Άρθρο 24 Θητεία

1. Η θητεία των μελών των ΣΑ είναι διετής. Μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του ΣΑ, εκτός αν παρεμβληθεί διάστημα 4 ετών.

2. Σε περίπτωση, που με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψήφιων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα, δύναται να ανανεώνεται η θητεία δύο μελών.

 • 31 Ιουλίου 2011, 22:04 | A. Yiaghis

  Ο πρόεδρος των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής ΔΕΝ θα πρέπει να είναι δημόσιος υπάλληλος !!!!
  Κατά κανόνα οι δημόσιοι υπάλληλοι λειτουργούν και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες , με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα σε συναδέλφους.

 • 29 Ιουλίου 2011, 01:38 | Γιάννης Σακελλαρίου

  Η παράγραφος 2 (αρθ24) να καταργηθεί. Είναι δυνατόν σε ολόκληρη την Ελλάδα να μην βρίσκονται 4 διαφορετικά άτομα ανά 2 χρόνια για μια σταλεχώνουν μαι επιτροπή; Ελπίζω να μην αποτελεί παραθυράκι για να παραμένουν κάποιοι σταθεροί συντελεστές.

 • η συνεχής παρουσία υπαλλήλων με εξαρτημένη εργασιακή σχέση με τη Διοίκηση (πρόεδρος-μέλος) καταργεί το ρόλο της επιτροπής μειώνοντάς των σε ρόλο μίας ακόμη υπηρεσίας της πολεοδομίας. Είναι σύνηθες φαινόμενο ο πρόεδρος και υπάλληλος των σημερινών ΕΠΑΕ με τη συνεργασία του συνάδερφου υπάλληλου του Δήμου να καθορίσουν το αποτέλεσμα των γνωμοδοτήσεων της ΕΠΑΕ σε διμερή συνεργασία με τους πολίτες που λαμβάνει χώρα εντός της υπηρεσίας σε ημέρες που δεν συνεδριάζει η επιτροπή.

  Οι δύο ελεύθεροι επαγγελματίες αρχιτέκτονες εαν δεν επιδείξουν πνεύμα συνεργαίας και συννενὀησης με τις αποφάσεις των δημόσιων υπαλλήλων μελών της επιτροπής, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διεκπαιρέωση των μελετών τους από την υπηρεσία, αλλά και μειωμένο αριθμό πελατών, κατά περίεργο τρόπο (ιδιέταιρα στα μικρά μέρη).

  Η σημερινή διπλή ψήφος του δημόσιου υπάλληλου και πρόεδρου της αρχιτεκτονικής επιτροπής είναι απαράδεκτη, καθώς εξασφαλίζει τα παραπάνω.

  Πως θα αντιμετωπιστεί το παραπάνω φαινόμενο που βιώνει το σύνολο των συναδέρφων?

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • η συνεχής παρουσία υπαλλήλων με εξαρτημένη εργασιακή σχέση με τη Διοίκηση (πρόεδρος-μέλος) καταργεί το ρόλο της επιτροπής μειώνοντάς των σε ρόλο μίας ακόμη υπηρεσίας της πολεοδομίαας. Είναι σύνηθες φαινόμενο ο πρόεδρος και υπάλληλος των σημερινών ΕΠΑΕ με τη συνεργασία του συνάδεφού υπάλληλου του Δήμου να καθορίσουν το αποτέλεσμα των γνωμοδοτήσεων της ΕΠΑΕ σε σιμερή συνεργασία με τους πολίτες που λαμβάνει χώρα εντός της υπηρεσίας σε ημέρες που δεν συνεδριάζει η επιτροπή.

  Οι δύο ελεύθεροι επαγγελματίες αρχιτέκτονες εαν δεν επιδείξουν πνεύμα συνεργαίας και συννενὀησης με τις αποφάσεις των δημόσιων υπαλλήλων μελών της επιτροπής, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διεκπαιρέωση των μελετών τους από την υπηρεσία, αλλά και μειωμένο αριθμό πελατών, κατά περίεργο τρόπο (ιδιέταιρα στα μικρά μέρη).

  Πως θα αντιμετωπιστεί το παραπάνω φαινόμενο που βιώνει το σύνολο των συναδέρφων?

 • 26 Ιουλίου 2011, 21:54 | A. Yiaghis

  Άρθρο 24 Θητεία

  1. Η θητεία των μελών των ΣΑ είναι μονοετής.

  Η θητεία των μελών θα πρέπει να είναι περιορισμένου χρονικού διαστήματος , γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι η μακροχρόνια
  θητεία μελών σε επιτροπές δημιουργεί φαινόμενα κατεστημένου και διαφθοράς !!!!!!