Άρθρο 25 Λειτουργία

1. Ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ημερομηνίες συνεδριάσεων των Συμβουλίων. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης ειδοποιούνται τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή το γραμματέα, τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δεκαπέντε (15) μέρες. Το Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της μελέτης από την Υ.ΔΟΜ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των Συμβουλίων για να εκθέσουν τις απόψεις τους, όχι όμως κατά τη λήψη της απόφασης. Η αρνητική γνωμοδότηση πρέπει να αιτιολογείται. Η αιτιολογία καταχωρείται με λεπτομέρειες στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης.

3. Κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής που αφορούν στις περιπτώσεις της παραγράφου (ε) του άρθρου 21, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου το οποίο διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

 • Στο άρθρο 29 η φράση εντός 15 ημερών πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση εντός επτά 7 ημερών. Επειδή όμως στην πράξη στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται οι νόμοι λόγω ατελειών στην Νομοθεσία, και στην συγκεκριμένη περίπτωση στην πράξη γίνονται ΕΠΑΕ θεωρητικά κάθε 15 μέρες αλλά μπορεί να έχουμε και κάθε 30 μέρες η και περισσότερο, λόγω ατέλειας στο θέμα της απαρτίας και της χρηματοδότησης. Επειδή είναι από δύσκολο έως αδύνατο στην πράξη να βρεθούν πέντε διαφορετικοί άνθρωποι στον ίδιο χώρο (λόγω αδειών, ασθενειών, μποτιλιαρισμάτων, απεργιών κ.λ.π.) μπορεί η νομοθεσία να προβλέπει μειωμένη απαρτία όπως λ.χ. τρία από το σύνολο των μελών. Επίσης πρέπει απαραίτητα ο νόμος να προβλέπει την δυνατότητα της χρήσης της νέας τεχνολογίας με χρήση τηλεδιασκέψεων π.χ. Skype και Egika ώστε να μην είναι υποχρεωμένα τα μέλη της ΕΠΑΕ που συνήθως είναι και μεγάλης ηλικίας να μετακινούνται άσκοπα, ώστε να είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Κάλλιστα η δουλειά μπορεί να γίνει από απόσταση και με τη χρήση FAX η e-mail να μεταδίδονται οι παρατηρήσεις. Επίσης η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να λυθεί και το θέμα το οικονομικό των μελών και όχι να πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση, πράγμα που αντανακλάται τόσο στην ποιότητα της δουλειάς όσο και στην ποσότητα της δουλειάς.

 • 5 Αυγούστου 2011, 12:03 | Θάνος

  Κάθε 15 μέρες θα συνεδριάζει το Σ.Α.? Μα οι ΕΠΑΕ συνεδρίαζαν ακόμη και 2 φορές την εβδομάδα όταν υπήρχαν μελέτες προς εξέταση και πάλι υπήρχε σημαντική καθυστέρηση. Δυστυχώς το Νομοσχέδιο θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας.

 • 2 Αυγούστου 2011, 14:36 | ΒΑΛΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  η πάταξη της διαφθοράς πρέπει να σας απασχολήσει πολύ σοβαρά κε Υπουργέ και έχει άμεση σχέση και με την λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου.Προτείνω ο κάθε ενδιαφερόμενος(μηχανικός) να ειδοποιείται μόνο ηλεκτρονικά απο τη γραμματεία του Πρωτοκόλλου τουλάχιστον τρεις(3) μέρες νωρίτερα,να του παρέχεται δε ένας 4ψηφιος κωδικός που θα αναγράφεται υποχρεωτικά πάνω στο πινακάκι όλων των σχεδίων(αντί της σφραγίδας του μηχανικου κλπ)προς υποβολη στο Συμβούλιο καθώς και σε όλα τα σχετικά στοιχεία( τεχνική έκθεση,φωτογραφίες κλπ)που απαιτούνται.Η λίστα με τις μελέτες -προς υποβολή στο ΚΣΑ- που κρατά το πρωτόκολλο,καλό είναι να τυπώνεται σε χαρτί μόνο την ημέρα της εκάστοτε συνεδρίασης.Επίσης επιθυμώ να αναφέρω τη πρόταση μου για τη σύσταση ενός Αποθεματικού Ταμείου με σκοπό την «επιδότητηση ή χορήγηση τυπικής αμοιβής» για κάθε ένα απο τα μέλη και τους εμπλεκόμενους γραμματείς, σε «αξιοκρατική» αναλογία(%).Η τυπική αυτή αμοιβή θα αφορά ουσιαστικά το κόστος για τις μετακινήσεις κάθε μέλους(εντός έδρας ή εκτός),το οποίον σαφώς επιβαρύνει τον ίδιο, αλλά αφορά τον χρόνο που θα απασχοληθεί σε κάθε συνεδρίαση, (περίπου για 10 θέματα απαιτούνται 4-6ώρες)και τα άλλα τυπικά έξοδα γραφικής ύλης κ.α.Τα έξοδα θα τηρούνται και θα αναγράφονται στο πρακτικό της κάθε Συνεδρίασης, θα υπογράφεται δε από όλα τα μέλη και τους γραμματείς που εμπλέκονται,θα δημοσιοποιούνται δε ηλεκτρονικά.

 • 2 Αυγούστου 2011, 11:52 | Γιώργος Μαδεμοχωρίτης

  Το συμβούλιο πρέπει να αποφασίζει άμεσα σε ανοικτές συνεδριάσεις.
  Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης συντάσσει, στο τέλος της συνεδρίας, αναλυτικό αιτιολογικό πρακτικό.
  Το συμβούλιο μπορεί να αναβάλει το θέμα, μέχρι την επόμενη συνεδρία, αν κρίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοψία.

 • 28 Ιουλίου 2011, 11:01 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣ

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΚΑΘΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ. ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΓΙΤΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ?

 • 28 Ιουλίου 2011, 11:59 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣ

  ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ.
  ΕΔΩ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ , ΟΠΟΤΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΤΥΠΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΤΥΠΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ? ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ???

 • 27 Ιουλίου 2011, 11:54 | Μάγδα

  Ουσιαστικά πρόκειται για αντικατάσταση των ΕΠΑΕ από τα ΣΑ.. και δεδομένου ότι αρκετές αν όχι η πλειοψηφία των οικοδομικών εργασιών ελέγχονται από τα ΣΑ θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η χρονική διάρκεια των 2 ημερών για την έκδοση της άδειας δόμησης δεν ισχύει, προς αποφυγή παρεξηγήσεων με τους πελάτες… τώρα όταν έχεις πάρει έγκριση δόμησης με «θεωρημένο» διάγραμμα κάλυψης στο οποίο απαιτείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές να έχει όψεις και τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής πως μετά αυτό μπορεί να «κοπεί» από το ΣΑ και τι γίνεται με το διάγραμμα κάλυψης; Ξαναελέγχεται με νέα έγκριση;