Άρθρο 47 Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών

1. Δεν μπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι, όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες των οικείων περιφερειών, καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου.
2. Αν οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, έως την ημέρα της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο περιφερειάρχης και ο περιφερειακός σύμβουλος εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α.. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
3. Αν περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος καταστεί μετά από την εκλογή του οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή των νομικών προσώπων της παρ. 1, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο περιφερειάρχης ή ο περιφερειακός σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α.. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.

  • 17 Μαρτίου 2021, 11:54 | Δημου Αριαδνη

    Να μην θεωρειται ο διακανονισμος της οφειλής του περιφερειακου ή δημοτικου συμβούλου λογος που επιτρεπει την υποψηφιοτητα του για το περιφερειακο ή δημοτικο συμβουλιο.Να εξοφλειται εντος του χρονικου διαστηματος των 2 μηνων απο την αναληψη των καθηκοντων του και το γεγονός αυτο της εξοφλησης να παρακολουθειται απο τον αρμοδιο Αντιδημαρχο Οικονομικων.