ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΕΔΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Άρθρο 48 Εκλογικές περιφέρειες

Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.

 • 14 Μαρτίου 2021, 17:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  Στο άρθρο 48 ,Εκλογικές περιφέρειες ,όπου κάθε περιφερειακή ενότητα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.
  Θα πρέπει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ) να συμπεριληφθεί , η αυτοτελή εκπροσώπηση του Δήμου Παξών στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ώστε να υπάρχει αλλαγή, του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 οπού στην παράγραφο (στ ) αναφέρεται ότι στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Έδρα της περιφέρειας Ιονίων νήσων είναι η Κέρκυρα. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Ειδικά ο δήμος Ιθάκης αποτελεί αυτοτελή περιφερειακή ενότητα.
  Γιατί σε αντίθεση με άλλα νησιά ή μικρά νησιωτικά συμπλέγματα του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους τα οποία έχουν ανάλογα πληθυσμιακά, γεωγραφικά και αλλά χαρακτηριστικά οι Παξοί δεν αναγνωρίστηκαν ως Περιφερειακή Ενότητα στον 3852 άρθρο 3 Ν Καλλικράτη , οι οποίοι μέχρι πρότερων αποτελούσαν ιδιαίτερη επαρχία του Ν. Κερκύρας.

  Το γεγονός που αφενός προκαλεί στους κατοίκους αφενός αισθήματα αδικίας και παραμερισμού τους από την πολιτεία και αφετέρου τους στερεί από τη δυνατότητα αυτοτελούς εκπροσώπησής τους στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι ο Δήμος Παξών παρουσιάζει Ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Τουριστική Οικονομία τα τελευταία Χρονιά .
  Σε Προηγούμενο νομό μάλιστα (Νομός Καποδίστρια 2539/1997) καταργούνται, σύμφωνα με το «Άρθρο 19 οι επαρχίες .
  Κατάργηση επαρχιών
  1.Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 1999.
  Αλλά παραμένει το Δικαίωμα όπως με άρθρο 4, αντικαθίσταται το άρθρο 34 του π.δ/τος 30/1996 ως εξής:
  «Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην επαρχιών Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπείται στο νομαρχιακό συμβούλιο με έναν τουλάχιστον σύμβουλο. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή εδρών, ορισμένες νησιωτικές πρώην επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο νομαρχιακό συμβούλιο, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος της νησιωτικής πρώην επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό και αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος.
  Λαμβάνοντας υπόψιν μάλιστα ότι για όλα τα παραπονώ υπάρχουν Ομόφωνες Αποφάσεις :

  1)Ομόφωνη Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Κέρκυρας κατά την 10η συνεδρίαση του 2010 την 20η Σεπτεμβρίου 2010
  2)Ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Ιονίων Νήσων το οποίο μετά από εισήγηση μου εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα δηλώνοντας την αναγνώριση του ομώνυμου νησιωτικού συμπλέγματος ως αυτοτελούς Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και την αλλαγή του άρθρου 3 του ν.3852/2010.
  3)Ομόφωνη απόφαση 88 από 19 Ιουλίου 2009 του Δήμου Παξών.
  4)Ομόφωνη απόφαση 2-13/2021 από 02 Φεβρουάριου 2021του Δήμου Παξών.

  Με τιμή
  Γιώργος Ε. Κάφυρης
  M:6936623252
  E:kafyrisg@gmail.com

  Σας προσκομίζω τα άρθρα Νομών που επικαλούμαι προς ενημέρωση Σας. Παραμένω στην Διάθεση σας ώστε να προσκομίσω πρωτότυπα τα παραπάνω έγραφα.

  ΝΟΜΟΣ 3852 ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010

  Άρθρο 1
  Σύσταση δήμων
  1. Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
  2. Οι πρωτοβάθμιοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστώνται ανά νομό ως εξής:
  24. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
  1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη,αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίου Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλΐου και δ. Κασσωπαίων.
  2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αχίλλειων, β. Ερεικούσσης, γ. Κερκυραίων, δ. Μαθρακίου, ε. Οθωνών, στ. Παλαιοκαστριτών, ζ. Παρελίων και η. Φαιάκων.
  3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας με έδρα τη Λευκίμμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Κορισσίων, β. Λευκιμμαίων και γ. Μελιτειέων.
  Β. Στο δήμο Παξών δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

  Άρθρο 3
  Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών
  1. Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοΔιοίκησης.
  2. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τιςΑρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
  3. Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες:
  στ. Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Έδρα της περιφέρειας Ιονίων νήσων είναι η Κέρκυρα. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Ειδικά ο δήμος Ιθάκης αποτελεί αυτοτελή περιφερειακή ενότητα.

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2539/1997

  «Άρθρο 19
  Κατάργηση επαρχιών
  1. Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 1999.
  Η κατάργηση των επαρχιών δεν επιφέρει συνέπειες στην κατανομή, διάρθρωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
  2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Νομάρχη και υποψήφιους για μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) το πολύ. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον υποψήφιο από κάθε νησιωτική πρώην επαρχία κατά την έννοια του μεθεπόμενου εδαφίου. Υποψήφιος της πρώην επαρχίας μπορεί να είναι μόνο δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητας αυτής της πρώην επαρχίας.
  Νησιωτική πρώην επαρχία, για την εφαρμογή των εκλογικών διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, είναι η πρώην επαρχία που η εδαφική περιφέρειά της αποτελείται από ένα ή περισσότερα νησιά ενός νομού στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Σύρος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.»
  4. Το άρθρο 34 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην επαρχιών Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπείται στο νομαρχιακό συμβούλιο με έναν τουλάχιστον σύμβουλο. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή εδρών, ορισμένες νησιωτικές πρώην επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο νομαρχιακό συμβούλιο, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος της νησιωτικής πρώην επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό και αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος. Δεν εκλέγεται ο τελευταίος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού που δεν είναι υποψήφιος νησιωτικής πρώην επαρχίας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται διαδοχικά μέχρι τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστον εκλεγόμενου συμβούλου για κάθε νησιωτική πρώην επαρχία. Σε περίπτωση νησιωτικών πρώην επαρχιών που εκλέγουν ίσο αριθμό συμβούλων ενεργείται κλήρωση.»

  Με τιμή
  Γιώργος Ε. Κάφυρης
  M:6936623252
  E:kafyrisg@gmail.com

 • 14 Μαρτίου 2021, 16:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  Στο άρθρο 48 ,Εκλογικές περιφέρειες ,όπου κάθε περιφερειακή ενότητα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.
  Θα πρέπει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ) να συμπεριληφθεί , η αυτοτελή εκπροσώπηση του Δήμου Παξών στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ώστε να υπάρχει αλλαγή, του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 οπού στην παράγραφο (στ ) αναφέρεται ότι στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Έδρα της περιφέρειας Ιονίων νήσων είναι η Κέρκυρα. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Ειδικά ο δήμος Ιθάκης αποτελεί αυτοτελή περιφερειακή ενότητα.
  Γιατί σε αντίθεση με άλλα νησιά ή μικρά νησιωτικά συμπλέγματα του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους τα οποία έχουν ανάλογα πληθυσμιακά, γεωγραφικά και αλλά χαρακτηριστικά οι Παξοί δεν αναγνωρίστηκαν ως Περιφερειακή Ενότητα στον 3852 άρθρο 3 Ν Καλλικράτη , οι οποίοι μέχρι πρότερων αποτελούσαν ιδιαίτερη επαρχία του Ν. Κερκύρας.

  Το γεγονός που αφενός προκαλεί στους κατοίκους αφενός αισθήματα αδικίας και παραμερισμού τους από την πολιτεία και αφετέρου τους στερεί από τη δυνατότητα αυτοτελούς εκπροσώπησής τους στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι ο Δήμος Παξών παρουσιάζει Ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Τουριστική Οικονομία τα τελευταία Χρονιά .
  Σε Προηγούμενο νομό μάλιστα (Νομός Καποδίστρια 2539/1997) καταργούνται, σύμφωνα με το «Άρθρο 19 οι επαρχίες .
  Κατάργηση επαρχιών
  1. Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 1999.
  Αλλά παραμένει το Δικαίωμα όπως με άρθρο 4, αντικαθίσταται το άρθρο 34 του π.δ/τος 30/1996 ως εξής:
  «Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην επαρχιών Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπείται στο νομαρχιακό συμβούλιο με έναν τουλάχιστον σύμβουλο. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή εδρών, ορισμένες νησιωτικές πρώην επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο νομαρχιακό συμβούλιο, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος της νησιωτικής πρώην επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό και αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος.
  Λαμβάνοντας υπόψιν μάλιστα ότι για όλα τα παραπονώ υπάρχουν Ομόφωνες Αποφάσεις :

  1) Ομόφωνη Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Κέρκυρας κατά την 10η συνεδρίαση του 2010 την 20η Σεπτεμβρίου 2010
  2) Ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Ιονίων Νήσων το οποίο μετά από εισήγηση μου εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα δηλώνοντας την αναγνώριση του ομώνυμου νησιωτικού συμπλέγματος ως αυτοτελούς Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και την αλλαγή του άρθρου 3 του ν.3852/2010.
  3) Ομόφωνη απόφαση 88 από 19 Ιουλίου 2009 του Δήμου Παξών.
  4) Ομόφωνη απόφαση 2-13/2021 από 02 Φεβρουάριου 2021του Δήμου Παξών.

  Με τιμή
  Γιώργος Ε. Κάφυρης
  M:6936623252
  E:kafyrisg@gmail.com
  Σας προσκομίζω τα άρθρα Νομών που επικαλούμαι προς ενημέρωση Σας. Παραμένω στην Διάθεση σας ώστε να προσκομίσω πρωτότυπα τα παραπάνω έγραφα.

  ΝΟΜΟΣ 3852 ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010

  Άρθρο 1
  Σύσταση δήμων
  1. Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
  2. Οι πρωτοβάθμιοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστώνται ανά νομό ως εξής:
  24. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
  1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη,αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίου Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλΐου και δ. Κασσωπαίων.
  2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αχίλλειων, β. Ερεικούσσης, γ. Κερκυραίων, δ. Μαθρακίου, ε. Οθωνών, στ. Παλαιοκαστριτών, ζ. Παρελίων και η. Φαιάκων.
  3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας με έδρα τη Λευκίμμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Κορισσίων, β. Λευκιμμαίων και γ. Μελιτειέων.
  Β. Στο δήμο Παξών δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

  Άρθρο 3
  Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών
  1. Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοΔιοίκησης.
  2. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τιςΑρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
  3. Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες:
  στ. Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Έδρα της περιφέρειας Ιονίων νήσων είναι η Κέρκυρα. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Ειδικά ο δήμος Ιθάκης αποτελεί αυτοτελή περιφερειακή ενότητα.

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2539/1997

  «Άρθρο 19
  Κατάργηση επαρχιών
  1. Οι επαρχίες ως μονάδες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 1999.
  Η κατάργηση των επαρχιών δεν επιφέρει συνέπειες στην κατανομή, διάρθρωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
  2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Νομάρχη και υποψήφιους για μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) το πολύ. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον υποψήφιο από κάθε νησιωτική πρώην επαρχία κατά την έννοια του μεθεπόμενου εδαφίου. Υποψήφιος της πρώην επαρχίας μπορεί να είναι μόνο δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητας αυτής της πρώην επαρχίας.
  Νησιωτική πρώην επαρχία, για την εφαρμογή των εκλογικών διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, είναι η πρώην επαρχία που η εδαφική περιφέρειά της αποτελείται από ένα ή περισσότερα νησιά ενός νομού στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Σύρος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.»
  4. Το άρθρο 34 του π.δ/τος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην επαρχιών Κάθε νησιωτική πρώην επαρχία εκπροσωπείται στο νομαρχιακό συμβούλιο με έναν τουλάχιστον σύμβουλο. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή εδρών, ορισμένες νησιωτικές πρώην επαρχίες δεν εκπροσωπούνται στο νομαρχιακό συμβούλιο, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος της νησιωτικής πρώην επαρχίας αυτής από τον επιτυχόντα συνδυασμό και αναπληρωματικός ο αμέσως επόμενος. Δεν εκλέγεται ο τελευταίος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού που δεν είναι υποψήφιος νησιωτικής πρώην επαρχίας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται διαδοχικά μέχρι τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστον εκλεγόμενου συμβούλου για κάθε νησιωτική πρώην επαρχία. Σε περίπτωση νησιωτικών πρώην επαρχιών που εκλέγουν ίσο αριθμό συμβούλων ενεργείται κλήρωση.»

 • 7 Μαρτίου 2021, 10:55 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Πρέπει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης να χωριστεί σε 2 ενότητες. Την Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη. Ιδανικά θα έπρεπε να γίνει 3 (Ανατολική Θεσσαλονίκη: Θερμαϊκός, Θέρμη, Καλαμαριά, Πυλαία-Χορτιάτης, Θεσσαλονίκη), (Δυτική Θεσσαλονίκη: Εύοσμος-Κορδελιό, Μενεμένη-Αμπελόκηποι, Νεάπολη-Συκιές, Παύλου-Μελά), και (Θεσσαλονίκη: Δέλτα, Βόλβη, Λαγκαδάς, Ωραιόκαστρο, Χαλκηδόνα)