Άρθρο 16 Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων

1. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν (1) αντιπρόσωπο και έως (2) δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Με την ίδια δήλωση μπορεί να ορισθεί, επιπλέον, ένας (1) γενικός αντιπρόσωπος και έως δύο (2) αναπληρωτές του για συγκεκριμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων.
2. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν (1) πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει ο επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιος δήμαρχος κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, κατ’ αναλογία του π.δ. 26/2012 (Α’ 27) και ιδίως των άρθρων 40 και 88.
3. Αν ο επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιος δήμαρχος έχει παραιτηθεί ή αποβιώσει, χωρίς να έχει αντικατασταθεί, ο διορισμός των αντιπροσώπων, του γενικού αντιπροσώπου, των αναπληρωτών τους και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του οικείου συνδυασμού, που έχουν ανακηρυχθεί.
4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι, οι γενικοί αντιπρόσωποι, οι αναπληρωτές τους και οι πληρεξούσιοι των συνδυασμών έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των εκλογών, εωσότου σφραγιστούν οι εκλογικοί σάκοι.
5. Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, γενικοί αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι συνδυασμών οι εν ενεργεία δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, καθώς και όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

  • 16 Μαρτίου 2021, 23:25 | Ιάκωβος

    Να μην αλλάξει το άρθρο 16 του Ν. 4555/2018

  • 5 Μαρτίου 2021, 22:25 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΤΡΙΑΣ

    Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν (1) πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου….ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΧΙ.ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΕΤΟΙΕς ΕΞΟΥΣΙΕς ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙς ΤΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.