ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Άρθρο 18 Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχήμα ορθογώνιο.
3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων είναι με μαύρη απόχρωση.
4. Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνονται το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
5. Στο ψηφοδέλτιο μετά από το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
α) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου. Δίπλα ή κάτω από τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του υποψήφιου δημάρχου τίθεται η ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ» εντός ή εκτός παρένθεσης.
β) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά, ανεξαρτήτως εκλογικής περιφέρειας Στη συνέχεια παρατίθεται εντός παρένθεσης η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.
γ) Ο τίτλος «Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας» ακολουθούμενος από το όνομα της δημοτικής κοινότητας και από κάτω το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο ή μητρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της δημοτικής κοινότητας του συνδυασμού ή
δ) Ο τίτλος «Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας» ακολουθούμενος από το όνομα της δημοτικής κοινότητας και στη συνέχεια το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψηφίου προέδρου της δημοτικής κοινότητας του συνδυασμού.
6. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 23, χρησιμοποιούνται νέα ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 4 και της περ. α) της παρ. 5.

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, με την υπ’ αριθ.:46/17-03-2021 απόφασή του ( ΑΔΑ : 63ΘΖΩ1Ν-62Ρ) Εκφράζει τη θέση του ως προς τα παρακάτω σημεία του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» :
  • Ξεχωριστά ψηφοδέλτια /ξεχωριστή κάλπη για τους υποψήφιους προέδρους –συμβούλους κοινοτήτων ή ενσωμάτωση σε κοινό ψηφοδέλτιο/κοινή κάλπη (άρθρο 18 του Σχεδίου νόμου) : 28 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ των ξεχωριστών ψηφοδελτίων 6 ψήφισαν υπέρ της ενσωμάτωσης και 3 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα.

 • 17 Μαρτίου 2021, 16:02 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Για τον πρώτο βαθμό της Τ.Α., τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι κοινά, που μπορεί να είναι πολιτικά, αλλά όχι κομματικά. Εξάλλου, όλα σχεδόν τα ψηφοδέλτια στους δήμους είναι «υπερκομματικά» και δεν απαγορεύεται να ανήκει κάποιος υποψήφιος σε κάποιο κόμμα κι αυτό είναι γνωστό σε όλους.
  Ο κάθε υποψήφιος θα κάνει προσωπικό αγώνα με ένα μικρό μανιφέστο, με το βιογραφικό του, τις αρχές και τα πιστεύω του, από όπου θα προκύπτουν οι ικανότητές του, αλλά κυρίως οι δυνατότητές του να διαθέτει ελεύθερο χρόνο να προσφέρει. Για δήμαρχο διαλέγουμε τον καλό συντονιστή. (αφού, ούτε καν ψηφίζει)
  Η κακοδαιμονία της Τ.Α. πρώτου βαθμού είναι η ύπαρξη των συνδυασμών. Το σύστημα της απλής αναλογικής, τουλάχιστον για τον Α΄ βαθμό της Τ.Α. είναι αυτονόητο και δεν είναι «προνόμιο» μερικών.
  Η απλή αναλογική δεν είναι άποψη συντηρητική, ούτε προοδευτική, αλλά άκρως δημοκρατική. Θα εκλέγονται οι καλύτεροι κατά την κρίση των δημοτών.
  Με τους συνδυασμούς, είναι άδικο να συμψηφίζονται και να μεταφέρονται οι ψήφοι και σωρηδόν οι απόψεις, μεταξύ των υποψηφίων και μιλάμε πάντα για τους δήμους.
  Στον Β΄ βαθμό, που τα ζητήματα είναι σύνθετα και κομματικά κι εκεί δεν ενδιαφέρει ποιοι θα εκλεγούν και πού, αλλά, συνολικά πόσοι.! Στον πρώτο βαθμό που όλοι γνωριζόμαστε και τα τοπικά καθημερινά προβλήματα είναι απλά και κοινά, μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα και όχι οι αλλοπρόσαλλες και κατευθυνόμενες συλλογικότητες αλλά αυτές που αποφασίζουν λογικά και δημοκρατικά για κάθε ζήτημα που θα προκύψει, ξεχωριστά. Απλά και όχι προαποφασισμένα Ούτε εκλογικά μέτρα, ή ποσοστώσεις, ή καραμπόλες, ή ανόητες μαθηματικές πράξεις και άλλα αδιέξοδα. Ελπίζουμε στο μεγάλο αναμορφωτή που θα δράσει λογικά και όχι με κακές αντιγραφές ή υστεροβουλίες. Κοινό ψηφοδέλτιο, με 3 πίνακες:
  α) Ο πίνακας Α με τους υποψήφιους δημάρχους, που μπορούν να είναι και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.
  β) Ο πίνακας Β με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους κατά ενότητα.
  γ) Ο πίνακας Γ με τους υποψήφιους των συμβουλίων ή των εκπροσώπων, αντίστοιχα, κατά κοινότητα. Απλά πράγματα!

 • 17 Μαρτίου 2021, 14:09 | Χαράλαμπος Λυσίκατος

  Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, για λόγους οικονομίας αλλά και για αποφυγή λαθών, καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια ψηφοδέλτια με τον α΄γύρο, όπως γίνεται μέχρι τώρα.

  Χαράλαμπος Λυσίκατος
  Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

 • Β. Η μείωση αριθμού των μελών του ΔΣ και κατ’ επέκταση της Δημοτικής Αρχής δημιουργεί πρόβλημα στην επαρκή ενάσκηση των καθηκόντων της στις θέσεις ευθύνης. Χαρακτηριστικά αναφέρονται Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων, μέλη Επιτροπών κλπ.
  Παράλληλα, είναι αποδεδειγμένο ότι για μια αποτελεσματική διοίκηση και λόγω των πολλαπλών ετερογενών αρμοδιοτήτων της Τ.Α. χρειάζονται άνθρωποι με ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες που θα συνδράμουν τους Δημάρχους στο έργο τους. Το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη (εκλογή ικανού αριθμού επαρκών για θέσεις ευθύνης Δημοτικών Συμβούλων) ούτε και μπορεί να καλυφθεί από τους ειδικούς συνεργάτες και τους ειδικούς συμβούλους που έχουν ρόλο συμβουλευτικό και όχι αποφασιστικό.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Κατ΄ αντιστοιχία των εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών προτείνεται η ενδυνάμωση της εκτελεστικής εξουσίας της Τ.Α. (Δημοτική Αρχή) με τη θέσπιση της δυνατότητας ορισμού μέχρι δύο Αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο, δημοτών εγνωσμένου κύρους και προσόντων εκτός των μελών του ΔΣ.

  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  «Ο Δήμαρχος δύναται να ορίσει μέχρι δύο Αντιδημάρχους, εκτός των μελών του ΔΣ, και δημότες του Δήμου του που διαθέτουν σχετική εμπειρία και σχετικά προσόντα για το θεματικό αντικείμενο αρμοδιότητάς τους».

  ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Α. Στο προσχέδιο νόμου για το εκλογικό σύστημα της Τ.Α. υπήρξε διάταξη που αφορούσε στην «άνευ σταυρού» εκλογή ως Δημοτικών Συμβούλων όσων έχουν διατελέσει Δήμαρχοι (ή Πρόεδροι κοινοτήτων) σε τουλάχιστον δύο (2) θητείες.
  Το μέτρο αυτό είναι απόλυτα θετικό αφού η προαιρετική για τον υποψήφιο Δήμαρχο δυνατότητα ένταξης πρώην Δημάρχων ή Κοινοταρχών στο ψηφοδέλτιό του προσδίδει κύρος σε αυτό ενώ διαθέτει έμπειρους και αποδεδειγμένα ικανούς συνεργάτες στο έργο του. Η παρουσία τους μπορεί να συμβάλει και στην ομαλή λειτουργία του Δ.Σ. λόγω της γενικότερης αποδοχής τους.
  Το μέτρο αυτό άλλωστε έχει δοκιμαστεί σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις (2002 και 2006) με περιορισμένη μεν χρήση αλλά με απόλυτη επιτυχία.
  Η διάταξη αυτή, που χαιρετίστηκε από την πλειοψηφία της Τ.Α. αφού ήταν διαχρονικό αίτημα συλλογικών οργάνων της, αλλά είχε και την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας (Πρωθυπουργό, πρώην και νυν Υπουργούς Εσωτερικών) παραδόξως απαλείφθηκε από το παρόν σχέδιο νόμου. Είναι προφανές ότι μεμονωμένες αντιδράσεις λίγων Δημάρχων που υπαγορεύονται από προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να αποτελούν κριτήριο για τη θέσπιση ή μη του μέτρου.
  Λόγω της προβλεπόμενης μείωσης του αριθμού των Δ.Σ. προτείνεται η άνευ σταυρού εκλεγόμενοι (μέχρι 2) πρώην Δήμαρχοι (ή Πρόεδροι Κοινοτήτων) να είναι καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου στο άρθρο 1 αριθμού μελών του Δ.Σ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Επαναφορά των διατάξεων που υπήρχαν στο εγκριθέν από την πολιτική ηγεσία προσχέδιο νόμου περί εκλογής άνευ σταυρού διατελεσάντων Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων με δύο (2) τουλάχιστον θητείες καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού μελών στο ΔΣ και χωρίς περιορισμό χρόνου εκλογής τους (κάτι που καθιστά το μέτρο άνευ αντικειμένου).
  Όπως είχε διατυπωθεί και στο προσχέδιο νόμου χωρίς προσδιορισμό του χρόνου εκλογής τους.

  ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • 9 Μαρτίου 2021, 17:17 | Μπακέας Παναγώτης

  Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να έχουν αριθμό υποψηφίων μέχρι τον αριθμό του δημοτικού συμβουλίου +50% . πρέπει να τελειώσουν τα ψηφοδέλτια των συμπέθερων και των συννυφάδων.

 • Η ύπαρξη ανεξάρτητων συνδυασμών για τα συμβούλια κοινοτήτων που προβλέπεται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια κάθε Δήμου να ασχοληθούν πραγματικά με τον τόπο τους, χωρίς καμία δέσμευση από κάποιον κεντρικό συνδυασμό, αποτελώντας εγγύηση για ανεξάρτητες και διεκδικητικές τοπικές κοινότητες.
  Η επιχειρούμενη συμπερίληψη των υποψηφίων των κοινοτήτων στα κεντρικά ψηφοδέλτια συνδυασμών, αφενός αντιμετωπίζει τις κοινότητες ως εργαλείο συλλογής ψήφων, αφετέρου πολλαπλασιάζει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων για έναν δημοτικό συνδυασμό, δυσχεραίνοντας τη συγκρότηση ενός πλήρους ψηφοδελτίου. Έτσι διαλύονται οι προσπάθειες μικρών πολιτικών δυνάμεων εν τη γενέσει τους, φιμώνοντας φωνές που απηχούν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα του 2019.
  Γι’ αυτούς τους λόγους είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση της ξεχωριστή κάλπης για τις κοινότητες και παρακαλούμε να αναθεωρήσετε αυτή σας την απόφαση. Προτείνουμε κατ’ ελάχιστον να παραμείνουν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια και ξεχωριστή κάλπη για τις κοινότητες κάτω από 2.000 κατοίκους.

  Δημοτική Παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

 • 7 Μαρτίου 2021, 21:16 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

  Δεν μπορεί ο Προέδρος να ορίζεται αλλά να προκύπτει από την εκλογική διαδικασία.

 • 7 Μαρτίου 2021, 20:22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΒΕΣΗΣ

  Με την ενιαία λίστα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που είναι δυνατόν να ψηφίζονται από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, αλλοιώνεται η βούληση των πολιτών της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας, καθώς είναι δυνατόν να εκλεγούν οι υποψήφιοι που είναι περισσότερο γνωστοί ή αρεστοί στη μεγαλύτερη πληθυσμιακά Δημοτική Ενότητα του Δήμου (από την οποία θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους) και όχι σε αυτή που τελικώς θα κληθούν να εκπροσωπήσουν.

  Π.Χ. Σε Δήμο με τις Δημοτικές Ενότητες Α (πληθυσμός: 10.000) και Β (πληθυσμός: 80.000), μπορούν να εκλεγούν σύμβουλοι στη Δημοτική Ενότητα Α ως εξής:

  Σταυροί Δ.Ε. Α Σταυροί Δ.Ε. Β Σύνολο

  Α1 4.000 10.000 14.000
  Α2 3.000 10.000 13.000
  Α3 2.000 15.000 17.000
  Α4 1.000 15.000 16.000
  Α5 0 30.000 30.000

  Στο ανωτέρω υποθετικό παράδειγμα, 1ος Δημοτικός Σύμβουλος της Δ.Ε. Α θα εκλεγεί ο υποψήφιος Α5 που έχει λάβει σε αυτή 0 ψήφους, ενώ δεν θα εκλεγούν οι υποψήφιοι Α1,Α2 που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις των πολιτών αυτής της εκλογικής περιφέρειας!!!

  Η αδικία και η αλλοίωση των προτιμήσεων των πολιτών των μικρών δημοτικών ενοτήτων καθίσταται προφανής.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Προτείνεται, οι εκλογείς κάθε Δημοτικής Ενότητας να μπορούν να θέτουν σταυρό ΜΟΝΟ στους υποψηφίους της οικείας Δημοτικής Ενότητας (όπως συμβαίνει στις Περιφερειακές Εκλογές, όπου οι πολίτες επιλέγουν μόνο μεταξύ των υποψηφίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας) και όχι και στους υποψηφίους των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων, ούτως ώστε οι τοπικές κοινωνίες να εκλέγουν τους εκπροσώπους της επιθυμίας τους και όχι αυτούς που θα επιλέξουν για εκείνους οι ψηφοφόροι των άλλων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

 • 5 Μαρτίου 2021, 22:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

  τίθεται η ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ» εντός ή εκτός παρένθεσης….ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑς Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗς ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗς ΠΑΡΕΝΘΕΣΗς Η ΜΗ.