Άρθρο 23 Επαναληπτική ψηφοφορία

1. Αν κανένας συνδυασμός δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 22, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μεταξύ των υποψήφιων δημάρχων των δύο (2) συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο (2) συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του δημάρχου.
2. Αν υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α΄ γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και αν στην αρχική ψηφοφορία μετείχαν μόνο δύο (2) συνδυασμοί που ισοψήφησαν.
3. Αν υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος), στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος δήμαρχος επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του δημάρχου.
5. Επιτυχών συνδυασμός θεωρείται ο συνδυασμός του υποψηφίου δημάρχου που εκλέχθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 και επιλαχόντες συνδυασμοί οι λοιποί συνδυασμοί.
6. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος), σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή.
7. Η επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) διεξάγεται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

  • 5 Μαρτίου 2021, 11:31 | Γιώργος Βογιατζής

    Το εκλογικό σύστημα πρέπει να αλλάξει, ώστε να επιτρέπει την δεύτερη επιλογή. Ο πολίτης να ψηφίζει τον δήμαρχο (ή/και τον περιφερειάρχη) που προτιμά (πρώτη επιλογή) αλλά να σημειώνει και την δεύτερη επιλογή του, που θα λαμβάνεται υπόψιν μόνο αν κανένας υποψήφιος της πρώτης επιλογής δεν πήρε πάνω από το 50%+1 ψήφους.
    Αν δεν πήρε, τότε να αθροίζονται και οι δεύτερες επιλογές. Αν και πάλι δεν φθάνει στο 50%+1, μόνο τότε να οδηγούμαστε σε επαναληπτική εκλογή μεταξύ των δύο πρώτων.
    Εφαρμόζεται σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ.
    Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά και ουσιαστικά. Ενίσχυση της δημοκρατίας, αποδυνάμωση της σκληρής κομματικής ψήφου και της πόλωσης, ενίσχυση ικανών ανεξαρτήτων υποψηφίων, αποφυγή δεύτερων εκλογών.