτονικής έκφρασης και την ισορροπημένη συνέργεια των ειδικοτήτων της οικοδομής και των υποδομών.
  Τα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ έχουν τοποθετηθεί δημόσια τόσο στο πρόσφατο 11ο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο όσο και στις συνεδρίες οργάνων που συμμετέχουν για την αναγκαιότητα θέσπισης ενός νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών Αδειών που να έχει άμεση σχέση με ένα νέο ΓΟΚ και με ένα νέο τρόπο ελέγχου των μελετών και των κατασκευών.
  Ο ΣΑΔΑΣ, προσπαθώντας να συμβάλλει στην ανακατεύθυνση της σκέψης και της δραστηριότητάς μας και να προωθήσει το δημιουργικό ξεπέρασμα των χρόνιων αγκυλώσεων του θεσμικού πλαισίου παραγωγής του δομημένου χώρου, έχει επεξεργαστεί ένα γενικότερο πλαίσιο θέσεων.
  Κεντρικοί μας στόχοι σ’ αυτή την προσπάθεια, είναι:
  • να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες που θα διευκολύνουν τη δημιουργία καλύτερων πόλεων και οικισμών, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την πολυνομία και γραφειοκρατία που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη οποιασδήποτε δημιουργικής σκέψης. Παράλληλα,
  • να γίνεται απλούστερα και ουσιαστικότερα ο έλεγχος και η παρέμβαση της πολιτείας στο θέμα της οικοδομικής δραστηριότητας με παράλληλη διευκόλυνση των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών στην ανάληψη των ευθυνών τους. Τέλος,
  • να δημιουργήσουμε συνθήκες αποτελεσματικής δράσης ενάντια στην αυθαιρεσία και την προχειρότητα.
  Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε κάθε ευκαιρία προβάλει την ανάγκη εκσυγχρονισμού, απλοποίησης & κωδικοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας και προτείνει «την υιοθέτηση των αρχών ενός τρίπτυχου» που προβλέπει
  1. Την ένταξη – ενσωμάτωση των κατασκευών, μέσω των χωροταξικών και πολεοδομικών εργαλείων, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), όπως επιβάλλουν οι διεθνείς συνθήκες – συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας και υποχρεούται να τηρεί.
  2. Την θέσπιση ενός νέου Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΑΟΚ), άμεσα συνδεδεμένου με τις μελέτες πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού και ενός Σύγχρονου Κτηριοδομικού Κανονισμού.
  3. Την θέσπιση ενός ευέλικτου και αντιγραφειοκρατικού Νέου Τρόπου Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών σε συνδυασμό με έναν Αξιόπιστο Έλεγχο των Μελετών Κατασκευών, διαφανή και αμερόληπτο.

  Το κύριο και μαζικό αίτημα των μελών μας, που εκφράστηκε με έντονο αλλά τεκμηριωμένο τρόπο στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων είναι η ουσιαστική ενεργοποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, δηλαδή η Αρχιτεκτονική να ασκείται από τους Αρχιτέκτονες. Το ίδιο αίτημα εκφράστηκε με απόφαση των μελών της Αντιπροσωπείας, του ανωτάτου οργάνου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
  Άρα, το πάγιο αίτημα για την σύνταξη των αρχιτεκτονικών μελετών μόνο από Αρχιτέκτονες είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο.
  Επομένως, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ είναι υποχρεωμένος να αναδείξει ότι δεν αρκεί ο μελετητής μηχανικός να έχει την ευθύνη της σύνταξης και υλοποίησης της αρχιτεκτονικής μελέτης, (από την νομική και θεσμική της πλευρά), αλλά ταυτόχρονα είναι λογικό να έχει και την ευθύνη εξυπηρέτησης της ίδιας της Επιστήμης.
  Γι’ αυτό το λόγο ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ έχει ήδη διατυπώσει τη διαφωνία του όσον αφορά τη «θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων δόμησης για κατοικία, στις εντός και εκτός των οικισμών περιοχές των Δήμων του Ν.3852/2010, στις δώδεκα περιφέρειες της χώρας» και προτείνει τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής να μην γνωμοδοτούν επί αρχιτεκτονικών μελετών που έχουν συνταχθεί από μελετητές Μηχανικούς που δεν πληρούν τα κριτήρια της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

  Κρίνοντας λοιπόν κατ’ αρχάς θετικά το σχέδιο Νόμου διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για συγκεκριμένες διατάξεις του πιστεύοντας ότι :

  Ο διαχωρισμός της Έγκρισης Δόμησης και της Άδειας Δόμησης, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που κατανέμει τόσο στο Δημόσιο φορέα (ΥΔΟΜ) όσο και στον ιδιώτη μελετητή, δημιουργεί ισορροπίες που επιτρέπουν την ανάδειξη νέων αξιών και δεδομένων εντελώς διαφορετικών από αυτές που ίσχυαν ως τώρα.

  Περαιτέρω έχουμε να θέσουμε υπόψη της διαβούλευσης και ορισμένες καίριες παρατηρήσεις και ουσιαστικές προτάσεις που άπτονται διατάξεων του Σχεδίου νόμου. Ειδικότερα:
  1. Το απαιτούμενο στοιχείο για την έκδοση της έγκρισης δόμησης του άρθρου 3 παρ. Β «Διάγραμμα κάλυψης» πρέπει να αντικατασταθεί από το «Διάγραμμα δόμησης» στο οποίο θα γίνεται η χωρική απεικόνιση των όρων και περιορισμών δόμησης που υποχρεωτικά θα ακολουθούνται από τις κτηριακές μελέτες είτε διότι είναι θεσμοθετημένες είτε διότι μπορεί να προτείνονται μέσα από διαδικασίες και θεσμούς που θα προκύπτουν από τον νέο ΓΟΚ.

  2. Ο έλεγχος εργασιών δόμησης, οι ελεγκτές δόμησης , η ηλεκτρονική υποβολή των μελετητικών δεδομένων, η ταυτότητα του κτηρίου, το μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων, οι ευθύνες των αρχιτεκτόνων και οι υποχρεώσεις τους είναι νέες έννοιες και θεσμοί που πρέπει να οργανωθούν σωστά ώστε να είναι το πραγματικό υπόβαθρο της επόμενης μέρας και όχι μία ακόμη ημιτελής και αποτυχημένη προσπάθεια.

  3. Έχοντας από μακρού καταγράψει την δυσλειτουργία των ΕΠΑΕ συμφωνεί με την αντικατάσταση τους με τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τον ανάλογο περιορισμό των θεμάτων που θα κρίνουν, ανησυχεί όμως για την προτεινόμενη «σύνθεσή» τους αλλά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που μπορεί και πάλι να προκύψει έναντι των επαγγελματιών που δεν θα είναι μέλη των Συμβουλίων. Διατυπώνει επομένως τη διαφωνία του:
  1. για την στελέχωσή τους από μέλη ΔΕΠ,
  2. για την διατήρηση του ελέγχου και της πλειοψηφίας από το Δημόσιο,
  3. για την μη εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων επιλογής των εκπροσώπων τόσο των Υπηρεσιών όσο των ιδιωτών.
  4. Θεωρούμε ότι πέρα των εφαρμοζόμενων κριτηρίων η σύνταξη των μητρώων που θα τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την από κοινού σύμφωνη γνώμη ΣΑΔΑΣ – ΤΕΕ.
  5. Η δημιουργία οργάνου που θα λειτουργεί σε 2ο βαθμό κεντρικά (ΚΕΣΑ) μας βρίσκει αντιθέτους και προτείνουμε τη λειτουργία του αντίστοιχου οργάνου στην έδρα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων η κάθε περιφερειακής ενότητας.
  6. Διατυπώνουμε επίσης την αντίρρηση μας στη στελέχωση του Κεντρικού Συμβουλίου (δεν είναι αντιληπτή η αναγκαιότητα παρουσίας Νομικού Συμβούλου για θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού) και προτείνουμε να περιοριστούν οι αρμοδιότητές του στα αναφερόμενα στο άρθρο 27 παρ. Α δηλαδή το περιεχόμενο των παραγράφων β,γ του άρθρου 27 να είναι αυτό των δευτεροβάθμιων ΣΑ.

  Συνοψίζοντας, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα εξακολουθήσει μέσω των παρεμβάσεων των συντεταγμένων οργάνων του, αλλά και με την συμβολή των απόψεων των μελών του, να παρακολουθεί στενά την διαβούλευση σε όλα της τα στάδια και θα είναι παρών στην εφαρμογή και την βελτίωση των διατάξεων του φιλόδοξου αυτού νομοθετήματος.

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Ε.ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Μ.ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • 13 Αυγούστου 2011, 14:13 | ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ

  Εντελώς λάθος νομοσχέδιο! Όλοι οι ελεγοι και οι διορθωσεις πρέπει να γινοντα στη φάση έγκρισης της μελέτης όχι στην κατασκευή.Και στην κατασκευή βεβαίως σε προκαθορισμένα σημεία δημοσίου συμφέροντος περιοριστικά πχ όγκος ,ΣΔ κτλ.Η μελέτη να είναι επιπέδου μελ. Εφαρμογής,τελεσίδικη με τη Βούλα του κράτους.Αναφέρω περισσοτερα στο άρθρο Εδικες διατάξεις .με αποστολέα ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Παρακαλ´ω ας διαβάσουν οιενδιαφερομενοι και κυρίως οαξιοτιμος κ Υπουργός.

 • 12 Αυγούστου 2011, 11:32 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΟΛΓΑ

  Συγχαρητήρια στους συντελεστές και παράγοντες της σύνταξης αυτού του τόσο σπουδαίου Νομοσχεδίου που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.Συμφωνώ απόλυτα με 1) τη διαφάνεια 2) τη συντόμευση του χρόνου έκδοσης άδειας δόμησης 3) την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και 4) τους ελέγχους στα στάδια ανέγερσης της οικοδομής.
  Προτάσεις: 1)Η ηλεκτρονική ενημέρωση που θα γίνεται από τις υπηρεσίες στους μηχανικούς να γίνεται και στους ιδιοκτήτες εάν το επιθυμούν ώστε να γνωρίζει και ο ίδιος την πορεία και την εξέλιξη της αδειοδότησης της οικοδομής.2)Όπως συμβαίνει στην Ισπανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να καταργηθούν οι ημιυπαίθριοι χώροι όπως ισχύουν σήμερα. Αλλά η άδεια να βγαίνει με τον υπολογισμό τους στο συντελεστή δόμησης Σ.Α.Ο. έτσι ώστε αυτά τα επιπλέον τ.μ. να συνυπολογίζονται στη Δ.Ε.Η. στο Ε.Τ.Α.Κ. στο φόρο μεταβίβασης και στο Ι.Κ.Α. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικά εάν θέλει κάποιος να ανοίξει το χώρο να το κάνει χωρίς καμία επίπτωση. Δηλαδή το αντίστροφο από ότι ισχύει.Ευχαριστώ,