Άρθρο 28 Σύνθεση

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι επταμελές, και αποτελείται από:

α. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ΠΕΚΑ με αρμοδιότητες σε θέματα αστικού περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο .

β. το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο ΠΕΚΑ, αναπληρούμενο από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο ΥΠΕΚΑ

γ. έναν αρχιτέκτονα Διευθυντή του υπουργείου ΠΕΚΑ, με τον αναπληρωτή του.

δ. έναν αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ Αρχιτεκτονικής Σχολής, με τον αναπληρωτή του.

ε. δύο (2) αρχιτέκτονες, εκπρόσωπους του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του Άρθρου 24 και  ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

στ. έναν αρχιτέκτονα με ειδίκευση ή εμπειρία στο σχεδιασμό τοπίου.

Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ΠΕΚΑ ως Προέδρου του Συμβουλίου.

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ υπάλληλος του Υπουργείου ΠΕΚΑ.

 • 2 Αυγούστου 2011, 12:09 | Γιώργος Μαδεμοχωρίτης

  Απόψεις περί εξειδικεύσεων σε : αρχιτεκτονική τοπίου, βιοκλιματική αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, δεν συνάδουν με την κρατούσα περί αρχιτεκτονικής επιστημονική άποψη και δημιουργούν την βεβαιότητα φωτογραφικής διάταξης με αποτέλεσμα πλήγμα στο κύρος του ΚΣΑ
  Προτείνω την αντικατάσταση των εδαφίων ε και στ με :
  «τρείς(3) αρχιτέκτονες, εκπρόσωπους έναν (1) του ΤΕΕ καιδύο (2) ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από κοινούς καταλόγους και πρέπει να έχουν 10 ετή εμπειρία»

 • 31 Ιουλίου 2011, 19:07 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Β ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΟΧΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ…)ΚΑΙ ΣΤ (ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ) – ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΦΗΣ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗς ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ε ΣΕ 4. ΕΚΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΕ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗς ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 23 ΚΑΙ ΟΧΙ 24 ΟΠΩΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ.