Άρθρο 11 Έδρες δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

 

1. Μέτρο για τον υπολογισμό των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού του δήμου, δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου.
2. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτουν οι έδρες των δημοτικών της συμβούλων.
3. Οι έδρες των δημοτικών συμβούλων στο δημοτικό συμβούλιο που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία (1) στις εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε εκλογικής περιφέρειας, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1. Αν υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με ίσα υπόλοιπα, διατίθενται σε αυτές από μια (1) έδρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Αν υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από την εκλογική περιφέρεια με το μικρότερο πληθυσμό. Αν προκύψει εκλογική περιφέρεια χωρίς έδρα, διατίθεται σε αυτή μία (1) έδρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με τον μικρότερο πληθυσμό.

 • Αναλογική κατανομή των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο.

 • 18 Μαρτίου 2021, 16:07 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ (1) ΕΔΡΑ, ΣΥΝΕΝΝΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΔΡΙΚΕΣ. ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΙΣΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΔΥΟ Ή ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΟΨ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ. ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 • 17 Μαρτίου 2021, 22:51 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ

  Θέλω να τονίσω πως για να γίνει ίση κατανομή Δημοτικών συμβούλων πρέπει στις δημοτικές ενότητες να μπαίνει 1 ψήφος για δημοτικούς συμβούλους γιατί έχουν λίγο πληθυσμό ένω στο κέντρο να μπαίνουν 3 ψήφους.Έτσι δεν θα υπάρχει ανισότητα να κυριαρχεί η πειφέρεια απο τι το κέντρο.
  Λιγότεροι Δημοτικοί σύμβουλοι για ευελιγκτο δημοτικό συμβούλιο.
  Κατάργηση τοπικών κοινοτήτών και εκπροσώπηση σε ένα συμβούλιο με εκπροσώπους των κοινοτήτων και επικεφαλής ένας αντιδήμαρχος σε κάθε Δημοτική Ενότητα.
  Μείωση εξόδων για μισθούς προέδρους που δεν έχουν αρμοδιότητα π.χ 9 κοινότητες επι 230 το ελάχιστο λόγω χιλιομέτρων έχουμε 2070ευρώ το μήνα το χρόνο 24840 ευρώ .Ένας αντιδήμαρχος θα έχει επιμίσθιο 1200 το μήνα εκτός άν είναι δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος σύνολο το χρόνο 14400 ευρώ και κέρδος 10440 ευρώ σοβαρό ποσό όταν υπάρχουν οι πρόεδροι.
  Ο υποφαινόμενος έχει διατελέσει πρόεδρος επι δυο τετραετίες 2009-2014 χωρίς αρμοδιότητες χωρίς ψήφο η μόνη αρμοδιότητα ήταν να υποδεικνύουμε θέση στα νεκροταφεία.Δημιουργούμ πολλά εμπόδια στη στρατηγική του κάθε δημάρχου.Οι περισσότεροι είναι μόνο για το μισθό.