Άρθρο 26 Υποδοχή της αίτησης – Ενημέρωση

1. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να απευθύνεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και σε επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου:
α) να πληροφορείται σχετικά με την διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το χρόνο που απαιτείται για την αδειοδότηση της δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει και
β) να υποβάλλει τη σχετική αίτηση και το φάκελο των δικαιολογητικών και αφού διενεργηθεί ο αρχικός έλεγχος πληρότητας του φακέλου, να προωθείται αυτός στην αρμόδια υπηρεσία.
2. Τόσο η Αδειοδοτούσα Αρχή όσο και τα ως άνω επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου και σε έντυπη μορφή, καθώς και να θέτουν στην διάθεση του ενδιαφερόμενου υποδείγματα όλων των αιτήσεων και άλλων εγγράφων που διέπουν τη διαδικασία της αδειοδότησης.
3. Όλες οι υπηρεσίες, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στον παρόντα νόμο, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε επιχειρησιακή βάση, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνεται η υποβολή των φακέλων πρώτιστα σε ηλεκτρονική μορφή από τον αιτούντα και εν συνεχεία η ηλεκτρονική διακίνηση μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική τους επεξεργασία .
4. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η Αδειοδοτούσα Αρχή θα προβεί σε λειτουργία δικτυακού τόπου, με σκοπό την λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα καθοριστούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

  • 19 Δεκεμβρίου 2010, 12:33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

    Στην παρ. 4 η λειτουργια του δικτυακου τοπου πρεπει να γινει αμεσα και να περιλαμβανει και τις πολεοδομιες που μεταφερθηκαν στους εκαστοτε δημους. Ανεφικτο με τις υπαρχουσες συνθηκες