Άρθρο 33 Άσκηση προσφυγών

1. Κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης και των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής για λόγους νομιμότητας στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της περιφερειακής ενότητας.

2. Η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Δόμησης που κοινοποίησε την πράξη. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται η καταβολή παράβολου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται. Τα ποσά των παράβολων αποτελούν πόρο του Συμβουλίου και καλύπτουν την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής.

 • 10 Αυγούστου 2011, 13:42 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Να προβλεφθεί ρητά στο παρόνν άρθρο , ότι η προσφυγή να
  συντάσεται και υπογράφεται από τον εκπονητή της μελέτης μηχανικό πολιτικό μηχανικο ή αρχιτεκτωνα ή μηχανολόγο, τοπογράφο μηχανικό αν πρόκειται για μελέτη , χωρίς επι πλεον αμοιβη , και όταν πρόκειται για αλλο ζητημα , πχ εγκρίσεις , από τον ιδιοκτητη ή πληρεξουσιο δικηγορο.
  Να ληφθει υπ όψη η διάταξη του Νόμου για την αίτηση ακύρωσης κατα της άδειας δομησης εκτος σχεδίου , σύμφωνα με την οποια αναστέλεται η άδεια οικοδομης , όταν ασκειται
  αίτηση ακύρωσης , άρθρο 45 πδ 18/89
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΕΙ ΕΠΙΣΗΣ σε περιπτωση απόρριψης της προσφυγής
  κατά απόφασης που σχετίζεται με την μελέτη , να υποχρεώνεται
  ο μηχανικός σε αποζημίωση στον ιδιοκτήτη, Επειδή ο ιδιοκτήτης
  έχει προεξοφλήσει την αμοιβή του μηχανικού , έχει πληρωσει
  δασμους κλπ , και επιθυμεί να εκδοθει η άδεια αμέσως
  χωρίς να ζημιωθεί από σφάλματα άλλων με συνέπεια την καθυστερηση έναρξης των εργασιών .
  Αν επίσης η προσφυγή γίνει δεκτή , να υποχρεώνεται ο αρμόδιος
  υπάλληλος σε αποζημίωση προς τον ιδιοκτήτη , επειδή
  και εδώ δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης , αλλά ο υπάλληλος
  Ετσι θα τερματησουν οι προχειρότητες στις μελέτες και
  ο οχαδελφισμός και ασυλία των αρμοδίων υπαλλήλων .

 • 8 Αυγούστου 2011, 07:44 | GEAENERGY AEBE

  Κατά την διαδικασία των προσφυγών μήπως ο χρόνος εξέτασης και απόφασης αυξήσει τα χρονικά περιθώρια έκδοσης των αδειών?

 • 31 Ιουλίου 2011, 10:10 | ARGYRIS

  ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΚΙΝΟΥΣΕ Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ ΓΕΙΤΟΝΑΣ. ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΥΓΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΎΓΕΙ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ;
  ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΑΜΕΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

 • 27 Ιουλίου 2011, 19:45 | Μανόλης

  «Τα ποσά των παράβολων αποτελούν πόρο του Συμβουλίου και καλύπτουν την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής».

  Διάταξη αντάξια της φήμης του ΥΠΕΧΩΔΕ (κατά κόσμο ΥΠΕΚΑ)…. Δεν είπαμε ότι οι αμοιβόμενες επιτροπές καταργήθηκαν, ή μήπως παίζουμε την κολοκυθιά?