Άρθρο 34 Διαδικασία Εξέτασης Προσφυγών – Επιβολή Προστίμων

1. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης διαβιβάζει στον αρμόδιο για την έκδοση απόφασης Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, το φάκελο της υπόθεσης. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, καλείται να παραστεί ο προσφεύγων με την επίδοση πρόσκλησης, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Η απόφαση λαμβάνεται αφού αποχωρήσει ο προσφεύγων. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την άσκηση της.

2 . Τα πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και για τα οποία είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΥΔΟΜ στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη.

Αντίγραφο των παραπάνω πράξεων αποστέλλεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΥΔΟΜ, που τις εξέδωσε, στον Πρόεδρο του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιμωρείται με παρακράτηση αποδοχών 15 ημερών μέχρι 3 μηνών. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πειθαρχικώς προϊστάμενος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόμενου υπαλλήλου κατά τα προηγούμενα εδάφια.

 • 16 Αυγούστου 2011, 08:31 | ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  Η απόφαση της επιτροπης κρίσεων των προσφυγών να εκδίδεται
  σε 3 μέρες και οχι δυο μήνες , επειδη σίγουρα οι δυο μήνες
  θα γίνουν 12 .
  Να καταργηθούν ρητα όλες οι διατάξεις που ισχύουν για την
  επιβολή προστιμων , διαδικασία είσπραξης κλπ
  όπως , ΠΔ 267/98, 9732/04 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ , κλπ
  Αν δεν καταργηθούν ρητά οι μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις
  και δεν προσδιορισθεί λεπτομερώς η διαδικασία ελέγχου
  επίβολής προστίμου , είσπραξης , θα συνεχισθεί το σημερινό
  μπάχαλο.
  Η υπ αριθμ 9737 /04 Απόφαση ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΕΙ σωστα το ζητημα.
  Σε περίπτωση νομιμοποίησης όπως ισχύει με την Απόφαση 7587/04
  εξαίρεση από την κατεδάφιση , να επιβάλλεται καμία ποινη

  ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ οι περιπτωσεις μικρων παραβασεων ή
  τροποποιήσεων των σχεδίων ,
  Να μη έχει καμία ευθύνη [ποινικη -διοικητικη] ο ιδιοκτητης σε περιπτωσεις μη τηρησης των εγκεκριμένων σχεδίων , μέχρι
  το κλείσιμο της άδειας , που θα βεβαιώνεται με δηλωση των
  μηχανικών , υποχρεωτικα χωρίς επί πλεον αμοιβη ,
  ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ και οι μηχανικοι μετα το κλείσιμο.

 • 31 Ιουλίου 2011, 19:22 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Το πρόβλημα της μη είσπραξης έγκειται στις συνεχώμενες προσφυγές οι οποίες και δεν εξετάζουν την ουσία των αυθαιρέτων κατασκευών αλλά την διοικητική διαδικασία. Ο μέσος χρόνος έκδοσης αποφασης μπορεί να είναι γύρω στα 2 με 3 χρόνια και μέχρι τότε το ελληνικό κράτος δεν εισπράτει τίποτα από αυτούς που έχουν τα χρήματα να προσφύγουν. Αντιθέτως ένας υπάλληλος της πολεοδομίας αναλώνεται σε εργασία νομικού γνωστοποιώντας τις απόωεις της υπηρεσίας που τις περισσότερες φορές είναι ήδη γνωστές για κάποιον που έχει εξετάσει έστω και ένα θέμα πολεοδομικής φύσης. Γιατί η υπηρεσία και ο υπάλληλος να επομίζετε αυτή την εργασία; Και δεν μιλάμε για τον υπάλληλο που συνέταξε την διοικητική πράξη, αλλά τις περισσότερες φορές για ένα νέο σχετικά υπάλληλο ο οποίος καλείται να απαντήσει αφού πρέπει πρώτα να διαβάσει όλο το ιστορικό της υπόθεσης αφού τις περισσότερες φορές πρόκειται για υποθέσεις ίσως και δεκαετιών.
  Γιατί να μην εξυπηρετείται ο πολίτης που έχει νέα αιτήματα επειδή υπάρχουν παλιές υποθέσεις που δεν τελεσιδικούν λόγω δικαιωμάτων του προσφεύγοντα σε ανώτερα δικαστήρια σε ανώτερες επιτροπές κ.λ.π.
  Γιατί το διοικητικό εφετείο και όλοι οι υπόλοιποι φορείς προσφυγής του πολίτη να μην έχουν ένα τεχνικό σύμβουλο ο οποίος θα ζητά τον φάκελο από την πολεοδομική υηρεσία και θα τον επιστρέφει σε αυτήν χωρίς το κόστος των φωτοαντιγράφων τα οποία ζητούνται από όλους;
  Επίσης σε πόσες πολεοδομίες βεβαιώνονται τα πρόστιμα διατήρησης τα οποία θα απέφεραν στο κράτος πάρα πολλά χρήματα; Σε ελάχιστες.
  Γιατί το κράτος δεν δημιουργεί ένα κοινό λογισμικό για την βεβαίωση προστίμων διατήρησης και να το διανύμει σε όλες τις πολεοδομίες; Το υπάρχον λογισμικό e- poleodomia εχει αρκετά λάθη με αποτέλεσμα τα πρόστιμα διατήρησης να μην υπολογίζονται σωστά.
  Πιστεύω πως το ελληνικό κράτος διαθέτει πολλούς έμπειρους υπαλλήλους στον τομέα του υπολογισμού και επιβολής προστίμων ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν με κάποιους προγραμματιστές στην δημιουργία ενός ικανού προγράμματος που θα εξασφαλίζει τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Επίσης να μπορεί να απομονώνει άμεσα τις περιπτώσεις κτιρίων προς κατεδάφιση, οι οποίες χάνονται μέσα στο πλήθος των αυθαίρετων κατασκευών λόγω της αδυναμίας αναζήτησης με κριτήρια.

 • 27 Ιουλίου 2011, 19:56 | Μανολης

  Δεν κατάλαβα γιατί μόνο 15 μέρες έως 3 μήνες? Αποτελεί ή όχι παράβαση καθήκοντος? Ιδιαίτερο υπαλληλικό κώδικα θάχουμε?

  Απόλυση και φυλακή και για τον υπάλλληλο και για τον «Προϊσταμενό» του και τον «Προϊστάμενο» του «Προϊσταμένου», του «Προϊσταμένου» του «Προϊσταμένου» μέχρι όσο ψηλά πάει…..

 • 27 Ιουλίου 2011, 17:36 | MIXDHM

  Γενικά για το σχέδιο έχω αμφιβολίες για τα αναφερόμενα συμβούλια. Μήπως είναι πολλά και περιτά ?