Άρθρο 15 Πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης

1. Στην περίπτωση α του Άρθρου 11, συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης πόρισμα το οποίο αποστέλλεται στην Υ.ΔΟΜ. και αντίγραφο αυτού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης της ΕΥΕΔΕΝ.

2. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν παραβάσεις συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης πόρισμα στο οποίο αναφέρεται η άδεια συνέχισης των εργασιών και αποστέλλεται στην Υ.ΔΟΜ., που ενημερώνει τον κύριο του έργου και τον Επιβλέποντα Μηχανικό για την συνέχιση των εργασιών σύμφωνα με το πόρισμα.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων:

α. Η Υ.ΔΟΜ. υποχρεούται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης.

β. Αντίγραφο της πράξης της Υ.ΔΟΜ., στην οποία επισυνάπτεται το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης, αποστέλλεται στον κύριο του έργου και τον Επιβλέποντα Μηχανικό και στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία διακόπτει χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής.

γ. Ο Δήμος της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. υποχρεούται να τοιχοκολλήσει την ίδια μέρα την έκθεση στο δημοτικό κατάστημα και να τη διατηρήσει για 20 ημέρες. Η μη τοιχοκόλληση από το Δήμο της έκθεσης δεν εμποδίζει την πρόοδο της περαιτέρω διαδικασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 392 – 400 Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

4. Στην περίπτωση β του άρθρου 11, συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης πόρισμα το οποίο αποστέλλεται στην Υ.ΔΟΜ., κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διατάξεις του Άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α’ εφαρμόζονται αναλόγως.

 

 • 16 Αυγούστου 2011, 21:44 | Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων

  ΑΡΘΡΟ 15, Παρ. 3,4

  Γιατί η Υ.ΔΟΜ. να ασχολείται με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων των ελεγκτών δόμησης; Θα ελέγχει εάν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η βεβαίωση των παραβάσεων;
  Ο ενδιαφερόμενος δε θα μπορεί να ασκεί ένσταση κατά του πορίσματος του ελεγκτή; Λογικά κάτι τέτοιο, η εξέταση τέτοιων ενστάσεων δηλαδή, θα πρέπει να προβλέπεται στις αρμοδιότητες της ΕΥΕΔΕΝ. Γιατί χρειάζεται η δημιουργία άλλου Συμβουλίου (ΣΥΠΟΘΑ); Μήπως αυτό θα είναι ένα Συμβούλιο που θα πρέπει να στεγάζεται και στελεχώνεται από υπαλλήλους της ΕΥΕΔΕΝ;
  H αναφορά στην παρ. 4 όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 6 έχει ασάφειες.

 • Πάλι στις καλένδες. Δεν μας λέτε τι θα γίνει στη περίπτωση των παραβιάσεων. Προφανώς εσκεμμένως.

  Π.χ. «… Στη περίπτωση παραβιάσεως των όρων δόμησης και της αδείας, σταματούν άμεσα οι εργασίες, αναρτάται ειδική κόκκινη πινακίδα (και στο εργοτάξιο και στις ηλεκτρονικές καταγραφές), το κατασκεύασμα κατεδαφίζεται άμεσα. Αφαιρείται η άδεια του μηχανικού ή άλλου υπευθύνου του έργου για 3 χρόνια και ο ιδιοκτήτης προσάγεται σε δίκη για παραβίαση του νόμου, εκμαυλισμό εμπλεκομένων και πιθανό χρηματισμό αρμοδίων…».

  Αυτά θα ήταν σοβαρές ενδείξεις σοβαρότητας και αποφασιστικότητας των αρχών να πατάξουν τις παρανομίες.

  Αλλιώς, ζήτω η νέα γενιά αυθαιρέτων!

 • 9 Αυγούστου 2011, 12:53 | AZOULIAS

  Είναι σαφές ότι το άρθρο αυτό συντάχθηκε από ανθρώπους που τις οικοδομές τις βλέπουν σε έγχρωμα περιοδικά που ξεφυλλίζουν κάθε Κυριακή. Αν υπάρχουν αλλαγές στην οικοδομή, θα πρέπει φυσικά να ενημερώνεται πρώτα ο φάκελος όπως είναι και το πνεύμα αυτού του νόμου για συνεχώς ενημερωνόμενο φάκελο. Ενώ από τα υπόλοιπα άρθρα προκύπτει ότι σιγά σιγά εκσυγχρονιζόμεθα και εμείς και ξεφεύγουμε από τις ηλίθιες αντιλήψεις που θέλανε σε περίοδο ισχύς της άδειας να κάνουμε κάθε στιγμή και μία αναθεώρηση για κάθε μικροαλλαγή προκαλώντας ασύλληπτες δαπάνες και επιβαρύνσεις στο έργο και ότι τώρα πλέον τόσο οι μελέτες και το έργο γίνεται με ευθύνη των μηχανικών, με τις διατυπώσεις του άρθρου αυτού κινδυνεύουν να έλθουν όλα τούμπα. Ο ελεγκτής απλά ελέγχει και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αλλαγών που χρειάζονται ενημέρωση χωρίς όμως να δημιουργούν μη αναστρέψιμη υπέρβαση τότε απλά ζητά από τους επιβλέποντες να κάνουν αυτή την ενημέρωση (δηλαδή να στείλουν άμεσα ηλεκτρονικά τα ενημερωμένα σχέδιά τους στην μερίδα τους). Προφανώς αν διαπιστώσει μη αναστρέψιμες αυθαιρεσίες και υπερβάσεις ακολουθεί την διαδικασία της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση διακοπής η υπόθεση πηγαίνει στην δικαιοσύνη και υπόλογοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης και οι αντίστοιχοι επιβλέποντες του έργου όσο και ο ελεγκτής που ελέγχεται για θέματα καταχρηστικής υπέρβασης «καθήκοντος» και δόλιας δημιουργίας συνθηκών διαπλοκής και εκβιασμό με σκοπό τον χρηματισμό. Στην περίπτωση που ο Δικαστής (μετά και από πιθανή πραγματογνωμοσύνη και υπευθύνων πραγματογνωμώνων από το ΤΕΕ) διαπιστώσει ευθύνες των ιδιοκτητών και μηχανικών καταλογίζει τις ανάλογες ευθύνες. Το ίδιο κάνει και στην περίπτωση διαπίστωσης δόλιας κατάχρησης εξουσίας του ελεγκτή, που πέρα από τις ποινικές του ευθύνες θα έχει και τις ανάλογες αστικές για την ζημιά που προκάλεσε. Είναι σε όλους μας (τουλάχιστον τους παλαιότερους) γνωστά τα καρτέλ διαπλοκής που είχαν δημιουργηθεί στον τομέα αυτό. Η καθιέρωση αμοιβαίας ευθύνης θα τους κάνει όλους πιό προσεκτικούς. (ούτε διακοπές εργασιών για ψήλου πήδημα ούτε αμέλεια και αυθαίρετες υπερβάσεις από τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς τους).

 • 8 Αυγούστου 2011, 20:06 | ΣΑΒΒΑΣ

  Αρθρο 15 παρ. 2. Ας σκεφθεί ο συντάκτης της παραγράφου αυτής την τραγελαφική διαδικασία που προτείνει να θεσμοθετηθεί. Πχ σε μία οικοδομή να έχουν καλουπωθεί τοιχεία υπογείου και θεμελίωση, να είναι «σιδερωμένα» για να σκυροδετηθούν και πρίν απο αυτό θα πρέπει. 1. Να κλειστεί ραντεβού με τον ελεγκτή δόμησης. 2. Να γίνει η αυτοψία στο έργο 3.Να συνταχθεί το πόρισμα, και ας υποθέσουμε ότι όλα είναι εντάξει. 4. Να αποσταλλεί το πόρισμα στην ΥΔΟΜ 5.Να πρωτοκολληθεί (γνωστή γρήγορη διαδικασία) 6. Να χρεωθεί απο τον προιστάμενο σε υπάλληλο (επίσης γνωστή γρήγορη διαδικασία) 7. Να παραλάβει το πόρισμα ο υπάλληλος (εδώ να δείτε ταχύτητα) 8. Να συντάξει ο υπάλληλος έγγραφο συνέχισης εργασιών 9. Να διεκπαιρεωθεί το έγγραφο αυτό απο το πρωτόκολλο και 10. Να αποσταλλεί ταχυδρομικά και να φθάσει κάποτε στον παραλήπτη ιδιοκτήτη ή επιβέποντα μηχανικό.
  Εάν όλη αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί την αποθέωση της Ελληνικής γραφειοκρατίας, τότε τί άλλο είναι;

 • 6 Αυγούστου 2011, 11:03 | ΟΛΓΑ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ

  Με όλα αυτά καταργείται η νομιμη διαδικασία , σε ότι αφορά τα δικαιώματα που έχει μία άδεια , να μπορεί να αναθεωρηθεί σε δίαστημα 4 μηνών όπως ορίζει το αρθ. 22παρ. 3του ΓΟΚ 85 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2831/00

 • 4 Αυγούστου 2011, 13:34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΟΜΠΡΑΣ

  Ένας μηχανικός που θα λάβει την πιστοποίηση του Ελεγκτή Δόμησης θα εξακολουθεί να ασκεί παράλληλα και το επάγγελμα του ιδιώτη μηχανικού για την έκδοση αδειών συνολικότερα (όπως συμβαίνει αυτή την στιγμή και με τους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές)… σωστά;
  Άρα μπορεί να έρθουμε μπροστά στο εξής παράδοξο και ευτράπελο συγχρόνως. Ένα δίδυμο ιδιωτών μηχανικών οι οποίοι θα είναι συγχρόνως και Ελεγκτές Δόμησης να είναι στην μία οικοδομική άδεια ο ένας μελετητής-επιβλέπων και άλλος ελεγκτής δόμησης και το αντίστροφο σε μία άλλη οικοδομική άδεια!!!!
  Και πιστεύετε ότι δεν θα υπάρχουν δοσοληψίες, κουκουλώματα παρανομιών και λοιπά ευτράπελα;
  Εκτός και αν οι ελεγκτές δόμησης δεν θα έχουν δικαίωμα να ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο!!!
  Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ , ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ, Ω!!!!!ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕ….
  Βρεγμένη σανίδα που θέλουμε…

 • 28 Ιουλίου 2011, 16:22 | Γιάννης Σταματίου

  α. Η Υ.ΔΟΜ. υποχρεούται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης.

  Είναι εσφαλμένο το κείμενο. Σύμφωνα με το ΓΟΚ δεν επιβάλλονται πρόστιμα όταν άδεια είναι σε ισχύ. Οι ελεγκτές δόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 «Έλεγχος των εργασιών δόμησης» ενεργούν κατά τη διάρκεια που η άδεια είναι σε ισχύ.

 • 28 Ιουλίου 2011, 11:52 | Αχιλλέας Παυλίδης

  Δεν είναι σαφές τι συμβαίνει όταν ο Ελεγκτής Δόμησης διαπιστώνει παραβάσεις.
  Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι: «Η Υ.ΔΟΜ. υποχρεούται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης.»
  Ο υπολογισμός των προστίμων πως θα γίνει; Θα κάνει αυτοψία η ΥΔΟΜ; Θα αρκεστεί μόνο στην έκθεση;

  Επίσης δεν προβλέπεται κάποια ενημέρωση του επιβλέποντα και του κυρίου του έργου για το πόρισμα της έκθεσης. Η τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα προφανώς δεν είναι επαρκής, άλλωστε δεν είναι υποχρεωτική.

 • 27 Ιουλίου 2011, 17:54 | Μ

  4. Στην περίπτωση β του άρθρου 11, συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης πόρισμα το οποίο αποστέλλεται στην Υ.ΔΟΜ., κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

  Οι διατάξεις του Άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α’ εφαρμόζονται αναλόγως.

  Η ΠΑΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ «ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ. ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ.