Άρθρο 14 Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

1. Το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης καταρτίζεται και τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης του άρθρου 16 του παρόντος, με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ελεγκτές Δόμησης στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ελεγκτή Δόμησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας του Μηχανικού.

Κάθε Ελεγκτής Δόμησης, κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα.

2. Ο αριθμός Μητρώου των Ελεγκτών Δόμησης αναγράφεται υποχρεωτικά στις πράξεις των Ελεγκτών Δόμησης.

 • 13 Αυγούστου 2011, 11:02 | Βασίλης Θραψίμης ΑΤΜ & ΠΜ

  Άρθρο 14 παρ. 1 Η τελευταία πρόταση να αντικατασταθεί ως εξής :
  Κάθε Ελεγκτής Δόμησης, κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα για την οποία θα συντρέχει κριτήριο ασυμβιβάστου δραστηριότητας, ως προς τα καθήκοντα του Ελεγκτή Δόμησης

 • 4 Αυγούστου 2011, 13:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΟΜΠΡΑΣ

  Δηλαδή συγγνώμη για να καταλάβω….
  Ένας μηχανικός που θα λάβει την πιστοποίηση του Ελεγκτή Δόμησης θα εξακολουθεί να ασκεί παράλληλα και το επάγγελμα του ιδιώτη μηχανικού για την έκδοση αδειών συνολικότερα (όπως συμβαίνει αυτή την στιγμή και με τους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές)… σωστά;
  Άρα μπορεί να έρθουμε μπροστά στο εξής παράδοξο και ευτράπελο συγχρόνως. Ένα δίδυμο ιδιωτών μηχανικών οι οποίοι θα είναι συγχρόνως και Ελεγκτές Δόμησης να είναι στην μία οικοδομική άδεια ο ένας μελετητής-επιβλέπων και άλλος ελεγκτής δόμησης και το αντίστροφο σε μία άλλη οικοδομική άδεια!!!!
  Και πιστεύετε ότι δεν θα υπάρχουν δοσοληψίες, κουκουλώματα παρανομιών και λοιπά ευτράπελα;
  Εκτός και αν οι ελεγκτές δόμησης δεν θα έχουν δικαίωμα να ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο!!!
  Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ , ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ, Ω!!!!!ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕ….
  Βρεγμένη σανίδα που θέλουμε…

 • 31 Ιουλίου 2011, 09:08 | AZOULIAS

  περί ασυμβίβαστου. Πέρα των προβλεπομένων, με τα οποία και συμφωνώ απολύτως, ιδιάιτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο θέμα του ασυμβίβαστου των ιδιωτών μηχανικών σε σχέση με τον τόπο δραστηριότητάς τους. Είναι σαφές ότι για όσους ιδιώτες συμπεριληφθούν στις λίστες των ελεγκτών, θα δημιουργηθούν σγμαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ιδιώτες μηχανικούς που ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στις λίστες αυτές. Πρόκειται για δημιουργία συνθηκών πραγματικού αθέμιτου ανταγωνισμού. Αν μάλιστα επικρατήσουν οι «περίεργες» και αδιαφανείς διαδικασίες που έχουν επικρατήσει μέχρι τώρα στους εκπροσώπους ΕΠΑΕ και ΣΧΟΠ και εν μέρει με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, θα υπάρξει πρόβλημα αξιοπιστίας και θέμα άμεσης προσβολής στην επιτροπή ανταγωνισμού και όπου αλλού. Θα μπορούσε να προστεθεί στο άρθρο αυτό διάταξη που να προβλέπει το ασυμβίβαστο των ιδιωτών μηχανικών,εκτός από το προφανές για έργα με τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο) και με έργα του Δήμου της έδρας τους.

 • 29 Ιουλίου 2011, 14:45 | Αποστολόπουλος Ιωάννης

  «1. Το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης καταρτίζεται και τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης του άρθρου 16 του παρόντος, με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ελεγκτές Δόμησης στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ελεγκτή Δόμησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας του Μηχανικού.
  Σχόλιο : Καλό το Μ.Ε.Δ., αλλά δεν μπορεί να διαμένει ή να δραστηριοποιείται επαγγελματικά κάποιος μηχανικός στην Λαμία και να είναι Ε.Δ. στην Λαμία!!Θα υπάρξει συναλλαγή!!
  * Θα πρέπει ο Ε.Δ. να είναι από άλλη περιφέρεια!!!Αλλιώς θα διαφθαρεί!
  * Δεν πρέπει ο ίδιος Ε.Δ. να ελέγχει έναν κατασκευαστή ακινήτων σε παραπάνω από ένα έργο!! για ευνόητους λόγους!
  * Διετή θητεία, δύο χρόνια εκτός, μετά ξανά 2 έτη θητεία!!