Άρθρο 41 Διάρκεια περιφερειακής περιόδου

1. Ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται κάθε πέντε (5) έτη, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή για τα αξιώματα της παρ. 1 γίνεται την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 3.
3. Αν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 55, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 56.
4. Η εγκατάσταση των αρχών της παρ. 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31 Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους.

  • 6 Μαρτίου 2021, 18:07 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ

    Η Θητεία των ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ βαθμού θα πρέπει να είναι τετραετής, όπως και των βουλευτικών εκλογών. Από εκεί και πέρα αν είναι καλός Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης ας τον ξαναψηφίσουν για άλλη μία ακόμη τετραετία χωρίς δικαίωμα επαναεκλογής.