Άρθρο 3 Διάρκεια δημοτικής περιόδου

 

1. Οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων εκλέγονται κάθε πέντε (5) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή για τα αξιώματα της παρ. 1 διεξάγεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου του πέμπτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου. Αν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 22, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, σύμφωνα με το άρθρο 23.
3. Η εγκατάσταση των αρχών της παρ. 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από αυτό της διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους.

 • Η τετραετία είναι ήδη αρκετή ώτε να ολοκληρώσει ο εκάστοτε Δήμαρχος το έργο του και μάλιστα του δίνει και τη δυνατότητα να επανεκλέγεί λόγω της προτίμησης πολιτών. Σαν Εργασιακή Ψυχολόγος σας εφιστώ την προσοχή σχετικά με μακροπρόθεσμους στόχους και αναβλητικότητα. Όσο περισσότερο χρόνο έχει κάποιος να ολοκληρώσει ένα έργο τόσο περισσότερο αναβάλει την ολοκλήρωσή του. Τα ηγετικά άτομα έχουν την τάση να δρουν άμεσα ακαι αποφασιστικά άρα δεν τους είνια ωφέλιμος ο επιπλέον χρόνος αλλά τροχοπέδι. Τέλος προτείνω να υπάρχει και όριο στις μαξιμουμ δύο τετραετίες ώστε να κατανοεί το άτομο πως έχει εκλεγεί για χάρη του γενικής και κοινής ωφέλειας και δεν είναι ο εκάστοτε δήμος η προσωπική του επιχείρηση, αλλά ούτε και το σπίτι του. Θα πρέπει δηλαδή το άτομο να θέτει στόχους σε χρονικό πλαίσιο κατάλληλο ώστε να παράγει έργο και να μη θεωρήσει πως μετά πό την εκλογή του μπορεί απλά να επαναπαυεθεί.

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:13 | Στελιος Ε. Παππάς

  Είναι λάθος, μεγάλο λάθος η αδικαιολόγητη παράταση της θητείας των Κοινοτικών και Δημοτικών Αρχών. Τα μειονεκτήματα πάμπολλα!
  Εύχομαι ολόψυχα να τ΄ αντιληφθεί έγκαιρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και να μην επαναληφθεί το ίδιο σφάλμα (2014-2019).
  Η πενταετής θητεία δεν εξυπηρετεί, σε καμιά περίπτωση, τους πολίτες.

 • 18 Μαρτίου 2021, 19:37 | Ι. Μ.

  Η 5ετής θητεία για ένα δήμαρχο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του και στις ανάγκες της δημαρχίας του θα αποβεί καταστροφική για τη περιοχή του αλλά και συνολικά για τη χώρα. Τριετή θητεία προτείνω.

 • 18 Μαρτίου 2021, 14:45 | Γιώργος Θέος

  Άρθρο 3 Διάρκεια δημοτικής περιόδου

  Δεν υφίσταται λόγος παράτασης κατά ένα ημερολογιακό έτος (ήτοι +25%), της δημοτικής θητείας, δηλαδή από 4 σε 5 έτη. Τα 4 χρόνια είναι χρόνος υπεραρκετός ώστε η εκάστοτε διοίκηση να επιδείξει (το όποιο) έργο και η αντιπολίτευση να είναι ρεαλιστική και ουσιαστική.

  Γιώργος Θέος
  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου & Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
  “Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023”

 • 17 Μαρτίου 2021, 11:32 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Το συγκεκριμένο άρθρο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Όμως πλέον, λόγω της αύξησης του χρόνου της θητείας των Δημάρχων, Θα πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος με την οποία θα θεσπίζεται όριο στη θητεία των Δημάρχων οι δύο (2) θητείες καθώς τα δέκα (10) χρόνια είναι αρκετά για την παραγωγή αξιόλογου έργου. Άλλωστε οι επιτυχημένοι Δήμαρχοι που θα έχουν συμπληρώσει δύο (2) πενταετίες θα μπορούν, καθώς δεν υπάρχει κώλυμα, να διεκδικήσουν Θέσεις Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειάρχη και Βουλευτή ώστε αφενός οι ίδιοι με όπλα τους την εμπειρία και το έργο τους να συνεχίσουν να προσφέρουν στα κοινά και αφετέρου να ανανεώνεται το πολιτικό προσωπικό.

 • * Διάρκεια θητείας.
  Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής αρχής ορίζεται στα 5 έτη, καλό θα ήταν να προστεθεί και ο περιορισμός σε δυο θητείες για τον Δήμαρχο, για να μην υπάρχει το αίσθημα μονιμότητας.
  http://bit.ly/2OHTeCj

 • Η θέσπιση ως χρόνου θητείας τα 5 χρόνια χαρακτηρίζεται αρνητική αφού στον θεσμό της Τ.Α. δεν υπάρχει η αρχή της δεδηλωμένης. Επομένως, δεν δίνεται η δυνατότητα στον δημότη αξιολογώντας τον Δήμαρχο (ιδίως τον πρωτοεκλεγέντα) να επανακαθορίσει την επιλογή του σε περίπτωση καταφανούς κραυγαλέας αποτυχίας.
  Οι τοπικές κοινωνίες δεν αντέχουν «χαμένες πενταετίες».
  Το επιχείρημα που συνοδεύει το μέτρο αυτό, ότι τα έργα θέλουν μεγάλο χρόνο ωρίμανσης και εκτέλεσης (που είναι σωστό) αντικρούεται από το γεγονός ότι τα τέσσερα χρόνια είναι επαρκέστατα για να δείξει την επάρκειά της η Δημοτική Αρχή. Γεγονός που αποδεικνύεται και από την κατά 50% επανεκλογή των υπηρετούντων Δημάρχων είτε με 4ετή είτε με 5ετή θητεία.
  Άλλωστε, επανέρχεται το ερώτημα γιατί πρέπει να διαφέρουν στην Τ.Α. όσα ισχύουν για την Κεντρική Διοίκηση.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Διατήρηση της θητείας στα τέσσερα (4) χρόνια.

  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  «Οι δημοτικές αρχές εκλέγονται για τέσσερα (4) χρόνια».

  ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • 9 Μαρτίου 2021, 16:28 | Μπακέας Παναγώτης

  Η θητεία πρέπει να είναι 5ετης σωστά και οι εκλογές να συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές.

 • 7 Μαρτίου 2021, 19:44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΒΕΣΗΣ

  Ο χρόνος εναλλαγής θα πρέπει να είναι ικανός μεν για την εκτέλεση του έργου μιας Δημοτικής/Περιφερειακής Αρχής, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά σύντομος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για τους πολίτες να αλλάξουν έναν Δήμαρχο/Περιφερειάρχη που δεν ικανοποιεί τη λαϊκή εντολή που έλαβε και ενδεχομένως είναι καταστροφικός για το Δήμο/Περιφέρεια.

  Η 4ετής θητεία είναι αρκετή για έναν Δήμαρχο/Περιφερειάρχη προκειμένου να εκτελέσει το έργο του. Η 5ετής ίσως αποβεί καταστροφική για ορισμένες περιοχές όπου οι τοπικοί άρχοντες αδιαφορούν.

  Γεώργιος Πλιαβέσης
  LL.M., Δικηγόρος

 • 7 Μαρτίου 2021, 09:59 | Σταματονικολός Γιώργος

  Η αύξηση της θητείας σε 5 από 4 έτη δεν στοιχειοθετείται ως προς την προσφορά της στην κυβερνησιμότητα. Αντίθετα, είναι ένα μέτρο που απομακρύνει περαιτέρω τους πολίτες από την συμμετοχή τους στον έλεγχο και την διοίκηση του δήμου και της κοινότητας και θωρακίζει την εκάστοτε δημοτική αρχή από την τοπική κοινωνία ενώ θα πρέπει όλα τα μέρη της ΤΑ να θέλουν ακριβώς το ανάποδο.

  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών της στην κατάθεση, επεξεργασία και υλοποίηση προτάσεων με την συνεχή συμμετοχή τους, με ενεργά κοινοτικά συμβούλια, συνελεύσεις γειτονιάς και όχι με ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και τυπικές επιτροπές διαβούλευσης που συνεδριάζουν μία φορά τον χρόνο.

 • 6 Μαρτίου 2021, 22:30 | Κώστας Δημητρίου

  ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΗΓΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ , ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟ Ή ΑΠΡΙΛΙΟ Ή ΕΣΤΩ ΜΑΙΟ. (ΑΥΤΟ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ).
  Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ .

  ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ :
  1) ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
  2) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ.

  Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΟΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΗΤΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΕΣ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΚΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΑΠΟΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ.

 • 6 Μαρτίου 2021, 19:31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θεωρώ ότι η 5ετής θητεία είναι καταστροφική για τον κάθε Δήμο. Επειδή το ζήσαμε μια φορά αυτό το εγχείρημα, καλά θα ήταν να μην το ξαναζήσουμε. Κουράζει και τους δημότες και τους αιρετούς. Χίλιες φορές καλύτερα η 4ετής θητεία.

 • 6 Μαρτίου 2021, 10:42 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Η πρόβλεψη είναι σωστή ιδιαίτερα για τις Περιφέρειες. Αλλά η ημερομηνία εκλογών πρέπει να συνδυαστεί με τις Ευρωεκλογές ώστε η θητεία να συμπίπτει με την προγραμματική περίοδο της Ε.Ε.

 • 6 Μαρτίου 2021, 08:32 | Ιωάννης Βαβατσικλής

  Δεν μπορώ να κατανοήσω τη θέσπιση αυτής της διάταξης, όταν για το υψηλότερο αξίωμα στη χώρα (πρωθυπουργός και κυβέρνηση) η θητεία είναι τετραετής (στην πραγματικότητα πάντοτε γίνονται πρόωρες εκλογές), γιατί θα έπρεπε για το θεσμό του Δημάρχου/Περιφερειάρχη η Πολιτεία να επιφυλάξει πενταετής θητεία. Νομίζω η θητεία του Δημάρχου/Περιφερειάρχη και των δημοτικών συμβουλίων πρέπει να παραμείνει τετραετής.

 • 5 Μαρτίου 2021, 19:01 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θεωρώ ότι η 5ετής θητεία είναι καταστροφική για τον κάθε Δήμο. Κατά την προηγούμενη εφαρμογή της, αποδείχθηκε ότι αυτό το μοντέλο απέτυχε παταγωδώς. Είναι προτιμότερο να παραμείνει η 4ετής θητεία.

 • 5 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θεωρώ ότι η 5ετής θητεία είναι καταστροφική για κάθε Δήμο. Την προηγούμενη φορά που εφαρμόστηκε είδαμε Δημάρχους να κάνουν κατάχρηση εξουσίας και οι περισσότεροι Δήμαρχοι να συμπεριφέρονται αλαζονικά. Καλύτερα να μείνει 4ετής.

 • 5 Μαρτίου 2021, 17:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

  1. Οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων εκλέγονται κάθε EΞI (6) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟς ΔΙΕΞΑΓΩΓΗς ΤΗς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.

 • 5 Μαρτίου 2021, 15:11 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  ΣΩΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΟ 2024. ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ, Η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-7-2024 (Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ). ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΑΠΟ 1-1, ΚΑΝΕΙΣ 3, ΣΥΝΗΘΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

 • 5 Μαρτίου 2021, 13:11 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Υπηρετώντας επι 35 έτη την Τοπική Αυτοδιοίικηση ως υπάλληλος του Δήμου Σαλαμίνος έχω να προτείνω τα εξής:
  α)Η 5ετής θητεία είναι αρκετά σωστή για έναν Δήμαρχο που ξέρει τα προβλήματα τότε τόπου του και βρίσκει τρόπους να τα επιλύει είτε γιατί έχει αγάπη και όραμα για τον τόπο του είτε γιατι έχει τις δυνατότητητες.Αν όμως δεν υφίστανται τα παραπάνω η 5ετής θητεία δυστυχώς είναι καταστροφική για τον κάθε τόπο.Οπότε καλύτερα να μείνει 4ετής.

  β) Ιδιαίτερα για τον Δήμο Σαλαμινας με έκταση 95 τετρ.χιλιομ.και 60.000 μονίμους κατοίκους και τους περισσότερους μήνες του χρόνου ,ιδιαίτερα εορτές,αργίες και θερινούς μήνες που αγγίζουν τους 250.000 με 300.000 κατοίκους καλύτερα θα ήταν να επανέλθει στην προτερα κατάσταση δηλ. να γίνουν δύο Δήμοι.Δήμος Σαλαμίνος και Δήμος Αμπελακίων.