Άρθρο 28 Εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων

Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού στον οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) στη δημοτική ενότητα. Οι υποψήφιοι των υπόλοιπων συνδυασμών, κατά τη σειρά των καταμετρημένων εγκύρων ψηφοδελτίων, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

 • 18 Μαρτίου 2021, 21:54 | ΝΤΟΡΟΠΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια «Δημοτική Ενότητα». Υπάρχει διαφορά με την αιτιολογικη έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι Προεδρος εκλέγεται ο πλειοψηφών στην Δημοτική Κοινότητα.
  Η ενιαία λίστα με τους υποψήφιους είναι μια ξεκάθαρη, δημοκρατική διαδικασία. Να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.
  Ανεξάρτητη κάλπη με σταυρό προτίμησης.
  Γιατί να καταργηθεί η επιλογή των κατοίκων; Γιατί να ορίζει ο Δήμαρχος ή το αποτέλεσμα στην Δημοτική ενότητα το ποιος θα εκπροσωπεί μια Κοινότητα;

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:35 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια «Δημοτική Ενότητα». Υπάρχει διαφορά με την αιτιολογική έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι Πρόεδρος εκλέγεται ο πλειοψηφών στην Δημοτική Κοινότητα.
  Η ενιαία λίστα με τους υποψήφιους είναι μια ξεκάθαρη, δημοκρατική διαδικασία. Να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.
  Ανεξάρτητη κάλπη με σταυρό προτίμησης.
  Γιατί να καταργηθεί η επιλογή των κατοίκων; Γιατί να ορίζει ο Δήμαρχος ή το αποτέλεσμα στην Δημοτική ενότητα το ποιος θα εκπροσωπεί μια Κοινότητα;

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:12 | ΕΛΕΝΗ ΠΡΩΙΜΑΔΗ

  Το άρθρο 27 και 28 παρουσιάζει μια εσφαλμένη εικόνα για το πώς πρέπει να γίνονται οι κοινοτικές εκλογές. Δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψιν του ότι το τοπικό συμβούλιο αποτελεί διαφορετικό όργανο από το δημοτικό. Ως εκ τούτου είναι παράλογο να παραγκωνίζεται η βούληση της τοπικής κοινωνίας, την οποία καλείται να υπηρετήσει και να εκπροσωπήσει και να διορίζεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που εκλέγει δήμαρχο στηριζόμενος σε ψήφους άλλων δημοτικών ενοτήτων και κοινοτήτων. Θα κλείσω με ένα ρητό του Δημόκριτου Οικήιον ελευθερίης παρρησίη.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:53 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια «Δημοτική Ενότητα». Υπάρχει διαφορά με την αιτιολογική έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι Πρόεδρος εκλέγεται ο πλειοψηφών στην Δημοτική Κοινότητα.
  Η ενιαία λίστα με τους υποψήφιους είναι μια ξεκάθαρη, δημοκρατική διαδικασία. Να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.
  Ανεξάρτητη κάλπη με σταυρό προτίμησης.
  Γιατί να καταργηθεί η επιλογή των κατοίκων; Γιατί να ορίζει ο Δήμαρχος ή το αποτέλεσμα στην Δημοτική ενότητα το ποιος θα εκπροσωπεί μια Κοινότητα;

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:04 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;
  Ποιο το κριτήριο;
  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.
  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.
  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:37 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΗΣΣΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια «Δημοτική Ενότητα». Υπάρχει διαφορά με την αιτιολογικη έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι Προεδρος εκλέγεται ο πλειοψηφών στην Δημοτική Κοινότητα.
  Η ενιαία λίστα με τους υποψήφιους είναι μια ξεκάθαρη, δημοκρατική διαδικασία. Να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.
  Ανεξάρτητη κάλπη με σταυρό προτίμησης.
  Γιατί να καταργηθεί η επιλογή των κατοίκων; Γιατί να ορίζει ο Δήμαρχος ή το αποτέλεσμα στην Δημοτική ενότητα το ποιος θα εκπροσωπεί μια Κοινότητα;

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:56 | ΦΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ)

  Η εκλογή του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας πρέπει να γίνεται δημοκρατικά. Δηλαδή με ξεχωριστή κάλπη για τη ΔΚ απο αυτή των Δημοτικών Εκλογών. Όποιος/α υποψήφιος λάβει τις περισσότερες ψήφους, αυτοδίκαια εκπροσωπεί σε μεγαλύτερο βαθμό την τοπική κοινότητα. Αν δεν επιθυμεί να αναλάβει τη θέση του Προέδρου (για οποιοδήποτε λόγο, πχ αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, οπότε παραμένει μέλος του Συμβουλίου) τότε αυτοδίκαια η θέση Προέδρου να πηγαίνει στον δεύτερο κοκ.
  Οι τοπικές Κοινότητες και ιδίαίτερα οι (περισσότεροι) υποψήφιοι έχουν γνώση των προβλημάτων της κοινότητας τους. Ενδεχομένως μάλιστα να υπάρχουν περιπτώσεις επιλογής ως Προέδρου του .. 2ου, 3ου κλπ, τέτοιου που κατά την εκτίμηση όσων προηγούνται θα ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντα που απαιτεί η θέση.

 • 18 Μαρτίου 2021, 20:47 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑΣ

  Θεωρώ ότι συνεχίζει ο νομοθέτης σε λάθος βάση εκτός και αν συμβουλεύτηκε χαρτορίχτρα ή καφετζού προκειμένου να εκλεγεί Πρόεδρος σε κοινότητα κάτω των 300 κατοίκων. ΕΛΕΟΣ. Γιατί κάνουμε τα απλά πράματα δύσκολα; Για να μην μπορούνε οι επικεφαλείς συνδυασμών να βρίσκουν υποψηφίους στις τοπικές κοινότητες; Αχθοφόρους ονομάζω τους Προέδρους όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας. Είναι αυτοί που σκουπίζουν που μαζεύουν τα σκουπίδια που μαζεύουν την ψόφια γάτα από τους δρόμους που κάνουν όλα τα θελήματα του παππού και της γιαγιάς, αλλά εσείς σεβαστήτε τους και δώστε τους το δικαίωμα να εκλέγονται δημοκρατικά. Επαναλαμβάνω ο πλειοψηφών σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού΄να είναι ο Πρόεδρος στην δημοτική κοινότητα με την βούληση και τον σταυρό αυτών που εξυπηρετεί

 • Δείγμα της ‘προχειρότητας’ με την οποία ήρθε για διαβούλευση το παρόν νομοσχέδιο, είναι και αυτό. Στην ανάλυση συνεπειών, γράφει ότι «Πρόεδρος δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού στον οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια στην δημοτική κοινότητα». Στο ίδιο το άρθρο 28, υποστηρίζει ότι «Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού στον οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) στη δημοτική ενότητα». Όταν αποφασίσει το ΥΠΕΣ τι εννοεί, ας μας το διευκρινίσει. Εμείς προτείνουμε, να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:59 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια «Δημοτική Ενότητα». Υπάρχει διαφορά με την αιτιολογικη έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι Προεδρος εκλέγεται ο πλεοψηφών στην Δημοτική Κοινότητα.
  Η ενιαία λίστα με τους υποψήφιους είναι μια ξεκάθαρη, δημοκρατική διαδικασία. Να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.
  Ανεξάρτητη κάλπη με σταυρό προτίμησης.
  Γιατί να καταργηθεί η επιλογή των κατοίκων; Γιατί να ορίζει ο Δήμαρχος ή το αποτέλεσμα στην Δημοτική ενότητα το ποιος θα εκπροσωπεί μια Κοινότητα;

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:12 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια «Δημοτική Ενότητα». Υπάρχει διαφορά με την αιτιολογικη έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι Προεδρος εκλέγεται ο πλεοψηφών στην Δημοτική Κοινότητα.
  Η ενιαία λίστα με τους υποψήφιους είναι μια ξεκάθαρη, δημοκρατική διαδικασία. Να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.
  Ανεξάρτητη κάλπη με σταυρό προτίμησης.
  Γιατί να καταργηθεί η επιλογή των κατοίκων; Γιατί να ορίζει ο Δήμαρχος ή το αποτέλεσμα στην Δημοτική ενότητα το ποιος θα εκπροσωπεί μια Κοινότητα;

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:28 | Τσιφτσής Ιωάννης

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια «Δημοτική Ενότητα». Υπάρχει διαφορά με την αιτιολογικη έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι Προεδρος εκλέγεται ο πλειοψηφών στην Δημοτική Κοινότητα.
  Η ενιαία λίστα με τους υποψήφιους είναι μια ξεκάθαρη, δημοκρατική διαδικασία. Να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.
  Ανεξάρτητη κάλπη με σταυρό προτίμησης.
  Γιατί να καταργηθεί η επιλογή των κατοίκων; Γιατί να ορίζει ο Δήμαρχος ή το αποτέλεσμα στην Δημοτική ενότητα το ποιος θα εκπροσωπεί μια Κοινότητα;

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:24 | ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια «Δημοτική Ενότητα». Υπάρχει διαφορά με την αιτιολογικη έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι Προεδρος εκλέγεται ο πλειοψηφών στην Δημοτική Κοινότητα.

  Η ενιαία λίστα με τους υποψήφιους είναι μια ξεκάθαρη, δημοκρατική διαδικασία. Να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.

  Ανεξάρτητη κάλπη με σταυρό προτίμησης.

  Γιατί να καταργηθεί η επιλογή των κατοίκων; Γιατί να ορίζει ο Δήμαρχος ή το αποτέλεσμα στην Δημοτική ενότητα το ποιος θα εκπροσωπεί μια Κοινότητα;

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:16 | ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  Για την εκλογή προέδρου της δημοτικής κοινότητας, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»

  Το παρόν άρθρο είναι σε λάθος κατεύθυνση. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας δεν μπορεί να ορίζεται από τον εκάστοτε υποψήφιο Δήμαρχο. Ο Πρόεδρος είναι θεσμός αιρετός και η επιλογή πρέπει να γίνεται από τους πολίτες. Η δυνατότητα ξεχωριστών υποψηφιοτήτων εκτός από δημαρχοπαραταξιακούς συνδυασμούς δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ασχοληθεί με τα κοινά και να εκπροσωπήσει τον τόπο του. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας πρέπει να παραμένει ανεξάρτητος καθώς είναι ο Άνθρωπος δίπλα στον Πολίτη, δίπλα στον συγχωριανό μακριά από παρατάξεις.

  http://www.opengov.gr/ypes/?p=7609

  Άρθρο 27

  Δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ο Πρόεδρος σε Κοινότητα άνω των 300 να εκλέγεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό του Δημάρχου (και ας μην έχει την πλειοψηφία στην Κοινότητα) ενώ σε Κοινότητα κάτω των 300 να είναι ο πλειοψηφών;

  Ποιο το κριτήριο;

  Είναι καθόλα αντιδημοκρατικό να μην εκλέγονται αυτοί που πήραν την πλειοψηφία στην Κοινότητα.

  Το άρθρο 27 είναι αναχρονιστικό, καταλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας.

  Πρόταση: Να παραμείνει η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη και να εκλέγεται ο πλειοψηφών συνδυασμός της Κοινότητας. Από τον συνδυασμό αυτό Πρόεδρος να είναι ο πλειοψηφών σύμβουλος.

 • 18 Μαρτίου 2021, 18:01 | ΤΑΝΑΪΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

  Αρθρο 13
  Να διατηρηθεί η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των Κοινοτήτων. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κυβερνησιμότητας στους Δήμους εξαιτίας των Κοινοτήτων. Αντίθετα οι Κοινότητες ενισχύουν την διοικητική λειτουργια των Δήμων και συμβάλλουν στην διεκδίκηση των αιτημάτων του τόπου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλέγει ο Δήμαρχος και όχι ο πολίτης ποιος θα εκπροσωπεί τις Κοινότητες και αυτό παραβιάζει κατάφορα την λαϊκή βούληση. Να παραμείνουν τα άρθρα 14, 16 και 17 του Ν. 4555/2018 για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη και δυνατότητα ανεξάρτητων συνδυασμών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:07 | ΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΦΥΛΟΣ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια «Δημοτική Ενότητα». Υπάρχει διαφορά με την αιτιολογικη έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι Προεδρος εκλέγεται ο πλεοψηφών στην Δημοτική Κοινότητα.
  Η ενιαία λίστα με τους υποψήφιους είναι μια ξεκάθαρη, δημοκρατική διαδικασία. Να παραμείνει η εκλογή των Προέδρων κάτω των 300 κατοίκων ως έχει με βάση τον Ν.4555/2018.
  Ανεξάρτητη κάλπη με σταυρό προτίμησης.
  Γιατί να καταργηθεί η επιλογή των κατοίκων; Γιατί να ορίζει ο Δήμαρχος ή το αποτέλεσμα στην Δημοτική ενότητα το ποιος θα εκπροσωπεί μια Κοινότητα;

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:35 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην ανάλυση συνεπειών, γράφει ότι «Πρόεδρος δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού στον οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια στην δημοτική κοινότητα». Στο ίδιο το άρθρο 28, υποστηρίζει ότι «Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού στον οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) στη δημοτική ενότητα».

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ

  ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ. ΜΕΓΑΛΟΦΥΕΣ ΣΧΕΔΙΟ. ΜΠΡΑΒΟ, ΑΞΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

 • 18 Μαρτίου 2021, 17:07 | ΚΑΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΛΑΘΟΣ ΒΑΣΗ. ΠΟΣΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΑΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑ ΜΥΔΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.