ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ Άρθρο 7 Προσόντα εκλογιμότητας

1. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί:
α) δημότης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με το π.δ. 133/1997 (Α’ 121), και έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών.
2. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας μπορεί να εκλεγεί:
α) δημότης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με το π.δ. 133/1997, και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών.

 • Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι Έλληνας Πολίτης και μόνο, επειδή θα πρέπει να υπερέχει το αίσθημα ευθύνης για τόπο με τον οποίο συνδέεται συναισθηματικά, ιστορικά και με το ίδιο σύστημα αξιών, την κουλτούρα του συγκεκριμένου τόπου ώστε να λειτουργήσει ως Δήμαρχος.

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:20 | Γιώργος Θέος

  Για την εκλογή δημάρχου απαιτείται η συμπλήρωση του 21ου έτους. Αντίστοιχα, για εκλογή ως δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας απαιτείται η συμπλήρωση του 18ου έτους.
  Δύο αλληλοαναιρούμενες ηλικιακές προϋποθέσεις, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος διαφοροποίησης και δημιουργείται συνθήκη που αντιτίθεται στην αρχή της ισότητας.
  Πρόταση:ανεξαρτήτως αξιώματος εκλογής, ΚΟΙΝΟΣ ηλικιακός προσδιορισμός εκλογής, τα 18 έτη.

  Γιώργος Θέος
  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου & Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
  “Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023”

 • 5 Μαρτίου 2021, 21:59 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

  1. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί:
  α) δημότης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το (18ο) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών .Καθηκοντα ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 21ο ΕΤΟΥς.

 • 5 Μαρτίου 2021, 19:25 | Π.Σ.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ! ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΑΥΤΗ Η ΜΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΓΧΥΣΗ!!!

  Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟ:
  – Όποιος είναι άνω των 21 και τα σχετικά, θα θέτει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Δημάρχου ενός δήμου, και θα εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες για το καθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζει το Ν/Σ.
  – Η εκλογή θα χωρίζεται σε δύο φάσεις (εφόσον δεν καταφέρει να συγκεντρώσει ο/η υποψήφιος/α το απαιτούμενο ποσοστό -43%-), από τον πρώτο γύρο. Όσοι έχουν λάβει λοιπόν άνω από 21% θα «μονομαχούν» στην δεύτερη φάση, και ο/η έχων/-ουσα σχετική πλειοψηφία θα εκλέγεται.

  ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
  – Ο Δήμος, θα πρέπει να διαιρεθεί σε μικρές τοπικές μονοεδρικές περιφέρειες (αναλογικά με τον πληθυσμό), που θα εκλέγουν ΕΝΑΝ δημοτικό σύμβουλο για κάθε μια από αυτές. Έτσι θα προκύπτει η σύνθεση του συμβουλίου.