Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε) στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M S.A)» και του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥ ΑΕ»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ιστοχώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε) στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M S.A)» καθώς και το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ), σε συνέχεια της ψήφισης του ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).

Με σκοπό να υπάρξει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού αυτού Φορέα, στο κείμενο του Π.Δ. για την έκδοσή του έχουν περιληφθεί και διατάξεις που είτε αναφέρονται στο ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών είτε προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο της ΕΔΕΥ.

Ταυτόχρονα, δίδεται στη δημοσιότητα το σχέδιο Υ.Α. για την πλήρωση θέσεων του Δ.Σ. του Φορέα. Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι στόχος της Πολιτείας είναι για το Δ.Σ. να υποβάλλουν υποψηφιότητες οι καλύτεροι Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, κ.ά. Λαμβάνοντας υπόψη την εθνική σπουδαιότητα του Φορέα, η στελέχωση του Δ.Σ. του πρέπει να γίνει με τον διαφανέστερο και πιο αξιοκρατικό τρόπο.

Με δεδομένο ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης στις περιοχές του Ιονίου και νότια της Κρήτης, καθώς επίσης και με δεδομένο ότι πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο της εθνικής μας απουσίας για πολλά χρόνια από το συγκεκριμένο χώρο, πρέπει να κινηθούμε με ταυτόχρονες και παράλληλες διαδικασίες,  και όχι με το γνωστό σειριακό τρόπο, προωθώντας μέσα σε ελάχιστους μήνες πρωτοβουλίες που διαφορετικά θα απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για διευκόλυνση των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση, επισυνάπτονται τα σχετικά άρθρα του ν.4001/2011 τα οποία αναφέρονται στη συγκρότηση του φορέα, στις αρμοδιότητες και τη στελέχωσή του.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2011.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας.

 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ