Άρθρο 22 Σύνθεση

1. Τα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» είναι τετραμελή, και αποτελούνται από:

α. Έναν αρχιτέκτονα, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο του ΣΑ, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία πλήρωσης της παραπάνω θέσης, δύναται να ορισθεί Πρόεδρος του ΣΑ αρχιτέκτονας υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλου κρατικού φορέα.

β. Έναν αρχιτέκτονα μέλος Δ.Ε.Π. ή υπάλληλο των Υπουργείων ΠΕΚΑ ή Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, με τον αναπληρωτή του.

γ. Δύο αρχιτέκτονες ιδιώτες μελετητές που πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω, με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ της προηγούμενης παραγράφου μέλη των Συμβουλίων επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συντάσσονται με τη γνώμη του Τ.Ε.Ε και του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ .

3. Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του ορίζονται, υπάλληλοι στην έδρα κάθε περιφερειακή ενότητας.

 • 9 Αυγούστου 2011, 09:58 | Λάζαρος Ελευθεριάδης

  Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ Σ.Α. ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ΣΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ? ΕΑΝ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ,ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Σ.Α. ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ , ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ .
  ΕΑΝ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΗΚΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΝΟΘΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ,ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗ ΔΗΛ. ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .
  ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ , ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΑΡΤΕΛ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ , ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚΤΟΣ , ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ .
  ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ Σ.Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ) . Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ .ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙΡΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΕ .

 • 7 Αυγούστου 2011, 11:44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π

  Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι από όλες τις επιτροπές εξαιρούνται υπάλληλοι και ειδικά αρχιτέκτονες των νέων υπηρεσιών Δομησης.
  Νομίζω οτι ειναι άδικο και ειδικά να υπάρχουν υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες που δεν εμπλάκονται καθόλου στην διαδικασία ελεγχου(και σε μερικές φορές με διπλή εκροσώπηση)και να μην εκπροσωπούνται καθόλου στις επιτροπές οι νέες υπηρεσίες Δόμησης.
  Θα πρέπει τουλάχιστον να προβλεφτεί να υπάρχει συμμετοχή στις νέες επιτροπές και υπαλλήλων των υπηρεσιών δόμησης.

 • 5 Αυγούστου 2011, 09:14 | Μ. Β.

  Άρθρο 22

  α. Θέλω να επισημάνω ότι κυρίως τα τελευταία χρόνια η Δημόσια Διοίκηση έχει στελεχωθεί με ιδιαίτερα ικανό ανθρώπινο δυναμικό (λόγω ΑΣΕΠ), υπαλλήλους με μεταπτυχιακές σπουδές, εργασίες, μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικά. Θα πρέπει το Δημόσιο να εκμεταλλευτεί το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο έχει ήδη αξιολογηθεί (αντικειμενικές κρίσεις ΑΣΕΠ), έχει υψηλά επιστημονικά προσόντα, αξιολογείται ετησίως, καθημερινά εργάζεται και ασκείται στην υπάρχουσα Νομοθεσία και έχει επαρκείς γνώσεις, ευαισθησία και αντικειμενική κρίση για την αντιμετώπιση θεμάτων.
  β. Διερωτώμαι, γιατί στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής υπάρχουν δύο ιδιώτες μηχανικοί και ποιούς φορείς θα εκπροσωπούν; Μέχρι τώρα στην αντίστοιχη ΕΠΑΕ συμμετείχαν δύο ελεύθεροι επαγγελματίες, ένα εκπρόσωπο του ΤΕΕ και ένα εκπρόσωπο του οικείου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Επειδή η αρμοδιότητα των Συμβουλίων αφορά έκδοση γνωμοδοτήσεων διοικητικών πράξεων, θεωρώ ότι τα συλλογικά όργανα και επιμελητήρια θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις βαθμίδες κρίσεων των αρχιτεκτονικών θεμάτων μέσω των εκπροσώπων τους.
  γ. Επίσης, δεν μου είναι κατανοητή η συμμετοχή του μέλους ΔΕΠ στα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» και στο «Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής» για τους εξής λόγους:
  • Η συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ πιθανό να έχει επιπλέον οικονομικά βάρη για το Δημόσιο (όπως, πρόσθετη αμοιβή για συμμετοχή σε επιτροπές), το οποίο αντίκειται στο σύγχρονο πνεύμα συρρίκνωσης των οικονομικών εξόδων του Δημοσίου.
  • Στην περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ ασκεί ιδιωτικό επάγγελμα, τότε το Συμβούλιο θα αποτελείται από τρεις «ιδιώτες» αρχιτέκτονες και ένα μόνο Δημόσιο Λειτουργό. Επομένως, θα ενισχύονται πιθανώς τα ιδιωτικά συμφέροντα, το οποίο μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος, ιδιαίτερα στα ζητήματα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Τίθεται το ερώτημα πώς θα αξιολογείται το μέλος ΔΕΠ και με ποιά προσόντα ένα μέλος ΔΕΠ (π.χ. βαθμίδα, γνωστικό αντικείμενο κλπ) θα μπορεί να συμμετάσχει στα Συμβούλια.
  δ. Τέλος, θεωρώ ότι τα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» θα πρέπει να είναι πενταμελή (αντί τετραμελή), έτσι ώστε να υπάρχει υπεροχή μίας ψήφου σε περίπτωση δύο αντίθετων απόψεων, εκτός εάν η ψήφος κάποιου μέλους νοείται ως διπλή ψήφος (πχ. Προέδρου;).

 • 3 Αυγούστου 2011, 19:11 | Ε. Κ. Αγγέλου

  Αρθο 22 : Σύνθεση
  Διαπιστώνω ότι η σύνθεση των Σ.Α. αποτελείται από δύο δημοσίους υπαλλήλους και δύο ελεύθερους επαγγελματίες. Οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι με διπλή την ψήφο του προέδρου έχουν την πλειοψηφία Κατά συνέπεια τα Σ.Α. ελέγχονται πλήρως από την διοίκηση και αυτή με την σειρά της από πολιτικούς (εξυπηρετητές συμφερόντων). Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έτσι κι’ αλλιώς είναι μειοψηφία ο νόμος προβλέπει κριτήρια για εγγραφή σε μητρώα και η επιλογή τους θα γίνεται με κλήρωση. Για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν προβλέπονται κριτήρια επιλογής ούτε και ποιος είναι αρμόδιος να τους ορίζει.

  Προτείνω
  1. Η επιλογή των δημοσίων υπαλλήλων να γίνεται και αυτή με κλήρωση από ανάλογα μητρώα δημοσίων υπαλλήλων που θα ισχύουν τα ίδια κριτήρια εγγραφής με αυτά των ελευθέρων επαγγελματιών
  2. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι τρεις.

 • 3 Αυγούστου 2011, 19:46 | Ε. Κ. Αγγέλου

  Αρθο 22 : Σύνθεση
  Διαπιστώνω ότι η σύνθεση των Σ.Α. αποτελείται από δύο δημοσίους υπαλλήλους και δύο ελεύθερους επαγγελματίες. Οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι με διπλή την ψήφο του προέδρου έχουν την πλειοψηφία Κατά συνέπεια τα Σ.Α. ελέγχονται πλήρως από την διοίκηση και αυτή με την σειρά της από πολιτικούς (εξυπηρετητές συμφερόντων). Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έτσι κι’ αλλιώς είναι μειοψηφία ο νόμος προβλέπει κριτήρια για εγγραφή σε μητρώα και η επιλογή τους θα γίνεται με κλήρωση. Για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν προβλέπονται κριτήρια επιλογής ούτε και ποιος είναι αρμόδιος να τους ορίζει.

 • 2 Αυγούστου 2011, 15:19 | Giorgos

  Όσον αφορά την σύνθεση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής,
  θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν ως Αρχιτέκτονες εννοούνται οι πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες ή οι Μηχανικοί π.χ. Πολιτικοί Μηχανικοί,
  οι οποίοι σύμφωνα με την νομοθεσία Εθνική και Ευρωπαϊκή, έχουν την δυνατότητα να συντάσσουν Αρχιτεκτονικές Μελέτες.

  Δηλαδή Πολιτικός Μηχανικός που έχει πτυχίο Μελετητικό Γ΄ Τάξης για αρχιτεκτονικές μελέτες του Δημοσίου,
  αποκλείεται από την επιτροπή?

 • 2 Αυγούστου 2011, 12:45 | Αικατερίνη Θωμαδάκη – Αρχιτέκτων

  Παρ 1.α Επειδή όπως φαίνεται στο άρθρο 20 το Σ.Α. συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα πρέπει για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι καταρχήν υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας και ελλείψη αυτών υπάλληλος της Περιφέρειας και μετά της αποκεντρωμένης διοίκησης.

  Παρ. 1.β Η φράση «…ή υπάλληλο των Υπουργείων Π.Ε.Κ.Α. …» θα πρέπει να προστεθεί «… ή αρχιτέκτονα υπάλληλο των υπουργείων Π.Ε.Κ.Α. …»

 • 2 Αυγούστου 2011, 11:53 | Γιώργος Μαδεμοχωρίτης

  Συμφωνώ με την πρόταση του Φώτη Καλουδιώτη,σε ότι αφορά τους εκπροσώπους ιδιώτες αρχιτέκτονες μελετητές μετά από κλήρωση από ένα ανοιχτό μητρώο ιδιωτών αρχιτεκτόνων, ανοιχτές συνεδριάσεις, συχνή εναλλαγή κλπ. Θεωρώ όμως απαραίτητη την 10 ετη εμπειρία για όλα τα μέλη των ΑΣ (ιδιώτες και δημόσιους)
  Συμφωνώ επίσης με την πρόταση Μπελιμπασάκη για προσθήκη και τρίτου μέλους ιδιώτη αρχιτέκτονα και την κατάργηση της διπλής ψήφου του προέδρου.
  Διαφωνώ στο εδάφιο β. «Έναν αρχιτέκτονα μέλος Δ.Ε.Π. ή υπάλληλο των Υπουργείων ΠΕΚΑ ή Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, με τον αναπληρωτή του.» και προτείνω την αντικατάστασή του
  με » έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ που υπάγεται στο συγκεκριμένο ΑΣ » (ο κάθε εκπρόσωπος θα γνωμοδοτεί μόνον στα θέματα που αφορούν τον δήμο που εκπροσωπεί).

 • 31 Ιουλίου 2011, 19:48 | Φώτης Θ. Καλουδιώτης, ΑΜ

  Για να έχουν πιθανότητες επιτυχίας τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική ¨Εκθεση του ΣΝ σχετικά με την πάταξη της διαφθοράς και τη διαφάνεια, θα πρέπει το μητρώο των ιδιωτών αρχιτεκτόνων μελετητών που θα στελεχώνουν τα ΣΑ να είναι «ανοιχτό» (ανεξαρτήτως «προσόντων» του αρθρ. 23), δηλαδή οι κληρώσεις θα πρέπει να γίνονται μεταξύ των εγγεγραμμένων στους καταλόγους των τοπικών ΤΕΕ και Συλλόγων Αρχιτεκτόνων που αντιστοιχούν στη σχετική περιφερειακή ενότητα. Επιπλέον, η θητεία να είναι μικρότερη των δύο ετών (πχ. 6 μήνες ή 1 χρόνο με παρεμβολή ανενεργού διαστήματος 4 ετών) και οι συνεδριάσεις των ΣΑ να είναι ανοιχτές.

 • 31 Ιουλίου 2011, 19:41 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ

  ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΑ .
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗς ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΕΝΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΟ ΕΡΙΘΜΟ ΘΗΤΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ. ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΠΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ.
  ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ 3 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ Η ΑΡΧΗ ΤΗς ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

 • Οι αρχιτέκτονες -υπάλληλοι στις επιτροπές ΕΠΑΕ είναι η κατεξοχής αιτία διαφθοράς και υποβάθμισης των Αρχιτεκτονικών Επιτροπών καθώς η εργασιακή τους σχέση με την πολιτική εξουσία και τη Διοίκηση δεν τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα τους βάσει του ρόλου τους ως ελέγχοντες-γνωμοδοτούντες αρχιτέκτονες αλλά υποχρεώνονται να τα ασκούν βάσει του ρόλους τους ως υπάλληλοι που εκτελούν εντολές από την προυσταμένη τους αρχή.

  Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι πολίτες που έχουν ανάγκη διευκρινήσεων επί των αποφάσεων της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής απευθύνονται στον υπάλληλο της πολεοδομίας που τυγχάνει να εκτελεί και χρέη προέδρου της επιτροπής, με διμερή σχέση πολίτη-πολεοδομίας και όχι με σχέση πολίτη Ᾱρχιτεκτονικής Επιτροπής.

  Βάση των παραπάνω είναι απαραίτητο ο/ἤ πρόεδρος των αρχιτεκτονικών επιτροπών και η πλειοψηφία των μελών (ψήφων) να μην κατέχονται από αρχιτέκτονες δημόσιους υπάλληλους μς βασική και πρωταρχική εργασιακή σχέση εξάρτησης με τη Διοίκηση (πολεοδομία /Δήμος.

  Δεύτερη προυπόθεση της ορθής λειτουργίας των αρχιτεκτονικών επιτροπών είναι η συνεχής και συχνή εναλλαγή των μελών για ευνόητους λόγους.

  Τρίτη προυπόθεση πρέπει να είναι η τεκμηριωμένη ετἠσια καταγραφή του έργου και του ρόλου της επιτροπής με δημόσια ανάρτηση του αποτελέσματος της εργασίας τους.

  Τέταρτη προυπόθεση πρέπει να είναι ο έλεγχος της ποιότητας της εργασίας των μελών και η δημόσια έκθεση της.

  Η πέμπτη προυπόθεση είναι η δυνατότητα της αρχιτςεκτονικής επιτροπής να εργαστεί σε βάσεις που άπτωνται του αντικειμένου της και του γνωστικού της πεδίου. Αυτό απαιτεί οι μελέτες προς εξέταση να συντάσσονται από επιστήμονες με συναφές γνωστικό πεδίο (αρχιτέκτονες) και να συνοδεύονταο από αιτιολογική έκθεση βάσει της οποίας θα γίνεται η γνωμοδότηση της επιτροπής.

  Ουσιαστικά οι λογικές απαιτούμενες προυποθέσεις για τη διόρθωση των πάμπολλών ανωμαλιών του συστήματος το οποίο ζημιώνει τους υπέυθυνους μελετητές και τους πολίτες και διευκολύνει τον έλεγχο του συστήματος δόμησης από τη διοίκηση χωρίς αρχιτεκτονικά κριτήρια ποιότητας, έλεγχος ο οποίος έχει μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα που βιώνουμε και δυστυχώς θα βιώνουμε και τα παιδιά μας.

 • 28 Ιουλίου 2011, 20:13 | Ανδρέας Μαριάτος

  Τα μικροκαρτέλ από ιδιώτες σε δημόσιες θέσεις είναι όντως ενοχλητικά, όχι περισσότερο όμως από τα μεγαλοκαρτέλ επίορκων δημόσιων λειτουργών.

  Από τα ήδη υποβληθέντα σχόλια φαίνεται η σχιζοφρένεια του «αισθητικού ελέγχου». Εάν συνάδελφοι υπάρχουν αδιαμφισβήτητα κριτήρια «αισθητικής», τότε γιατί κόπτεσθε για τα ποιοί θα στελεχώνουν τα Σ.Α., αν θα ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό, αν θα διαφθείρονται, αν θα έχουν το ασυμβίβαστο, κλπ.; Απλά ζητήστε την εφαρμογή των «κριτηρίων» από όποιον και αν τα ελέγχει (ίσως και από Η/Υ στο μέλλον, μόλις το ΥΠΕΚΑ αναπτύξει το κατάλληλο λογισμικό αρχιτεκτονικής συμμόρφωσης).

  Η αρχιτεκτονική σύνθεση είναι πράξη κριτική, ελεύθερη και δημιουργική, δεν μπορεί να ελεγχθεί οπως πχ. μια στατική επίλυση βάσει συγκεκριμένου κανονισμού.

  Επομένως πολύ λογικότερη βλέπω (μιας και διατυπώνεται από δομομηχανικούς η επιθυμία να στελεχώσουν κάποιο όργανο ελέγχου) τη δημιουργία Συμβουλίων Στατικής -και εξετάζουμε αν θέλετε και τη συμμετοχή εκεί και άλλων ειδικοτήτων.

 • 28 Ιουλίου 2011, 12:42 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Άρθ.21: Να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «ζ. Για όλα τα θέματα που προβλέπεται από το ΓΟΚ και από άλλες διατάξεις, ότι απαιτείται έλεγχος ή έγκριση της ΕΠΑΕ»

 • 28 Ιουλίου 2011, 11:34 | Μ.Χ

  Τα μέλη των Σ.Α θα πρέπει να κληρώνονται μια μέρα πριν των έλεγχο των μελετών και να αλλάζουν κάθε φορά . Ιδιώτες αρχιτέκτονες δεν πρέπει να είναι μέλη της επιτροπής. Κάνουν μεγάλο κακό στον ανταγωνισμό δημιουργώντας μικροκαρτέλ.

 • 28 Ιουλίου 2011, 11:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.Α.ΕΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ-ΔΙΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ.
  ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΘΕΛΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
  ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ:
  1.ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  2.ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΔΙΚΑ
  3.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ
  4.ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ, ΕΤΣΙ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ (ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ)ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
  5.ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΑΝ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • Παρακαλώ θερμά, στην σύνθεση της αρχιτεκτονικής επιτροπής να συμμετέχει, εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών, μελών του ΤΕΕ. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει περιορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων, και με δεδομένο ότι υπάρχουν έργα που μελετούν πολιτικοί μηχανικοί, καλλίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας των συναδέλφων αρχιτεκτόνων, οι οποίοι σημειωτέον, με το ισχύον σύστημα, είναι υποπερίπτωση των πολιτικών μηχανικών, όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, θα παρακαλούσα το ένα μέλος από τα τέσσερα, να είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός.
  Το παρόν σχόλιο αφορά το άρθρο 22.

 • 27 Ιουλίου 2011, 14:37 | Κ. Σαπουνάς

  Τα κριτήρια που μπαίνουν για τα μέλη των ΣΑ της παραγράφου γ θα πρέπει να ισχύουν όχι μόνο για τα μέλη που επιλέγονται απο τα μητρώα με κλήρωση, αλλά επίσης και για τα διορισμένα μέλη των συμβουλίων αρχιτεκτονικής.
  Δέν είναι δυνατόν να μπορεί να διοριστεί ο πρόεδρος του ΣΑ, καθώς και ο διορισμένος υπάλληλος των Υπουργείων ΠΕΚΑ ή Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου ή μέλος ΔΕΠ, χωρίς να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τα υπόλοιπα μέλη.

 • 27 Ιουλίου 2011, 10:27 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  Τα μέλη του ΣΑ ΔΕΝ πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί με αντικείμενο απασχόλησης μέσα στον Διοικητικό χώρο που βρίσκεται η υπό αρχιτεκτονικό έλεγχο οικοδομή.
  Τούτο διότι δεν είναι δυνατόν να ελέγχουν τους συναδέλφους τους με τους οποίους βρίσκονται σε επαγγελματικό ανταγωνισμό.
  Πρέπει να είναι μηχανικοί από δεν έχουν επαγγελματικά συμφέροντα στην περιοχή.
  Είναι γνωστό σε όλους ότι μέχρι σήμερα γίνονταν από τα μέλη της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, που ταυτόχρονα ήταν και ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί στην ίδια περιοχή, προκλητικός αθέμιτος ανταγωνισμός προς τους ανταγωνιστές συναδέλφους τους.
  Είναι τελείως παράλογο να ελέγχεσαι από τον επαγγελματικό σου ανταγωνιστή.

 • 27 Ιουλίου 2011, 09:25 | Λάζαρος Ελευθεριάδης

  Η ένστασή μου και συγχρόνως παρατήρησή , εχει να κάνει με την απουσία πολιτικού μηχανικού απο τα Σ.Α , παρ’ότι η παρουσία του θα βοηθούσε τα μέγιστα . Ξεκινώντας απο τον σχεδιασμό του κτιρίου έως την κρίσιμη γνώμη αποδοχής , διόρθωσης ή συμπληρωσης της Αρχιτεκτονικής μελέτης είναι απαραίτητη η οπτική του βέλτιστου Αντισεισμικού σχεδιασμού ή η βέλτιστη συνολική συμπεριφορά του κτιρίου σε δυναμικές ή στατικές δράσεις , όπως κρίσιμο είναι η ένταξη κάθε πρότασης Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στην Αντισεισμική σχεδίαση και τέλος στην ασφάλεια του κτιρίου η οποία είναι και το τελικό ζητούμενο .
  Θεωρώ απαραίτητη την παρουσία και συμμετοχή πολιτικού μηχανικού με εμπειρία ικανή σε ολες τις βαθμίδες κρίσης σχεδιασμού κτιρίου διότι κάθε πρόταση αισθητικής ή λειτουργικότητας τού κτιρίου επηρεάζει άμμεσα την αντοχή του ,επομένως την ασφάλεια των χρηστών του και τελικώς την οικονομία του .
  Η συμμετοχή τουλάχιστον ενός πολιτικού μηχανικού στα Σ.Α είναι απαραίτητη για μία πλήρη αντιμετώπιση ενός κτιρίου .

 • 26 Ιουλίου 2011, 21:26 | A. Yiaghis

  Αρθρο 22 Συνθεση
  Τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ της προηγούμενης παραγράφου μέλη των Συμβουλίων επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συντάσσονται με τη γνώμη του Τ.Ε.Ε και του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ….

  Νομίζω ότι θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου
  …εάν δεν υπάρχει τοπικός Σύλλόγος Αρχιτεκτόνων.

 • 26 Ιουλίου 2011, 18:46 | k.lotsaris

  παρατηρησεις ως προς την συνθεση.
  1. Στην σύνθεση του ΣΑ λειπει σιγουρα εκπροσωπος αρχιτεκτονας της τοπικής αυτοδιοικησης ή αρχιτεκτονας υπάλληλος Υπηρεσίας Δόμησης ενός Δήμου που να έχει άμεση σχέση με τη διαδικασία έγκρισης εργασιών και άδεια δόμησης.
  2. Ποιος θα ειναι υπευθυνος για την επιλογή του μέλους ΔΕΠ; Το πανεπιστημιο που ανήκει στην περιφερειακή ενότητα ή η περιφέρεια;