Άρθρο 19 Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού.. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν στον δήμαρχο του οικείου δήμου, με απόδειξη, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων με δυνατότητα προσαύξησης έως και είκοσι τοις εκατό (20%) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 23, τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
2. Ο δήμαρχος του οικείου δήμου οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων.

  • 5 Μαρτίου 2021, 22:09 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

    ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 20% ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΜΙΑς ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗς ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 40& ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ.ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΩς ΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΨΗΦΟΔΕΤΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥς ΕΚΛΟΓΕΙς.