Άρθρο 15 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών και υποψηφίων

1. Την 10η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, το αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς, καθώς και τους υποψηφίους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, που έχουν δηλωθεί νόμιμα.
2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αμέσως στον περιφερειάρχη τις σχετικές αποφάσεις.
3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί.

  • 5 Μαρτίου 2021, 22:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

    Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί….ΟΠΩΣ ΕΧΙ ΤΕΘΕΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.