ΆΡΘΡΟ 6 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική-διοικητική τους ικανότητα και που διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και κατά προτίμηση στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

2. Τα μέλη του Δ.Σ επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται σε τέσσερις (4), τουλάχιστον, ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, από τις οποίες οι δύο (2) οικονομικού περιεχομένου.

Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα ανωτέρω μέλη της Εταιρίας επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εξ αυτών, με πράξη του Υ.Σ  διορίζονται ο Πρόεδρος, στον οποίο μπορεί να ανατίθενται και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος .Τα λοιπά τέσσερα μέλη του Δ.Σ  διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3.  Ο από οποιαδήποτε αιτία μη διορισμός  ή μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του  χωρίς το μέλος αυτό.

4. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά σύμφωνα με τις διαδικασίες της  παραγράφου  .

5. Τα μέλη του Δ.Σ εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα .

6. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, με τη διαδικασία της παραγράφου 2. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.

7. Δεν διορίζονται μέλη του Δ.Σ όσοι είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Όσα μέλη παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας του μέλους και περί αυτού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής . Επίσης τα μέλη αυτά υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Εταιρεία το σύνολο των αποδοχών και αποζημιώσεων που εισέπραξαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους .

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 12:49 | Louisa Giannoudi

  ΕΛΕΟΣ ΠΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ

 • 7 Οκτωβρίου 2011, 11:34 | NIKOΣ

  Αν το ΔΣ αποτελείται από 7 μέλη, όλη η εταιρεία θα έχει καμιά 40αριά ή 50αριά υπαλλήλους;

  Άλλη μία ευκαιρία για προσλήψεις ημετέρων από το παράθυρο.

 • 3 Οκτωβρίου 2011, 18:11 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Η ΘΗΤΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΜΠΩΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Η ΜΗ ΕΠΑΡΚΗ ΚΕΡΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΔΟΙΗΚΙΤΙΚΟ.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 19:19 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  Αντί για:
  Όσα μέλη παραβαίνουν […] της θητείας τους.

  Το ακόλουθο:
  Όσα μέλη παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται η ποινή που προβλέπεται από το Άρθρο 7 του Συντάγματος για κακούργημα που τελείται σε καιρό πολέμου και σχετίζεται με αυτόν.

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στη Βουλή των Ελλήνων, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικού πολέμου. Ως εκ τούτου, η ποινολόγηση μέλους Δ.Σ. που θα επιλέξει το ρόλο του Εφιάλτη, με έκπτωση από το αξίωμά του και επιστροφή του συνόλου των αποδοχών και αποζημιώσεων που εισέπραξε κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν είναι συμβατή με την κατάσταση της χώρας. Οφείλουμε να σεβόμαστε την πραγματικότητα, όπως ομολογείται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και εκφράζεται από το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Οι ιδιότητες που αναφέρονται στο εδάφιο επτά (7) δεν αποκτούνται τυχαία ή από αμέλεια αλλά από πρόθεση. Όποιος για ιδίον όφελος ζημιώσει εν καιρό πολέμου τη χώρα, πρέπει να αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα συνέπειες.