Άρθρο 8 Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών και καθήκοντα

1. Στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. τηρείται μητρώο  δημόσιας πρόσβασης, που ενημερώνεται από το Τ.Ε.Ε., με τα στοιχεία των Μηχανικών. Αυτό περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα μηχανικού, τον τίτλο σπουδών, την ειδικότητα, την άδεια άσκησης και τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Ο αριθμός του μητρώου είναι μοναδικός για κάθε μηχανικό, ενώ η δήλωσή του και ο έλεγχος του στοιχείου από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.

2. Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επιμέρους μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Οι επιβλέποντες μηχανικοί ευθύνονται ανά τομέα επίβλεψης:

α) Για την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες που συνοδεύουν την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 341 και 342 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

β) Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων της Ταυτότητας του Κτιρίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 3843/2010.

γ) Για την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ. για τον ορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.

 • 16 Αυγούστου 2011, 20:30 | N.Zαχαριάς , ATM

  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ορίζεται όπως η άδεια δόμησης χορηγείται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ (Υπηρεσίες Δόμησης) των Δήμων εντός δύο (2) ημερών με την ανάληψη της ευθύνης από τους Μελετητές Μηχανικούς.
  Οι Μελετητές Μηχανικοί ούτως ή άλλως έχουν την υποχρέωση της σύνταξης σύννομων Μελετών και σήμερα.
  Όμως για την ανατιθέμενη ευθύνη στους ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ με το Πνεύμα του νέου Νόμου απαιτείται προηγούμενα να γίνει κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και η οποία θα διατηρείται σταθερή για όλο το έτος.
  Τροποποιήσεις της κωδικοποίησης που ενδεχομένως απαιτείται να γίνουν αυτές να ετοιμάζονται και τίθενται σε ισχύ από την 1η του νέου έτους.
  Στην αντίθετη περίπτωση ο κάθε Μελετητής κινδυνεύει να σύρεται τόσο στα πειθαρχικά όργανα όσο και στα ποινικά δικαστήρια λόγω της διαφορετικής άποψης που διατυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του ΥΠΕΚΑ.
  Μέχρι να γίνει η κωδικοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας απαιτείται να γίνεται έλεγχος των μελετών, μετά την έκδοση της άδειας δόμησης εντός τακτού χρόνου, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών και προφανώς το αποτέλεσμα του ελέγχου θα γνωστοποιείται τόσο στον αιτούντα την άδεια δόμησης όσο και στους Μελετητές Μηχανικούς.
  Ν.Ζαχαριάς
  ΑΤΜ

 • 16 Αυγούστου 2011, 17:49 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ.

  Παρ.1 «Στο ΥΠΕΚΑ τηρείται μητρώο δημοσίας πρόσβασης που ενημερώνεται από τα ΤΕΕ με τα στοιχεία των Μηχανικών………και ειδικά επαγγελματικά προσόντα»
  Το ΤΕΕ έχει το Μητρώο και ότι άλλες πληροφορίες χρειάζεται για να δόση την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος -Με πιθανό αρχικό περιορισμό τα χρόνια εμπειρίας-.Αλλά δεν νομίζω ότι το ΤΕΕ πρέπει η έχει το μηχανισμό να αποδίδει «ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα specialization».σε ορισμένους Μηχανικούς που θα εμποδίζουν τους άλλους της ιδίας ειδικότητος να εξασκήσουν το επάγγελμα στον τομέα αυτό.Το επάγγελμα του Μηχανικού απαιτεί συνεχή μάθηση και όπως λέγει και ο λαός «Δεν γενίεται
  κανείς μαθημένος».

 • 11 Αυγούστου 2011, 12:40 | Dr Kar

  Την ευθύνη για την νομιμότητα της κατασκευής ενός έργου (κτίσματος) θα πρέπει να την έχει ο επιβλέπων μηχανικός, και όχι τόσο πολύ ο ιδιοκτήτης. Ο μηχανικός είναι ο επιστήμων που γνωρίζει την σχετική νομοθεσία και διατάξεις καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι λοιπόν αν ένα κτίσμα είναι αυθαίρετο ή κατ’ άλλο τρόπο παράνομο, ο μηχανικός θα πρέπει να υφίσταται τις σχετικές κυρώσεις, που αν ανάλογα με το μέγεθος της παρανομίας ή το αν αυτή συνιστά υποτροπή ή όχι, θα πρέπει να περιλαμβάνει την αφαίρεση της άδειας του εφ΄όρου ζωής. Κατ΄αυτόν τον τρόπο θα επιβραβεύονται οι μηχανικοί που ακολουθούν την νόμιμη οδό.

  Αντίστοιχες ευθύνες θα πρέπει να έχει και ο αρμόδιος υπάλληλος της πολεοδομίας (απόλυση).

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει η παράνομη δόμηση στην Ελλάδα.

 • 10 Αυγούστου 2011, 14:37 | Δημήτριος Παπαιωάννου

  Δείτε παρακαλώ το μητρώω ΤΕΕ. όσοι είναι μέλη καλό είναι να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Υπάρχουν οι υποδομές δεν χρειάζονται άλλες. Οι συνάδελφοι των ΤΕ μπορεί να έχουν παρόμοια διακαιώματα για μικρότερα έργα όπως σήμερα.

 • 8 Αυγούστου 2011, 12:02 | Μανόλης Λαμπριανός

  Παρακαλώ να συμπεριληφθεί και η «ΕΕΤΕΜ» ως φορέας των μηχανικών ΤΕΙ σε όλα τα άρθρα που προβλέπει το σχέδιο νόμου χωρίς εξαιρέσεις και να συμμετέχει κανονικά με τους εκπροσώπους της, όπως και το «ΤΕΕ» που είναι ο φορέας για τους μηχανικούς ΑΕΙ. Επίσης πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση και από τους δυο φορείς δηλαδή το «ΤΕΕ» και την «ΕΕΤΕΜ» για να υπάρχει δικαιοσύνη και αξιοκρατία διότι σε αντίθετη περίπτωση είναι λογικό το «ΤΕΕ» να προασπίζει τα συμφέροντα των μελών του παρακάμπτοντας τα δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ. Το καλύτερο είναι να υπάρξει συγχώνευση «ΤΕΕ-ΕΕΤΕΜ» και τελικά να μην υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στους μηχανικούς των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οπότε όπου αναφέρεται ο όρος «ΤΕΕ» θα πρέπει να προστεθεί και η «ΕΕΤΕΜ» όπως επίσης όπου αναφέρεται ο όρος «Διπλωματούχος μηχανικός ΠΕ» θα πρέπει να προστεθεί και ο όρος «Πτυχιούχος μηχανικός ΤΕ».

 • 7 Αυγούστου 2011, 18:17 | Μ.Χ

  Τα γραφεία μελετών έχουν καταντήσει λογιστικά γραφεία να κάνουν προϋπολογισμούς και να πουλούν μαύρα ένσημα.

  Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας γιατί αν κανείς δεν ήθελε μαύρο χρήμα και μαύρη εργασία δεν θα υπήρχε ούτε το ΕΚΚΟ που αντιστοιχεί στο 1/3 της πραγματικής αξίας της οικοδομής ούτε οι αδήλωτοι εργολάβοι-κατασκευαστες χωρίς συγκεκριμένους τεχνίτες ή εργάτες στην επιστασία τους και χωρις ευθηνες. Αλλά πως αλλιώς θα συντηρήσουν τόσους λαθρομετανάστες???

 • 7 Αυγούστου 2011, 14:56 | αργυρης πλέσιας

  Ειναι πολύ σωστή η πρόβλεψη τήρησης μητρώου δημόσιας πρόσβασης. στο Μητρώο θα πρέπει να υπάρχουν και οι ποινές που έχουν επιβληθεί κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
  Πιστεύω ότι μετον όρο ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα γίνεται ένα πρώτο βήμα στο ξεκαθάρισμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων που όλοι ευχόμαστε άλλα κανένα δεν είναι διατεθιμένος να υποστεί.

 • 1 Αυγούστου 2011, 10:31 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΥΚΟΣ

  ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ
  (ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)
  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ..??
  (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι)

 • 29 Ιουλίου 2011, 12:04 | Πούλιος Κώστας

  Σε αυτή τη χώρα κάνουμε τα εύκολα και αυτονόητα δύσκολα μάλον επίτηδες για να εξυπηρετούνται συντεχνίες και διαπλεκόμενοι.
  Επι της ουσίας λοιπόν.
  Ολοι οι μηχανικοί Π.Ε και Τ.Ε έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος αντιστοιχη με τις σπουδές τους.Αυτήν την άδεια την έχει εκδόση είτε το υπουργείο ανάπτυξης (Τ.Ε) ειτε το ΤΕΕ (Π.Ε) είτε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.

  Δέν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας εκτος δημοσίου που να τηρεί μητρώο την στιγμή που αυτά ειναι ηδη καταχωρημένα στις αρμόδιες εκδίδουσες υπηρεσίες.
  Παρεπιπτόντως αν μηχανικός απο άλλη χώρα της Ε.Ε θελήσει να ασκήσει το επάγγελμα θα του πείτε να δώσει εξετάσεις στο ΤΕΕ??
  Εάν θέλουμε να κάνουμε εύκολη υην διαδικασία τα πράγματα είναι απλά.

  Σε οποιοδήποτε σοβαρό κράτος και μόνο η άδεια ασκήσης επαγγελματος θα ηταν αρκετή για την υπογραφή αντιστοιχης μελέτης η επίβλεψης.
  Το φορολογικό μέρος δαβιβάζεται και διερευνάτε από την αντιστοιχη εφορία. Ολα τα άλλα είναι εμπόδια είτε υπέρ κάποιων συντεχνιών είτε για να δημηργιουργήσουν γραφειοκρατικά εμπόδια και να αναπτυχθεί διαφθορά και διαπλοκή.

  Σημείωση: Για την χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του ΤΕΕ αρκεί να ρήξει κανείς μια ματιά στις πόλεις μας που μελέτησαν και επέβλεψαν.Αραγε θα απολογηθούν ποτέ για αυτό.

 • 28 Ιουλίου 2011, 13:20 | βασιλης καραχαλιος

  ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.

  ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. ΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΑΤΙΚΟΙ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ.»

  ΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

  Άρθρο 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

  ……..
  Η εν λόγω εκπαίδευση, που πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και της οποίας το πρωταρχικό στοιχείο συνιστά η αρχιτεκτονική, πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής και να παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

  α) ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις

  β) προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου

  γ) γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης

  δ) προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού

  ε) ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα

  στ) ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες

  ζ) γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης

  η) γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων

  θ) προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας

  ι) τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς

  ια) προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

 • 28 Ιουλίου 2011, 10:36 | Αχιλλέας Παυλίδης

  Ποιός ο λόγος να δημιουργηθεί κι άλλο αρχείο όταν υπάρχει το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ;

  Τι σημαίνει η φράση ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα ;

  Επίσης, ενώ παρακάτω (άρθρο 10) αναφέρεται: «Η ιδιότητα του Ελεγκτή Δόμησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.» Δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο για το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών.

 • 27 Ιουλίου 2011, 19:43 | Μ.Χ

  Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να διαχωριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων τον μηχανικών τόσο αυτών τον Π.Ε όσο και των Τ.Ε.
  Δεν σημαίνει ότι επειδή όλοι έχουν παρελκόμενο τη λέξη ¨ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ¨ πρέπει να κάνουν και την ίδια δουλεία, αν ήταν έτσι όλοι θα σπούδαζαν στην ίδια σχολή. Αν εμείς οι ¨μηχανικοί ¨δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το ταμπού ήρθε η ώρα να το επιβάλλεται για την σωστή λειτουργία της οικοδομής έτσι ώστε να εγγυάται η ποιότητα και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος που ζούμε.
  Τέλος συμφωνώ απόλυτα με τον κ. JTB ότι πρέπει ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ – ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ – ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ τον ΓΟΚ και να ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ όλον αυτό το ΛΑΒΙΡΥΝΘΟ ΝΟΜΩΝ και Π.Δ. σε ένα απλό ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ που θα διαφοροποιείται ΜΟΝΟ τοπικά λόγω ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ και ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ στο ελάχιστο δυνατό…

 • 27 Ιουλίου 2011, 10:13 | JTB

  Να προσθέσω κι εγώ το σχόλιό μου για τους Μηχανικούς Τ.Ε.

  Προδικάζω το αποτέλεσμα και λέω ότι θα μείνουμε απ’ έξω…
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!!!!!!!!!!!

  Δεν μπορώ να πώ αν ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα θα είναι αποτελεσματικό και δεν ενδιαφέρει κάποιον η γνώμη μου φαντάζομαι…
  Αλλά νομίζω ότι γίνεται αποσπασματικά μια προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης ενώ αυτό που λείπει είναι μια ολοκληρωμένη και σοβαρή αντιμετώπιση
  Στους όρους συμμετοχής το Νο1 λέει να μείνουμε στενά στο θέμα προς διαβούλευση αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό.
  Πρέπει ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ να φτιάξει ΕΝΑ ΝΟΜΟ για τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ που θα πρέπει να υπάρχει και εκεί να ενταχθεί η αδειοδότηση, ο έλεγχος, η καταγραφή κλπ… να ενοποιηθούν ΟΛΟΙ οι νόμοι σε μία απλή οδηγία που θα περιλαμβάνει ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!!! Οχι μόνο τη πολεοδομία αλλά την αρχαιολογία, το δασαρχείο και ότι άλλο μπορεί να εμπλέκεται….
  Επίσης εφόσον τολμάτε να σκέφτεστε να δώσετε ευθύνες σε ιδιώτες πρέπει ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ – ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ – ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ τον ΓΟΚ και να ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ όλον αυτό το ΛΑΒΙΡΥΝΘΟ ΝΟΜΩΝ και Π.Δ. σε ένα απλό ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ που θα διαφοροποιείται ΜΟΝΟ τοπικά λόγω ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ και ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ στο ελάχιστο δυνατό…

 • 27 Ιουλίου 2011, 10:02 | Γ. Ζυγας

  Ο μελετητής θα μπορεί να είναι και επιβλέπων στο ίδιο έργο;
  Επίσης όποιος είναι στο μητρώο μελετητών θα μπορεί να είναι και στο μητρώο Επιβλεπόντων για να αναλαμβάνει έστω την επίβλεψη άλλων κτιρίων (πέραν αυτών που έχει μελετήσει). Πιστέυω ότι αυτό είναι δικαίωμα του κάθε επιστήμονα και δεν υπάρχει λόγος να του το στερήσεται…Υποτίθεται ότι οδέυουμε προς «άνοιγμα» του επαγγέλματος και όχι κατακερματισμό του…

 • Ευκαιρία να επαναπροσδιοριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των μηχανικών, Π.Ε. και Τ.Ε.
  Τα οποία θα πρέπει να δίνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 5 ετών, βάσει:
  1. τίτλων σπουδών
  2. εξετάσεων (σοβαρών) στο ΤΕΕ
  3. αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας
  4. αποδεικτικά κατοχής (τιμολόγια) του απαιτούμενου λογισμικού. Αυτό αφορά όσους ασχολούνται με μελέτες φερουσών κατασκευών. Δεν γίνεται τη σημερινή εποχή να εκπονήσεις μελέτη και να κάνεις δυναμική ανάλυση πολυώροφου κτηρίου χωρίς τη χρήση λογισμικού.
  Μετά τα 5 έτη επανεξέταση.

  Αυτός που εκπονεί μια μελέτη, αυτός να φέρει και την ευθύνη και να υπογράφει.
  Όχι μόνο όποιος έχει τη σφραγίδα!

 • ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.

 • 26 Ιουλίου 2011, 20:00 | Νατάλης Πέτροβιτς

  Στο μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων μηχανικών να γίνεται διάκριση μεταξύ των ελευθέρων επαγγελματιών και των δημοσίων υπαλλήλων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι (και του ευρύτερου δημόσιου τομέα) θα μπορούν να υπογράφουν και να επιβλέπουν μόνο τις μελέτες/έργα του δημοσίου

 • 26 Ιουλίου 2011, 19:16 | GTZIOTIS

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Τ.Ε. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΕΕ. ΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ? Η ΕΕΤΕΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε. Ή ΤΟ ΤΕΕ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ? ΤΟ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΕ? ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.