Άρθρο 25 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου σε δήμο που έχει περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, με βάση το αποτέλεσμα της αρχικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με το άρθρο 24, αν ο συνδυασμός κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ως εξής:
α) Στον επιτυχόντα συνδυασμό κατανέμεται μία (1) έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
β) Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβε στον δήμο ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός που δικαιούται έδρα, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία (1) μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
γ) Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εδρών της εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Αν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για το συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
δ) Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις περ. α) και β) αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας.
ε) Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.
στ) Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό.

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, με την υπ’ αριθ.:46/17-03-2021 απόφασή του ( ΑΔΑ : 63ΘΖΩ1Ν-62Ρ) Εκφράζει τη θέση του ως προς τα παρακάτω σημεία του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» :

  •Μείωση του αριθμού των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων: 30 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν όχι στη μείωση, 4 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν ναι στη μείωση και 3 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα.

 • 18 Μαρτίου 2021, 10:19 | Ιωάννης Φωτάκης-Aντιδήμαρχος Διονύσου

  Δεν πρέπει να υπάρξει καμμιά ποσόστωση πέραν από αυτή που επιβάλλουν τα αριθμητικά δεδομένα των εκλογικών μέτρων, επειδή:
  Η συζήτηση για ελάχιστο ποσοστό του 3%, πρακτικά αφορά Συμβούλια με πάνω από 33 μέλη, δηλ. Δήμους πληθυσμιακά, μεγάλους, όπου όμως υπάρχει περιθώριο πολλών εδρών, που επιτρέπει να αξασφαλίζεται και η παρουσία μειοψηφικών τάσεων των τοπικών Κοινωνιών.

 • 18 Μαρτίου 2021, 07:20 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Δεν αναφερόμαστε στους υπερμεγέθεις δήμους (περίπου 20 από τους 328, όπου μπορεί να ισχύσει το καθεστώς των περιφερειών), αλλά στους κανονικούς δήμους (κυριολεκτικά, του πρώτου βαθμού της Τ.Α.), όπου τα καθημερινά ζητήματα είναι κοινά για όλους, πολιτικά βέβαια, αλλά υπερκομματικά ή έστω διακομματικά, καθώς και οι μέχρι σήμερα συνδυασμοί είναι συνήθως συμμιγείς από αυτή την άποψη.
  Όλοι οι εισηγητές αντιγράφουν το κεντρικό εκλογικό σύστημα των εθνικών εκλογών, όπου οι συλλογικότητες είναι εξ υποθέσεως κομματικές και μας ενδιαφέρει κυρίως ο αριθμός των εδρών, γι αυτό ανεχόμαστε τις διάφορες καραμπόλες, αδικίες κλπ.
  Στους κανονικούς δήμους όμως μας ενδιαφέρουν οι προσωπικότητες που θα σχηματίζουν συλλογικότητες, εκ των υστέρων, για κάθε ένα ζήτημα που θα προκύπτει ξεχωριστά και ο δήμαρχος θα απαλλάσσεται από το βάρος το προεκλογικό και το οικονομικό, αλλά θα παίζει το ρόλο του συντονιστή, αφού έτσι κι αλλιώς δεν ψηφίζει. Στον πρώτο βαθμό της Τ.Α. δεν αρμόζουν οι συνδυασμοί, αλλά η απλή αναλογική. Ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι καλύτεροι, κατά την κρίση των δημοτών, ανά εκλογική ενότητα, χωρίς εκλογικά μέτρα, ποσοστώσεις και άλλες αλχημείες! Και θα φανεί παράξενο να εφαρμόσει την απλή αναλογική μία συντηρητική κυβέρνηση, που δεν μπόρεσε μία προοδευτική, αλλά η απλή αναλογική δεν είναι ούτε συντηρητική ούτε προοδευτική άποψη, αλλά άκρως δημοκρατική. (υπάρχει βελτιωμένο σχέδιο, για όσους ενδιαφέρονται). Πάντως, ας προβληματιστεί ο καθένας (κυρίως οι εισηγητές) πώς ερμηνεύονται και πώς εφαρμόζονται τα άρθρα 24 και 25!
  Για το άρθρο 27: Έστω ότι εκλέγεται δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με 43%, ή από τη δεύτερη Κυριακή με 51% (αφού στην πρώτη πήρε 25%). Τότε, αυτόματα και απαράδεκτα θα έχει την πλειοψηφία, έστω και με μία ψήφο, συνολικά! σε όλα τα κοινοτικά συμβούλια (με πληθυσμό μόνο άνω των 500 κατοίκων και όχι των εκπροσώπων!, με δύο μέτρα και δύο σταθμά).

 • 17 Μαρτίου 2021, 21:24 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

  Με τη διάθεση 1 έδρας σε κάθε εκλογική περιφέρεια στον επιτυχόντα συνδυασμό είναι δυνατόν να καταστρατηγηθεί η βούληση της πλειοψηφίας των κατοίκων των μονοεδρικών περιφερειών. Ακόμη και αν, για οποιοδήποτε λόγο, σε μια τέτοια περιφέρεια ένας συνδυασμός υπερψηφιστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, αυτός ο συνδυασμός δεν θα λάβει την έδρα της περιφέρειας αν δεν είναι επιτυχών στο σύνολο του Δήμου.
  Δεν είναι καινούργια αυτή η ρύθμιση, αλλά είναι σαφέστατα αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική, αφού η ψήφος των ψηφοφόρων των μονοεδρικών περιφερειών δεν υπολογίζεται καθόλου σε τοπικό επίπεδο, παρά μόνο στο σύνολο του Δήμου. Με την περιφρόνηση της ψήφου των μονοεδρικών περιφερειών έχουμε πολίτες 2 κατηγοριών. Είναι άλλη μια ρύθμιση που οδηγεί στην αποδυνάμωση της επαρχίας.
  Προτείνω να μπει τουλάχιστον κάποιο όριο εκλογικού ποσοστού για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης,ώστε να αποφευχθούν ακραίες περιπτώσεις περιφρόνησης της λαϊκής θέλησης σε τοπικό επίπεδο.

 • 17 Μαρτίου 2021, 15:09 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Ποιος μπορεί (ακόμα και ο εισηγητής) να ερμηνεύσει το άρθρο 25 με τη διανομή των εδρών στους υποψήφιους στις εκλογικές ενότητες! Ανακολουθίες. αδικίες και καραμπόλες. Δυσκολεύονται και τα πρωτοδικεία.

 • 17 Μαρτίου 2021, 08:35 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Αρ.25 §1:
  Στις νησιωτικές κοινότητες ο επιτυχών συνδυασμός να παίρνει τη μοναδική έδρα, μόνο όταν είναι και συνδυασμός πλειοψηφίας. Διαφορετικά η μοναδική έδρα να πηγαίνει στον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό επί των αποτελεσμάτων της νησιωτικής κοινότητας.
  Να παραμείνει ως έχει το αξίωμα αντιδημάρχου νησιωτικής κοινότητας, δηλ, να προέρχεται ο αντιδήμαρχος από την παράταξη που πλειοψηφεί στη νησιωτική κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό στις Νησιωτικες Κοινότητες που πλαισιώνουν έναν μεγαλύτερο Δήμο να υπερισχύει η λαϊκή βούληση τόσο στο Δήμο όσο και στο τοπικό Συμβούλιο.
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ