Άρθρο 68

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το ακόλουθο Παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δεδομένα για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών

Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων κίνησης

ΚαύσιμοΕνεργειακό περιεχόμενο
Ντίζελ36 MJ/λίτρο
Βενζίνη32 MJ/λίτρο
Φυσικό αέριο/ Βιοαέριο33-38 MJ/Nm3
Υγραέριο (LPG)24 MJ/λίτρο
Αιθανόλη21 MJ/λίτρο
Βιοντίζελ33 MJ/λίτρο
Καύσιμα γαλακτώματα32 MJ/λίτρο
Υδρογόνο11 MJ/Nm3

Πίνακας 2: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007)

CO2NOxNMHCΑιωρούμενα σωματίδια
0,03-0,04 EUR/kg0,0044 EUR /g0,001 EUR/g0,087 EUR/g

Πίνακας 3: Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών

Κατηγορία οχημάτων

(κατηγορίες M και N όπως ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ)

Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής
Επιβατικά αυτοκίνητα (Μ1)200 000 km
Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (Ν1)250 000 km
Βαρέα φορτηγά οχήματα (Ν2 , Ν3)1 000 000 km
Λεωφορεία (Μ2 , Μ3)800 000 km