Άρθρο 13 Άδεια Ελεγκτή Δόμησης

Η άδεια ελεγκτή δόμησης χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης του άρθρου 12.

Η άδεια ελεγκτή δόμησης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έκδοσή της.

 • 14 Αυγούστου 2011, 10:26 | MITROPOULOS ANTONIS

  Για να σπάσει το απόστημα των υπόγειων και παράνομων συνδιαλλαγών καμιά ανανέωση πέραν των 4 ετών ( τουλάχιστον για την ίδια περιοχή).

 • Διευκρίνιση(Κεφ.Β – Άρθρο 13)
  Χρήζει διευκρίνισης εάν Φορείς ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα μπορούν να πιστοποιούνται και να λειτουργούν ως Ελεγκτές Δόμησης, διαθέτοντας το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό.

 • 7 Αυγούστου 2011, 14:22 | αργυρης πλέσιας

  Ποιός είναι ο λόγος που τίθεται χρονικός περιορισμός?
  Οι όροι αποκτησης της άδειας είναι η πενταετία και η επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίου, όροι οι οποίοι δεν λήγουν σε 4 χρόνια. Μήπως η ανανέωση σημαίνει και αντίστοιχο παράβολο, οπότε έχει εισπρακτικό λόγο? ή μήπως έχει την λογική την εναλλαγής.

  Εαν πάντως έχει την λογική της εναλλαγής τότε θα έπρεπε ο ορισμός των Ελεγκτών Δόμησης να γίνεται με κάποια λίστα κυκλικής κλήσης ή κάτι τέτοιο και όχι με κλήρωση. Δηλαδή άν κάποιος είναι άτυχος και δεν κληρωθεί ποτέ στα τέσσερα χρόνια, θα χάσει και το δικαίωμα να είναι Ελεγκτης Δομησης?

 • Μετά τα 4 έτη τι γίνεται;
  1. Ανανεώνεται αυτόματα.
  2. Ξανά εξετάσεις.
  3. Δεν μπορεί να ξαναγίνει ελεγκτής δόμησης. Τόσοι μηχανικοί υπάρχουν.
  4. Άλλο.

  Αλήθεια, αν σε μια περιοχή δεν υπάρχει επαρκές πλήθος ελεγκτών δόμησης, είτε λόγω αδιαφορίας των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών, είτε για όποιο άλλο λόγο, τι γίνεται;